Monthly Archive: september 2015

image_pdfimage_print

Bibelen – et lukket univers ?

Jan Lilleby Bibelen er en skriftsamling oppsamlet gjennom århundrer, ja millennier. Og den er derfor naturlig adressert til flere grupper troende, avhengig av hvilken ‘Administrasjon’ (tidshusholdning) Gud Allmektig styrte menneskehetens frelse ut i fra....

Gud har ingen mellommenn i dag

Den kunstige skranken med prester, forstandere, pastorer og alt hierarki er et produkt av menneskets mangel på rett kunnskap i Bibelen. Av Jan Lilleby. I Det gamle Testamente og i mesteparten av Det nye...