Åp. 8, 8: Den andre engel blåste i basunen
og noe som lignet et stort brennende fjell
ble kastet i havet

You may also like...