Kristi Legeme – menigheten – kan bare ha en leder:
Jesus Kristus

You may also like...