1

Daniel 9, 24 og årukene:

Gabriels tale til Daniel går helt​​ 

fram til Tusenårsriket

 

Av Jan Lilleby

 

 

Har man først begynt å ta opp emnet om de sytti årukene i Daniel 9 så er det vanskelig å bråstoppe.

 

I Dan. 9, 24 så finner vi at Gabriel gir Daniel et hendelsesforløp i korte ordelag, om hva som er framtiden til Israel. Verset ender med at Gabriel nevner det nye Aller-helligste​​ i et nytt tempel, som blir innviet. Dette skjer ved Jesu gjenkomst.​​ BILDE: Daniel i løvehulen, uskadet.

 

Vi gjennomgår vers 24 skrittvis.

 

Dan. 9, 24: ​​ «Sytti uker er tilmålt ditt folk og din hellige stad (Jerusalem) til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre fram en evig rettferdighet og til å besegle syn og profet og til å salve et Aller-helligste.»

 

Sytti åruker er som kjent 490 år i jødisk kalendertid. Men vi vet av versene 25 og 26 at profeti-rekken om Messias​​ ender med den 69. åruken (483 år) – og regnet ut fra året da Kyros, kongen av Persia i sitt første år (456) gav eksil-jødene fri utreise tilbake til Israel, så får vi år 28 e. Kr., året da Jesus ble korsfestet (Dan. 9, 26​​ den Salvede skal utryddes og intet ha).​​ Da er de fem års avvik som den tidlige katolske kirken foretok med Jesu fødselsår tatt inn i regnestykket. Jesus skulle fylle 33 år i år 28, i slutten av september det året.

 

Den​​ syttiende åruken har​​ ikke ennå begynt. Men i denne siste åruken skal Israel bli gjenopprettet som nasjon for Gud, en stilling de tapte da de​​ falt ifra Gud etter at apostlene i 30 år hadde forsøkt å omvende Israel til Kristus.

 

Det er dette​​ frafallet​​ som skal ‘innelukkes’ – det skal utslettes fra Israels samvittighet, de blir tilgitt frafallet når de gjennomgår den store trengselstiden i​​ Israel i endetiden. Dette vil bli Guds generaloppgjør med sitt falne folk. I trengselstiden skal de omvende seg (en tredjedel, Sak. 13, 8) mens to tredjedeler går fortapt.​​ Disse vil ikke bøye seg for Guds Messias Jesus Kristus.

 

Gabriel sier videre ​​ og til å føre fram en evig rettferdighet,​​ og peker på at Israels tilgivelse og oppreisning i løpet av den syttiende åruken er basert på Jesu offerdød på​​ Golgata. Den​​ frelse som jødene ikke ville ta imot i aposteltiden, unntatt en minoritet.​​ 

 

Apostelgjerningene er jo historien om Israels FRAFALL og ikke frelse: Apg. 28, 28:​​ Så skal dere da vite at denne Guds frelse er blitt sendt til hedningene, og de skal høre. (I motsetning til jødene som IKKE ville høre og ikke ville omvende seg).

 

Dessverre har flere av de kristne trossamfunnene​​ i moderne tid​​ feilaktig trodd (og derfor forkynt det) at det nevnte​​ frafallet​​ er et frafall som gjelder Guds menighet, altså oss kristne i vår tid. Så feil kan man ta. Frafallet har allerede vært, og det er bare snakk om det frafall som skjedde da Israel – deres representanter var​​ jo​​ Sanhedrin i Roma,-​​ sa nei til Paulus da han søkte å overbevise dem om Jesus som den rette Messias. Apg. 28, 27 bekrefter at Israel (endegyldig!) IKKE ville omvende seg, så at Gud kunne lege nasjonen. Gud brukte Paulus til å gi sin ulydige nasjon et ultimatum da han var i Roma. Dette var ‘endestasjonen’ for Guds​​ trettiårige forsøk på å få Israel som nasjon omvendt til Kristus. Deres nei til tilbudet om Jesus og Kongeriket i Israel, ble Israels fall. Samme fall som Gabriel nevnte for Daniel i Dan. 9, 24.​​ De falt åndelig i år 62, men nasjonen ble ødelagt i år 70.

 

Da fallet var et faktum (cirka år 62 e. Kr.) slik beskrevet i Apg. 28, 25-31,​​ -​​ først​​ da​​ åpenbarte Gud for Paulus sin ‘hemmelighet’ – tiden med nådefrelsen som skulle gjelde hele verden​​ fritt (Ef. 3, 1-9).​​ Et internasjonalt nådeevangelium, i motsetning til det nasjonale jødiske evangelium om Guds Kongerike på jord.​​ Dette erstattende nye nådeevangelium finner vi bare i Efeserbrevet og Kolosserbrevet – og det er bare i disse to brev at vi finner riktig troslære for menighetens tidshusholdning.​​ Denne troslæren var allerede spredt ut i den tidlige kristenhet ved Paulus og hans stab – lenge før de fire evangelier om Jesu jordiske liv og tjeneste ble utgitt. Matteus kom i år 80, Lukas var tidligst utgitt i år 62, men de fleste holder år 73 for det riktige. Markus kom i 83 og Johannes noen år senere. Paulus sitt nådeevangelium ut fra Efeserne/Kolosserne, var dominerende og nesten enerådende. De fire evangelier kan ALDRI bli troslære for menigheten. Hører dere dette, alle pastorer og predikanter…?

 

Uttrykket fra Gabriel videre,​​ til å besegle syn og profet.​​ Dette sikter til det faktum at ved oppfyllelsen av de forskjellige profetiene om Jesus – hans fødsel,​​ tjeneste og gjerning, hans korsfestelse, oppstandelse, himmelfart, og hans dramatiske gjenkomst fra himmelen – er alle ting i dette blitt​​ slått fast som sant​​ og som oppfylt til punkt og prikke. Jødene vil måtte bite i seg at profetene talte sant, for de vil se alle ting komme på plass i den syttiende åruken, og som krones med Jesu gjenkomst fra himmelen.​​ Det blir helt slutt på jødedommens lange seige Jesus-fornektelse.

 

Ordet fra Hos. 5, 15 – som illustrerer Jesu ord/tanker om jødenes frafall –​​ Jeg vil gå min vei, jeg vil vende tilbake til mitt sted (Jesu himmelfart), inntil de erkjenner seg SKYLDIGE og søker mitt åsyn.​​ I sin trengsel (den syttiende åruken) skal de søke meg med alvor.​​ Hvis noen har tenkt at jødenes lidelser i verden er som uskyldige, at de er ofre for verdens ondskap mens dem selv har rene hender – så peker dette skriftstedet på det faktum at de er totalt skyldige. Jesus forlanger at de bekjenner sin syndeskyld og søker hans åsyn, FØR han kan komme tilbake!

 

Gabriels siste punkt i vers 24​​ er,​​ Og til å salve et Aller-helligste.

 

Her er Jesus kommet tilbake og skal​​ omsider – etter en byggeperiode -​​ entre det nye templet i Jerusalem. Da skal den delen av templet som bare yppersteprestene hadde lov til å komme inn i (bak forhenget) bli innviet. Det skal salves ved Jesu personlige nærvær. Det er dette tempel​​ som vi ser beskrevet i Esek.47​​ mv. – det blir bygget for å erstatte det tredje tempel som blir ødelagt i den store trengselstiden, Antikrists tempel.

 

Det er skrevet bokverk omkring dette – og det finnes flere tolkninger om hva som er hva. Det er greit. Vi kan ikke alle makte å forstå alle ting i hundre prosent korrekthet.​​ 

 

Men én ting er sikkert: Dette tempel i Esek. 47, har aldri tidligere vært reist. Det skal vokse visse trær på området, sier vers 12, med blader som har helbredende kraft. Trærne vokser langs dobbeltbekken som utgår fra tempelområdet. Her har Tusenårsrikets spesielle kraft fått trå til, og selv den biologiske verden med planteliv og annet, blir oppgradert og helt fantastisk. Vi kan bare bruke fantasien her.​​ Hebr. 6, 4-5 –​​ «…og har smakt Guds gode ord, og​​ den kommende verdens krefter.»​​ Miraklene og tegnene som skjedde ved apostlene og deres forsamlinger i aposteltiden, betegnes som er​​ forsmak på den kraft og herlighet som skal prege Tusenårsriket i Israel.

 

 

Tempelet vil stå like i nærheten av oljeberget – som ved Jesu gjenkomst vil bli kløvet i to,​​ ​​ det blir en dyp kløft der sier profeten​​ i​​ Sak. 14, 4 – det splittes mot øst og vest, slik at kløften vil bli en stor dal.

 

«På den dag skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst. Og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så​​ det blir en stor dal. Den ene halvdelen av fjellet viker mot nord og den andre halvdelen mot sør.»

 

Jerusalem blir dermed omkalfatret nokså mye idet Jesus kommer fra himmelen, slik både profetene og han selv har talt om.

 

Når vi tar oss tid til å lese om Daniel og alt det som Herren åpenbarte for ham, ikke minst ved at engelen Gabriel stadig besøkte ham opp gjennom årene – så må vi bare gi oss ende over! ​​ Det må ha oppslukt Daniel helt, så hans liv var aldeles innviet til Herren på alle måter. Jeg er sikker på at Gud ga profeten en ekstra kraft til å utholde alle påkjenninger som kom hans vei.​​ Se Dan. 10, 16-18.

 

Daniels bok ender i det 12. kapittel – og det siste verset, 13, lover Daniel en oppstandelse​​ ved dagenes ende.

 

«Men gå du til din ende! Du skal hvile og stå opp til din lodd ved dagenes ende.»

 

Det synes som om Daniel vil bli oppreist fra de døde i endetiden idet Jesus kommer fra himmelen. Også andre døde vil bli oppreist den dagen. ​​ Men se, det er en annen sak som jeg ikke vil ta opp her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Av Jan Lilleby

 

Bemerk: Jeg har oppjustert noe i denne artikkel

den 8. mai 2021!

 

Mens jeg jobbet litt med diverse fakta om tider og år vedrørende min artikkel om Daniels sytti åruker, kom jeg også bort​​ i​​ de dramatiske dagene​​ i​​ påskehøytiden da Jesus ble korsfestet.​​ Studier av månefaser og jødiske høytider kan være artig og gi mye basiskunnskap om dette dramatiske temaet.

Derfor vil jeg i denne lille artikkelen bare redegjøre med litt fakta omkring det.

 

PÅSKEDAGEN SOM ALLTID ER DEN SAMME I JØDEDOMMEN

 

Først skal vi se på hvilket år som Jesus faktisk ble korsfestet. Derfor skal vi merke oss at det​​ alltid er den 14. NISAN​​ som er påskedag etter Mose lov.

Denne datoen kan falle på mars, april, ja og noen få ganger på tidlig mai.

Jeg vil bruke et oppsett på 9 årstall – innen hvilke vi er nødt til å ha fanget opp et år, da faktisk Jesus ble korsfestet. Det er årene 26 til 34 e. Kr.

Det blir brukt den 1. NISAN og 14. NISAN for hvert av årene, for å gi en bred jamføring.​​ Og ukedag blir nevnt for begge dagene.

 

26​​ e. Kr ​​ - ​​ 1. NISAN er mandag 8. april. ​​ 14. NISAN er søndag 21. april.

27​​ e. Kr ​​ - ​​ 1. NISAN er lørdag 29. mars. ​​ 14. NISAN er fredag ​​ 11. april.

28​​ e. Kr​​ ​​ - ​​ 1. NISAN er torsdag 15.april. ​​ 14. NISAN er onsdag​​ ​​ 28. april.

29​​ e. Kr ​​ - ​​ 1. NISAN er tirsdag  ​​​​ 5. april.  ​​​​ 14. NISAN er mandag 18.april.

30​​ e. Kr ​​ - ​​ 1. NISAN er lørdag 25. mars.  ​​​​ 14. NISAN er fredag  ​​ ​​​​ 7. april.

31​​ e. Kr ​​ - ​​ 1. NISAN er torsdag 12.april.  ​​​​ 14. NISAN er onsdag ​​ 25. april.

32​​ e. Kr ​​ - ​​ 1. NISAN er tirsdag  ​​​​ 1. april.  ​​​​ 14. NISAN er​​ mandag 14. april.

33​​ e. Kr ​​ - ​​ 1. NISAN er mandag 20. april. ​​ 14. NISAN er søndag ​​ 3. mai.

34​​ e. Kr ​​ - ​​ 1. NISAN er fredag  ​​ ​​ ​​​​ 9. april. ​​ 14. NISAN er torsdag 22.april.

 

KORSFESTELSEN, BEGRAVELSEN OG OPPSTANDELSEN

Nå møter vi et viktig faktum:​​ Det er BARE ukedagen ONSDAG den​​ 14. NISAN, påskedagen, som kunne være dagen som Jesus ble korsfestet.

Evangeliene sier tydelig at han lå tre dager og tre netter død i graven, og kvinnene kom til graven ​​ etter​​ sabbaten, tidlig på morgenen​​ mens det lysnet den første dag i uken (søn). ​​ Matt. 27, 57-58 gir oss Josef fra Arimatea som på onsdag kveld ber Pilatus om å få Jesu legeme. Det ble innvilget ham. Matt. 28, 1 gir oss påskemorgen, og kvinnene som kommer til en tom grav – den første dag i uken.

Det er ingen tvil om at det var onsdag at Herren døde på korset. Den 14. NISAN.

Dette er den eneste dagen i de fire evangeliene som passer historien om dette, Matt. 12, 40 sier​​ tre dager og tre netter.​​ Fra onsdag ved solnedgang til lørdag ved solnedgang utgjør tre dager og tre netter.​​ MERK: Da kvinnene kom til graven var dette i grålysningen søndag, og det står intet om at han oppstod da. Han​​ kan ha oppstått rett før kl. 19.00​​ lørdag,​​ eller like etter at det hadde skiftet til søndag​​ - vi vet ikke, men det er høyst sannsynlig. De to englene som åpenbarte seg for kvinnene søndag morgen, minnet dem​​ om hva Herren hadde sagt om sin oppstandelse:​​ «Han er ikke her, han ER oppstått! Kom i​​ hu​​ hvordan han talte til dere, mens han ennå var i Galilea, da han sa: Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender, bli korsfestet og OPPSTÅ PÅ DEN TREDJE DAG.» Lukas 24, 6-7.

Man hadde ikke klokker den gangen – og englene kunne derfor ikke si:​​ Dere​​ skjønner – Jesus oppstod for elleve timer sider, klokken 19.00 lørdag – som var den tredje dag.​​ Det fikk holde at kvinnene​​ fikk vite at han​​ allerede var oppstått​​ før de ankom til graven. Enkelt og greit.

I henhold til soltabeller for Jerusalem vedrørende solnedgang/soloppgang på den 1. mai (den 17. Nisan i 28 e.Kr.) så gikk solen ned kl. 19.19. Påfølgende morgen, tidlig søndag 2. mai stod solen opp kl. 05.53. Antakelig var kvinnene ved graven litt før dette, kanskje kl. 05.30…? ​​ Solen er en​​ konstant faktor, for​​ jorden går jo rundt denne i sin faste bane. Den står opp eller går ned akkurat samme klokkeslett hvert år – uendelig – og ‘justeres’ bare med noen få minutter hvert fjerde år når det er skuddår. Februar tillegges en ekstra dag og får da 29 dager.​​ 

Tvil omkring hvilken dag korsfestelsen skjedde kommer av at det i den uken var TO sabbater. Den første​​ av dem var torsdag, dagen etter korset. Den siste var den ordinære sabbat på lørdag – den syvende dag i uken.

Det​​ er i Markus 15, 42, Lukas 23, 52-54 og Johannes 19, 31 det nevnes at det var​​ sabbat dagen etter korsfestelsen.​​ Men dette var bare som en ekstra hviledag i påskeuken. Den ordinære sabbat var alltid lørdag, den syvende ukedagen.

I gresk tekst for Matteus 28, 1 der vi leser om kvinnene som kom til graven, bruker den greske tekst (som er den korrekte)​​ flertalls-nevnelse for sabbat: Sabbatene.​​ I den norske oversettelse, og andre lands oversettelser,​​ brukes​​ feilaktig bare​​ entalls-nevnelse. Jesus ble altså ikke korsfestet på en fredag!

Denne torsdagen etter den​​ 14. NISAN i mitt eksempel her, var også den​​ første dagen i Det usyrete brøds høytid​​ –​​ og i henhold til Mose lov skulle denne dagen alltid holdes som en hviledag, en​​ ekstra sabbat.​​ Se 3. Mos. 23, 4-8 og 4. Mos. 28, 16-18.

I Lukas 23, 55-56 sies det at kvinnene gikk for å kjøpe salveolje/urter FØR sabbaten, - mens i Markus 16, 1 sies det​​ at de kjøpte dette ETTER sabbaten. Med andre ord, de kjøpte varene på den dag som kom​​ imellom​​ de to sabbater: Fredag. For salgsbodene var stengt på torsdag og lørdag. Enkelt å forstå for alle og​​ enhver. Samtidig umuliggjør dette at korsfestelsen kunne vært på en dag med sabbater både før og etter. Det​​ måtte​​ være på en onsdag!

 

SJEKK MIN PLANSJE OVERSIKT NEDENFOR:

 

 

 

DE TO ALTERNATIVE ONSDAGENE I TIDSLINJEN OVENFOR

Du vil alt ha lagt merke til at jeg har​​ understreket de to årsangivelsene​​ der man finner​​ at den 14. NISAN faller på en onsdag. Det er i år 28 e. Kr. og i år 31.

En berømt velkjent bibellærer og forfatter gjorde en gedigen tabbe da han i ubetenksomhet holdt fram året 32 som Jesu korsfestelses​​ år. Samme tabbe og forkjært dato-oppfatning er blitt gjort av svært så mange lærere, teologer og forfattere. Ikke det at slike feil ville innvirke på vår frelse, nei frelsen er sikker og fast i tro. Men det er alltid ubekvemt å ta feil når man bastant fastslår enkelte dager og år for en gitt bibelsk hendelse.​​ Dette gjelder selvsagt også for undertegnede om jeg ikke ved gitte anledninger kom med hundre prosent nøyaktighet i saker jeg uttaler meg om. Ingen av oss makter å være fullkomne.

I år 32 var det helt​​ kav​​ umulig at det kunne ha funnet​​ sted noen korsfestelse av Jesus – gitt at kvinnene jo ankom til graven på søndag, påskemorgen. For da falt den 14. NISAN på en MANDAG. Den 14. april nærmere bestemt.

Mine to alternativer gir valget mellom enten den 28. april år 28 e. Kr. ​​ eller, den 25. april år 31 e. Kr. ​​ Bare disse år var påsken på en onsdag.

Her kommer et nytt element inn i dato-bildet:​​ Den katolske kirken​​ manipulerte bort den korrekte dag og måned og år for Jesu​​ fødsel – med 5-6 års forskjell​​ (noen mener det var 2 eller 3 år).​​ Jesus var født i år 5​​ eller 6​​ f. Kr. – mest sannsynlig på den 29. september. Dette betyr at han var i sitt 33. år da han ble korsfestet onsdag den 28. april år 28 e. Kr. Selv om det bare hadde vært 2 år, ville Jesus ha vært 35 år da han døde, eller 3 år så ville han ha vært 36 år – og uansett hvilket av disse manipulerte årstall så kunne han ikke ha gått bort i år 31. Dette er helt uimotsigelig og udiskutabelt, - her kan jeg si​​ dermed basta!​​ Bare år 28 gir oss rett år, for da var Jesus 33 år – slik det fortelles i evangeliene.

Ja, jeg er klar over at jeg ved dette også korrigerer meg selv. For i de fleste artikler og bøker,​​ der jeg holder fram årstall i en sak, har jeg ‘oversett’ det faktum at Jesus ble født fem år tidligere enn​​ angitt. Men med årene, selv om man er klar over dette, så lot jeg være å framstå med noen bestemte korreksjoner om feilaktige datoer og år. Det betyr jo ikke noe for selve frelsen. Vi er frelst ved tro uavhengig av om vi har rett dato-oppfatning eller ikke.

I min ferske artikkel om Daniels sytti åruker, kom jeg i skade for å angi år 27 e. Kr. som året for hans korsfestelse, Dette er jo feil, men jeg så det ikke før noen dager etter det var skrevet. Og siden det ikke rokker ved vår frelse lar jeg denne glippe-feilen stå der, men jeg har nå i allfall påpekt dette selv her og jeg prøver ikke å dekke over feilen.

Men – når jeg nå først driver bibelundervisning, hvorfor ikke begynne å hevde riktige tall om dette?

Det er jo fakta og ikke løgn.

Det er greit å vite riktige fakta – selv om ikke vår frelse blir direkte berørt.

Jesus døde altså onsdag den 28. april år 28 e. Kr. i en alder av cirka 33 år, og han ble opptatt til himmelen mens fem hundre mennesker bevitnet hendelsen på Oljeberget, cirka ti dager før Pinsedagen den 20. juni. ​​​​ 

 
Daniel og de sytti årukene:

Hvor er vi i dag?

Av Jan Lilleby

NB: Jeg har redigert litt i artikkelen pr. 5.10.2021.

 

For cirka tjue år siden lagde jeg en radio-serie (ble sendt i FM nærradio i Oslo området) over Daniels sytti åruker, basert på Dan. 9. ​​ Dessverre er lydopptakene ikke tilgjengelig – så jeg har prøvd å lese meg opp i emnet igjen.

En lang rekke teologer og bibellærere har opp gjennom årene kommet med utredninger om Dan. 9 – særlig med tanke på Jesu første advent.

Den mest profilerte bibellærer i dette emnet viser seg å være Sir Robert Anderson, og hans bok «The Coming Prince» har​​ blitt en​​ ‘må ha’ for alle som gransker Daniel og profetiene om Messias og endetiden. Hans bok har blitt et standardverk, og det finnes ennå tilgjengelig og kan kjøpes på internett.​​ Finnes ikke oversatt til norsk dessverre.

Hans bok er også lagt ut på noen kristne nettsteder i fritt PDF format og kan leses av alle.

I mitt ny-studie i emnet har jeg støttet meg en del til utredninger utført av​​ versebyverseministry.org​​ hva gjelder en rekke bibelfakta/historikk. Grunnen er at nettstedet har klart å forfatte et fint​​ konsentrat av fakta, og i legmanns-språk slik at vi ikke skal drukne i faguttrykk og floskler.

Jeg fikk en​​ liten​​ dytt i ryggen hva gjelder Daniel 9, av en av mine kontakter som også liker å følge med på mitt nettsted. Han minnet meg på​​ kanskje​​ å​​ forklare​​ hvor​​ i endetidsbildet vi står i dag i forhold til Daniels tidsangivelser/profetier.

Ja, hvor er vi i dag – Kristi menighet på jord?

Dette vil vi nå se litt på, og jeg håper det kan være til hjelp for leserne.

 

PROFETIENE OM JESU FØRSTE ADVENT

Daniel, som de fleste bibellesere vet, fikk gjentatte besøk av erkeengelen Gabriel som forklarte de profet-synene Daniel fikk av Gud. Engelen la ut om en​​ viss tidsregning​​ festet på visse hendelser – som gir leserne av Daniels bok mulighet til å finne frem i kalenderen om riktige årstall.

Slik var det i Dan. 9 og synene om de sytti årukene.​​ Vi skal i denne forbindelse være oppmerksom på at man i det 8. kapittel ser at Daniel fikk​​ flere syner​​ og han hadde allerede blitt belært av Gabriel. ​​ Det 8. kapittel sentreres mest rundt profetiene om Antikrist og den katastrofen han vil bli for Israel i endetiden. Så Daniel 9 og de sytti åruker er en​​ mer detaljert utlegning​​ – og som gjelder samme sak. Hovedsaken i Dan. 9 er at profeten får vite​​ eksakte tider og steder.

Gabriel veiledet Daniel gjennom synene med nøyaktig forklaring.​​ Mine bibelsitater er fra Norsk Bibel As ​​ 1988 oversettelsen.

Dan. 9,19 gir oss avslutningen på Daniels bønn til Gud, for de bekymringer han hadde om Jerusalem og Israels folk. Han var jo i fangenskap i Babylon, og han ba hver dag til Herren med sitt ansikt vendt mot vest, mot Israels land med lengsel:

«Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, gi akt og gjør det, dryg ikke – for din egen skyld, min Gud! For din stad og ditt folk er kalt med ditt navn.»

Daniel appellerte til Guds store nåde og barmhjertighet (v.​​ 17-18) – og Daniel ble nok rystet – for plutselig kom engelen Gabriel inn i rommet.

Dan.9, 21-23: «…mens jeg ennå talte i bønnen, da kom Gabriel, den mannen som jeg før hadde sett i synet, og rørte ved meg i min store avmakt. Det var ved tiden for kveldsofferet. - - Han lærte meg, talte til meg og sa: Daniel, nå er jeg kommet hit for å lære deg å forstå. - - Med det samme du begynte å frambære dine ydmyke bønner, gikk det ut et ord, og nå er jeg kommet for å kunngjøre deg det. For du er høyt elsket. Så merk deg ordet og gi akt på synet

Gabriel gir profeten​​ to framtidige personer​​ som skal komme. Den ene er Messias (en Salvet, v. 25) og hans motstykke/fiende – en​​ fyrste​​ som kommer, og​​ dette var keiser Vespasian, som lot sin sønn Titus lede felttoget i årene 66-70.​​ (v. 26). De skal komme til et gjenoppbygget Jerusalem som forklart:

Dan. 9, 25: «Du skal vite og forstå: Fra den​​ tid​​ et ord går ut​​ om å gjenreise og bygge Jerusalem, inntil en Salvet (Jesus), en fyrste står fram, skal det gå​​ sju uker og sekstito uker.​​ Det skal igjen settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel».

Her får vi​​ Jesu første advent.​​ Han skal komme til et gjenoppbygget Jerusalem etter at det er gått til sammen 69​​ åruker. Nevnelsen av de syv uker først (åruker, som da er lik 49 kalenderår) har å gjøre med den tid det tar å gjenreise Jerusalem fra og med at et edikt er utstedt og jødene gitt fri utreise til deres hjemland. Dette skjedde under Nehemja og Esra, det tok tre ‘Aliaer’ over årene. Men bare cirka ti prosent av eksil-jødene vendte tilbake.

Gabriels forklaring om at et ord skulle gå ut – ble​​ oppfylt i historien da kong Kyros (engelsk,​​ Cyrus The Great) i år ​​ A) ​​ 456 f. Kr.,… ​​ eller i år B) 538 f. Kr. en forskjell​​ på 82 år alternativene imellom, - ga sitt edikt.

For å bite dette av:​​ Det er den​​ bibelske​​ kronologi som er den riktige. Alt. B er basert på​​ Klaudios Ptolemaios​​ sitt oppsett (han ble født i 70 e. Kr. og døde i år 161). En​​ egyptisk​​ astronom og​​ geograf/vitenskapsmann. ​​ Det er hans kalender beregninger​​ og verdensforståelse​​ som vår tids​​ oldtidskalender​​ over herskere og kongeriker​​ er basert på i utgangspunktet, dessverre.​​ Han satte Jorden i sentrum for sitt verdenssyn.​​ Se bildet her.

Dr. David Cooper, blant andre forskere, avviser ham,​​ ikke minst fordi den persiske nasjonal-historie som er bevart i Firdusi ((Iran) bekrefter Bibelens tidsangivelser. Det samme gjør den jødiske nasjonal-historie som er bevart i Sedar Olam, og Josefus sine skrifter.​​ Ptolemaios avvek altså fra bibelsk-jødisk kalender system. Men verdens kristenhet har ikke maktet eller hatt vilje til noe hardt oppgjør i denne saken.

Det er i Krønikerne vi finner Kyros sitt edikt, som ble utstedt samme år han besteg tronen i Persia:

2 Krøn. 36, 22-23: «Så skjedde det i perserkongen Kyros’ første år. For at Herrens ord i Jeremias munn skulle oppfylles, vakte Herren slike tanker i perserkongen Kyros’ ånd at han lot utrope i hele sitt rike og dessuten kunngjøre​​ ved en skrivelse, - - - ​​ Så sier Kyros, kongen i Persia:​​ Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle jordens riker. Og han har pålagt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem i Juda. Er det noen blant dere som hører til hans folk – må Herren hans Gud være med ham: Han kan dra dit!»

Tar vi så med Jesajas ord i Jes. 44, 28 – så kan vi være hundre prosent sikre på at det var Kyros’ edikt som​​ oppfylte​​ Gabriels forklaring til Daniel om tidene for Jerusalems gjenreisning og Jesus Messias’ første advent:

«Og det er jeg (Herren) som sier om Kyros: Han er min hyrde. Han skal fullføre alt som er meg til behag. Han skal si til Jerusalem: Du skal bygges opp igjen! – og til templet: Du skal bli grunnlagt!»

Alle vet vel stort sett nå, at de diverse datoer for Kristi fødsel ​​ etc. er i ulage hva gjelder våre bibler/oversettelser. Menneskelige hender har nok bidratt til uoverenstemmelsene i så måte.

Den tidlige katolske kirke besluttet å ‘legge’ Jesu fødsel til desember, og datert den 24 dagen. I virkelighetens verden ble Jesus født i slutten av september! Bare en liten kuriositet. Manntalls-ordren fra keiser Augustus utgikk ikke i år 1 men i år 4 f. Kr. – det er historisk stadfestet i de romerske annaler.​​ Når vi så tar oss et aldri så lite ‘kvantesprang’, rent bibelsk-kronologisk, tilbake i Det gamle Testamente og tar til notat at det skulle gå​​ 483​​ år​​ fra ediktet til Kyros ble gitt inntil Jerusalem var gjenoppbygd og –​​ endelig – jødenes Messias ankom, - så får vi nok den korrekte tidslinjen for disse viktige hendelsene.

Dette vil lande oss i år 6-5 f. Kr. – Jesu​​ fødsel – og talt fram til år 27​​ e. Kr. da han døde på korset. Dette er de korrekte datoer/år i følge Dan. 9 og de sytti årukene, hvorav det ennå gjenstår at den syttiende skal begynne. Det er gått med 69 uker= 483 kalenderår, og teller vi så tilbake fra år 27​​ e. Kr. kommer vi til år​​ 456​​ da Kyros inntok sin trone og utgav sitt edikt om jødenes frihet.​​ (I en nyere artikkel så korrigerer jeg for Jesu dødsdato, som må ha vært​​ ÅR 28​​ – pga. at bare slik passer dag og år inn med de fire evangelienes historikk!)​​ Det er dermed en ‘glidning’ på ett år i forhold til året da Kyros’ edikt ble gitt slik historikken er nedtegnet i persiske dokumenter og i de jødiske. Dette til tross: Da ser vi uansett at​​ Klaudios​​ Ptolemaios’ kalender er​​ helt feil,​​ med minst 81 år! Men man kan nok ta forbehold generelt – fordi jødisk kalendersystem er alltid basert på månefasene, og dermed blir det mye finregning og justerings-beregninger. Med en slik komplisert kalender-beregning basert på månefaser, er det helt kurrant å akseptere denne glidningen på pluss-minus ett år som ovenfor.​​ 

Selve månestillingen​​ slik den iflg. fag-astronomien stod i år 28 og​​ – som alltid –​​ viste når det var den​​ 14. Nisan i jødenes kalender som var påske, så blir dette den faktor som helt avgjort kan slå fast at Jesus døde og han oppstod igjen, i år 28 – faktisk like før kl. 18.oo (solnedgangs tid i Jerusalem) lørdag den 1. mai. Den​​ tredje​​ dag utløp da solnedgang inntraff og det ble søndag 2. mai, dagen da kvinnene kom til en tom grav om morgenen.​​ Jesus var tre dager og netter i graven slik det er skrevet. Han døde altså onsdag den 28. april i år 28 e. Kr. Og som oppfylte Daniels profeti om at det skulle gå 69 åruker (483 år) til Messias skulle bli drept.

Jeg har nevnt​​ Sir Robert Anderson ovenfor. Hans bok «The Coming Prince» omfatter et nøyaktig månefase-foredrag som jo er jødedommens system for inndeling av festdager, sabbater, kalender og år. Kort fortalt: Boken beviser ved disse nedtegnelsene om​​ månens stilling i forhold til jødisk praksis​​ i overholdelsen av Mose lov, at det aldri var rom for noen annen person i hele verdenshistorien som kunne være jødenes Messias. Bare Jesus oppfylte de mange kravene i kronologien for at det var den rette Messias.

Vi husker vel at det var i påskehøytiden at Jesus holdt nattverden, red inn i Jerusalem på en aseninnes fole, døde på et kors, oppsto den tredje dag, osv. Og alt faller totalt sammen med Daniels profetier om Messias’ komme og død.

MEN: Dessverre så konkluderte Anderson feil, da han mente at Jesus døde i år 32. Dette kan bevises som helt feil årstall idet fag-astronomien viser at da var 14. Nisan på mandag 14. april – noe​​ som gir oss torsdag før​​ solnedgang​​ den 17. april, og da ville altså påfølgende morgen være på den 18. april, en fredag. Så år 32 kan aldri ha vært Jesu dødsår.​​ (Innredigert i artikkel, de fire forgående avsnittene, den​​ 5.10.2021)

Dan. 9, 26: ​​ «Etter de​​ sekstito ukene​​ (som fulgte etter de første syv ukene, min bemerkn.) skal​​ Den Salvede utryddes​​ og intet ha. Byen og helligdommen ​​ (Jerusalem og templet, min bemerkn.)​​ skal bli ødelagt av folket til en fyrste som kommer (keiser Vespasians hærer, min bemerkn.) – og slutten på det er oversvømmelse. Og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet.»

I Dan. 9, 27​​ hopper Gabriel inn i endetiden, i hvilken vi i dag befinner oss, når vi også tar inn i bildet her at​​ menigheten​​ på jord har eksistert i like under 2000 år.​​ Hvis vi delte opp de cirka 2000 årene i 20 like deler (á 100 år) – så tør jeg påstå at vi nå i våre dager befinner oss i den 20. delen, altså de siste hundre​​ årene et sted, før den syttiende åruken med trengsel i Israel og Jesu gjenkomst. Og deler vi denne siste 20. delen i fire ganger 25 år, så våger jeg å påstå at vi er nyss i ferd med å begynne på den siste fjerde-delen om en to-tre års tid. Det er høyst sannsynlig. Vi lever virkelig i den såkalte endetiden slik Bibelen bruker dette begrepet.​​ OBS: Ingen må oppfatte mine ord her som om dette skulle være noen profeti. Dette er rent​​ resonnement ut fra hva Bibelen har å si i saken, og intet annet.

Mellom det at Jesus ble korsfestet, døde og ble oppreist fra de døde og fór opp til himmelen, og til at den syttiende åruken begynner å tikke, finner vi på en måte et​​ tidsvakuum​​ – om hvilket Gabriel ikke gav noen forklaring. Det var holdt hemmelig.​​ 

Ingen av profetene i GT og heller ingen av apostlene, unntatt Paulus, fikk åpenbart noe. Vers 26 viser jo en total ødeleggelse av Israel ​​ «..ødeleggelse er fast besluttet».​​ Israel ble ødelagt den 10. september år 70 e. Kr. Se Jesu lignelse om Kongens utsendinger i Matt. 22, 7 – romerne ble brukt av Herren til å​​ hevne de udåder​​ som fariseerne utførte mot den messianske Jesus-troende menighet, og Jerusalem​​ ble brannherjet,​​ og templet brent og helt jevnet med jorden. Israel fikk 30 år på seg (tidsrommet i Apostelgjerningene) til å omvende seg til Jesus.

 

DEN SYTTIENDE ÅRUKEN – ISRAELS STORE TRENGSELSTID

Dan. 9, 27 tar oss til trengselstiden og Antikrists framståelse: «Han (Antikrist) skal stadfeste en pakt med mange for én uke (7 år). Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme (Antikrist), og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen.»

Uttrykket i dette verset, ​​ «…midt i uken…»​​ er helt klart den ubeskrevne syttiende åruken som ennå har til gode å begynne. Det er en​​ én-talls​​ angivelse i motsetning til de to forgående versene der Gabriel snakket om ukene, i flertall, og nevner totalt bare 69 uker. De syv uker pluss de sekstito uker, totalt 69.

Like plutselig er det også at Gabriel, uten navns nevnelse, bringer på banen en​​ tredje personlighet, «…skal HAN bringe​​ matoffer og slaktoffer til å opphøre…».​​ Men Gabriel gir denne ukjente personen en riktig karakteristikk:​​ Ødeleggeren –og dette er han som siden i Bibelen blir kalt Antikrist av Johannes, «En annen,​​ som kommer i sitt eget navn» av Jesus, og «Syndens menneske, den lovløse», av Paulus, og i Åpenbaringsboken «Dyret».​​ 

Jeg minner leseren om at Gabriel i Dan. 9 talte til profeten vel vitende om at denne oppfattet Gabriel som en som relaterte til belæring om de syner Daniel hadde sett i kapittel 8. På en måte så kan vi regne Dan. 9 som en fortsettelse på det han så i kapittel 8. De hører sammen.

I verset ovenfor ser vi det samme som i Åp. 11 med de to profetene (de er Elias og Moses!) – etter de 1260 dager (v.3) anses vitnenes tjeneste å være ferdig. Det er gått 3 ½ år – 1260 dager, og Gud tillater at Antikrist dreper dem (v.7-8). Det er drapet på de to vitnene som innleder Antikrists dødstokt​​ mot de i Israel som ikke vil ta hans logo-merke​​ (Åp. 13ff)​​ på hånd eller i panne. Det er da at han setter seg i det gjenreiste tredje tempel og forlanger å tilbes som Gud.​​ (2. Tess. 2, 4).​​ Han stopper den påbegynte jødiske ofringen der i​​ det samme momentet.​​ En falsk Messias. Han har allerede inngått en pakt med Israels regjering sier Dan. 9, 27 – før han begynner terroren og lever opp til kalle-navnet «Ødeleggeren».​​ Se for øvrig min artikkel på nettsiden om det tredje tempel.

Denne siste halvdel av den syttiende åruken er lavmålet for Israel og trengselslidelsene er på det verste, de årene kalles for 42 måneder i Åp. 11, 2 og Jerusalem skal tråkkes ned (les herjes med). Det er dette Jesus kommer og avbryter og stopper, slik han sa i Matt. 24, 22 – at dersom det ikke ble stoppet så ville Israel gå helt under.

Av Jeremias ble denne syttiende åruken kalt for​​ «..en trengselstid er det for Jakob..». ​​​​ Jer. 30, 7. ​​ I Hoseas 5, 15 finner vi den syttiende åruken likeså:

«….I sin trengsel skal de søke meg med alvor».

5. Mos. 28, 62 var Mose profeti om hva som skulle skje med det ugudelige Israel i endetiden, den syttiende årukens alvorlige konsekvenser:

«Bare en liten flokk skal bli igjen av dere – dere som var så tallrike som himmelens stjerner – fordi du ikke hørte på Herren (Jesus) din Guds røst.»

Sakarja 13, 8 vitner om det samme som Moses, bare tallfestet nøyere i brøk-form:

«I hele landet, sier Herren, skal​​ to tredjedeler utryddes​​ og omkomme, bare en tredjedel skal bli spart.»

 

MENIGHETEN I TIDEN FØR DEN SYTTIENDE ÅRUKEN

Jeg har alt antydet ovenfor at vi kanskje bare har cirka et kvart århundre igjen, før den syttiende åruken i Daniel 9 inntrer og dette betyr da slutten på den nåværende tidshusholdningen med menigheten og det frie nådeevangeliet.

Når åruken​​ begynner, så starter den ved at Elias og Moses kommer ned fra himmelen og begynner å utfordre og påkalle svære skremmende tegn mot Israel og dets ugudelige lederskap.

Derfor vil det være slik at menigheten, så mange som er i live av den, vil tas rett inn i det himmelske ved Guds overnaturlige inngrep. De troende som døde før menighetens​​ tid er ute, de oppvekkes til liv i himmelen hos Gud.​​ Kol. 3,1-3.

Ved dette har da Gud​​ gjeninnført det profetiske programmet for Israel, og gjennom den store trengselstiden på syv år vil han bringe fram et Jesus-troende og lydig folk, en nasjon for Gud og Kristus. ​​ Disse skal gå inn i Tusenårsriket som Jesus innstifter ved sitt komme ned til jorden.​​ 

Mange har opp gjennom årene spurt seg om hvorfor menighetens tid på jord kan ha drøyd​​ ut så utrolig lenge, nesten 2000 år.

Dan. 8, 23 gir et svar – og dette peker på at det er fordi Gud avventer at den falne jødedom, de som står Kristus imot, skal modnes i synden til dom!

«I den siste tid (i endetiden, min bemerkn.) av deres herredømme, når overtrederne har​​ fylt sine synders mål,​​ skal det stå fram en konge (Antikrist, min bemerkn.) med frekt ansikt og kyndig i onde råd.»

Vi har ikke vært her i snart 2000​​ år, som en menighet for Gud og Kristus, bare fordi Gud vil ha vekkelse og mange mennesker frelst. Det er fint​​ om​​ mange kunne bli frelst, men den​​ virkelige bibelske årsak​​ til at det har gått så lang tid for menigheten på jord, er at Gud dryger helt til han ser at jødedommens synd er blitt fullmoden. Deretter kommer dom.​​ Det skjer i den syttiende åruken.

Jeg kunne kanskje fortsatt og malt dette ut mer og mer,​​ men jeg tror at jeg lar det bli​​ med dette.

Én gitt dag der fremme – om ikke så altfor lenge – så har Gud en forløsningens dag for sin menighet, dagen da vi tas til himmelen.

Ef. 4, 30:

«Og gjør ikke Guds​​ Hellige Ånd sorg, han som dere har fått som segl​​ til forløsningens dag.»