Daniel og de sytti årukene:
Hvor er vi i dag?

You may also like...