Grace Panorama

Paulus hedningenes apostel BILDE

Paulus – den eneste apostel Gud sendte
til oss hedninger

                                                                                              FORORD Jeg har tidligere skrevet tjue bøker i Pdf og Word som jeg har lagt ut på min nettside gracepano.com. Ønsket med boken er at alle kristne, og gjerne også ikke-kristne, vil finne...

hallesby

Artikler om livet etter døden –
frelse eller fortapelse

    ——————————————————————————————- Skribenter: E.W.Bullinger, Paul Griffitts og Jan Lilleby. ——————————————————————————————– Her er en samling med artikler tidligere gitt ut på websiden, men nå samlet under ett. Dermed har lesere som ønsker å ha...