1

Jesus om talmudismens forløpere:
Dere har djevelen til far

Men dessverre, det stanset ikke med disse

fariseerne på Jesu tid. De har holdt på med

sine mord, løgner og konspirasjoner uten stopp!

En av de verste løgner er Holocaust bløffen.

Jesu ord i refsingen av den babylonske fariseismen, forløperne for dagens Talmud-religion, Israels offisielle religion i dag, holder fremdeles mål!

Men la oss få med hele sammenhengen, Joh. 8, 40-48:

«Men nå søker dere å drepe meg – et menneske som har sagt dere sannheten, den som jeg har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham. 41: Dere gjør deres fars gjerninger (djevelens gjerninger). De sa da til ham: Vi er ikke født i hor! Vi har én far, Gud. 42: Jesus sa til dem: Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. For jeg kommer fra Gud og er utgått fra ham. For jeg er heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg. 43: Hvorfor skjønner dere ikke det jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord! 44: Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.»

Jesus gir her en sann og treffende samt avslørende karakteristikk av djevelen selv og hans barn, fariseerne med deres babylonske falsklære og løgner og drap.

I cirka år 500 e. Kr. ble fariseerklassens muntlige lære festet ned skriftlig i bokform, og kalles i dag for Den babylonske Talmud. Denne religion, som er totalt avsporet fra Bibelen, utgjør Israels offisielle religion. Åtti prosent av Israels innbyggere bekjenner seg som Talmud-troende.

Jesus har stemplet Talmud religionen som løgn og djevelsk, og dens troende er djevelens barn.

Og det er denne typen «troende» – i all hovedsak jøder – som har fremmet sine mange løgner i verdens- og krigshistorien ikke minst. Denne notorisk forfalskende trosgruppe, de babylonske talmud-jøder, ikke minst de som står bak sionismen, ikke bare pøser ut løgn og fanteri, men står også for terror og drap og konspirative operasjoner i mega-klassen. Jesus sa: Dere vil GJØRE DERES FARS LYSTER. Hvor rett i blinken og hvor sant dette er. Jesus sa at han (djevelen) var en drapsmann fra begynnelsen. Og løgnens far – det vil si, den første som framsa en løgn i forhold til menneskets historie. Djevelen, i paradis Eden hos Adam og Eva, hvor han hadde kallenavnet «Slangen», ville fremsette en løgn – den første etter at mennesket var skapt – og begynte med: «Har Gud virkelig sagt….?».

Sakarja fikk gitt en profetisk karakteristikk i det han talte om endetidens jødedom og deres skjebne. Der taler han om når Tusenårsriket i Israel blir opprettet ved Jesu gjenkomst, men så tar han et tilbakeblikk – og med forferdelse sier Sakarja 8, 13:

«Og det skal skje at likesom DERE VAR EN FORBANNELSE blant folkeslagene, du Judas hus og du Israels hus, så vil jeg nå frelse dere, så dere skal bli en velsignelse….». (Det finnes oversettere og tolkere som hevder at dette taler om at jødene som trosgruppe blir brukt som nedsettende i navn og rykte, ‘de forbannete jødene’ – men dette er feil. De ble bokstavelig talt som personer selv, en forbannelse for verden…deres onde gjerninger virket dette).

Sakarja så at jødedommen ute hos oss hedningefolk i verden, var blitt – ved deres onde ferd og gjerninger – en forbannelse for verden. Og det må de ha vært, i dette scenariet, der profeten egentlig taler om nasjonens gjenopprettelse ved Jesu gjenkomst for å gi dem et kongerike. Hvis de skulle bli en velsignelse, så må de ha vært noe annet enn dette først. Og Sakarja viser jo at to tredjedeler av landet i endetidens trengsler blir drept (se Sak. 13, 8), og bare en tredjedel overlever – som resultat av at Gud har holdt en renselsesprosess blant dem, en dom. Det er slik Gud får dratt dette folket bort fra å være djevelens barn, befengt med løgn og fanteri og drap, til å bli Guds og Kristi barn eller folk. Om denne kommende renselse var det Jesus sa:

Matt. 23, 35: «Slik skal det komme over dere, alt det rettferdige blod som er blitt utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod like til blodet av Sakarias, Barakias’ sønn, han som dere slo i hjel mellom tempelet og alteret.»

Den moderne talmudismen og dens konspirasjoner og drap

I min bok «Sionismens ondskap i verdenskrigene» går jeg i detalj igjennom hva disse har drevet med, fra Theodor Herzls tidlige initiativ og til lenge etter at Israel ble opprettet som stat i 1948. Det er en eneste blodig sammenhengende terror dåd hele prosjektet, og de fleste av landets ledere er/var ihuga drevne drapsmenn og terrorister. Menachem Begin var hentet fra De polske Brigader, en kommunistisk drapsbande fra krigen. Han ble leder for terror-organisasjonen Irgun…der han kunne leve ut sin uhyggelige hang til å skyte ned mennesker…særlig palestinere.

Men i dette skriv vil jeg ta for oss en rekke sider, men kanskje spesielt sionismens fordreininger av historien, og løgn-propaganda som er blitt og fortsatt blir drevet i forhold til hva som skjedde i 2 verdenskrig og tiden derpå.

Heldigvis har vi nå internett, som gjør det mulig å avsløre og deretter kunngjøre omkring ondskapsfulle intriger og konspirasjoner/plott som sionismen særlig har stått bak, godt hjulpet av New World Order og globalistene, som er de som sionismen henter sin støtte fra økonomisk og militært.

bad warMye av mitt stoff vil denne gang være hentet fra den siste boken (utvalgte sitater) til Marcus S. King, (kaller seg også Mike) amerikansk profilert New York journalist og etterforsker, og aktet spesialist på verdenskrigene samt amerikansk historie og dets presidenter. Han har eget nettsted TomatoBubble.com med ganske mye stoff om krigsforbryterne som aldri ble dømt: F.D. Roosevelt, Dwight Eisenhower, Harry Truman, Josef Stalin og Winston Churchill. Jeg anbefaler Kings materiale, selv om undertegnede ikke automatisk gir toppkarakter på alt han har skrevet. Men det meste er veldig avklarende og bra i forhold til all løgn som er framsatt om 2 verdenskrig, oftest i disfavør av den tapende part, Tyskland.

Hans siste bok er The Bad War – der tittelen er et ordspill ment i disfavør av New York Times’ og globalistenes/sionistenes kallenavn på 2 verdenskrig The Good War. King tilbyr faktisk et email-abonnement til en rimelig penge, av sin egen nettavis The Anti-New York Times. Mange oppvakte mennesker er blitt klar over at NY Times er eiet og drevet av jødiske konspirative sionister og globalister/NWO, og at de bruker den som propaganda-organ til å sverte alle motstandere til NWO og sionismen. Det er deres absolutte nr. 1 media, sammen med Hollywood og en rekke TV media.

Ovenfor ses coveret til boken, på 246 sider, som fås kjøpt på Amazon og Bookdepository. Undertittel: «The Truth Never Taught About World War 2».

Boken er spekket med fotografier og med referater fra lederes taler og fra avisoppslag etc i den tiden. Og dette får man aldri høre i noen norsk skole! Hvorfor?

Mye av dette som King tar fram i lyset, har undertegnede allerede for flere år siden tatt fram, men King har klart å få med mange flere – og viktige presserende detaljer – og det er vel ikke for ingenting at han har klart dette, dreven journalist som han er. Han er ikke kristendoms-fiendtlig, men jeg har ikke helt maktet å grave fram hvilken slags tros-overbevisning han innestår for. I en artikkel antyder han å ha gått på katolsk barneskole en gang. Ser noen spor her og der hvor han antyder sin skrekk for en framtidig ‘En-verdens-regjering’ med hvert menneske chips-merket og registrert, og det likner mye på Åp. 13 og bruk av Dyrets merke 666 osv. Han er antakelig ikke ennå kjent med at dette bare vil være i Israel. Antikrist vil ikke ha noen spesiell avgjørende makt ute i den store verden. Bare innen Israel, som deres ‘messias’. Nok om det…

MERK PR 10. november 2015:  Beklager, men jeg må bare meddele at det er framkommet opplysninger på nettet, om at Jeff Rense (som anbefaler og skriver positivt om King’s bok) er en sionist-innplanting…en såkalt ‘tulling’ som sionistene bruker for at det skal se ut som om revisjonister er helt sprø og useriøse!  Dermed må jeg også ta forbehold om King. Men – allikevel – mange fakta som framkommer i hans bok er – nettopp fakta. Det er bare det ene at det skal kastes et useriøst skjær omkring disse fakta, ved at de presenteres på en idiotisk måte! Det var ved  http://hugequestions.com/Eric/HoloHoax/Holocaust-Deniers.html at jeg ble gjort oppmerksom på denne smartnessen og innsniking fra sionisters side. Samtidig belyser dette tilfellet hvor fulle av djevelskap og skitt hele sionismen, inkludert kristensionismen, er! De er et svært mafia-nettverk.

Sionistenes merkelige stadige bruk av tallet 6 000 000, lenge før de hevdet at 6 mill jøder var drept av Tyskland.

Fra The Bad War henter jeg følgende i saken:  (Dette er virkelige og seriøse fakta – og som det finnes enda mere om på nettet enn det jeg har tatt fram her.)

# 1 : 25. mars 1906 kunngjorde New York Times (eiet av sionist jøder) en falsk påstand om at 6 millioner jøder i Russland var i ferd med å bli massakrerte. I avisfaksimilen avbildet, leser jeg innledningsvis: «Dr. Paul Nathan’s View of Russian Massacre» – Rystende rapporter av forholdene og framtiden til 6 000 000 jøder i Russland ble holdt frem den 12. mars i Berlin innfor årsmøtet til ‘Central Jewish Relief Leage of Germany’ av Dr. Paul Nathan, en velkjent Berlin redaktør, som nettopp har vendt hjem fra en lengre reise i Russland, som en spesiell emmisær for jødiske filantropister i England, Amerika og Tyskland, for å samordne og fordele midler fra hjelpefondet 1,5 mill dollars som ble samlet inn etter massakrene sist vår…..»   osv.             Andre aviser tok inn stykket fra New York Times.   (Side 32)

# 2 : 2. desember 1914 kunngjorde New York Times igjen en falsk 6 mill sak: «En appell til hjelp for jøder», var overskriften. Faksimilen er avbildet i boken, og meddeler: «Den amerikanske kommité melder om lidelser på grunn av krigen. Den amerikanske jødiske hjelpekommité, som ble dannet på en konferanse med mer enn 100 nasjonale jødiske organisasjoner som ble avholdt i Temple Emanu-El den 25. oktober for å behandle den sørgelige tilstanden til mer enn 6 000 000 jøder som er bosatt innenfor krigssonen, og har valgt Louis Marshall til formann, Cyrus L. Sulzberger til sekretær, og Felix M. Warburg som kasserer…». Tolv år er nå gått siden 6 000 000 jøder ble påpekt første gang i New York Times. (Side 42)

# 3 : Juli 1921 (det er 6 og et halvt år siden forrige ‘6 mill’ nødrop lød) New York Times kunngjør at Sovjet hevder at 6 000 000 jøder nå er truet med utryddelse av ‘Hvite’ kontra-revolusjonære. Faksimilen er avbildet og den lyder:   «Trygler Amerika om å redde 6 000 000 i Russland. Massakre truer alle jøder som er på russisk side, hevder Kreinin, som kommer for å hjelpe. Russlands 6 000 000 jøder kan gå utryddelse i møte. Ettersom hungersnøden sprer seg, så tiltar den kontra-revolusjonære styrken og Sovjets kontroll minsker. Dette utsagn framkommer av offisielle dokumenter lagt fram for regjeringen i Berlin, og som viser at flerfoldige pogromer raser i alle deler av Russland.» (Side 69)

# 4 : 29. desember 1931 (det er over ti år siden siste ‘6 000 000 jøder’ ble ropt om) – finner man en kunngjøring i en Montreal avis. Den har overskriften: Seks millioner jøder trues nå av sultedøden i Syd-Østre Europa. (Side 83)

Samlet antall år som (jødisk eiet) media har ropt opp om massakre/sult/død og elendighet for jødene er kommet opp i over 26 år, altså over et kvart århundre.

Men hittil i verdenshistorien (1931) er det ingen aviser eller andre som fastslår at eventuelt 6 000 000 jøder er blitt drept! Det snakkes hele tiden om at det kan gå galt med 6 000 000. Tidlig var det i Russland at dette kunne skje, men så har det forflyttet seg (merkelig!) til Syd-Østre Europa – de nevnte 6 000 000 jødene.

# 5 : I mai 1936 har New York Times atter et oppslag, men uten at tall nevnes, og de (sionistene) dummer seg skikkelig ut på den måten at de påstår at et ‘Holocaust’ er skjedd – men det er jo FEM ÅR FØR jøder ble internert. Her er den eksakte teksten: «En oppfordring er blitt adressert til statsminister Stanley Baldwin, og som uttrykker håp om at Storbritannia vil styre en kurs i favør av etableringen av en fri jødisk nasjon i Palestina, som vil gi sikkerhet for de millioner av forfulgte jøder i Øst-Europa og Tyskland, ble presentert for Sir Ronald Lindsay, den britiske ambassadøren, i dag av en kristen delegasjon som representerer den Pro-Palestinske Amerikanske Føderasjon….Oppfordringen la vekt på de uutholdelige lidelsene til millioner av jøder i det «Europeiske Holocaust».   Oops! En passe stor glipp av en overivrig sionist, som ved denne tabben slapp den falske ‘Holocaust katta’ ut av sekken, FEM ÅR FOR TIDLIG! (Side 105)

# 6 : Den 9. januar 1938 så kunngjør New York Times igjen en falsk påstand om at 6 000 000 jøder er ofre for forfølgelse. Det er gått 2 år siden sist – med blabben om at et ‘Europeisk Holocaust’ har funnet sted. De konspirerende lyvende jødiske media-mogulene gir seg ikke! Du vet – som Jesus sa – de er jo barn av løgneren, djevelen, som er løgnens far. Dette har de bevist gjentatte ganger opp igjennom verdenshistorien. Jesus løy ikke. (Side 112)

# 7 : Den 24. juni 1940 holdtes Den jødiske Verdenskongress, og de kom der med et opprop : 6 000 000 jøder i Europa er dømt til undergang hvis Tyskland vinner krigen! Ikke én eneste jøde var blitt internert og Hitler var fremdeles i ferd med å prøve å framforhandle fred. Og allikevel har sionist-jødene ‘etablert’ et Holocaust som om det skulle være fakta. (Side 149)

# 8 : Den 8. januar 1945 kunngjør New York Times for ‘nte gang enda et 6 000 000 opprop, etter oppfordring fra en kommunist, Jacob Lestchinsky, som tilbake i 1933 ble anklaget av Latvia og Tyskland for å ha spredt falsk propaganda, og derfor ble utvist. Nå påstod den notoriske falskner at 6 mill jøder var blitt drept i Holocaust.

MEN SE PÅ YOUTUBE VIDEON HER:  Holocaust er bevist for lenge siden å være en gigantisk bløff!

Vi skjønner vel alle at Holocaust er rent tull og løgn, og som beviselig har versert som et hakk-i-plata fenomen og brukt igjen og igjen, til det kjedsommelige, først i den russiske revolusjon, deretter gradvis over til Europa og tilslutt ender som en gedigen propaganda-klyse i jødisk eiet media som en sannhet. UTEN at det har vært holdt nøye etterforskning eller høringer av noe slag. Ingen vitneutsagn. Vi har dermed jødisk-sionistisk eide New York Times å takke for at slike løgner makter å bli etablert som sannhet rundt i verden.

Det hefter også en annen tabbe ved en slik påstand: Da denne kunngjøring stod i New York Times var ingen av konsentrasjons-leirene blitt frigjort! Maken til slett håndverk, når først så alvorlige ting ble påstått! Dette er jo det verste amatørskap og så utrolig dumt og tanketomt. Og allikevel – dummere-enn-dummest – så har store deler av verden tatt dette for sannhet. Auschwitz ble åpnet 27. januar, Buchenwald 4. april, Bergen Belsen 11. april, Dachau 29. april og Mauthausen 5. mai 1945. (Side 202 – 203)

Verden tror altså på et 6 mill antall drepte jøder – etter at samme antall har blitt gjenbrukt og gjenbrukt av sionist-jødene i deres media over en periode på 39 år! Som de sier på engelsk: I smell a rat!    SJEKK LINKEN HER OG LES HELE HISTORIEN  –

http://zioncrimefactory.com/the-six-million-myth/

DailyExpress-March1933-judeafrontpageDen sionistisk-jødiske folkegruppens elite stod bak krigserklæringen mot Tyskland i 1933.

En helt annen sak er det at Tyskland måtte aksjonere for ikke å bli offer for sultedøden – slik det var jødenes håp å få til med deres verdens-boikott i 1933 – og i rent overmot erklærte verdens-jødedommen KRIG MOT TYSKLAND. Det var ikke Tyskland som gikk til krig først. Likeså Storbritannia, det var de som erklærte Tyskland krig (1939) og ikke omvendt! «Jøder i hele verden forener seg i aksjonen» var undertekst i overskriften i 1933. Og selv private jøder ble revet med, og kjørte rundt i gatene med store plakater der det stod: «Boikott alle tyske varer». Se bilde.

judea-declares-war BOICOTTTenk deg om muslimene i Norge, samt i verden, hadde kommet med en slik aksjon? «Boikott norske varer så de ikke fått omsatt noe, kast nasjonen inn i hunger og elendighet». Og på forsiden av Aftenposten ville du kunne lese, med krigstyper: «Den muslimske verden erklærer krig mot Norge». Hvordan ville våre politikere og militære reagert? Svar: Ganske så likt med hvordan Tyskland måtte reagere den gang, med restriksjoner og motaksjoner mot de som nå truer nasjonen i fullt alvor. Dette kan det ikke være noen tvil om.

Kaufmann bookJøden og sionisten Theodore Kaufmann utgir sin hatefulle bok i 1941, «Tyskland må dø!»

Krigen hadde begynt på sitt andre år da sionist-jøden, den amerikanske borgeren og forretningsmannen Theodore Kaufmann kom med sin hat-bok «Germany Must Perish». Se bilde.

Dette har jeg også hentet fra M.S. Kings bok The Bad War. (Side 159)

Han rett og slett – og uten blussel – erklærer i boken at den tyske rase må utslettes helt. Han nevner tvungen sterilisasjon og en total oppløsning og oppdeling av Tysklands territorium.

I åpningslinjene i boken kan jeg sitere:

«Denne dynamiske utgivelsen tegner opp en plan for utryddelsen av den tyske nasjon og en total fjerning fra jorden, av hele dets folk. Inkludert i dette er også et kart som illustrerer en mulig territorial oppdeling av Tyskland og porsjonering av landområdene.»

Det underlige er at på et tidspunkt da USA var å regne offisielt som nøytrale, så blir denne hat-boken gitt omtale i – du gjettet riktig: New York Times, jødedommens/sionismens hovedorgan, samt i Times Magazine og i Washington Post. Selv om boken ikke ble distribuert i noen stor skala i USA, ble den lest over hele Tyskland. Propaganda-minister Dr. Josef Göbbels erklærte: «Takket være jøden Kaufmann, vet vi tyskere nå bare så altfor godt hva vi kan forvente om vi taper.»

Men boken ‘Tyskland må dø’ bare virket at det skremte tyske folket kjempet enda mer innbitt! Kaufmanns bok, sammen med de farlige jødiske partisan-motstandsgruppenes kamp mot tyske tropper, bidro til Hitlers beslutning om å internere jødene i det okkuperte Europa i arbeidsleire senere i 1941.

Massemorder Gen. Dwight Eisenhower må ha tatt Kaufmanns bok seriøst, da han sultet iCover-Eisenhover hjel 1,2 mill tyske soldater i 1945-1946 og nektet Røde Kors adgang. 

Jeg har nevnt denne ugjerning tidligere i en av mine bøker, men tar det fram her – fordi sammenhengen innbyr til det.

rheinwiesenlager Death CampMange av de utmattede og desillusjonerte tyske krigsfangene etter kapitulasjonen i 1945, var bare ganske unge forskremte gutter. Vanlige utkalte soldater som måtte lyde sine sersjanter, kapteiner og oberster. De var ikke durkdrevne kaldblodige mordere, og heller ikke var de (slik som sovjet-soldatene var) voldelige kriminelle voldtektsmenn og tjuvepakk. Men Eisenhower gav totalt blaffen i hele Geneve-konvensjonen om fair behandling av krigsfanger, og satte i gang sin egen private hevnaksjon, jøden Eisenhower, som opprinnelig var en skrivebords-offiser, og var foraktet av flere av sine samtidige kollegaer. Truman er å regne medskyldig, siden han var øverste sjef!

Som belønning for å ha drept (de frøs i hjel, sultet i hjel og ble ofre for sykdommer i frilufts-leire uten latriner og tak over hodene!) forsvarsløse overgitte tyske gutter, ble han USAs president etter hiroshima nuke jokeatombombe-galningen Truman (nei, Truman reddet ikke 1 mill amerikanske soldater, Japan var helt ferdige ihht. MacArthur!), også en massemorder. Men jøden Eisenhowers 1,2 mill slår glatt Trumans 320 000 atombombe ofre. Men enda kommer disse to skurkene og konspiratørene i skyggen av ‘djevelen selv’: Kommunist- og Sovjet lederen Josef Stalin, med sine 66 mill ofre (Eksperter mener opp mot 100 millioner når etter-krigstiden medregnes), både egne russiske landsmenn og andre folk. Bilde (venstre over) av en av Eisenhowers dødsleire. Disse blir i diverse bøker kalt «The Real Holocaust». Det virkelige Holocaust.

Edward VIII uniformMen Edward VIII ville nok hatt ryggrad til å nekte England å erklære krig motChurchill and Eisenhover whisky Tyskland. Globalistene fjerner alle som står i veien. Dette er fakta. Ja, så har jeg vel fornærmet noen overfølsomme sinn igjen da….?! La meg også si: Den som starter en krig, bør også ta skylda for den krigens antall ofre. Churchill startet krig mot Tyskland, jødene likeså, og det påstås 50 mill døde i historiebøkene. Bilde av Edward tatt i tiden før abdikasjonen.

Gjett hvilke krefter som står bak filmen om ‘Kongens Tale’? Helt riktig, du tippet i blink: Globalistene/sionistene, og det jødiske filmmiljøets (les: Hele Hollywood, samt dets filialer, som er jødisk eiet/styrt) ledere. BILDE: Harvey Weinstein, eier av Weinstein Company, som lagde Kongens Tale. En askenasyjøde (Kazhar-hedning), og dermed ikke etterkommer av Abraham. De ynder ogharvey-weinstein helte-erklærer alle som har tjent deres New World Order sak og the-kings-speechde blir reist opp på pidestaller, som i vår tid gjerne er filmer og TV-serier. Filmer framstiller positivt Roosevelt, Truman, Eisenhower, ja endog Stalin får litt kreditt, – store TV-serier er laget om Churchill, det vil ingen ende ta.

Harvey Weinstein presterte i en tale ved Simon Wiesenthal senteret i Los Angeles følgende linje: «Vi må bli like organiserte som mafian, og så gir vi alle anti-semitter et spark i ræva!». Unnskyld meg, men det er lenge siden at sionistene ble som mafian! Bussen har gått. Det er mafian som kunne lært noen dirty-tricks fra sionistene og ikke omvendt! Weinstein burde også vite at han er en Kazhar-jøde (Askenasy) og dermed av hedningeslekt. Men like fullt en sionist.

Men globalistene/sionistene/NWO har bare opphøyd sine masse-mordere og falsknere, og intet annet. Dette vil de nok holde på med, helt til Jesus kommer igjen og tar verdensmakten og blir konge i Jerusalem! Da skal konspiratører og globalister få så hatten passer.

Da skal det bli en gigantisk verdens-skandale når Jesus, ut ifra Jerusalem, forteller verden hva slags ‘ledere’ de har hatt. De amerikanske presidentene i nyere tid som har støttet sionistene med penger og våpen og media-propaganda blir skikkelige skandaliserte tapere.

Marcus S. King definerer den såkalte «New World Order» slik (side 10) :

«New World Order» peker mot en bevegelse bestående av bank-eiere, media og akademisk elite – den legendariske Rothschild familien er de ledende av disse – med filosofiske røtter helt tilbake til tiden med Den franske Revolusjon.

New World Order har en visjon om en framtidig etablering av et integrert system med global verdensregjering, basert og reist på ruinene av «Den gamle verdensordning» – som var en verden med individuelle uavhengige nasjoner.

Det må antakelig Jesu’ gjenkomst til, for å få fram sannheten om Holocaust-svindelen, krigs- og verdensmakt konspirasjonen, og alle de øvrige ting som sionistene står bak. Vi kristne kan i mellomtiden prøve å få fram sannheten i mange anliggender, men han som vet alle ting om alle, Herren Jesus Kristus, vil nok vite og fortelle sannheten om slike alvorlige hendelser i verdenshistorien. Det er jeg sikker på! Vi kan vente oss tidenes opprenskning av all skitten propaganda og løgn som ble servert verden gjennom ‘Djevelens barn’ – den lyvende svindlende kristus-hatende talmudiske jødedommen.

La meg sitere Lord Beaverbrook, avis redaktør, som i et privat brev i 1938 skrev:

«Jødene har en stor posisjon i avispressen her (England)…Ja endelig er jeg rystet. Jødene kan hende vil drive oss til krig.» (Side 114 The Bad War)

39 år med gjenbruk av 6 000 000 løgnen (1906-1945)

Ovenfor har jeg tatt frem en ugjendrivelig sannhet, om at konspirerende sionistisk jødedom i verden, og deres hjelpere New World Order, ved bruk av deres eide avis-media mm. over et tidsrom fra 1906 til 1945, hele 39 år, igjen og igjen dro frem deres oppdiktede sleipe løgn om ‘6 mill jøder’ – alt under min innledende og helt sannferdige overskrift: Jesu refs av den vantro talmudiske/fariseiske jødedommen – og Herren stemplet dem som DJEVELENS BARN, og i likhet med djevelen, som er løgnens far, er de også løgnere. Jesus taler om å være slik i notorisk forstand! Det har deres framferd i verden bevist.

Da spør jeg: Vil du tro på Jesus og hans ord, eller velger du å tro på den talmudiske fariseiske jødedommen, med dens sionisme? Du er nødt til å velge side her. Man kan ikke både velge å tro løgn og sannhet i ett og samme. Det er politiske/militære samfunnsspørsmål som her er oppe, men allikevel blir det også å anse som bibelske spørsmål, for vi må innom Bibelen for å være i stand til rett bedømmelse av nevnte politikk. Personlig driver jeg ikke politikk, og er ikke partimedlem noe sted. Jeg forkynner Guds Ord, Bibelen.

Et ord fra Paulus kan også være nyttig her: Han gir sin karakteristikk 1. Tess. 2, 15:

«…de som drepte Herren Jesus og profetene, og som også har forfulgt oss. De er ikke Gud til behag, og de står alle mennesker imot.»

Holocaust svindelen er verdens største bedrag

og har pådratt seg det velfortjente skjellsord

‘Holo Hoax’ på internett

Den anti-Kristelige talmudiske sionistiske jødedom er notoriske løgnere, jeg må bare si meg enig med Jesu stempling av disse grupper fariseiske krefter. De hater Jesus og de hater kristendommen i enhver avskygning.

Det er slike onde krefter som står bak Holocaust-industrien.

Himmler-Family_around-1939De fremsetter Himmler, sjef for konsentrasjonsleirene under krigen, som et regelrett monster og en masse-morder. Men sannheten er en annen:

Den 28. desember 1942 utstedte han en skriftlig ordre der han bl.a. sa: «Dødshyppigheten i konsentrasjonsleirene må reduseres for en hver pris!» (Boken The Final Solution, G. Reitlinger). Leirene hadde blitt angrepet av en dødelig tyfus-epidemi som spredte seg gjennom lopper og lus. Magesmerter, høy feber, utmattelse og død kunne raskt bli følgende. Alle leirene drev produksjon, og tap av arbeidere ville skade krigsproduksjonen. Inspektøren for leirene, Richard Glucks, svarte på Himmlers ordre den 20. januar 1943: «Alle midler vil tas i bruk for å få ned dødshyppigheten.» (Nuremberg rettsdokument nr. 1523).

Sjefen for den økonomiske siden ved driften av leirene, Oswald Pohl, klaget over at det ble sendt arbeidere med tuberkulose, og som bidro til de negative tallene av døde. Den 30. september 1943 kunne Pohl vise til en stor bedring der dødstilfeller hadde sunket fra 8.5% i juli 1942 til 2,8% i juni 1943.

Det tyske SS arresterte kommandanten i Buchenwald, Karl Koch i 1943 for å ha mishandlet og også skutt noen innsatte. Etter en etterforskning ble Koch dømt skyldig av dommer Konrad Morgan og henrettet. Høres dette ut som en del av en utryddelsesplan av jøder? Dette som er blitt kjent som The Final Solution var aldri noen utryddelsesplan, men de tenkte å deportere jødene til et egnet sted der de for øvrig kunne leve i fred, men ute av veien for det tyske samfunn.

Problemene ved masse gassing

I 1945 ble det av de allierte kunngjort at gasskamre eksisterte i alle konsentrasjonsleirer i Polen, Tyskland, Østerrike og Alsac. Omtrent 15 år senere, i 1960 ble dette revidert til en ny påstand, at gasskamre eksisterte kun i leire i Sovjet-okkuperte Polen. Med andre ord: De hadde servert en løgn, som fikk versere i verden i 15 år! Simon Wiesenthal fra Los Angeles Holocaust Center, erklærer i avisintervju hos ‘Books and Bookmen’ april 1975, side 5: «Ingen gassing fant sted i noen leir på tysk jord.» Opinionspresset mot Holocaust-svindelen hadde vokst på seg siden Pavestolen/Vatikanet, Røde Kors, og engelske etterretningstjenesten og den tyske tilsvarende – deres ledere Canaris og Oster, enten ikke visste om, eller ikke trodde på ryktene om gassing.

Dermed bringer dette på banen følgende fakta:

1: Tyskerne er kjent for alltid å være overmåte nøyaktige loggbok holdere, men det finnes ikke en eneste ordre for konstruksjon/bygging av gasskamre, ikke noen tegninger/planer, ikke noen fotos av gasskamre eller ofre fra kamre.

2: Det har blitt holdt tusenvis av etterforskninger av påståtte nazistiske krigs-forbrytere, hundrevis av rettsaker, og allikevel ikke en eneste person ble noen gang anklaget å ha vært involvert i faktiske gassinger! Ingen troverdige vitner på begge sider, har noen gang stått fram og fortalt at han overvar noen gassing – og DET HAR BLITT HEVDET AT DET SKAL HA FOREGÅTT OVER 10 000 MASSE GASSINGER!

3: Fotografier tatt av døde kropper i Dachau og Belsen leirene er av fanger som døde av tyfus og underernæring. Mange tyske fanger døde av tyfus.

4: Vaticanet og Røde Kors intervjuet tusenvis av frigjorte fanger ved krigens slutt vedrørende eventuell bruk av gass kamre. Svarene var alltid de samme: «De innsatte selv har ikke nevnt slike» (Røde Kors dokument nr. 9925, juni 1946).

På bildet til høyre, som ble tatt ved en glipp, ser man Billy Wilder til venstre som holder på å instruerebilly wilder in buchenwald unintentional photo en ‘Holocaust scene’ i en leir, der en utmagret overlevende tas hånd om. Joda, Hollywood-jødene var på plass for å fabrikkere ‘bevis’ for Holocaust. Og de stod for det meste av ‘regien’.

Tilståelser ble tvunget fram ved tortur

Rudolf Hess var kommandant ved Auschwitz fra 1940 til 1943. Da han ble tatt til fange av sovjetiske soldater, så tvang de ut av ham tilståelse om masse-gassinger der Zyclon-B ble brukt. Slike ‘tilståelser’ er omtrent like så ‘pålitelige’ som hvilke som helst tilståelser var under Stalin fra torturerte ofre som stod fram for å tilstå under de infame Moskva-prosessene i 1936 – rent iscenesatte rettsaker, helt igjennom korrumperte av kommunist regimet. Kommunistene skrev ned tilståelsen og Hess signerte. Han ble senere hengt. En assisterende kommandant nektet å signere – han ble funnet død i sin celle senere. Teksten i Hess’ tilståelse inneholdt blant annet følgende:

«En halv time etter utløsing av gassen, så åpnet de døren og skrudde på ventilasjonssystemet. De begynte med en gang å dra ut kroppene, mens de spiste og røkte.»

Prøvde Hess å få fram et ‘budskap’ om at det IKKE var noen gassing? Zyklon-B er beviselig IKKE mulig å ventilere ut! Fabrikken erklærte at Zyklon-B fester seg til og gjennomtrenger klesstoffer og hud. De fastslår at det må gå minst 24 timer, og man må ha gassmaske med det sterkeste filter – dersom noe dødt legeme skulle kunne tas ut uten å drepe arbeiderne på jobb.

Hvis vi mot formodning skulle tro på Hess’ tilståelse om at arbeidere løp til og fjernet kropper med én gang, mens de ‘spiste og røkte’ – uten gassmasker – bare minutter etter gassingen – SÅ VILLE DE ALLE DØDD!

Gass historiene er på ingen måte mulige

Jøden Mosche Pearlmann i sin bok «The Capture and Trial of Adolph Eichmann» slår fast på side 375 og 385 at «Zyklon-B krystaller ble sluppet ut fra himlingene og ble øyeblikkelig gass-aktiverte». Produksjonsfirmaet American Cyanamid Co. i Linden, New Jersey, USA, erklærer: «Vi kjenner ikke til noen slags kjemisk prosess ved hvilken HCN (Zyklon-B) kan bli omdannet umiddelbart til gass i møte med luft (oksygen).»

Anklagerne i den påståtte gass-massakre av jøder (og andre) i ‘utryddelsesleire’ er på alle måter komplette løgnere. De visste ikke engang kjemiens ABC hva gjaldt cyanid bruk!

Nå nylig, august 2015, gikk det en TV-film laget i Israel (once again I smell a rat!) om Heinrich Himmlers liv. Jeg så den sent om kvelden den 11. august. NRK-2 hadde gitt den tittel «Heinrich Himmler – massemorder og familie far». I avisens programsider var det satt inn det idylliske bildet du kan se her. Den samme smørja og oppkonstruerte syting og klagesang og løgner om nazistenes grusomheter…NRK er med på det skitne spillet. Filmen er basert på påståtte brev/dagbøker som er funnet etter at rettsakene i Nuremberg var over, og man ‘følger’ Himmler fra han var ganske liten gutt, for ved hjelp av brev prøve å lage enda en ‘rettsak’ om en kald masse-morder. Selvsagt brukes aldri en eneste kommentar eller innlegg fra den anklagete, han er jo død. Filmen utgjør en form for ensidig og Stalin aktig ‘rettsak’ der dommen er avgjort før forhandlingene begynner.

Visste du at Anne Franks dagbok, om hennes forfølgelse og død, er en forfalskning? Det ble av eksperter avslørt at store deler av dagboken er skrevet med kulepenn – en oppfinnelse som ikke kom til verden før lenge etter hennes død. I 1980, som følge av en rettsak i en tysk rett, gjorde det offisielle tyske stats rettslige vitenskapelige byrå – Bundes Kriminal Amt (BKA) en vitenskapelig gransking av det originale dagbok manuskriptet. Deres analyse fastslo at en stor del av arbeidet var skrevet med kulepenn! Kulepennen ble oppfunnet og kom på markedet i 1951, 6 år etter Anne Franks død i mars 1945. Hva med brevene/dagbøkene etter Himmler?

Igjen: I smell a rat! Internett er full av nettsider som avslører Holocaust svindelen. Se anbefalte linker på slutten av artikkelen. Men man kan altså velge og vrake i forskning på området 2 Verdenskrig/Holocaust mm. – og ikke bare Anne Franks dagbok er svindel, men boken til Elie Wiesel likeså. Da han fikk velge å bli igjen i Auschwitz i påvente av befrielse av sovjethæren, eller å bli med tyskerne i retrett, så valgte Wiesel å bli med tyskerne! Hans påståtte plageånder. Det finnes masse stoff om disse ting. Ofte finner man på internett at det ER JØDENE SELV SOM TAR TIL MOTMÆLE og motarbeider sionismen og avslører Holocaust-svindelen. Eli James er én av disse.

Kunne NRK kanskje sende en helaftens TV film om dagens sionisters massedrap av palestinere med bomber og granater? Eller om Stalin – verdens verste massemorder og tyrann, som stod bak drap av minst 66 mill mennesker? Inkludert titusener av kristne som døde under sovjet-forfølgelsene.

Og slik skikkelig henge ut disse monstrene, på samme måte som den talmudiske/sionistiske jødedommen har hengt (bokstavelig talt) diverse tyske offiserer for falskelig påståtte massemord. Eller en omfattende TV film om banditten Eisenhower, som slapp unna overlagt massemord av 1,2 millioner overgitte tyske fanger, de fleste bare gutter?

Men det blir nok ikke noen oppklarning av dette, før Jesus Kristus kommer fra himmelen og skal styre verden slik det er opptegnet i Bibelens ord. Da skal skandalen være komplett, og mange nasjoner skal ynke seg over feigheten og løgnen og korrupsjonen som overtok dem. De vil nok få merke at Kristus skal styre med jernstav! Paulus i 2. Tess. 8-10 er mektige ord i saken:

«Han kommer med flammende ild og tar hevn over dem (vantro jødedom) som ikke kjenner Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. 9: Den straff de skal lide blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet. 10: Den dag han kommer for å vise seg herlig i sine hellige (se Åp. 19-20) og underfull i alle som tror. For dere trodde vårt vitnesbyrd til dere.»

Hvem oppfant bombe raid mot byer og sivile?

Drankeren og galmannen Winston Churchill!

All engelsk og vestlig propaganda i 2. Verdenskrig var uopphørlig propaganda imot Tyskland, og ville ha det til at Tyskland drev slik bombing og var de første til å gjøre det. Men det er total løgn.

Den 10. mai 1940 blir den tyske byen Freiburg bombet, og 20 barn på en lekeplass blir drept! Den ikke-strategiske middelalderbyen Freiburg ligger 33 kilometer fra den franske grensen. I den tidlige fasen av krigen mot Tyskland i vest, så kastet ikke den nye statsministeren Churchill og hans franske allierte bort tiden, men begynte å drepe uskyldige sivile. Bortimot 60 bomber ble sluppet over Freiburg og distriktet rundt; som drepte 50 sivile inkludert de nevnte 20 barna som lekte i friluft. Dette var den første bombingen av sivile i den 2. verdenskrig. Men allikevel påstod den sionistisk eide mediaverden at det var Tyskland som stod bak, slik at de kunne bruke dette til å anklage de allierte.(Se side 142-143 i boken The Bad War).

Denne artikkelen går ikke egentlig ut på å ta en full gjennomgang av den 2. verdenskrig. Nei, det har allerede nå senest Michael S. King gjort med sin nevnte bok. Og mange før ham også, vel og merke.

Jeg vil bare peke på at man ikke blindt og uten videre kan stole på utsagn og påstander som kommer den gruppen som Jesus stemplet som notoriske løgnere, og hadde løgnens far djevelen, som sin far. (Joh. 8, 44 mv)

Ikke nok med det – men Jesus i sin fordømmelse av de vantro fariseiske jødene, som i dag utgjør de talmudtroende (Israels offisielle religion) – går helt tilbake til da Kain drepte Abel! Merkelig, for verken Kain eller Abel var ‘jøder’ eller israelitter. Det er jo snakk om flere tusen år før Israels stamfar, Abraham, ble kalt ut av Gud Herren. Jesus snakket ikke om noen bestemt slekt eller blodslinje. Nei han uttalte dom OVER ALLE JØDER SOM IKKE VIL TRO GUD HERREN, men jødenes synd da Jesus stod foran dem, var at de ble holdt særlig ansvarlige fordi her hadde de Guds Sønn hos seg, og enda ville de ikke tro. Derfor sa Jesus at dette var en slik erkesynd at Gud skulle kreve blodet til Abel av de vantro jøders hånd! (Matt. 23, 35) «Alt det rettferdige blod som er blitt utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod…».

Ikke til å undres da, at vår apostel Paulus (hedningenes apostel, den eneste Gud sendte ut til oss utenfor jødedommen!) skrev advarende mot å løpe i felles ærend med den fariseiske vantro jødedom, den som Jesus mange år før Paulus stod fram, fordømte på det sterkeste. Vi må ikke støtte sionismen i landtyveriet i Palestina.

Ef. 5, 6-7 om den vantro antikristelige jødedom:

«La ingen bedra dere med tomme ord! For det er jo på grunn av disse ting (syndene) at Guds vrede kommer over vantroens barn (jødedommen). 7: GJØR DERFOR IKKE FELLES SAK MED DEM!»

Bivirkningen av Holo Hoax svindelen

Den onde, han som er far til den talmudiske fariseiske jødedom, slik Jesus sa det i Joh. 8, 44, – han som ofte blir kalt kalt Satan, har nok uten tvil tenkt at svindelen med 6 000 000 ‘gassede jøder’ i annen verdenskrig skulle gi et kraftig spark mot Herren. Dithen at man innen kristen tenking skulle anta at ‘Gud tillot jøde-utryddelsen fordi de hadde fornektet Jesus’ – og dermed få Gud til å se ut som en blodtørstig terroriserende person. Mange kristne har nok dessverre blitt fanget av slike tanker. Men Gud har aldri stilt seg bak noen massakre av 6 000 000 jøder. Det er en falsk konspiratorisk løgn fremmet av den falne jødedommen, djevelens trofaste følgesvenner i historien. Tyskland hadde aldri noen politikk der det var vedtatt at alle (ELLER NOEN SOM HELST!) jøder skulle utryddes. Men de internerte dem i leire for å få nok arbeidskraft til å bakke opp krigsindustrien. Dette fakta kan du ta med til banken. De alliertes svære bombetokter mot tyske forsynings-linjer/jernbaner/toglaster med mat og medisin, var hovedårsak til at det døde så mange i leirene mot slutten av krigen. Pluss tyfus epidemier brakt rundt ved lus.  Alliert propaganda vendte all skylda imot tyskerne, enda de visste at sultedøden var en følge av deres egne bombetokter.

Linker til sterke Holo-Hoax nettsider med filmer.

Sionistene ante nok at bløffen en dag ville sprekke,

derfor laget de ‘lover’ som forbød Holocaust fornektelse!

twenty cent hoax icon

 

LINK 1     www.holohoax101.org

LINK 2     www.codoh.com