Peters tale om «Husvalelsens tider»:
Har bare med Israels framtid og gjøre!

You may also like...