Den kristnes tro er riktig, men allikevel
kan det være feilaktig innhold
i mange anliggender!

You may also like...