EFESERBREVET 4, 11-12: Apostler og profeter ble gitt bare én gang,
og har ikke siden forekommet i kristenheten

You may also like...