1

NY BOK 2016 av Jan Lilleby:
JESU GJENKOMST

Jan Lilleby med ny bok 2016: JESU GJENKOMST.

JESU GJENKOMST Cover Bok  BILDEBoken koster kr. 40,- i Word format, tilsvarende en Pocket bok på 50 sider.

Der behandles forskjellige relevante sider og vinklinger ved Jesu gjenkomst, slik Bibelen framstiller dette. Lettfattelig og konsentrert.

Boken bestilles over email, og du betaler til konto 1594 04 88092. Den emailes til deg så snart innbetaling synes i bank.