MICHAEL PENNY:
Apostlenes Gjerninger viser oss at
menighetens tidshusholdning ikke hadde startet
før etter boken var lukket!