1

 

 

INTRO

Jeg tar opp i denne artikkelen en tråd fra min bok

«Jehovas Vitner: Helvete på jord», nemlig det faktum at

Charles Taze Russell var Frimurer og Templar Ridder i

33. grad. Dette betyr at han var helt innvidd i deres sataniske

hemmeligheter og brorskap.

Dette skal vi se nærmere på her – så bered deg på et sjokk hvis

du har vært uvitende i disse ting. Den okkulte grunnvollen

som Jehovas Vitner er tuftet på, blir forsøkt holdt unna vitnene,

særlig grasrota innen kulten.​​ 

 

De har blitt rundlurt av​​ de smarte​​ lederne!

------------------------------------------------------------

 

Jehovas Vitners okkulte røtter

Av Jan Lilleby

 

Her ser du et bilde av den ‘gud’ som frimurerne og templar ridderne tilber i sine sammenkomster. Det er et satanbilde med det velkjente oksehodet, kalt for Baphomet i den engelsktalende verden. Det antas at det er den samme som Baal omtalt i Bibelen.

Charles Taze Russel var altså en avgudsdyrker av verste slaget. I tillegg til dette hemmelige brorskaps-båndet innen frimurerne, med dets sataniske demoniske sfære og ritualer, var han frekk nok til å stå fram som en kristen i og med stiftelsen av Watchtower Society.

Kan det ligge en skjult agenda bak organisasjonen?

Ja, helt definitivt! Det er beviser for at Russell var finansiert av ingen ringere enn Rotschild dynastiet, de store jødiske finansfolkene som også stod bak sionismens etablering i Palestina.​​ Som også i nyere tid finansierte det store justis komplekset i Jerusalem, der en også kan se de mange innbygde frimurer-symbolene, ikke minst pyramiden med det alt-seende​​ Horus​​ øyet i toppen, og mye annet. Israels høyesterett er blant de institusjoner som holder til der.

David J. Stewart ved Jesus-is-savior.com sier følgende:

«Stifterne av begge trossamfunnene, mormonerne og Jehovas Vitner, kom fra Illuminati blodslinje. Charles Taze Russell, som stiftet Watchtower Society (Jehovas Vitner), var av Illuminati Russell blodslinje, som også startet den beryktede «Skull And Bones Society» ved Yale Universitetet. Charles Russell var en satanist, en pedofil i henhold til hans kone, og en venn av Rothschild familien. Det var virkelig Rothschild som finansierte oppstarten av Jehovas Vitner sammen med noen Illuminati bank eiere. Bidrag​​ ble​​ gitt gjennom det Rothschild styrte B’nai B’rith. Dette ble bevist i en rettsak i 1922….»

De fleste opplysningene jeg har hentet fra internett finner du i følgende web sider:

thewatchtowerfiles.com ​​ - ved avhopper Dough Shields, USA

Jesus-is-savior.com – ved David J. Stewart, USA

neirr.org – ved Eric Francke, ​​ USA

I tillegg til disse finnes det​​ en hel lang rekke med websider laget av avhoppere fra vitnene.​​ 

 

På de fleste Watchtower magasinene fra den tidlige tiden, samt i hans bok-serier «Studies in The Scriptures»​​ (jeg vet ikke om de norske utgavene også har de okkulte frimurer symbolene?)​​ hadde Russel, og siden også Rutherford,​​ plassert logo for den egyptiske solguden Horus på forsiden.​​ Senere også kalt Ra.​​ Det er en rund sol-sirkel med vinger på hver side. I gammel egyptisk ikonologi er det falkevinger som illustreres – se bildet her.

Men i frimurer-symbolikken er det​​ blitt stilisert til bare en sirkel med vinger på hver​​ side.​​ Vingene er blitt rette, og ikke buet som de var i original.​​ Her et bilde av Russells bok​​ «The Divine Plan of The Ages»​​ - der du ser solgud merket i midten av omslaget.

Dette var ikke noen tilfeldig bruk av symboler for designens og utseendes skyld, det var knyttet helt opp mot Russells egentlige religion: Frimurer-kulten og satanismen innen denne kulten!​​ 

PYRAMIDOLOGI I RUSSELLS PROFETIER

 

Vi skal se at Russells besettelse med årstallet «1914» - brukt om igjen og om igjen opp gjennom årtier, kommer av hans religiøse overtro på pyramidologi, kombinert med samme overtro på numerologi.

Det var aldri Bibelen som var grunnlaget for hans profetiske uttalelser om årstall for Jesu gjenkomst eller for Harmageddon og verdens undergang. Det var hans pyramide religion og okkulte besettelse av tall-symbolikk og tallmessige «trylleformler».

I Charles Taze Russells bok «Thy Kingdom Come» - hadde han lånt et logo fra Rosenkorsordenen slik den var avbildet i Piazzi Smyths bok​​ «Life And Work at​​ The Great Pyramid».​​ Dette logo har både et kors og en krans sammen, slik at det blir riktig enten man sier «Rosenkrans» eller «Rosenkors» for å betegne denne frimurer-ordenen. Logoet ser du her, og dette finnes på svært mange av Russells bøker og blader opp gjennom tidene. Se venstre hjørne øverst. På høyre side ser du Templar logoet, en ridder rustning med hyrdestav, spyd og krigsøks.​​ Altså ikke-kristne symboler som bare brukes i hemmelig ordensvesen verden over. Rosenkransordenen bruker også solguden med vingene, som beskrevet.

Et utdrag av påskriften utenpå gravminne pyramiden ved Russels grav utenfor Pittsburg: Watchtower Bible And Tract Society, står det på engelsk. Det er ikke til å misforstå.

Det er Russell selv som ville ha denne pyramiden som minne – for dette var hans virkelige religion,​​ den okkulte babylonske frimurer religion i flere varianter.

Sataniske symboler i direkte opposisjon med Jesus Kristus.

Russell, i sin bok «Thy Kingdom Come» utgitt i 1890 (3.opplag), går han til verks med detaljerte beregninger/opplysninger om pyramidens nøyaktige mål på innsiden, for å prøve å bevise at pyramiden var inspirert av Gud som et ‘vitne’ for Bibelen, og dessuten for å åpenbare dagen for Kristi gjenkomst. Her ser du et diagram som var tatt inn i 1904-utgaven.

Russell refererte til en bok av Piazzi Smyth, som nevnt ovenfor, hva gjaldt diagrammet og dets oppmålinger. I samme boken (Thy Kingdom Come) inkluderte Russell et brev fra Smyth der han bifaller Russell for hans arbeid​​ med dette. Angående målene i pyramiden sa Russell følgende:

«Så hvis vi måler baklengs ned den første oppadstigende passasjen​​ til den krysser inngangspassasjen, får vi en fiksert dato å sette for den nedadgående passasjen. Dette målet er på 1542 tommer (Inches), og indikerer årstallet 1542 f. Kr, som dato ved dette punktet. Deretter måles nedad inngangspassasjen fra dette punkt, for å finne avstanden til gravens inngang, som representerer den store trengsel og ødeleggelse som denne tidsalder skal avsluttes med, når ondskapen skal fjernes fra makten,​​ ser vi at det blir 3416 tommer, som symboliserer 3416 år fra datoen ovenfor, 1542 f. Kr. Denne beregning viser etter Kristus (AD). 1874 som markerer begynnelsen på den store trengsel; for 1542 f.Kr. pluss 1874 år e. Kr. blir 3416 år. Slik vitner pyramiden at slutten av 1874 e. Kr.​​ var den kronologiske begynnelsen på den store trengselstiden som det ikke før hadde vært, og heller ikke siden skulle bli. Så vi ser da at dette ‘Vitne’ (Pyramiden) sammenfaller/bekrefter Bibelens vitnesbyrd om dette emnet…»

Men Russell jukset med målene for å få tilpasset dem til hans egne tall, idet han​​ tok bort 45 tommer (pyramide-tommer) av målene i gang passasjen. Han skrev 3416 tommer, mens i Smyths diagram står det 3461 tommer. Som den juksemaker og falskprofet han var, er mistanken helt berettiget at han beregnet det med vilje, og ikke ved en glipp.

OPPRINNELSEN TIL 1914 ÅRSTALLET

 

Senere reviderte Russell sine tall og beregninger. Dette framgår av hans 1910 utgave av boken. Og HER FÅR VI ENDELIG DET FØRSTE​​ OFFENTLIGE BEVISET PÅ AT​​ RUSSELLS FASTFROSNE ÅRSTALL 1914​​ (for Kristi gjenkomst) – IKKE ER FRA BIBELEN, MEN FRA HANS VANVITTIGE​​ OKKULTE​​ PYRAMIDE OVERTRO.​​ 

Jeg siterer Russell:

«…når ondskapen blir fjernet fra makten, får vi dette til å bli​​ 3457 tommer, som symboliserer 3457 år regnet fra datoen ovenfor, 1542 f. Kr.​​ Denne beregning viser e. Kr. (AD). 1915 markerer starten på trengselstiden; fordi 1542 f. Kr. pluss 1915 e. Kr. blir 3457 år. Slik vitner pyramiden at slutten på 1914​​ blir begynnelsen på trengselstiden som det ikke før har vært og heller ikke skal komme maken til siden. Og slik ser vi at dette ‘Vitne’ bekrefter Bibelens vitnesbyrd i denne sak…»

Det store magiske tallet innen Jehovas Vitner, året 1914, er som en hellig ku for dem. De gjør hvilke vanvittige bortforklaring​​ krumspring​​ som helst,​​ for å kunne tviholde på dette.​​ 

De lukker øynene for det faktum at ALLE profetier vitnene har framsatt i alle år siden starten mens Russell levde, er løgn. Ingen av profetiene ble oppfylt.​​ 

Verken har det kommet noe Harmageddon, ei heller Kristi annet komme. De lever i en konstant atmosfære av løgn og forfalskning av Bibelen og Guds profetiske ord.​​ Den verste løgnprofeti hittil var den om at verdens ende skulle komme​​ på den 4. oktober 1975, i hht. Nathan Homer Knorr, den daværende leder for kulten.​​ Over en million vitner forlot kulten. Noen spede tilløp til endetids-profetier har vært siden, men har vært ganske lavmælte.

Charles Taze Russell gikk til sin grav i den tro at Den store Pyramide (Giza, Egypt) var en «Bibel av sten», bygget som et vitne på den kronologi han framsatte om Kristi komme.​​ Graven har en pyramide kopi i liten skala like ved siden av, med påskrifter slik jeg har vist ovenfor.

En kan bare konkludere med at Russell fabrikkerte sine årstall av fri fantasi/overtro, og​​ fusket med selve målene​​ han påstod var å finne i pyramiden, etter det Smyth hadde oppgitt. Russell var og forble en løgner til sin død. Og dagens vitner opprettholder hans løgner, og dyrker dem som sannheter fra Gud. Kan det bli verre enn dette?

Selv om lederne i Jehovas Vitner forsvarer 1914 teorien og at Kristus kom usynlig, så prøver de allikevel å holde Russells pyramide overtro og​​ fiksing av tall skjult fra grasrota.​​ De har kanskje begynt å oppdage at Russells underlige fantasier ikke henger på greip?

Man kan derfor fastslå at vitnenes tro​​ er basert på okkultisme og frimurersk​​ Illuminati​​ satanisme. Dette rimer også veldig godt med at de​​ frambærer løgn på​​ løgn​​ og vil aldri gi seg. Jesus kalte​​ Satan for løgnens far, og Satans barn var fariseerklassen på Jesu tid, som løy og forfalsket Guds ord slik det​​ var opprinnelig gitt ved Moses (Matt. 23 ff).​​ Fariseerne var besatt av regler og bud for å kunne herske over folket, og de tyranniserte nasjonen på denne måten.​​ 

 

SIR ISAAC NEWTONS SKRIFTER BLE

DELVIS PLAGIERT AV RUSSELL

Avhopper​​ Dough Shields​​ påpeker en stor sannsynlighet for at Charles Taze Russell stjal mye av Newtons ideer og okkulte lære (han var et​​ medlem i Rosenkrans ordenen)​​ og jeg siterer fra hans artikkel i thewatchtowerfiles.com/occult:

«Vær forberedt på å få bakoversveis, for jeg fikk i allfall det!

Jeg drev en del studier på nettet og kom over en Wikipedia artikkel om Sir Isaac Newton. Jeg syntes at hans biografi var veldig interessant allerede, men da fikk jeg se noe jeg ikke tidligere hadde notert meg.

Han var en fanatisk bibel-student. Ikke bare leste han daglig, men han var inne i den villfarelse at han selv var én av noen få menn som var gitt evnen til å tolke Bibelen og dens profetier, spesielt bibelsk kronologi.

Virker dette kjent?

Det er en slående likhet her, som vil lede visse mennesker til å tro at Charles Taze Russell (stifter av Jehovas Vitner) hadde studert Newtons​​ utgitte​​ skrifter​​ og derfra stjålet (plagiert, min bemerkn.) Newtons ord og ideer og utgitt dem som sine egne​​ i «Studier i Skriftene». Selvfølgelig – dette kunne jo aldri ha skjedd. (Hvis du la merke til min sarkasme så får du en ekstra gullstjerne!)

Visste du at Newton var medlem i Rosenkrans Ordenen?

De legger en stor vekt på dette med egyptiske guder (se den bevingede globen på bokcoveret til Russells «Studier i Skriftene», og du vil se på sol-guden Ra, og de er også ganske eksentriske hva gjelder pyramider).

I deres bok «The Rosencrucian Forum» utgitt i 1930, blir deres frilufts tempel (Eng.: Open Air Temple) beskrevet i detalj. Fra side 144 leser vi:

«Dette frilufts tempel blir laget av sten og betong, i form og fasong som en replika av ett av Egypts templer, og faktisk holder frem arkitekturen og designen og dekoren​​ fra de to templer mest tilknyttet vår innvielse for to år siden. Først​​ ser vi en replika av den store portalen (Eng.: Pylon) i templet i Karnac, med dets​​ bevingede globe​​ over inngangen.»​​ 

Legg merke til den slående likheten med emblemet på «Studier i Skriftene» og det moderne emblemet for Rosenkrans Ordenen.

Jeg syntes det var interessant at det i hans bok «The Rosencrucians: Their Rites and Mysteries Volume I» Hargrave Jennings siterer fra Piazzi Smyths bok «Life and Work at the Great Pyramid». Hva jeg syntes var så interessant var at Smyth blir også sitert av Cherles Taze Russell i hans bok: «Thy Kingdom Come».

Leserne vil allerede ha sett en del på disse fakta, fra ovenfor i artikkelen her.

 

Jehovas Vitner ligner mistenkelig mye på fariseerne fra Jesu tid!​​ Det virker faktisk som om Satan har maktet å skape en​​ replika av fariseismen, med hedningefolk som råmateriale og ikke jøder.​​ 

Jehovas Vitner og Vakttårnet er dannet​​ (inspirert)​​ av djevelen med det formål å herje med og forstyrre kristenheten og skape vanry over Jesu navn og kristentroen/kristenheten, for å hindre folk fra å komme til tro på det ekte frie nådeevangeliet gitt oss gjennom hedningenes apostel, Paulus.

 

JEHOVAS VITNER HYKLER NÅR DE FORDØMMER

KRISTENHETEN – FOR SELV ER KULTEN EN

VANHELLIG DATTER AV DEN KATOLSKE KIRKEN

 

Watchtower Society brukte katolske kirke ressurser​​ for å lage sin «New World Translation» bibel ​​ (Jeg nevner dette i min bok «Jehovas Vitner: Helvete på jord»). For bibeltolkerne Westcott og Hort var faktisk to satanister og var med og stiftet Hermes Club, og de var medlemmer av den kjente russiske heksen Madame Blavatskys teosofiske kult.

Dr. Bill Grady sa det helt riktig i sin bok​​ «Final Authority» -

«Westcott og Hort var et par ufrelste liberalere hvis åpne Vatikan-sympatier gjorde dem til de ideelle Jesuitt agenter – i det skjulte.»

«For å ta tilbake sin tapte ‘markeds-andel’, skapte Roma en elite paramilitær gestapo-avdeling, som ville få Himmlers SS til å se ut som en søndagsskole i​​ sammenligning…og fyrte opp under det historikere kalte en mot-reformasjon. Den beryktede Jesuitt ordenen ble stiftet av Ignatius De Loyola i 1534.»

«De er den mest militante grenen av pavemakten til denne dag. Deres målsetting var å ta tilbake de som hadde forlatt katolisismen og å angripe troverdigheten til Textus Receptus. De ville bruke hvilke metoder som helst for å ta tilbake kontrollen inkludert konfiskering, forræderi, tortur og drap. Jesuitter vil ikke la seg stoppe av noe i å prøve å underlegge hele verden for Vatikanet. Jesuittenes plott var å trekke til seg protestantene, tilbake til Roma. De visste de ikke kunne få tilbake noen inn under det katolske åket all den tid sanne troende holdt seg til det ekte bibel-manuskriptet.​​ Jesuittene håpet å kunne inn snike den pro-katolske bibelteksten kalt Jeromes Vulgate. Dette ville få protestantiske lærde til å tro at vår tekst var upålitelig, uleselig og ikke vel lært nok. Var de bare blitt programmert, så ville de lærde angripe den feilfrie teksten, men de trodde at de gjorde Gud en tjeneste.»

Westcott og Hort brukte to forkastede katolske kilde tekster (Sinaitikus og Vatikanus) for å lage deres forkastede bibel. Nestle og New World Translation fra Jehovas Vitner, skrevet av Senior Jesuitter Jose Maria Bover og A. Merkz, fulgte Westcott og Hort.

Johannes Greber, som står bak oversettelsen​​ av​​ (NT)​​ Jehovas Vitners falske bibel, New World Translation, var likeså en mann med okkult tilknytning. Han var katolsk og hans kone var et spiritistisk medium. Greber tok imot budskap fra ‘åndene’ gjennom sin kone, og lot dette avgjøre hva han skulle skrive i sin oversetting av NT. ​​ Jeg nevnte dette i min bok «Jehovas Vitner: Helvete på jord».

Men i dette anliggende, så finner vi at vitnene driver med tåkeprat, eller som det sies på engelsk: Double-Talk. De er både for og imot…på samme tid, eller innenfor samme tidsramme. Bare les videre:

I​​ Watchtower​​ bladet den 15. februar 1956, gikk vitnene kraftig ut og advarte mot Johannes Greber, og hans demoniske forbindelse i spiritismen. Og alle i vitnene sa amen, og tok avstand fra Greber.

Men bare fem år senere, i 1961, så blir han uten forvarsel plutselig omtalt i rosende form som en pålitelig oversetter av NT som ble brukt i deres NWT bibel! ​​ Tåkeprat og villedning av leserne av​​ Watchtower.​​ Hva skulle man tro?

De nøyde seg ikke med bare denne ku-vendingen, nei, på nytt gjør de en brå ku-vending. I​​ Watchtower​​ bladet/boken den 15. oktober 1977 advarer de igjen mot all spiritisme, som noe som går imot Gud,​​ og derfor må vitnene ta avstand fra alt slikt! Og likevel, Greber og hans oversettelse gjort i spiritistisk ånd, får fremdeles stå urørt i deres NWT bibel. Snakk om bløff og tåkeprat!

Forklaringen på dette er at deres lederskap i New York (de har tilhold nå i et nytt senter i Warwick) – praktiserer en ondsinnet fordekt lære/ideologi: De kaller det for «Justified Lying» ​​ og «Theocratic War Strategy» - rettferdiggjort løgn og teokratisk krigs strategi. De mener å si at dette støttes av Bibelen, men det gjør det ikke. Løgn er løgn. Paulus formante: Tal sannhet med hverandre!

Dersom da​​ du eller​​ jeg går til en av lederne og sier at oversetteren av NT i deres New World Translation bibel, Johannes Greber, var en spiritist og okkultist og oversatte etter hva åndene sa til ham, så vil de bare riste på hodet og si: Det stemmer. Vi oppdaget dette, og derfor kan du lese i​​ Watchtower​​ fra 15. februar 1956 at vi tar sterk avstand fra ham og fordømmer dette. De unnlater da elegant å nevne for deg at de​​ gjør en ku-vending først i 1961, og så tilbake igjen i 1977 over samme sak. Vitnene er fanget inne i en løgn-boble av dimensjoner.

Deres lederskap bruker ikke bare ‘Rettferdig løgn’ mot sine opponenter, men like mye mot deres egne.​​ Det er beregnende, kaldt og kynisk, ja nesten robotaktig.

Faktisk er den samme ideologi omkring​​ bevisst bruk av løgn overfor fiender, å lese i jødenes babylonske Talmud – som er samme lære som fariseerne hadde, de som drepte Jesus og stod ham i mot. Den gang var den kun i muntlig form, men omkring år 500 e. Kr. ble den skrevet ned i et bokverk på i alt 17 skrifter.

Jehovas Vitner er helt avgjort tuftet på okkult hedensk demonisk tro og lære. Intet av deres virksomheter er bibelske. Det er Satans verk, han som er løgnens far. Og som far, så sønn, vitnene fremmer sin fars løgner og er å regne som totale forførere, og slettes ikke Guds organisasjon på jord.