1

Ny bok 2018 – JEHOVAS VITNER: HELVETE PÅ JORD

 

 

Intro

Flere avhoppere fra Jehovas Vitner påstår – og dette kan være sant – at det ikke hjelper å motsi vitnene. De er indoktrinert og hjernevasket og tror at kristne​​ utenfor deres organisasjon​​ er besatt og er Babylon skjøgen i Åp. 17. Man må prøve å tale med vitnene ut fra deres egen​​ lære eventuelt ut fra deres egen bibel - New World​​ Translation.

Javel, det får nå så være. Men vit at vitnene kan ikke skylde på oss som kaller oss kristne, for deres egne​​ totale villfarelser i Bibelen.​​ Når de selv med vilje setter seg imot enhver korreksjon og har oppkastet seg selv til å være Guds eneste sanne representanter her på jord, så får de ta ansvaret selv for om​​ de ender i fortapelsen.​​ 

Mitt lille håp er allikevel at noen vitner tar mot til seg og leser alt her.

Er du ikke et medlem i Jehovas Vitner, så får du her en innføring i emnet, og kan gjøre dine egne anmerkninger i tillegg.

 

 

Jehovas Vitner – Helvete på jord

Dette er ikke noen lystelig lesning, men allikevel: Denne verdensomspennende kult vi ofte betegner som ‘Jehovas Vitner’ kan nok ikke bare karakteriseres som en stakkars forening av bibel-troende som ulykkeligvis har kommet i skade for å misforstå og feiltolke Bibelen, Guds Ord.

BILDE: Charles Taze Russell, stifter av kulten Jehovas Vitner.​​ Her fra hans eldre dager.​​ Det skal ikke tas opp i denne boken, men jeg vil også bemerke at Taze Russel var medlem i frimurerlosjen. Hans gravminne består av en stor pyramide med innskrifter på. At Illuminati/Templarordenen/Frimurerne mv. opererer i en okkult ånd og sfære er hevet over enhver tvil. Symbolikken er fra Babylons magiske okkulte tradisjon,​​ og ikke fra Bibelen og kristendommen. Slike ting er egentlig​​ som​​ Satan ikledd smoking. Det skal virke sofistikert og kultivert, men det er mørkets makter bak.

Når man gjennomgår deres mange læremessige utsagn og påfunn, likner det hele mye mere på en​​ bevisst sabotasje​​ og ødeleggelsesmani imot Bibelen. Det skal vris og vrenges på alt mulig.​​ Deres tolkinger preges av vantro og ikke tro.​​ Vitnene er blinde for at de har blitt et instrument for den onde, og ikke for Gud.

I denne boken skal jeg i hovedsak ta for oss hva denne kulten har gjort ut av historien omkring​​ Jesu død og oppstandelse.​​ Men også​​ andre viktige emner vil omtales, men kanskje ikke​​ i noen full gransking.​​ Det ville krevd mere enn en​​ moderat Word-bok som denne. Som tittelen antyder, er vitnenes virksomhet tuftet i alt vesentlig på falske profetier, slike som aldri ble oppfylt. Vi skal se på de mest framtredende fakta om vitnene og hvordan de har maktet å fordreie Bibelens ord til å passe til deres falske læresystem.​​ 

Allikevel, min​​ bok​​ her må ikke mislede noen til å hate​​ for eksempel personer som er medlemmer i Jehovas Vitner.​​ 

Jesus gikk til korset, han døde og han oppsto for alle mennesker, en nådefrelse er gitt oss dersom vi bare tror Kristus.​​ 

Jeg er ikke verken dommer eller jury, bare en vanlig troende kristen, som er uenig med det vitnene står for – og derfor vil jeg opplyse alle interesserte om dette, slik at alt​​ (deres omfattende regelverk for medlemmer er så digert at det ikke finnes plass her til å ta​​ alt​​ det fram i dagslyset)​​ kommer for dagen og kan betraktes fritt av alle og enhver. I stedet for å legge vitnene for hat, be for dem at de vil komme til sannhetens erkjennelse og få inn det​​ frie nådeevangeliet​​ vi har fått gjennom Paulus’ tjeneste, han som var hedningenes apostel.

I Bibelen finner vi et helt klart historieforløp via flere utsagn, som alle peker helt utvetydig på at​​ Jesus oppsto​​ legemlig​​ fra de døde​​ etter tre dager i graven, og jeg skal nedenfor gjennomgå disse i​​ jamføring.

Kort fortalt så lærer Jehovas Vitner at Jesus ble tatt ut av graven av Gud selv, og satt rett i himmelen.​​ Han sto ikke opp legemlig i noen fast menneskelig skikkelse lik oss selv, av kjøtt og blod. Vitnene lærer at Jesus nå er en ånd og bor i himmelen, og der oppe betalte han løsesummen for menneskene.

Men er dette virkelig sant, og finner vi noe i Bibelen som bekrefter denne læren, eventuelt finner vi noe som avliver en slik påstand?

Ja – vi finner en rekke utsagn i Bibelen, til og med Jesu egne ord om sin kropp og beskaffenhet etter oppstandelsen!

Min bestemte oppfatning rent​​ karaktermessig​​ av en slik falsk påstand/idé fra denne kult, er ikke bare at de har feil men de​​ begår en grov​​ synd​​ imot Kristus ved å lyve om hans legeme/beskaffenhet/oppstandelse.

Når leseren ser mine sitater nedenfor, vil han forstå at Jehovas Vitner framsetter en​​ bevisst løgn​​ om Herren. Man har allerede Jesu ord der han forklarer for de sjokkerte disiplene at han IKKE er en ånd, og at han er virkelig fysisk med kjøtt og ben,​​ -​​ sågar,​​ han åt mat i deres påsyn for å understreke at han var den samme som før, men underforstått dette at nå når han hadde oppstått fra de døde, så hadde han en kropp, som i egenskap av hans guddommelighet, ikke lenger var underlagt forgjengelighet eller noen fysisk lov og begrensning. Vitnenes påstand om at Jesus oppsto​​ som en ånd​​ er en ren menneskelig gjetning basert på​​ resonnement​​ – hvor de unngår å ta med Jesu egne ord i sin helhet.

Sjekk selv hva som står om denne ubibelske læren;​​ de har et nettsted,​​ jw.org/no​​ der mange lærevinklinger og utsagn blir hevdet.​​ Det ene ofte verre enn det andre.​​ Jeg har tatt med hele deres lære-artikkel nedenfor​​ og gjennomgår den.

Jesu oppstandelse i Matteus​​ evangeliet

 

26, 32:​​ «Men etter at jeg er oppstått, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.»

Med andre ord, Jesus er ennå på jord, like etter oppstandelsen og​​ ‘går i forveien’​​ – altså til et stevnemøte med sine disipler så fort han har oppstått. Dette er ikke en beskrivelse av en ånd (en ånd har intet legeme og er usynlig) – men av et menneske som kan ses og som kan forflytte seg fra et sted til et annet her nede på jorden.

28, 16-18:​​ «Men de elleve disipler dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne.​​ 17: Og da de fikk se ham, falt de ned og tilbad ham. Men noen tvilte. 18: Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord!»

Og i versene 19 og 20 framsa han misjonsbefalingen til dem.

Andre viktige detaljer fra Matteus’ historie:

At Jesus ikke ble hentet​​ usynlig​​ ut av graven som en ånd uten noe legeme, framgår av følgende i kapittel​​ 27, 59-60, samt 66:

«Josef (fra Arimatea) tok da legemet og svøpte det i rent linklede. 60: og la det i sin nye grav, som han hadde hogd ut av berget. Så rullet han en stor stein for inngangen til graven, og gikk bort. - - 66: De (romerske vakt soldater) gikk da og sikret graven ved å forsegle steinen og sette ut vakter.»​​ ​​ Fariseerne var redde for at disiplene skulle stjele Jesu legeme og bruke dette til forførelse av folket.

Da Jesus oppstod​​ fra de døde, så sendte Gud en engel ned​​ fra himmelen og fjernet steinen.​​ Hvorfor, - så at ‘Jesu ånd’ kunne komme ut av åpningen? Nei, tydeligvis ikke. En ånd er ikke hindret av vegger og stengsler…den har jo ikke noe fysisk legeme.

Steinen ble flyttet bort,​​ tross​​ dette faktum, på grunn av disiplene og Maria og Maria Magdalena slik at​​ de​​ kunne se at graven alt var tom. Gud har ingen problem med å la sin Sønn oppstå fra de døde og tas ut av en sten-hule grav med hele legemet. Jeg har alt sitert ovenfor hvordan de møtte Jesus i Galilea.

Jehovas Vitner er helt udugelige som vitner, for de har jo ingen tro på Gud og hans allmakt. De mener tydeligvis at Gud ikke var i stand til å ta Jesus (levende) med legeme ut av graven – så de​​ koker opp en vill og fantasifull​​ røverhistorie om at Jesus gikk til himmelen som en ånd.

De romerske vaktene ble helt paralyserte idet engelen veltet bort steinen, og han inviterte kvinnene til å ta en titt inn i fjellhulen for å se hvor han hadde ligget.

Deretter taler engelen de samme ord til dem, som Jesus talte før han ble korsfestet:

«Skynd dere nå av sted og si til hans disipler: Han er oppstått fra de døde.​​ Og se, han går i forveien for dere til Galilea, der skal DERE SE HAM.​​ Se, jeg har sagt dere dette!»​​ 28, 7.

Det er helt klart at Jesus ikke er en ånd, men det er ham selv og i sitt legeme, til og med sårmerkene etter naglene og spydstikket, som vi vet at Tomas den tvilende disippelen fikk beføle og konstatere på en meget fysisk måte!

Mens da de to Maria’ne​​ sprang av sted i ærendet pålagt dem av engelen, kommer Jesus dem i møte:

«Og se,​​ Jesus​​ kom i møte med dem, og sa:​​ Vær hilset! De gikk da fram og OMFAVNET HANS FØTTER (en ånd har jo ikke omfavnbare føtter av kjøtt og blod) og tilbad ham. Da sier Jesus til dem: Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.»​​ 28, 8-9.

Det var i Galilea at Jesus var hos dem i 40 dager og lærte dem opp i å forkynne Guds kongerike (tusenårsriket) til Israel – referert i Apg. 1, 3-9.

Lukas, som skrev Apostelgjerningene, skrev om dette bl.a.:

«For dem fremstilte han seg levende med​​ mange beviser, etter at han hadde lidt. I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds kongerike til.»​​ (Apg. 1, 3).

Skal en ånd måtte legge fram​​ ‘mange beviser’​​ – eventuelt slik at mennesker kan tro at en oppstandelse har funnet sted? Vi ser jo at dette henger ikke sammen.

Utsagnet fra Lukas​​ med​​ ‘mange beviser’​​ skal vi nå se på.

 

Markus, Lukas og Johannes om beviser for Jesu​​ 

legemlige oppstandelse

 

Markus og Lukas nevner den tomme graven og at steinen alt var flyttet vekk fra åpningen. Hos Markus finner vi at engelen alt sitter inne i graven idet de to kvinnene kommer inn. I Lukas er det ikke bare én engel, men to. Så fortellingene her er ikke hundre prosent overensstemmende…men poenget er aldeles det samme: Jesus er oppstått, og det ble forkynt av engler.

Jeg har​​ til gode å høre noen bibeltroene nekte for at jomfru Maria fikk en Guds engel på besøk som hadde bud om at hun skulle føde jødenes Messias, Jesus.

Likeså har jeg ennå ikke hørt noen nekte for at engler var tilstede da Maria’ne fikk se den tomme graven. Dette er solide bevis for hans oppstandelse.​​ Når en Guds engel taler, så må man høre og tro. Sakarias, far til døperen Johannes, trodde ikke engelen Gabriel da han talte om at Elisabeth skulle bli gravid, så engelen slo ham med stumhet som varte i mange måneder, enda han var én av tempel-prestene i Jerusalem.

Markus nevner kort at Jesus hadde åpenbart seg for to av disiplene mens de var på veien, og i en annen skikkelse, mens Lukas tar fram hele denne hendelsen, og flere beviser som går tullet til Jehovas Vitner rett imot,​​ og vi skal lese, Luk. 24, 13-48.

«Og se, to av dem var samme dag på vei til en by som heter Emmaus og ligger seksti stadier fra Jerusalem.​​ 

14: Og de talte med hverandre om alt dette som var skjedd.​​ 

15: Og det skjedde, mens de samtalte og drøftet dette, kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem.​​ 

16: Men deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham.​​ 

17: Han sa til dem: Hva er det dere går og samtaler om på veien? De stod da stille og så bedrøvet opp.​​ 

18:​​ Den ene av dem, som hette Kleopas, sa til ham: Er du den eneste av dem som oppholder seg i Jerusalem, som ikke vet hva som er skjedd der i disse dagene?​​ 

19: Han sa da til dem: Hva da? De sa til ham: Det med Jesus fra Nasaret, en mann som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket –​​ 

20: og hvordan våre yppersteprester og rådsherrer overgav ham til dødsdom og korsfestet ham.​​ 

21: Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel. Og nå er det alt tredje dagen siden disse ting skjedde.​​ 

22: Men så har noen av våre kvinner forferdet oss. Tidlig i morges var de ute ved graven,​​ 

23: men de fant ikke hans legeme. Så kom de og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever.​​ 

24: Noen av dem som var med oss, gikk da til graven. De fant det slik som kvinnene hadde sagt. Men ham så de ikke.​​ 

25: Da sa han til dem: Så uforstandige dere er, og så trege i hjertet til å tro alt det som profetene har talt!​​ 

26: Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?

27: Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham.​​ 

28: Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot han som om han ville gå videre.​​ 

29: Men de nødde ham og sa: Bli hos oss, for det lir mot kveld, og dagen heller. Han gikk da inn for å bli hos dem.​​ 

30: Og det skjedde da han satt til bords med dem, da tok han brødet, velsignet det og brøt det og gav dem.​​ 

31: Da ble deres øyne åpnet og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem.​​ 

32: Og de sa til hverandre: Brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og åpnet Skriftene for oss!​​ 

33: Og de tok av sted i samme stund, og vendte tilbake til Jerusalem. De fant der de elleve samlet, og de som var med dem.​​ 

34: Herren er virkelig oppstått og er blitt sett av Simon!​​ 

35: De to fortalte da hva som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet.​​ 

36: Mens de talte om dette, stod han selv midt iblant dem og sa til dem: Fred være med dere!

Min bemerkning om det neste som skjer:​​ Her blir ideen som Jehovas Vitner har framsatt som lære – om Jesus som en ånd – taklet ut av enhver tvil, bare les selv:

37: Men de ble forferdet og fylt av frykt,​​ og trodde det var en ånd de så.

38: Han sa til dem: Hvorfor er dere forferdet? Hvorfor stiger TVILENDE TANKER opp i deres hjerter? (min bemerkn. – husk hva jeg skrev ovenfor om at Jehovas Vitner viser vantro/tvil​​ mot Gud!).

39: Se mine hender og mine føtter, at det ER MEG SELV! (underforstått, ikke en ånd)). Rør ved meg og se!​​ FOR EN ÅND HAR IKKE KJØTT OG BEN, SLIK DERE SER AT JEG HAR.

40:​​ Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sine føtter.

41: Men da de ennå ikke trodde for glede (de var opprømte), og undret seg, sa han til dem: Har dere noe å spise her?

42: De gav ham så​​ et stykke stekt fisk og noe av en honningkake.

43:​​ Og han tok det og han spiste det mens de så på.

44: Så sa han til dem: Dette er mine ord, som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere, at alt det måtte oppfylles som er skrevet om meg i Mose lov og profetene og salmene.

45: Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå Skriftene.

46: Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag,

47: og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

48: Dere er vitner om dette.

Etter Jesu tale og fremlegging av fysiske bevis om at han var et fysisk legemlig menneske, med sårmerker etter nagler og spydstikk, står det i vers 52 at de falt ned og tilbad ham. De hadde også nettopp bevitnet hans himmelfart.

Jesu ord i vers 48 er ironiske, mot dette at nevnte falsklære-kult kaller seg Jehovas Vitner.​​ «Dere er vitner om dette» er jo dermed helt fastslått også i dette faktum at Jesus oppstod i et fysisk legeme, og han viste seg for sine troende med mange beviser for dette…og allikevel nekter ‘Jehovas Vitner’ å vitne om dette, men spinner en utrolig​​ fantasifull løgnhistorie i stedet.

Jeg kan bare bekrefte at også Johannes evangeliet peker på samme vis at Jesus hadde et fysisk legeme etter oppstandelsen, j.fr. Joh. 20-21 kapitler. Det står så betegnende i Joh. 20, 31 om hvorfor Jesus gav dem fysiske bevis: For at de skulle tro!

«Men disse (tegn) er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.»

En​​ kan virkelig stille spørsmål​​ om​​ hvorvidt​​ Jehovas Vitner i det hele tatt kan være frelst, i og med at de​​ fornekter og bortforklarer med vilje​​ og viten alt det som Bibelen sier omkring Jesu oppstandelse i form av​​ et fysisk legeme. Det er jo en​​ stor del av tros-grunnlaget, at Jesus oppstod legemlig fra de døde. Paulus går så langt at han sier: Om ikke Jesus var oppstått, ja da er vår tro forgjeves (1.​​ Kor. 15, 17-18).

Det er vel også kjent innen kristenheten at nettopp på grunn av denne falsklæren, er ikke Jehovas Vitner å betrakte som kristne i bibelsk forstand. Jeg må nok si meg enig i dette.​​ 

De framstår som en stor kult, og​​ de følger menneskers oppdiktet​​ bibellære, de har sågar sin egen​​ bibeloversettelse for å prøve å​​ bortforklare visse sannheter, - en kult som verden​​ hadde klart seg bedre foruten.

Det er skrevet adskillige bokverk om denne kulten, og jeg har bare tatt fram enkelte​​ viktige​​ lære segmenter​​ for å vise hvor galt det kan gå når man lever i vantro mot Guds Ord, og ennå forsøker å framstå som ekte troende. Det krasjer fullstendig.

I Johannes evangeliet​​ finner vi en meget interessant sak, i passusen der Jesus sier til fariseerne «…bryt dette tempel ned, så skal jeg GJENREISE DET PÅ TRE DAGER.» Joh. 2, 19. Like i forkant hadde Jesus rensket ut tempelet i Jerusalem for den kommersielle virksomheten, pengevekslerne og annet, - vi kjenner historien. Det var ingen tvil om​​ at han talte om seg selv – hans død og oppstandelse. ​​ 

Versene 20-21 sier:​​ «Jødene sa da til ham: I førtiseks år har det vært bygd på dette tempelet, og du vil reise det opp på tre dager? Men han talte om SITT LEGEMES TEMPEL.» ​​​​ 

Her sa Jesus rett fram at hans​​ legeme skulle bli reist opp fra de døde​​ etter tre dager å ha ligget dødt! Han sa ingenting som ligner på Jehovas Vitners falsklære om at bare hans ånd skulle oppstå, uten noe legeme.​​ 

Videre sies det i vers 22 at da han hadde oppstått, så mintes disiplene Jesu ord her, og de trodde Skriften og det ord Jesus hadde sagt.​​ Mitt spørsmål til Jehovas Vitner blir nå: Er dette det neste verset som de vil fjerne fra Bibelen? ​​ De har​​ fjernet hele vers fra Bibelen tidligere i deres korrupte New World Translation, eksempelvis Apg. 8, 37 hvor Filip spør den etiopiske hoffmannen:​​ «Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje (vedr. vanndåp). Men han svarte og sa: Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn!».​​ Jeg skal komme litt tilbake til deres korrupte NWT bibel senere i boken.

Nedenfor går jeg igjennom JW.org/no sin​​ korte​​ web artikkel – men først vil jeg sitere fra tre av deres læreskrifter, slik at leseren kan bedre få et​​ bilde av hvor langt ut på jordet denne kult er i både dette emnet, men også andre:

Fra «Let God Be True», side 138 -​​ «…så, kong Jesus Kristus ble drept legemlig, og ble oppvakt fra de døde som en usynlig åndeskapning.»

Fra «The Kingdom Is At Hand», side 259 –​​ Kroppene som Jesus manifesterte seg selv​​ i​​ overfor disiplene​​ etter han vendte tilbake til livet, var ikke den kroppen i hvilken han ble naglet til et tre. De ble bare materialisert for anledningen, og hadde likhet ved en eller to anledninger til kroppen han hadde da han døde.»

Fra «Studies In The Scriptures», Vol.​​ 2, side 129 –​​ “Vår Herres menneskelige kropp…skrumpet ikke inn eller råtnet…hvorvidt det ble oppløst​​ i​​ gasser​​ eller om det fremdeles kan være bevart et sted…vet ingen.»

Hebr. 13, 8 fastslår at Jesus ikke forandres eller blir noen annen enn den han alltid har vært:

«Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.»

 

Imøtegåelse av JW.org/no sin artikkel om Jesu oppstandelse

 

Her følger en nøyaktig avskrift​​ av deres lære artikkel, og med tittel​​ -​​ 

«Fikk Jesus en fysisk eller en åndelig kropp etter sin oppstandelse?».

Bibelens svar

Bibelen sier at Jesus «led døden i kjødet, men ble gjort levende (oppreist) i ånden». 1.​​ Peter 3:18; Apostlenes gjerninger 13:34; 1. Korinter 15:45; 2. Korinter 5:16.

Det Jesus selv sa, viste at han ikke kom til å bli oppreist i sin fysiske kropp av kjøtt og blod. Han sa: «Jeg skal gi…mitt kjød for verdens liv.» (Johannes 6:51; Matteus 20:28) ​​ Han skulle altså gi livet sitt som en løsepenge for menneskene. Hvis han hadde tatt tilbake kroppen sin da han ble oppreist, ville løsepengene ha​​ blitt ugyldig. Men det kan ikke være det som skjedde, for Bibelen sier at han ofret sitt kjøtt og blod «én gang for alle». – Hebreerne 9:11, 12.

MIN​​ IMØTEGÅELSE:

Helt galt – Jesus sa «Rør ved meg og se! For en ånd har ikke kjøtt og ben slik dere ser AT JEG HAR» Lukas 24, vers 39.

Dermed forstår vi at Jesus ikke ‘gav bort’ eller leverte fra seg sitt legeme, og satt igjen med bare sin ånd. Men hele ham ble gitt som soningsoffer på korset. Hebreerne 9, 11-12 taler ikke om at Jesu legeme ble adskilt fra hans ånd, men at hele hans offergjerning,​​ inkludert frambæringen​​ av sitt eget blod, var det som fjernet synden.

1 Pet. 3, 18 om Jesus som «…led døden i kjødet, men ble levendegjort i Ånden» taler ikke om at Jesus oppstod som en ånd, men at han ble oppreist i og ved Den Hellige Ånds kraft. Guds Ånd gjorde Jesus levende, på en slik måte at hele Jesus inkludert hans legeme ble oppreist fra de døde, og dertil herliggjort, udødeliggjort av den samme Ånd og kraft.

Wigram-Green Lexicon og New Englishman’s Greek Concordance, samt også Rotherham godtgjør dette. Det tales ikke om at Jesus​​ ble​​ en åndeskapning i oppstandelsen, men at Ånden​​ gjorde Jesus levende​​ og udødeliggjorde hans legeme.

I 1.Tim. 3, 16 lærer​​ vi​​ om Jesus, i forhold til hans oppstandelse:​​ «..Gud åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler..».​​ MERK: Jehovas Vitners bibel har fjernet «åpenbart i kjød» - for at det ikke skal motbevise deres falske lære!​​ 

Merk at Jesus sa det han sa i Lukas 24, 39​​ etter​​ sin oppstandelse.

 

Artikkel fortsetter:

Hvis Jesus ble oppreist som en åndeskapning, hvordan kunne disiplene da se ham?

Åndeskapninger kan materialisere seg som mennesker. Engler som gjorde dette i fortiden, både spiste og drakk sammen med mennesker. (1. Mosebok 18:1-8; 19:1-3) Men de var fortsatt åndeskapninger og kunne forlate den fysiske verden. – Dommerne 13:15-21.

MIN​​ IMØTEGÅELSE:

Dette blir like galt – nettopp fordi Jesus selv forklarte rett fram at han IKKE var en ånd/åndeskapning! Lukas 24, 39.​​ Det er på tide at Jehovas Vitner omvender​​ seg fra sin vantro og hang til falske forklaringer, og begynner å tro Herrens egne ord om seg selv.

En annen sterk faktor er også dette at i Det nye Testamente blir Jesus lært om som en SOM ER STØRRE ENN ENGLENE. Til denne ekstra overhøyhet som Jesus har, hører guddommelige fysiske og åndelige egenskaper som ikke er å ligne med verken mennesker for øvrig – ei heller engler. Jesus er den som kommanderer englene, ja hele universet med dets​​ komplekse oppbygning. Kolosser brevet​​ 1, 15-19, Paulus sin lære om Kristi makt og storhet. Den overgår helt vår menneskelige forstand og evne til å oppfatte de guddommelige ting.

De kunne se Jesus, fordi han både kunne framstå med sin guddommelige makt og evne til å beherske alle elementer, overgå alle fysiske lover – kort sagt opptre mirakuløst langt over alle menneskers forstand og oppfattelsesevne.​​ 

Når Gud utfører diverse mirakler, slik som beskrevet i Bibelen, så har de alle én ting felles: De lar seg ikke forklare verken ved vitenskap eller noe annet. De kan heller​​ ikke betegnes som om de bryter​​ naturlovene. Nei, de OVERGÅR naturlovene. Alt ved Jesu oppstandelse og himmelfart er totalt og langt over enhver kjent eller ukjent naturlov.

 

Artikkel fortsetter:

Etter sin oppstandelse materialiserte Jesus seg midlertidig som menneske, akkurat som engler hadde gjort tidligere. Som åndeskapning kunne han derfor vise seg og​​ forsvinne plutselig. (Lukas 24:31; Johannes 20:19, 26) De fysiske kroppene han brukte, så ikke like ut hver gang. Selv Jesu nære venner kjente ham bare igjen på grunn av det han sa eller gjorde. – Lukas 24:30, 31, 35; Johannes 20:14-16; 21:6, 7.

Da Jesus viste seg for Tomas, brukte han en kropp med sår etter naglene. Dette gjorde han for å styrke Tomas’ tro, siden Tomas tvilte på at Jesus hadde blitt oppreist. – Johannes 20:24-29.

Artikkel slutter her.

 

MIN​​ SLUTT KOMMENTAR:

 

Fremdeles må vi ha i minne hva Jesus sa om seg selv, i Lukas 24, 39 –​​ «…det er meg selv» - samt hans tydelige ord: «For en ånd har ikke kjøtt og ben slik dere ser at jeg har».

Uten tvil peker han på at ​​ 1:​​ Det er hans eget originale legeme (meg selv) – det som jomfru Maria fødte og som vokste opp til en fullmoden mann, slik vi ser i evangeliene.​​ 2:​​ Hans legeme var ikke ‘åndelig’​​ men​​ helt fysisk med dets benbygning og muskelvev​​ og alle ting, innvoller og blodsystem – absolutt alt.

Men som poengtert, han var og er guddommelig, mens vi mennesker​​ ikke​​ er​​ guddommelige i noen form.​​ Gud skapte mennesket i sitt bilde, men intet menneske, slike som oss, er dermed likeverdig med Gud og har hans Guddommelige egenskaper.​​ Jesu storhet og makt er nesten helt umulig å forklare for oss mennesker, for vi søker med én gang etter logiske forklaringer, jordiske forklaringer på de himmelske ting. Det går ikke.

Vi må tro Jesu egne ord, og ikke på noen måte komme opp med diffuse og fortvilte strå å klamre oss til slik som Jehovas Vitner. Det går så til de grader i grøfta, at de har kommet fram til at Jesus hadde alternative kropper å presentere seg i.​​ Men i Bibelen er kjøreregelen at ‘Ved tro vet vi…at’ – og ikke ‘Ved viten så tror vi’. Det er slik vitnene opererer, de forsøker å finne vitenskapelige​​ eller menneskelige​​ logiske forklaringer, for deretter å kunne tro på det – altså tro på sine egne forklaringer. Som i effekt bare er rene bortforklaringer. Men i tilfellet med Jesu oppstandelse er det ikke egentlig vitenskapelig, det er ren fiksjon, oppdiktning fra en fantasifull stressa menneskehjerne…kan den ha tilhørt Charles Taze Russel, grunnleggeren av organisasjonen i sin tid? Men å tro på slikt sludder i vår tid, og kalle det for kristent – det er helt bak mål.

Om hendelsen på veien til Emmaus, i Lukas 24, står det ikke at han hadde en annen kropp enn den han tidligere hadde da han oppsto. Det står bl.a. at deres øyne BLE HOLDT IGJEN så de ikke kjente ham (vers 16); og videre sies det at (vers 31) da han brøt brødet med Emmaus vandrerne, BLE DERES ØYNE ÅPNET, og de kjente ham, og han ble usynlig for​​ dem. Usynlig for dem, det har å​​ gjøre med det jeg alt har sagt: Jesus var og er guddommelig, og har makt og egenskaper som ikke lett lar seg forklare for oss mennesker, begrenset som vi er.

Det er rent tøv det Jehovas Vitner sier om at Jesus hadde flere forskjellige legemer han brukte. Menneskelig spekulasjon, og man burde snarest vende seg bort fra alt slikt. Man må ikke lyve om Herren, og særlig ikke om noe så alvorlig som hans oppstandelse og hans legeme, med videre.

 

Jehovas Vitners fantasier​​ har løpt løpsk i mange år. En annen lærefantasi, helt uten hold i Bibelen, er deres lære om at erkeengelen Michael er den samme som Jesus!​​ Hvor i Bibelen står det at Jesus og Michael er den samme? Det finnes ikke noe om dette – derfor er dette kun hjelpeløst hjernespinn fra et menneske.​​ 

De har også en helt utrolig​​ eventyraktig framstilling​​ av Jesu gjenkomst: Han kom i 1914 usynlig. Og de anser dette som oppfyllelsen av profetiene om Jesu annet komme til jord.​​ Dermed er denne kult også å betrakte som preterister.​​ Én ting er at en forvirret - muligens nevrotisk og psykotisk ung mann,​​ kalt Charles Taze Russel, en gang framsto med en slik vanvittig lære eller påstand; og​​ noe helt annet er det at det faktisk finnes mennesker i vår tid som får seg til å tro på​​ en slik​​ «helspeisa»​​ fantasi og oppdiktning.​​ 

Godtroende mennesker lar seg​​ dysse inn i en falsk åndelig drømmeverden – kokt opp av avsindige fantasier fra en​​ ung og uerfaren​​ Taze Russel -​​ og uten noen som helst livsvisdom ei heller god kunnskap i Bibelen.​​ Han stod på sine forvrengte «åpenbaringer» om bibelprofetiene og tid for Jesu gjenkomst og mye annet, uten å endre på dette. Det han kom med da han bare var en guttunge, var​​ det samme​​ stort sett som da han hadde blitt mere opp i årene.​​ Folk i Jehovas Vitner har tankeløst lagt sine liv og sine meninger/holdninger​​ egentlig​​ i hendene på​​ tankegodset til​​ en​​ totalt ukyndig guttunge! Dette kaller jeg virkelig galskap altså.

Bibelen er full av lære om at når Jesus kommer tilbake, så er det​​ synlig, fysisk og svært så påtakelig. Men ikke ett ord finnes om at han skulle komme tilbake usynlig.​​ 

Herr Taze Russel visste ikke hva han holdt på med….han levde i en drømmeverden der han fabrikkerte en mengde snodige og til dels helt vanvittige ting.​​ 

De glemmer (eller prøver å skjule?) det faktum at Bibelen lærer at ‘hvert øye skal se ham, og hvert kne skal bøye seg’ – det er umulig at Jesus kan komme usynlig.

Åp. 19,​​ 11-21​​ viser et spektakulært opptrinn der Jesus kommer i himmelens skyer med sin englehær og dreper Antikrist​​ og Den falske Profet som har plaget Israel i siste delen av Den store Trengselstid for nasjonen.​​ Dette profeterte Jesus tidligere før sin korsfestelse – Matt. 24, 30 …»…og de skal SE Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet.»

Alle falskprofetiers mor, 1975 profetien