1

PINSEKARISMATISKE BEVEGELSER:
Troen er riktig,men læren er feil!

PINSEKARISMATISKE ​​ BEVEGELSER:

Troen er riktig, men læren er feil!

Jan Lilleby

 

Selv kommer jeg fra menighet-sammenhenger som sorterer under pinsekarismatikk. En læremessig sammenheng jeg over årene har tatt helt avstand fra.​​ Dette skal jeg forklare nærmere.

Som junior var jeg noe i en klassisk etablert pinsemenighet, og jeg stod til såkalt «Overhøring» der som tenåring. En praksis som kan ha litt til felles med det Den norske Kirke har, kalt for konfirmasjon.

I voksen, men ung alder, var jeg så innom i Maran-Ata sammenheng, men deretter ble jeg medlem i en forsamling tilhørende bevegelsen «De frie evangeliske Forsamlinger»​​ - kalt ofte for «De frie Venner». Kanskje den bevegelse i Norge som har hatt mest felles med Pinsebevegelsen hva gjelder læremessige ting.​​ 

Jeg ble også ganske tidlig i mitt liv som kristen engasjert i den kjente internasjonale bevegelsen «Full Gospel Business Mens Fellowship International» og bidro til å starte noen av deres avdelinger i Norge på 70 og 80-tallet.​​ Man benyttet restauranter/hoteller til å samle folk som da kunne høre kristne vitnesbyrd, og da i en felleskristen ånd og atmosfære. Det var troende fra de fleste kristne sammenhenger å se og høre der.​​ Jeg husker dette som en positiv erfaring.

Så kom den urolige turbulente tiden med det vi etter hvert har kalt for «Trosbevegelsen» - en pinsekarismatisk bevegelse som i Skandinavia​​ kunne passe til betegnelsen​​ «Pinsekarismatikk med Bi-Turbo»!​​ 

Den hadde vel sitt utspring, mener de fleste, i en menighet/bibelskole som holdt til i Tulsa, Oklahoma, USA, og ble ledet av Kenneth Hagin Sr. og hans sønn ved samme navn, tilføyd Junior.​​ Skolen ble kalt for Rhema Bible School, om jeg husker riktig. Men denne bevegelsen…som den ble etter hvert…ble kalt for Word-Faith Movement. I vår tid er det vel å anse at det er Kenneth Copeland som er deres store idol og ledestjerne, der han flyr omkring i USA med sitt kostbare private jetfly og skysses til møter og kampanjer i limousin.

Det skal sies at Oslo Kristne Senter (Åleskjær fam.) har moderert seg og offentlig tatt avstand fra ytterlighetene som i særlig grad ble synlig med Ulf​​ Ekman i Uppsala. Og Ekman selv – ja, han har blitt Jomfru Maria tilbeder og medlem i Den katolske Kirke i Sverige. Litt av et opplegg….?

 

Selv de gamle klassiske pinsemenigheter og andre frikirker, reagerte kraftig på de til tider svære åndelige utskeielser​​ som ble praktisert i trosbevegelsen på dens verste. Hovedaktører den gang (tidlig 80-tall) var som kjent Ulf Ekman i Uppsala, Sverige, og Åge Åleskjær i Oslo området.​​ 

Ja, endog kampanje-evangelist og stifter av Troens Bevis​​ misjonsorganisasjon, Aril Edvardsen, tok kraftig avstand fra dette.​​ Han som selv trodde på mirakler/helbredelser og dro til den tredje verden på sine korstog og kampanjer.

Undertegnede må vel nå si at​​ trosbevegelsen har spaknet kraftig​​ over de senere år, og man finner nå bare enkelte spredte tilfeller der man ennå vil tviholde på​​ overdrivelsens nådegave​​ hva gjelder helbredelser ved tro og tegn og under i stil med Apostelgjerningenes berettelser. Men én virksomhet har maktet å tviholde på dette i ganske sterk grad av offentlighet:​​ TV Visjon Norge, ledet av Jan Hanvold.​​ Fast «Gjest» i noen aviser, der han blir hundset for å love helbredelse og mirakler og økonomisk velsignelse fra Gud, bare de først har sendt tusener av kroner i gaver til hans virksomhet. Det har blitt ganske mange millioner av dette, dersom man skal tro den berømmelige TV-analytiske avsløringen som NRK sendte i beste sendetid for noen få år siden.

Nåvel, dette får danne en liten bakgrunn for det jeg ønsker å ta fram:​​ 

Er det bibelsk, for ikke å snakke om …helt sant…at kristenheten i vår tid kan gjøre regning med å bli bakket opp av Gud Herren og Kristus, på samme måte som vi ser i Apostelgjerningene – med helbredelser, demonutdrivelser, tungetale, profeti og diverse tegn og under?

Er det sant det som pinsebevegelsen (gjerne også tenkt på verdensbasis) hevder, at Den Hellige Ånd med sine sterke mirakelgaver kom tilbake i kristenheten under vekkelsesmøtene i Azusa Street, Los Angeles 1906-1913?

Etter at slike tegn, undere og mirakler/helbredelser hadde vært borte i 1800 år??

 

DET HAR VÆRT MANGE TV-DEBATTER, MEN

UTEN AT DET HAR VÆRT ROM FOR

SKIKKELIG BIBELUTLEGNING MED BEVISER

Styrte​​ og vinklete​​ TV debatter for eksempel om tro, mirakler og helbredelser fikk vel gjennombrudd i Norge med tiden da​​ Per Ståle​​ Lønning​​ var programleder, kalt​​ Lønning Direkte TV2.​​ Evangelist Svein Magne Pedersen, Vennesla,​​ utgjorde årsaken til å ha slik debatt, da han hevdet helbredelse ved bønn i særlig grad. Alle husker vel fenomenet med at folk – etter det som ble påstått – kunne rundt om i Norge bare legge hendene på TV apparatet i stuen, dersom de ønsket helbredelse fra en sykdom. Disse healing-debattene er forsvunnet fra TV, men noe kan dukke opp på YouTube og internett fra tid til annen.

Debattene led av en stor slagside: Det var ingen kristen troende der, som kunne​​ legge ut Bibelen​​ i debatten​​ (få lov til å bruke Bibelen)​​ og forklare hvorfor man ikke kan regne med helbredelser/mirakler i vår tids kristne virkelighet. Det ble bare synsing mot synsing, påstand mot påstand, og en opphetet og kanskje usaklig debatt egentlig.​​ Man tok for gitt at folk som ringte inn og sa de var blitt helbredet, uten videre​​ bare skulle tros​​ – ingen beviser og ingen lege-attester.

Hvordan kan seriøse TV debatter om bibelske ting, bli styrt utenom selve Bibelens tilstedeværelse i slik debatt? ​​ Hvilket lavmål som ble vist av TV-media. Er de fremdeles på dette nivået i dag, - jeg bare spør?

Jeg er en tilhenger av det som Bibelen selv hevder i saken, nemlig at Bibelen må framholdes med en klar​​ forståelig​​ forklaring og tilrettevisning.

Evangelisten Filip ble sendt av​​ en​​ Guds engel​​ ned på veien​​ til Gasa, for å få i tale en regjerings-utsending fra Etiopia som hadde besøkt Jerusalem og hørt om alt det som hadde skjedd vedrørende Jesus. Apg. 8, 26-40 – men særlig vers 30-31. Utsendingen leste vers fra Jesaja om Jesu død, og var i usikkerhet om hvem profeten skrev om:

«Filip løp da bort til (vognen med hoffmannen), og hørte at han leste profeten Jesaja, og sa: Skjønner du det du leser?​​ Han svarte:​​ Hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg? Og han bød Filip stige opp og sette seg sammen med ham.»

Hoffmannen til dronning Kandake i Etiopia, var ingen tulling. Og han var ikke flau (tror jeg) over at han ikke helt forstod dette i Bibelen om Jesajas’​​ Jesus-skikkelse i lidelsen, Jes. 53.​​ Han sa rett ut til Filip, uten å vite hvem han var, at han trengte hans RETTLEDNING!

Min artikkel her er en slik rettledning. Den vil peke deg i riktig retning slik at du kan komme ut av et uføre hva gjelder læremessige detaljer.

Din tro, derimot, - om du tror Jesus Kristus, ja den er rett. For vi blir​​ ikke​​ frelst​​ ved gjerninger​​ men ved tro, slik som Paulus så klart formulerte dette i Ef. 2, 8-9. Vi kan ta mye feil i visse bibel-detaljer, og komme i skade for å havne i et læremessig uføre, over stokk og stein (som for eksempel trosbevegelsen gjorde/gjør) – men man kan allikevel være frelst i Bibelsk forstand. Det settes bare krav til at vi gjør​​ motstand mot opplagt synd, og ikke bare gir blaffen i alt. Selv om vi aldri kan makte å leve syndfritt. (Ef. 5, 5 mv.).

 

PINSEKARISMATIKKENS STORE GRUNNFEIL

OM AT GUD SENDTE DEN HELLIGE ÅND PÅNY

I AZUSA STREET VEKKELSEN 1906

Rett på sak: Hele denne feilaktige gjetningen om at Gud sendte en fornyelse fra Den Hellige Ånd med gjenvekking av mirakel-gavene som ses i Apostelgjerningene, skyldes i hovedsak at de ikke makter å innse at Bibelen BARE knytter slike mirakler til tiden da apostlene tilbød Guds Kongerike på jord. Jødene skulle se tegn, lærte Herren.

Jesus sa: ​​ Disse tegn skal følge dem som tror​​ – altså de messianske jødene. Han hadde avklart tidlig til hvem han var sendt: Til de fortapte får av​​ Israels hus​​ (Matt. 15, 24).​​ 

I Paulus sin lære om nådegaver (mirakler, tunger, etc) viser​​ han​​ at tegnene var for at den jødiske nasjon, Herrens eget eiendomsfolk, skulle tro apostlenes budskap.​​ 1. Kor. 12-14 ff.

Markus 16, 20 tar et​​ tilbakeblikk​​ og rapporterer i sitt evangelium om dette som skjedde omkring femti år tidligere (han var over 80 år da han skrev evangeliet) –

«Men de gikk ut og forkynte overalt (i Israel). Og Herren virket med og stadfestet Ordet​​ ved de tegn som fulgte med.»

I engelske oversettelser står det,​​ …the Lord accompanied them by the attesting signs…

Tegnene og helbredelsene var Guds ATTESTASJON for folket om at de hørte på hans sanne apostler og derfor trygt kunne tro og ta imot det som ble sagt dem.

Paulus sa i sitt brev til korinterne,​​ for jeg viste en​​ apostels tegn​​ blant dere…​​ artikulert oversatt.

Men igjen presiserer jeg, disse overnaturlige tegnene og helbredelsene var BARE gitt til de messianske troende jøder og proselytter, og administrert i​​ hovedsak ved apostlene.​​ Apg. 2, 43: …og mange under og tegn ble gjort ved apostlene.​​ Apg. 5, 12: …det skjedde mange tegn og under blant folket ved apostlenes hender.

Peter, i Apg. 10, måtte ha sterk overtalelse fra Gud og Kristus for i det hele tatt å våge å​​ besøke og være i selskap med​​ ikke-jøder, den romerske centurionen Kornelius og hans innbudte gjester. Peter og de 11 var aldri sendt til oss hedninger, men bare Israels folk i Israels land. Paulus ble sendt til Israel i diasporaen i Romerrikets østre deler, for der var det mange som ikke hadde vært i Jerusalem på Pinsefestens dag (Apg. 2) – og derfor måtte ha litt særbehandling. Paulus ble spesialist på disse fjerne jødesamfunn og deres synagoger. Han hadde de samme mirakeltegn som Peter.​​ Men i tillegg ble Paulus gitt å ta inn greske proselytter, for å gjøre Israel nidkjære til å søke frelse, vekke dem og ryste dem litt. Jødene var jo bare så gjenstridige. Rom. 11.

Vil du virkelig ha utførlig undervisning om disse ting, da ber jeg deg å lese min artikkelserie her om​​ Misjonsbefalingen. Den er i 4 deler. Da vil du få se hele​​ det brede bildet av hvordan​​ alt sammen har seg i denne saken.

I Aposteltiden så forkyntes det BARE ett budskap: Omvend dere til Jesus, han som dere korsfestet, og ta vanndåpen, så skal dere bli frelst ved Jesu gjenkomst når han oppretter Kongeriket og blir konge i Jerusalem! ​​ Enkelt og greit.

Pinsekarismatikken, med dens mange forgreninger og nyere knoppskytinger i verden, tok helt feil – for dette vi leser om i Apostelgjerningene det tok HELT SLUTT på den samme dag som Gud avbrøt sitt forhold til Israel som nasjon – de falt fra Gud og er ikke siden den gang å regne som hans nasjon framfor alle andre nasjoner.​​ 

Dette skjedde da Paulus var i Rom årene 60-62 i Apg. 28, 25-31. Særlig vers 27 er skjebnesvangert:​​ De ville IKKE omvende seg, så Gud kunne lege (gjenopprette) nasjonen.

Og like deretter i bibelsk tidslinje får vi så de to menighets brevene, Efeserne og Kolosserne, som viser oss det nye frie nådeevangeliet, et internasjonalt evangelium som ikke lovte noe kongerike på jord, men frelsen er oppe i det himmelske.

Det finnes ingen mirakeltegn og andre ting for menigheten, for det er bare himmel-frelsen som fyller Paulus sine menighetsbrev og detaljer omkring dette.

Det er veldig flaut at kristne anno 2020 og videre, ikke vet mere om Bibelens ordninger og evangelieforskjeller. Alle burde vi nå vite om at Kongerikets budskap og mirakelgaver​​ forsvant idet Gud brøt opp med Israel, og straks deretter ødela nasjonen fordi de hadde forfulgt og drept «Kongens utsendinger» (apostlene) – slik Jesus forutsa i sin lignelse i Matt. 22, 7.

Kristne kan ha riktig tro, ved at de virkelig tror Jesus som frelser og har en kristen bekjennelse og livsstil, men allikevel ha veldig feil i den detaljerte evangelie-læren. ​​ 

Er vi da ikke​​ interessert i å vite noe omkring vår store nådefrelse? ​​ Er lære i den forbindelsen helt klinkende likegyldig? Skal vi bare sitte daffe og sløve og høre på «Feel-Good-Prekener» hver søndag​​ og intet annet?