HOBART FREEMAN: En historie om død og
elendighet på grunn av
misforståelse av Markus 16 om mirakler

 

Av Jan Lilleby

 Denne artikkel er blitt revidert fra da den opprinnelig ble publisert – fordi
at jeg har undertiden innskjerpet mitt syn på dette med helbredelse
i menighetens husholdning. Da jeg den gang skrev denne artikkel,
trodde jeg ennå at Gud kunne helbrede i de tilfeller
der han selv valgte å gjøre dette. Men han gjør under av
denne kategori bare for de som har et paktsforhold. Og vi i
menighetens tid, har intet paktsforhold med Gud! De som
hadde et paktsforhold med ham sist, var det messianske Israel
som vi leser om i Apostelgjerningene, og som opphørte i 62 e.Kr.
slik vi kan se i Apg. 28, 25-28…de falt fra Gud som nasjon!
Se min bok her på nettet: «Gud helbreder ikke syke
i menighetens tidshusholdning».

 

Freeman er kanskje en av de mest groteske eksempler på trosbevegelsens galmannslære i den forstand at han, og over 90 andre mennesker i hans menighet «Faith Assembly», måtte bøte med livet fordi de stod fanatisk på trosbevegelsens skakkjørte lære om «positiv bekjennelse» og å «Ta ut i tro». (Jeg vil anmerke at bevegelsens harde kjerne i USA kan skille seg fra de forskjellige skandinaviske variantene av denne læren. OBS.) Dette resulterte i en ren katastrofe, døden. Freeman var nok mer fanatisk enn han var modig, men han står som et grelt eksempel på hva som skjer når trosbevegelsens lære blir praktisert helt konsekvent.

Sammenlignet med Freemans konsekvente holdning, må vi nok si at selv ledere som Hagin, Copeland og Hinn bleikner, og ser ut som gamle skremte frøkner i sammenligning. De sistnevnte har det bare i kjeften, …som så mange storskrytere også her i Skandinavia, – men Freeman satte læren ut i praksis, og satset livet.

Fakta i denne artikkelen er hentet bl.a. fra boken til Robert Lüchow, «Sick Healers», og fra en kassettserie av John McArthur.

Freemans mot og dristighet i å satse hundre prosent på at det han lærte fra talerstolen var rett, avslører samtidig så tragisk at trosbevegelsens lære er helt konkurs.

For hvis læren var sann og fra Gud, da hadde den sannelig virket i Freemans liv og hans stakkars fortapte menighet av intetanende mennesker. De stod på «løftene» alene, og gikk ofte en smertefull død i møte, heller enn å gi etter!

Dr. Hobart Freeman er et navn som du nok aldri får høre noen trosbevegelsespredikant eller tilhenger nevne. Han var alt for seriøs med sin undervisning, sammenlignet med de overflatiske lapsepredikantene og ‘Prosperety Pimps’ som bare vil vise seg frem og bli beundret for siste slips og luksusdress. Faktisk håper jeg at jeg får treffe Hobart i himmelen. Dette er den eneste trospredikant som er interessant som sådan.

Han var i så måte ærlig. En mann som satser livet på at læren er sann, MÅ, I UTGANGSPUNKTET, HA VÆRT GUDFRYKTIG OG ÆRLIG! Se mine fakta-notater om Freeman i slutten av artikkel; han var ingen smågutt i forhold til kunnskap, og han var utdannet ved Georgetown Universitetet i Washington D.C. – Vi snakker altså ikke om en ‘Hillbilly’ – tvert imot.

(Jeg vet allikevel ikke hvorvidt noen kan ha advart mannen i hans virketid, og om Freeman da eventuelt avviste advarslene (?) – det blir bare spekulasjon fra min side).

Men om dette er slik, da får vi nok ikke se Freeman i himmelen. Bare dersom han har handlet i ‘God tro’ kan vi regne slike frelst.

For sannelig – denne type fanatisme og feilaktig Jesus-syn vedr. helbredelse, er nok til å dømme enhver som driver med slikt. Så mine ord om ‘Freeman i himmelen’, må ha det forbehold at han handlet i god tro og av Gud dermed holdes uskyldig i å ha dratt over 90 mennesker med seg i døden. Dette kan bare Herren vite noe sikkert om. Kanskje finnes det noen slike anonyme «Hobarter» rundt om. De mente alvor, og trodde for alvor på sin fortvilte misforståtte lære.

Er du en pastor eller eldste, eller en evangelist, men har selv opplevd alvorlig sykdom i livet, eller i nær familie – så vit at da er dette også en fast og sikker pekepinn på det faktum at i menighetens tid finnes ikke slike mirakuløse nådegaver som vi ser hos apostlene. Markus 16 og Jesu ord om at mirakuløse tegn og helbredelser skulle følge de som trodde ham, var kun talt til det troende messianske Israel, som særlige løfter på grunn av at de var Herrens paktsfolk!

For hadde slike gaver vært i menigheten, da hadde ALLE blitt helbredet.

Slutt fra nå av å være en godtroende og arrogant kristen – for ikke å snakke om – en lettlurt og selvbedratt kristen – og innse de tørre og nøytrale fakta: Du er nødt til å oppsøke lege/sykehus/spesialister/tannlege, etc. når du møter alvorlig sykdom i livet! Hvis ikke – så er du ganske enkelt havnet i en vanvittig fanatisme og læregalskap som setter deg i klasse med Freeman.

Det opprinner i min hukommelse en viss historie som en kjent norsk pastor fortalte om sitt liv, fra da han var bare en cirka 12 år gammel gutt. Han vitner selv fra talerstolen og på sin humoristiske måte om da han gikk til en emisær for å spørre om hvorfor det ikke skjedde slik som i Markus 16 med tungetale, demonutdrivelser og mirakuløse helbredelser i menighetens møter. Og om det svaret han fikk fra emisæren, som var følgende: «Slikt er meget farlig!» Og pastoren nevner også at han ikke lenge etter dette spurte en annen emisær om samme ting, så fikk han han akkurat samme advarende svar! Slikt kunne være farlig! Han fortalte dette på en slik måte at vi skulle vite at disse emisærene var litt ‘dumme’ og uvitende i Bibelen. De bare vakte den unge guttens nysgjerrighet om dette med tungetale, demonutdrivelser og helbredelser omtalt i Mark. 16!

Men i dag, over femti år etter at pastoren fikk slike advarsler som en ung junior, så er det han selv som står som taper…en dumrian som ikke kjenner Bibelen bra nok og er uvitende i slike ting, mens de to gamle emisærene som han prøver (uten å nevne deres navn riktignok) å latterliggjøre, er vinnerne! Det kan være dødsfarlig og katastrofalt og falskelig tro at mirakler og nådegaver slik som uttrykt i Mark. 16 og flere andre steder i Bibelen, er noe som er blitt gitt til oss, vi som utgjør menigheten, Kristi Legeme. Hobart Freeman er en skremmende sak i så måte, med 90 døde godtroende kristne som resultat. De kunne vært reddet om de hadde gått til leger.

Hobart Freeman selv, led av en sykdom som kunne ha vært overvunnet, men takket være at han stod på trosbevegelsens falsklære om positiv bekjennelse, og at helbredelse er garantert i Jesu forsoningsverk, så tok sykdommen tilslutt livet av ham. Hans «religion» og teologi tillot ham ikke å innse at ett av hans ben var lammet og forvridd av polio.

Hver gang noen tok fatt i ham etter predikener og påpekte hans handikap, og spurte ham hvordan han kunne lære det han lærte uten at han selv ble helbredet – så svarte han slike mennesker, ..sitat: «Jeg har min helbredelse». Polio-sykdommen kunne ha vært stagget og holdt under kontroll av legevitenskapen – men han ville ikke. Tilslutt måtte han gi etter og døde.

Et spesielt tilfelle i hans forsamling, takket være Freemans vranglære, var en 15 år gammel jente hvis foreldre tilhørte menigheten. Jenta døde som følge av foreldrenes fanatisme – og de ble dømt for drap ved forsømmelse og sendt i fengsel med 10 års soning. Dette skjedde ikke lenge før Freeman selv døde, som fortalt ovenfor. Han ble gjort delaktig i dødsfallet da han fikk skyld for å ha forledet jentas foreldre til å unnlate å gi henne legehjelp. Det var i 1984 at Freeman døde – da av hjertesvikt som følge av det hardt angrepne benet sitt.

La meg også få nevne at fanatisme og læregalskap ikke døde da Freeman døde, dessverre. Trosbevegelsens vranglære lever i beste velgående. Siste nytt på området, er at halvgale hvis ikke helgale trospredikanter i USA, regelrett dreper barn i forbønnssituasjoner:

I en trosmenighet i Milwaukee, Michigan – nord for Chicago, ble en 7 år gammel gutt som led av autisme, ført frem av sine foreldre til forbønn. Evangelisten som talte i det møtet, la gutten i gulvet i den tro at han hadde demonbesettelse, men intet hjalp. Da satte den fullvoksne evangelisten seg på tvers av guttens lille brystkasse med full vekt. Resultatet? Gutten ble ille ødelagt med indre blødninger, og døde! Politiet tok ham under tiltale for drap. Nå nøyer altså ikke trosbevegelsens predikanter seg med å drive falsklære – nei de dreper uskyldige barn i sin uforsiktige og fanatiske praksis som «exorsister»!

ANDRE TROSPREDIKANTER OG DERES SYKDOM OG DØD

 

Følgende opplysninger er hentet fra Sandy Simpsons nettside (www.rainbows.net) og viser i hvilken grad nesten samtlige kjente «troshelbredere» ble slått av sykdom. Noen døde også av sykdom. Og ennå vil ikke trosbevegelsens ledere ta til vett og forstand, men fortsetter like ufortrødent med sine falske løfter om helbredelse. Jeg har bare listet opp amerikanske/utenlandske predikanter i dette tilfellet. Flere av de norske predikantene kunne vært listet opp. Men her har jeg tatt fram slike som nettopp er de norske kopi-predikantenes forbilder…og som de prøver å leve opp til.

A.A. Allen
Mannen døde som følge av alkoholforgiftning
og ødelagt lever.

Jamie Buckingham
Leder av «Dissippelbevegelsen» i USA.
Døde av kreft, og hans kone var også syk.

Charles Capps
Hører til den indre klikk av «positiv bekjennelse»
Word-faith ledere i Tulsa. Hans kone har
blitt behandlet medisinsk for kreft. Har hun unnlatt
å bruke de rette «magiske» ordene?

Jack Coe
Han døde, som Hobart Freeman, av polio.
Han truet tilhørerne sine med at de en dag ville
måtte ta Dyrets merke når de gikk til legen for behandling!

Keith Grayton
Fra den Profetiske Bevegelsen – døde av AIDS.
Han drev «positiv bekjennelse» og gikk rundt og sa at
han var helbredet. Døden inntraff etter et år.

Kenneth Hagin Sr.
Døde av hjertesvikt og alderdom i 2003. Hans
søster døde av kreft. hans «store tro» og spesielle
«salvelse» kunne ikke holde henne i live.

Buddy Harrison
Svigersønn til Hagin Sr., og direktør for trosbevegelsens
store trykkeri og forlag «Harrison House». Han døde i
desember 1999 av kreft. Heller ikke sin svigersønn
kunne Hagin Sr. hjelpe med sin «spesielle salvelse».

Ruth Ward Heflin
En selvproklamert kraft-forkynner og helbrederske.
Hun døde 60 år gammel av kreft. hun stod i sentrum for
endel år siden og hadde såkalt «gullstøv» i sine møter.
Hun kunne ha vært reddet, men nektet å ta imot kjemoterapi,
og fortalte dem at Herren hadde bedt henne om dette.
Dette iflg. hennes assistent Connie Wilson.
Hun var omtrent like konsekvent som Hobart Freeman
og satset livet!

Essek W. Kenyon
Regnes som opphavet til trosbevegelsens lære, da han
ble plagiert av Kenneth Hagin Sr.
Han lærte at det alltid var Guds vilje å gi guddommelig
helbredelse til troende. Men han døde i koma, på
grunn av en svulst.

Kathryn Kuhlman
Kjent over hele verden for sin helbredelsestjeneste.
Hun døde i 1976 av en hjertesykdom, som hadde plaget
henne i omtrent tjue år.

Aimee Semple McPherson
Berømte helbreder og evangelist. Hun døde
ved selvmord i 1944, en overdose av
beroligende narkoholdige piller.

Suzanne Hinn
Benny Hinns kone. Har gått under medisinsk
behandling i årevis på grunn av mentale lidelser.
Hun er antagelig kleptoman. Ble arrestert for
butikktyveri i Syd Afrika, enda hun har millioner!
Forretningen var Edgars Store, i Adderley Street, på
den 4. desember, iflg. The Cape Times avisen.
Hun prøvde å stjele med seg to pysjamaser.

Joyce Meyers
Healing-millionær i multiklassen. Egen executive-Jet
og et rikmannsliv. Hun lider av brystkreft. men hun var
ærlig nok til å innrømme at hennes tro på
«positiv bekjennelse» og å «ta ut i tro» ikke virket.

Daisy Osborn
T.L. Osborns kone. Hun døde av kreft flere år tilbake.

Oral Roberts
Selve «pappan» til helbredelsesevangelistene.
Han har ikke bare «tro» i sitt bryst. Der tikker og går
en livreddende moderne «Pacemaker» og
sikrer at hjerteslagene er punktlige!

Et helt takras av andre kunne nevnes – men dette skulle holde. Men sykdom rammet også R.W. Shambach, Ruth Carter Stapleton (Jimmy Carters søster), biskop Earl Paulk, Fredrick K. Price, Mack Timberlake, David Watson, John Wimber. Alt dette viser at læren om at Gud vil helbrede alle troende, er riv ruskende gal. Det er løgn, det er drømmerier, det er innbilning og menneskelig oppspinn, – det er falsk lære. Og hvor mange hundre tusener av mennesker på verdensbasis har ikke blitt lurt inn i kvaler og unødige lidelser av trosbevegelsens vidløftige lære om helbredelse? Hva skal til for at lesere som hører denne bevegelsen til, skal se bløffen – og frasi seg hele læren?

Ta mot til deg, og slå opp min bok ‘Gud helbreder ikke syke i menighetens tidshusholdning’ gratis her på nettsiden. Se i venstre marg. Der vil du møte en totalt saklig og bibelsk utlegning av hva vi som kristne har å forholde oss til vedrørende helbredelse ved mirakuløs inngripen. Du vil lære sannheten å kjenne: Gud utførte mirakler bare for slike troende som hadde et paktsforhold til ham. Israel hadde både den gamle og den nye pakt (Hebr. 8-9 kap.) – og mirakler var en del av ‘Pakken’ idet apostlene tilbød Israel Den nye Pakt i Jesu blod i årene 32 til 62.

Ikke vær en sint, arrogant og karakterløs ustyrlig kristen som ikke tåler å få korreksjon i lære og liv. Herren ser ikke med blide øyne på slike avfeldige kristne, det kan jeg forsikre deg om!

FAKTA OM HOBART E. FREEMAN:

Født 17.10.1920 i Ewing, Kentucky, USA. Død 8.12.1984 i Shoe Lake, Indiana.

Han hadde vært meget syk (pga. poliomyelitt i ett av bena) og ligget til sengs i nær en måned i sitt hjem, det var hjertet som hadde begynt å gi etter for poliosykdommen.

Han ble en kristen i 1952 i en alder av 32 år, og ble døpt i vann og ble medlem av en Syd-Stats baptist forsamling (Southern Baptist Convention) .

I 1961 tok han doktorgraden i teologi ved Grace Theological Seminary i Winona Lake, Indiana. Hans doktor tese var titulert «The Doctrine of Substitution in The Old Testament», og han ble utnevnt til professor i hebraisk og i gammeltestamentlig lære og etikk.

I 1963 ble han sagt opp på grunn av sitt pinsekarismatiske bibelsyn (influert mest fra Kenneth Hagin Sr.). Han startet sin egen forsamling, som ble kalt ‘Faith Assembly’ (Tros-Menigheten). Han gjorde dette sammen med sin partner Melvin Greider, da de begge bodde i Winona Lake, Indiana.

For spesielt interesserte, gå til www.spokeo.com/Hobart+Freeman+1 der mye mer er å lese om hans eskapader og vanvittige trosliv…med døden til følge.

Dessverre så var ikke Freeman den siste fanatiker. Det har vært liknende episoder opp gjennom årene siden han døde i 1984. Folk som tar Bibelen helt ut av dens sammenheng, og bokstavtolker bl.a. dette med mirakler på en helt gal måte.