LÆREN OM OPPRYKKELSEN:
Den var «Ferskvare» og er derfor
ikke lenger gyldig !

You may also like...