1

Åp. 8, 8: Den andre engel blåste i basunen
og noe som lignet et stort brennende fjell
ble kastet i havet

Åp. 8,​​ 8:

«Den andre engel blåste i basunen, og

noe som lignet et stort, brennende fjell

ble kastet i havet…»

Kan det være den asteroiden som NASA har holdt øye​​ 

med siden den ble oppdaget i 2004 – og gitt navnet

Apophis…?

Av Jan Lilleby

 

Johannes fikk se en hel rekke med skremmende ting i sine syner på Patmos.​​ 

Ting som, når det inntreffer, blir katastrofer der mange dør. Åpenbaringsboken påpeker en rekke framtidige katastrofer som vil skje på jorden, i sammenheng med at Gud igjen kaller opp Israel som en nasjon for seg. I bibelsk terminologi kaller man denne perioden med katastrofer og plager i Israel, for Den store Trengsel – som vil gå forut for opprettelsen av et tusenårig kongerike, der Jesus Kristus skal regjere på jord ut ifra Jerusalem.​​ Jer. 30, 7 kaller denne tiden for «En trengselstid for Jacob» - og den vil vare i syv år. Asteroider som faller ned i Middelhavet er bare en av flere tegn og katastrofer som skal inntreffe.

Nylig kunngjorde NASA et gledelig budskap: Det ser ut til at den store asteroiden Apophis (den har en diameter på 340 meter, og farer av sted i en fart på cirka 4200 km i timen hvis den​​ eventuelt​​ kommer gjennom vår atmosfære)​​ ikke vil kunne true jorden. De har funnet ut at den vil passere jorden 32 000​​ kilometer unna,​​ på fredag 13. april i 2029!​​ Neste gang asteroiden passerer oss vil være i 2036, og tredje gang vil være i 2068.

Jorden vil være trygg for denne svære asteroiden i hundre år framover, er det glade budskapet fra NASA (men vær klar over at deres observasjons-organ Sentry Impact Risk Table, har så mange som 21 asteroider/meteoritter på sin liste!).

Skulle​​ Apophis​​ med sine 340 meter treffe jorden, blir det å sammenligne med en atombombe eksplosjon på 508 Mega Tonn (508 millioner tonn TNT). Dette er 28 000 ganger kraftigere enn Hiroshima bomben i 1945.

Bibelteksten jeg har vist til ovenfor sier videre at en tredjedel av havet (dette er Middelhavet) ble til blod, og tredjedelen av de levende skapninger i havet døde, og tredjedelen av skipene ble ødelagt.​​ Jeg kan ikke annet enn se for meg en​​ enorm tsunami flodbølge​​ som fosser fram i den indre del av Middelhavet i retning Israels kyst, og slår innover land – kanskje i en høyde på førti-femti meter…og knuser alt i dens vei.​​ Slikt himmellegeme vil ikke komme som droppet loddrett ned fra himmelen.​​ 

Asteroiden vil komme farende i 4200 kilometer i timen – 6 ganger raskere enn en geværkule – i en skråvinkel på nær 25-30 grader. Den treffer havflaten og skyver enorme vannmengder foran seg i en eksplosiv kraft. Selv om det vil skapes et svært eksplosjonstrykk som treffer land på begge sider av indre Middelhavet, samt bølger, så vil hoved-effekten være rettet forover i asteroidens fall/farts retning. Det vil være breddene av Israel som får de største skadene.

Jesus beskrev dette i korthet, i Lukas​​ 21, 25-26:

«Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når HAV OG BRENNINGER BRUSER (flodbølger, min bemerkn.). ​​ - - Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden (les: Landet, Israel). For himlenes krefter skal rokkes.»

Det som skjer er – som Jesus sa det –​​ forårsaket av at krefter i himmelrommet​​ rokkes, ---​​ asteroider kommer ut av sin ellers naturlige bane, og faller til jorden med de katastrofale følger vi leser om i Åpenbaringsboken.

Jeg har forklart visse ting i denne sammenheng, i min Word-bok ​​ «Moses og Elias kommer med Hevnens Dag»​​ - og henviser til de to profetene i Åp. 11 ff. Disse er det som profeterer de beskrevne katastrofene i forkant, og slik advarer Israels befolkning om det som straks skal inntreffe.​​ 

Da Moses profeterte landeplagene i Egypt,​​ i nærvær av Farao Ramses II, gav han dem​​ ett døgn å søke dekning​​ på. Han sa​​ «I morgen, på denne tid, må de som er ute på marken søke ly, for om de er utendørs så vil de bli drept».​​ Moses mente både folk og fe. Og slik mener jeg det blir i trengselstiden i Israel, da Herren skal bruke egyptiske plager (se 5. Mos. 28, 58-62) imot Israel fordi de har i århundrer spottet og foraktet Jesus Kristus (Esek. 36, 23) – og intet vil skje om ikke først de to profetene i Åp. 11 advarer og profeterer om de plagene som kommer.​​ Disse profetene skal også kaste plager mot dem,​​ som​​ «…ikke står oppskrevet i Lovens Bok…»​​ (5. Mos. 28, 61) – men plagene står oppskrevet i​​ Åpenbaringsboken! Like før asteroiden som faller i Middelhavet, blir det et regn av steiner og glødende materiale fra en annen asteroide (sannsynligvis) – som treffer fastlandet i Israel…det minner faktisk om historien med​​ Sodoma og Gomorra der det falt ild og svovel og ødela byene der omkring på Abrahams tid.

​​ Åp. 8, 7:

«Den første engelen blåste i basunen, og det kom HAGL OG ILD, blandet med blod, og det ble kastet ned på jorden. Tredjedelen av landjorden (i Israel) ble oppbrent, og tredjedelen av trærne ble oppbrent, og alt grønt gress ble oppbrent.»

Det er nettopp derfor Jesus sa, at folk vil falle i avmakt av REDSEL OG GRU for det som kommer over landet. De får jo først en​​ beskrivende advarsel​​ fra de to profetene, og vet eksakt hva de skal begynne å frykte og grue seg for. Det blir en full panikk i nasjonen! Først rammes landjorden, deretter​​ (en dag eller to etterpå?)​​ faller en asteroide i havet og skaper uhyrlige flodbølger og eksplosjonstrykk​​ som ødelegger mye liv i havet samt en tredjedel av skipene som er på havet når det inntreffer.​​ Bølgene skyller inn over land og ødelegger antagelig både Haifa og Tel Aviv.

Og når den tredje engel blåser, så faller det et himmellegeme som er ytterst giftig i sitt materiale. Det får tilnavnet «Malurt» (engelsk, Wormwood)​​ og forgifter folk og fe. Jesus sa med rette, at himmelens krefter skal rokkes….altså, katastrofene som rammer dem er forårsaket av​​ ting fra himmelrommet, nemlig asteroider og meteoritter.

Apophis asteroiden

Selve navnet – Apophis – er fra gresk. På engelsk betyr det​​ to slither,​​ som oversatt betyr​​ «å bukte seg glidende bortover», á la det slanger gjør. Navnet kommer opprinnelig fra den egyptiske avgud Apopa, som var en dragelignende skapning med slangekropp. Et skrekkmonster som symboliserte det onde og ødeleggende. Gamle egyptiske mosaikk bilder fra utgravinger, viser denne skrekk-skikkelsen i flere varianter.​​ Sjekk internett om du vil se disse.

Det er intet nytt i historien at Gud Allmektig, når han sender ødeleggelse og dom i visse tilfeller, bruker materiell fra verdensrommet – eksempelvis himmelrommets asteroider og meteoritter. Han lot mengder av stein hagle over Israels fiender da​​ Josva forfulgte amalekitter-hæren, og drepte dem. Ingen av Josvas soldater omkom. Gud lot det regne ild og svovel over Sodoma som nevnt. Antakelig fra en asteroide som ble oppløst da den traff atmosfæren like ved byen.​​ Dette gjorde at et enormt ildregn falt på byene, og de brant opp.

Det som rent ‘Logistisk’ skjer, er at Gud griper inn med sin makt og pusher det gjeldende himmellegeme ut av sin bane, og lar kursen styres mot den eller de som han ønsker å straffe,​​ eventuelt ødelegge.

NASA og deres astronomer

Astronomene i NASA som har fulgt Apophis asteroiden nøye, kan være helt sikre​​ og trygge​​ på at deres beregninger er gode. De har kunngjort at asteroiden vil passere jorden i en avstand på 32 000 kilometer den 13. april 2029 – ja, den kan ses med det blotte øye fra jorden i den østlige hemisfæren.

Trygge –​​ med mindre Gud Allmektig​​ vil bruke denne asteroiden til å utføre dette som Åp. 8, 8 taler om – å la den eksplodere i det indre Middelhavet og skape disse effektene Bibelen har avslørt for oss?

Det er IKKE slik at Gud​​ bare​​ kan ta fatt i en asteroide, i en annen galakse og​​ over natta,​​ i hui og hast pushe den over i vårt solsystem uten videre.​​ 

Nei, han vet at det må tas hensyn til den orden og​​ planetenes ‘balanse’ som råder. Derfor er det helt klart at Gud Herren vil sende ned asteroider/meteoritter som​​ allerede ligger i vårt solsystems nærhet, og endre deres kurs til å fylle det formål han har bestemt.

Og derfor er det da slik, at våre vitenskapsfolk og romfartseksperter, her representert ved NASA i USA, er i stand til å observere og følge med på disse over lengre tid. Ja, til og med​​ å​​ beregne deres ferd og hvilke år de vil vise seg osv.

Det som en dag vil sjokkere dem, er når de plutselig ser at en eller fler av disse endrer bane – og går i retning av jorden! ​​ Det vil bli et ramaskrik i NASA den dagen Gud har endret kurs og bane for disse, og de vil ikke kunne gi noen logisk forklaring til hvordan slikt kunne skje.

Enkelt forklart, så vil Gud gripe inn og forandre disses kurs i henhold til det som Moses og Elias profeterer fram i Israels land på den tiden da dette skal skje.​​ Først kommer de to med advarsler om den kommende katastrofen, og deretter vil Gud handle og sørge for at det skjer som er blitt profetert!

Åp. 11, 3:

«Og jeg vil gi mine to vitner å profetere i ett tusen to hundre og seksti dager (3 ½ år pr. jødisk kalender), kledd i sekk.»

Disse 1260 dager er de første tre og ett halvt år av den totale syv-årige trengselstiden. Trengselstiden begynner idet disse to vitnene står fram i Israel, og begynner å forutsi tegn og plager som skal komme, dersom de ikke vil omvende seg og tro Jesus Kristus. De siste tre og ett halvt år kalles for ’42​​ måneder’ (v. 2). Tiden da Antikrist skal herje og terrorisere Israel og deres innbyggere.

Jeg slår ikke fast at det​​ ​​ være Apophis asteroiden som nevnes i Åp. 8, 8 – men det KAN​​ teoretisk​​ være denne.​​ Det er fullt mulig.

Nærheten til jorden i år 2029 samt siden i år 2036 eventuelt, gjør at den kan være et ‘Materiale’ Gud kan finne på å bruke i denne profetiske sammenhengen. Tiden alene vil vise dette. Det er derfor meget interessant!