Av Jan Lilleby

Jjudgment_day Feara, hvordan skal man begynne å nøste opp i all forvirringen om dette med ‘dommedag’ ?

Jeg kan ikke annet enn å legge merke til at i vår tid…og ganske lenge nå, blir vi overøst med alle slags dommedag-scenarier i form av Hollywood filmer som tar for seg temaet. Vi begynner nesten å bli sløve på dette, og det preller av mer eller mindre.

Verdens generelle oppfatning av ‘dommedag’ er at da bryter det ut atomkrig og det blir ‘Harmageddon’ – for å trekke inn ett av bibelbegrepene de fleste husker.

Tar man en liten titt på internett og alle dets former for behandling av dette skremme-scenariet så er det jo ingen ende på all elendigheten.

Verden husker ennå den beryktete Jehovas Vitners vanvittige ‘forutsigelse’ om at dommedag og verdens undergang skulle inntreffe i 1975. Det skjedde ikke, og tusener av ‘Vitner’ hoppet av fra denne vranglære sekten.

De siste tjue årene har Hollywood nærmest eksplodert av dommedags-filmer i alle tenkelige og utenkelige varianter.
terminator-2-judgment-dayHvem husker ikke ‘Independence Day’ med digre UFOs som begynte å svi av verdensbyer, i kjent Hollywood stil? Siden fikk vi ‘Knowing’ der verden brenner opp og går under fordi jorden kommer inn i en bane som tar den for nærme solen (eller var det solen som gikk amok?). Og ser vi i dag på en av ‘Terminator’-filmene med Arnold Schwarzenegger i hovedrollen, får vi jo latteranfall av det utrolige overspillet og alle leketøys-effektene som Hollywood brukte den gangen…i gamle dager.

I 2010-2011 kom katastrofefilmen ‘2012’ – om verdens undergang ved en stor verdensomfattende vannflom a la Noah. Og om hvordan styrtrike pengemoguler hadde hemmelig bygget flere moderne ‘Arker’ i Asia, dit de ble fløyet og kunne gå om bord og bli reddet.

Og nå senest litt ut i 2016: En ‘Independence Day 2’ (se også egen artikkel om dette) – der et nytt attakk fra digre UFOs kommer og skal sprenge verden i filler. Men jødiske vitenskapsmenn redder selvfølgelig igjen, for ‘nte gang, verden og alt blir bare fryd og amen.

På YouTube er det endeløst med vanvittige dommedags-advarsler og forutsigelser – totalt sprøtt og ubibelsk.

judgement_day_billboardEn forutsigelse ved hjelp av astrologi, gikk på 24. september 2015. Før dette, var det en som ble slått opp på store reklametavler i USA, som forkynte 21. mai 2011 som dommedag. Sektmedlemmer gikk med kopier av reklameoppslaget i plakatform på fortauene i flere byer og bar seg og holdt på.

De ble selvsagt til latter…og jeg kan jo bare tenke meg hvem som står bak slik elendig reklame for bibeltro, djevelen. Jesus kalte ham for ‘Far til løgnen’.

Hvor langt all denne dommedags-troen er kommet i Norge og innen norsk kristenhet (og utenfor?) – har jeg nok ingen full oversikt over.

Men denne artikkelen vil forhåpentligvis bidra til å avklare en rekke viktige spørsmål i saken. Nemlig hva Bibelen sier om dette med ‘dommedag’ og hva som ligger i dette svært så misbrukte og misforståtte begrepet.

Harmageddon begrepet

I Bibelen er dette begrepet eller navnet å finne i Åp. 16,16 (ref. til vers 14) :

«Og han samlet dem (krigshærene i vers 14) på det sted som på hebraisk heter Harmageddon».

Dette er en slette ikke langt fra Golan høydene som heter Megiddo. Den er omkring 28 km lang og 15 km på det bredeste. Omtrent samme flatemål som Manhattan i New York, USA. At alle verdens krigshærer kunne finne plass på et slikt lite område til å krige, er ganske enkelt umulig!

I Åp. 16, 14 som jeg også viste til, tales det om «…kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag.»

Dette er på religiøst folkemunne pakket sammen til ‘Judgment Day’ på engelsk, og til ‘Dommedag’ på norsk.

Når det i kristenheten nevnes generelt ‘Dommedag’ er dette med tanke på versene her, og er det samme som Harmageddon.

megiddo sletten med Golan i horisontenVers 14 lider av grov oversettelses feil i mange bibler. De nevnte kongene i hele verden, er ikke i hele verden i vår forstand – men i hele landet, det vil si Israel der dette jo skjer når den tid kommer. Ordet verden er fra det greske cosmos og uttrykket blir brukt om hverandre om både land, steder, områder og i noen få tilfeller, hele verden også utenfor Israel. Men det må tolkes i den sammenheng det gjelder: Her er dette den store trengselstiden i Israel, som er profetert av Jesus i Matt. 24, 21. Harmageddon sletten ligger i Israel. BILDE: Sett fra Megiddo i dag, – og i det fjerne skimtes Golan (Galilea) høydene. Det meste er jordbruk og utmark.

Kanskje mange husker katastrofe-filmen «Armageddon» – der astronauter (Bruce Willis har helterollen) blir sendt opp med atombomber for å sprenge en svær asteroide som er på vei mot jorden? Tittelen blir brukt om slikt asteroidenedslag, selvsagt helt utenfor bibelsk forståelse av hva egentlig Harmageddon er!

Tanken om global atomkrig blir i mange miljøer, også innen kristenheten, regnet som et Harmageddon.

Særlig amerikanske pinsepredikanter topper listene i denne sammenheng og kommer med alle slags vanvittige vyer og dommedags-profetier i hytt og pine. Til skam for kristennavnet. Men også norske ivrige predikanter holder på et misforstått dommedags-scenario i sine diverse møter og foredrag.

Israels land tilsvarer bare et landområde på størrelse med Hedmark fylke, i underkant av 28 000 kv-km. Og på grunn av gedigen feillesning av Bibelen blir dette lille landområdet omgjort til å bli ‘Hele verden’.

Harmageddon begrepet er på langt nær i ferd med å bli sin egen religiøse parodi på katastrofe paranoia…og verden flirer bare av det hele.

Jeg skal ikke påstå at en ny storkrig ikke kan komme. Ingen vet noe sikkert om dette, unntatt Gud og Kristus. Men Harmageddon er og forblir et scenario som vil begrense seg til Israels land. Uansett hva avsporete dommedags-profeter kan finne på å lire ut av seg.

Enden på inneværende tidshusholdning

I tidligere tider, som vi kan lese om i Bibelen, holdt Gud en dom med straff over de som hadde pådratt seg dette ved ugudelighet, for hver av de husholdningene som har vært. De fleste kristne forkynnere vet en del om disse ting.

Da Adam og Eva falt i synd i Eden, avlyste Gud det vi nå kaller ‘Uskyldens tidshusholdning’ ved å forjage dem. En Herrens engel ble satt til å skremme de vekk fra inngangen til Eden, og han holdt et flammende sverd. Adam og Eva var ment å skulle leve evig, men de fikk nå dødsstraff. Men de fikk leve i over 900 år før denne straffen ble virkeliggjort. Det er holdt sannsynlig at de forble Gudfryktige og ikke siden gjorde noe opprør imot Herren. Med andre ord: De ble frelst.

Ved å gjøre dette, skapte dermed Gud en ny tidshusholdning: Samvittighetens tidshusholdning. Denne ble stanset idet Gud sendte en stor vannflom over Midt-Østen.

Gud holdt dom på grunn av økende ugudelighet – mest gjennom de såkalte ‘Kjempene’ som omtales i historien om Noah. Det oppstod hybrid-mennesker (halvt engler, halvt mennesker) ved at falne engler tok seg koner hos vanlige mennesker og fikk barn med disse. På hebraisk kalles disse barna nefilim, som betyr fallen…underforstått å være en fremmed gen-art og ikke et rent vanlig menneske! Kjempe-ættene ble dermed utslettet i hovedsak, men noen berget seg, for i Josvas bok finner vi flere etterkommere av disse i Kaanan og Gud beordret ham til å utslette disse når de tok landet. Goliat og hans brødre var av slik nefilim kjempe-ætt – og dermed hybride mennesker. De ble utrolig store, og farlige.

Men tiden fra Noah og til Babels tårn kalles ‘Menneskets tidshusholdning’.

Flere husholdninger fulgte, men jeg vil ikke bruke for mye plass nå på dette. Men Gud begynte tidshusholdninger, og han avslutter dem med dom.

I vår tid, helt siden Paulus fikk åpenbart nådeevangeliet da han var i Rom år 62 (Apg. 28, 25-31) har det vært hva vi godt kan kalle ‘Nådens tidshusholdning’ – en ordning der frelsen er helt fri og gratis og ikke tilknyttet noen pakt med Gud. Kun fri nåde ved tro på Kristus og uten Mose lov, slik Paulus poengterer i Efeserne og Kolosserne.

Se flere av mine artikler der jeg skriver om hva evangeliet går ut på – det vi fikk ved Paulus, hedningenes apostel.

Men inneværende nådes-husholdning skal avsluttes. Det skjer når Israels synde-register renner over og Gud ikke lenger kan tåle deres svære ugudelighet og jesushat. Dette er slettes ikke lenge til. J.fr. Dan. 8, 23.

Dette fordi at da Israel falt i år 62 (Apg. 28, 25-28) kuttet Gud all kontakt med nasjonen og sendte dem inn i ødeleggelsen under romerne. De ble spredt for all verden i år 70 e. Kr. Det ble menighetens tidshusholdning, ofte kalt ‘Nådens tidshusholdning’ – der ikke lenger Mose lov og noen av høytidene og seremonilovene lenger var gyldige (Ef. 2, 15). Det var bare krav om individuell tro på Kristus, og et menneske blir frelst ved dette – uten å framvise gjerninger eller overholdelse av slikt vi ser innen jødedommen (Ef. 2, 8). I nådens husholdning er etnisk tilhørighet helt irrelevant. Alle som tror Kristus blir frelst.

Dette (nåde-husholdningen) opphører den dag da Kristus kommer til jorden igjen like etter den nevnte trengselstiden i Israel, som ender med Harmageddon slaget nord i Israel. Det opphører antakelig litt før dette, nemlig i det moment da Gud sender ned Moses og Elias (Åp. 11ff) for å starte trengselstiden med plager og domstegn over Israel.

Da skal nåværende tidsalder/husholdning opphøre ved at menigheten tas rett inn i himmelen på overnaturlig/guddommelig vis som er nevnt i Kol. 3, 1-4 – vi skal åpenbares med Kristus, i det himmelske hos Gud.
De som innen kristne rekker har gått bort før dette skjer, blir gjenvekket til livet oppe i himmelen hos Kristus. De skal ikke oppstå fra gravstedene ute på kirkegårdene eller hvor det ellers måtte være døde kropper/rester fra mennesker som i sin tid trodde Kristus. Paulus sin lære i 1. Kor. 15 og 1. Tess. 4 om oppstandelse gjaldt bare det troende Israel som ble tilbudt Den nye Pakt av apostlene. Dette har intet å gjøre med Kol. 3, 1-4 der vi troende tas rett inn i det himmelske uten at våre døde kropper oppstår av jorden. Menigheten er helt og holdent relatert til himmelen kun. Vi har et himmelsk håp, og skal ikke inn i noe jordisk Tusenårsrike slik som Israel ble lovt.

Det er altså IKKE dommedag eller Harmageddon den dag da menigheten hentes til himmelen. Dommen kommer ikke over verden i det hele tatt!

Det er sionist-Israel – jesushatere og spottere som de fleste er – som blir tatt hånd om av Herren i form av plager, tegn og død i den 7-års perioden som Bibelen kaller Den store Trengsel. Ut av denne trengselstiden skal 2/3-deler av sionist-Israel dø for deres ugudelighets skyld (de omvender seg ikke), og bare 1/3-del overlever, fordi de omvender seg. Se Sak. 13, 8 mv. Se også 5. Mos. 28, 62 om at bare en liten flokk blir tilbake.

Apostlene i deres skrifter brukte uttrykket om tidshusholdningens slutt, og kalte dette for endens tid. Altså enden på eksisterende ordninger, og et nytt styresetts komme som erstatter det forrige.

Går vi fram til etter at Tusenårsriket er over i Åp. 20, 7-11 – finner vi at Gud igjen holder en dom: Denne gang knuser han et opprør imot Jerusalem og Jesu kongedømme, et opprør som Satan har fått i stand, og det faller ild fra himmelen og ødelegger dem alle. Og enda en ny tidshusholdning innføres som avløser Tusenårsriket. Les om dette selv.

Apostlene tenkte på at Israel skulle bli gjenreist – og gå inn i det profeterte Tusenårsriket (Apg. 1, 6) – det ville bli enden på det daværende Israel (under romersk styre) og bli fritt fra romerne og få Jesus som Messias-kongen som skulle regjere fra Sion høyden og templet. Peter skrev i ett av sine brev, ..oss til hvilke de siste tider er kommet. Daniel brukte uttrykket mot endens tid. Engelen som kom til Daniel for å forklare ham et syn om trengselstiden som kommer i Israel, brukte følgende ord: «..for synet sikter til den TID SOM ER FASTSATT FOR ENDEN» (Dan. 8, 19). Altså ‘endetid’ kan vi kalle det. Det er enden på trengselstiden som her omtales, og som da blir fulgt av en ny tid: Tusenårsriket der Jesus skal styre i Israel i fred og harmoni.

Det er altså ikke snakk om at jorden møter sin ende og går under, blir brent opp av solen, eller revner etter en gigantisk asteroide treff, eller slike ting. Slikt er bare menneskelig oppspinn og fiksjon og tøv. Det kommer aldri til å skje.

Men mange helsprø predikanter og sekter, samt de helt vanvittige katastrofefilmene fra det jødiske jesushatende Hollywood, bruker slike vyer i sine omtaler av en fremtidig dom fra Gud. Eventuelt naturkatastrofer der Gud får skylda.

De synes å ha en forkjærlighet for at verden generelt skal leve i angst og krigsfrykt og katastrofe-paranoia. Selv om de alle betaler sin TV-lisens eller kinobillett for å se slike filmer.