DEN NYE PAKT TIL ISRAEL
HAR INTET MED MENIGHETEN Å GJØRE

You may also like...