Israels stilling innfor Gud
sett i lys av
menighetens tid.

image_pdfimage_print

Israels stilling innfor Gud sett i

lys av menighetens tid.

 

Av Jan Lilleby

Denne artikkel er basert i stor grad på et kompendium jeg

skrev for et bibelseminar jeg holdt i 2012.

 

ISRAEL I HISTORIEN.

  • Israel falt fra Gud slik vi finner i spennet mellom Apg. 28, 25-28 og Efeserbrevets skriving – som skjedde i år 62 da Paulus var i Rom for ankesaken sin.

Tilga Gud jødedommen i en​​ total-forståelse, korsfestelsen tatt i betraktning? ​​ 

SVAR: Nei, på ingen måte! Jesu bønn på korset om å tilgi dem pga. deres uvitenhet, avkreftes og dimmiteres mot Israels harde respons på budet fra apostlene om å omvende seg og tro Kristus – de VILLE IKKE OMVENDE SEG, ergo så frastøtes de fra Gud og all kontakt brytes, Israel mistet alle sine rettigheter både landet deres og prestetjenesten. De ble sendt inn i en uhørt ødeleggelse, som begynte med deres opprør i 66 og endte i Sept. År 70 med katastrofalt mannefall. Vi skjønner lett at tilgivelsen i Jesu bønn på korset var knyttet opp mot dette at Israel skulle i de påfølgende år ha omvendt seg til tro på Kristus!

  • Israels ødeleggelse var bebudet i Jesu taler (lignelser, se Matt. 22, 7 og Luk. 13), i Peters taler, se Apg. 3, 22-23 der han gjentar Mose advarsel om ødeleggelse, Paulus gjentatte advarsler i 1. Kor. 10, 2. Tess. 2, for ikke å snakke om Rom. 1 og 2. ​​ Dersom de ikke tok imot Kristus skulle de bli ​​ «…utryddet av folket…».

Israel i vår tid, helt siden år 70, ligger under den nasjonale bannbulle fra Gud Herren, og er ikke hans nasjon på jord, slik det var gitt dersom de hadde overholdt hans bud og lov. Hadde de tatt imot Kristus, ville ingen ødeleggelse rammet dem.​​ 

  • Esek. 36 beviser en ubrutt syndelinje/og unåde over Israel som nasjon, i forhold til hele tidsrommet fra deres ødeleggelse (Esek. 36, 19) og fram til at Jesus kommer med tusenårsriket etter først å ha hevnet seg​​ på den falne anti-kristelige jødedommen (sionismen) som framgår av Esek. 36, 23:​​ «Jeg vil hellige mitt store navn (Jesus),​​ som er blitt vanhelliget blant folkene, det som dere har vanhelliget (spottet!) blant dem.​​ Og folkene skal kjenne at jeg er Herren (Kristus), sier Herren Herren, når jeg helliger meg på dere for deres øyne.»​​ 

Hvordan kan det være at kristen-sionismen lærer at Gud har opprettet Israel igjen og velsignet dem – når vi i Esek. 36 presenteres for en ubrutt praksis i jødedommen som påkaller Guds svære vredestraff over dem?​​ ​​ De påstås (rettelig så) å ha spottet/vanhelliget Herrens navn i hele den tiden DE HAR BODD I SPREDNINGEN BLANT VERDENS NASJONER! ​​ 

Vi skjønner at sionismen ikke har noen sak som kan forsvares. Den er allerede totalfallitt, for Guds Ord kan ingen stå imot i denne saken. ​​ Denne helligelse av Herrens navn imot jødedommen, er det samme som flere av profetene kaller ‘Hevnens dag’ – av Jesus kalt for ‘Den store trengselstiden’ – og Jeremias​​ kalte den for ‘Jakobs trengsel’.

Dette temaet med Esek. 36 hadde jeg med i mitt første seminar i Kristiansand våren 2011, for de som husker.

For å finne ut hva som eksakt skal skje når tiden​​ kommer​​ for denne helligelsen av Herrens navn på det​​ vantro ondsinnete Israel, så må vi til Åpenbaringen. Likeså bør man lese Sak. 13, 8 om at​​ bare en tredjedel​​ vil overleve denne 7-årige trengselstiden​​ i​​ Israel.

 

ISRAEL I MODERNE TID

 

  • Det var Israel som var først ute med å sprenge bomber på markedsplasser og busser/tog,​​ for i mandatperioden med britene prøvde​​ de​​ å skremme dem ut av Palestina.​​ Bombingen av Hotel David med 90 drepte. Irguns brutale angrep på en palestinsk landsby med over 200 drepte menn, kvinner og barn.​​ Flere årtier før PLO ble opprettet av Yassir Arafat og Abdel Nasser i 1962. ​​​​ Sak. 8, 13:​​ «..likesom dere var​​ en forbannelse blant folkeslagene, du Judas hus og du Israels hus…».​​ Ikke araberne og palestinerne, men jødene!

Vår tids buss-sprenginger i Jerusalem og andre terror-dåd fra PLO, og siden påfølgende arabisk-palestinske fanatikere, må historisk sett betegnes som et gjensvar/hevn på Israels (Irgun og Haganah) terror og drap på palestinere. Listen er lang i Israels disfavør…som jo kristen-sionismen påstår er en nasjon styrt av Gud og velsignet av Gud. Israels gjerninger viser at de ikke er av Gud, men​​ deres nasjonsprosjekt er av anti-kristelig opphav, Satan, som bygger sin plattform for å sende sin messias-erstatter, Antikrist i sin tid.​​ 

Sionistiske bombe-terror angrep begynte allerede den 29. juni 1939​​ ​​ - her er et utdrag fra​​ websiden til​​ Middle East Policy Council, som viser til Irgun (Etzel) og Lehi (Stern banden). Begge disse grupper reflekterte synspunktene til Zeev Jabotinsky om at en selvstendig jødisk stat burde etableres på begge sider av Jordan elven, ved bruk av vold.​​ Mellom 1939 og 1942 utførte Irgun 60 terror-angrep, med 120 drepte palestinere pluss hundrevis av sårede.​​ For å påskynde britenes tilbaketrekking fra Palestina så myrdet Stern banden​​ Lord Moyne den 6. november 1944 i Cairo. Den 26. juli 1946, sprengte​​ Irgun King David​​ Hotel i Jerusalem​​ (se bildet), og 91 britiske liv gikk med samt at nær 500 mennesker ble skadet. Hotellet var base for britenes overvåking av mandatet. Stern bandens siste terror-dåd var å drepe Sveriges FN megler, grev Folke Bernadotte, 17. september 1948. Så langt Middle East Policy Councils uttalelser. Deres web er​​ mepc.org​​ for dere som vil lese mer om dette.​​ 

Utvisnings-dommen Gud gjennomførte i år 70 og ødeleggelsen av nasjonen, står dermed ved makt i vår tid. Deres​​ terror-dåder og landprosjekt er ikke av Gud, selv om Gud visste om at dette ville skje i endetiden. Prosjektet er framdrevet av onde,​​ og faktisk​​ illuminatiske krefter,​​ visse​​ frimurer-​​ losjer​​ i verden.​​ Selve sjefsbiksen er Rotschild-dynastiet, som står bak byggingen av høyesteretts-bygget i Jerusalem, og sannsynligvis også vil stå bak byggingen av et tredje tempel snart.​​ Bannbullen mot Israel vil ikke oppheves av Herren før han er kommet tilbake…

Se mine tre bøker i Israel-trilogien.​​ Kan kjøpes her på nettsiden, se egen liste.

  • De ble kastet ut av landet ved benyttelse (fra Guds side)​​ av romerhærene (kalt Kongens hær, i Matt. 22, 7), og de ble i hht. Josefus’​​ krigshistorie deportert tilbake til Egypt som slaver, men ingen ville kjøpe;​​ Mose profeti i 5. Mos. 28, 68 oppfylt i årene 70-71. Dette sier oss alt: Gud har annullert nasjons-prosjektet helt. ​​ Det må en ny utvelgelse til, og den vil komme i og med Den store Trengsel (se min bok om Moses og Elias som kommer med Hevnens dag).

Israel er Babylon skjøgen i Åp. 17-18; Israels flagg med heksagrammet, utgjør Dyrets merke og har magisk okkult tallverdi 666; for at Antikrist (Åp. 13ff) skal​​ kunne gjennomføre full kontroll av innbyggerne og tvinge dem til å tilbe ham, skal dette logo, stjernen, prentes i panne eller hånd, og bare disse vil få kjøpe eller selge. Allerede ser vi påbegynt den nye ‘Berlinmur’ som skal sperre dem inne sammen med dette monsteret! Jødedommen er grunnet på den babylonske Talmud læren, der en finner grov spott av Jesus. Talmud er Israels offisielle religion. Religionen er satanisk i dens natur, og rent anti-kristelig.​​ For ikke lenge siden fremmed Netanjahu et lovforslag at Talmud skal være Israels eneste religion. Personlig har jeg ikke fulgt opp denne saken, og vet ikke hva som siden har skjedd med forslaget.

  • FN og San Remo konferansen i tidligere tid, mener å lovlig ha opprettet Israel som nasjonalhjem for jøder fra hele verden. Men Gud har ikke talt i og med dette. Han er taus, og himmelen er lukket med syv segl!​​ 

(Det er derfor trengselstiden begynner med at engler bryter de syv segl i Åpenbaringen). Når Gud lar høre fra seg etter 2000 år med taushet overfor Israel, så braker det løs med domshandlinger!

Guds domslutning fra år 70 står fast og urokkelig, og det kommer en domshandling nummer to siden år 70:​​ Syv års trengsel og plager​​ som skal både hevne vanhelligelse av Herrens navn på den ene siden​​ (Esek. 36ff), men samtidig bli en streng tukt til å falle på kne og påkalle det navn de før har vanhelliget: Jesus Kristus.​​ 

Kristen-sionismen:​​ Kristne kan ikke støtte både lys og mørke i ett og samme. Man kan ikke støtte den antikristelige,​​ ugudelige, Jesus-hatende, og ulovlige staten Israel, og samtidig hevde at man elsker Jesus Kristus! Få sionismen vekk fra ditt liv…og lær deg heller å forstå Bibelen og Guds ord rett!

 

You may also like...