Kan kristne i vår tid virke
som om man besitter apostlenes
evner og kapasitet?

You may also like...