1

MICHAEL PENNY:
Apostlenes Gjerninger viser oss at
menighetens tidshusholdning ikke hadde startet
før etter boken var lukket!

MICHAEL PENNY  – antakelig den forkynner undertegnede kan si seg mest enig med hva gjelder bibelsyn, gir i denne times-lange video en meget klargjørende og systematisk gjennomgang, som bare viser det som jeg allerede i mange år har lært i mine artikler og bøker: At Apostelgjerningene BARE behandler jødedommen og ikke har noe og gjøre med menighetens tidshusholdning.

Uten tvil finner vi at de dramatiske hendelsene med aposteltiden, fra og med Pinsedag i Apg. 2 fram til Apg. 28 med Paulus i Rom tretti år senere, BARE var rettet til jødedommen og gjaldt Guds tilbud til dem om å få opprettet det tusenårige fredsriket lovt av profetene, og Jesus som Konge i Jerusalem.

Det vi forstår med MENIGHETEN og det frie nådeevangeliet til frelse (Ef. 2, 8) fantes ikke ennå. Hvis du er en oppriktig søkende eller allerede en troende kristen – dette er undervisningen du trenger å få med. Det vil medføre en ganske fullstendig forståelse av hva egentlig nåde-evangeliet er og hvordan det hele kom til, den gang det skjedde! Menigheten finner du bare i Efeserbrevet og Kolosserbrevet, garantert.