Kampanje-evangelistenes falske
OKKULTE MIRAKLER

image_pdfimage_print

 

 

 

INNLEDNING

 

Det er vanskelig å finne ut i hvilken ende man skal begynne å nøste når man skal omtale kampanje-evangelistene, som skryter​​ av​​ store undere i sine kampanjer i Afrika, Asia og andre deler av verden.

Den som virkelig fikk fart på dette uvesenet innen kristenheten, var vel T.L. Osborn, tett fulgt siden av Oral Roberts. Osborn holdt store kampanjer særlig i India. Det er bilder fra disse kampanjene​​ Aril Edvardsen​​ brukte på sitt bokomslag da han fikk oversatt boken ‘Healing the Sick​​ forfattet av T.L. Osborn,​​ tidlig på 60-tallet her på berget.​​ Norsk tittel var “Helbrede de syke”.​​ Han var tydeligvis betatt av Osborns virksomhet og det falt vel aldri Edvardsen inn at det kunne være noe galt, verken med forkynnelsen eller miraklene. Ung og uerfaren som han var på den tiden. Jeg husket jeg skaffet meg boken, da jeg var ‘nyfrelst’,​​ og slukte stoffet rått uten å tenke igjennom innholdet.​​ Boken fikk i Norge en slags status som selveste ‘Helbredelsesbibelen’ hos store deler av kristenheten.​​ Djevelen må ha gnidd seg fornøyd i hendene da denne boken,​​ med sine løgner,​​ ble gitt ut.

En bok som starter med en kjempetabbe læremessig:​​ Osborn henviser til Herrens tale til Moses og hebreerne i Sinai i 2.​​ Mos. 23, 25-26:​​ “I will take sickness away from you. The number of your days I will fulfill.”​​ Fulgt av 2. Mos. 15, 26:​​ “I am the Lord who heals you.”​​ Osborns egne åpningsord er følgende løgn:​​ “If you are sick, God wants to heal you.”​​ Underforstått, overnaturlig helbredelse ved mirakelkraft og ikke ved legers inngripen. Hele boken er en rå løgn og et stort misbruk av Guds ord, Bibelen.​​ Og denne rå løgnen blir presentert ikke bare fra kampanje-plattformene rundt i tredje verden, men den har fått et visst fotfeste her hjemme på berget gjennom siste 50-60 år.​​ Pinsekarismatikken generelt.

I senere moderne tid, er det Benny Hinn og Reinhard Bonnke som leder an i korstogs-virksomhetene, tett fulgt av deres beundrere og kopister fra mange nasjoner.

I denne lille boken​​ på 42 A4-sider (85​​ hvis pocket)​​ som​​ jeg har satt sammen, er det noen omtaler ved Yves Brault, der vi vil se at både Hinn og Bonnke farer med svindel i virksomheten.​​ Og Morris Cerullo valgte jeg å ta fram, en skikkelig penge-fifler og okkult healer.

I tillegg har jeg skrevet mye i samme ærend, men hvor vi får se hva Bibelen har å si vedrørende hvorvidt menighetens tid har fått autoritet fra Gud til å utføre apostoliske undere eller ikke.​​ Jeg kan allerede plumpe ut med sannheten: Nei, menigheten har ikke fått tildelt noe som helst mirakel-mandat slik apostlene en gang innehadde.

Leseren vil se av Bibelen at det ikke er mulig å ha mirakler og undere​​ uten at man først har en​​ pakt med Gud Herren. Og vi kristne i dag har ingen slik pakt. Bare Israel hadde pakter gitt av Gud, der mirakler var en del av innholdet.

Når såkalte evangelister, enten de er fra ut- eller innland, både forkynner falsklære og lever ut et falsk evangelium i praksis, er det ikke det minste rart at den onde dermed får anledning til å ta over ved sine okkulte krefter, og forfører troskyldige uvitende kristne inn i falske helbredelser, falske demonutdrivelser, falske profetier – sågar falske oppvekkelser av døde mennesker. Og djevelen har holdt på​​ med dette nå i flere desennier, og utgitt det som ‘kristen tro’.

Hvordan skal man bli fri fra denne bløffen, denne avsporingen fra nåde evangeliet​​ som​​ vi har fra Paulus?

Det er mulig å bli kvitt denne okkulte virksomheten: Gå ut fra dem! Omvend deg fra all slik virksomhet, og anerkjenn Bibelens ord slik vi har fått fra vår (hedningenes)​​ apostel, Paulus.

Til pastorer i forsamlinger her i Norge: Vær med å​​ advare mot denne falske mirakelvirksomheten. Det er ikke Gud som gjør disse ting, det er den onde – som leker seg med troskyldige og kunnskapsfattige kristne.

MERK:​​ Denne bok ble lagt ut på nettsiden 14. april, 2021 – men ble tidligere solgt som en Word-bok,​​ fra 2011. ​​ Jeg ønsker at flest mulig kristne skal bli oppmerksomme på den utrolige svindelen som har foregått i kristenheten i dette med tegn, undere og mirakler.​​ En må anse at i tilfeller der norske predikanter har drevet med slik praksis, så er det fordi de har vært «Copy Cats» - de har rett og slett i nesegrus beundring kopiert og etter-apet de kjente amerikanske​​ predikantene! Aril Edvardsens tjeneste og virksomhet var et erke-eksempel på denne amerikanisering av evangeliet. Evangeliet ble et​​ business-foretak. Jan Hanvold (TV Visjon Norge) og andre, de gikk i Edvardsens bibelskole for mange år siden, og ble disipler i samme type virksomhet. All slik falsk mirakel-virksomhet kaster mørke skygger over det kristne evangelium om frelse ved tro på Jesus. Ja, Jesus og apostlene gjorde store mirakler, men aldri har dette noen gang blitt gitt over til menigheten. Dette hørte bare det troende messianske Israel til i aposteltiden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jeg​​ er fristet til å åpne denne lille boken​​ med et spørsmål:​​ 

Når det nå viser seg at alle de store verdenskjente kampanje-evangelistenes påståtte mirakler og under er en svindel, hva da med de ‘små og mellomstore’​​ evangeliske​​ kampanjebedriftene, både i inn- og utland?

Når de ‘store gutta’ ikke makter å gjøre ekte mirakler, hvordan kan det ha seg at de små og mer anonyme folkene her hjemme på berget mener å ha sett​​ døde oppreist, blinde gitt synet og lamme gitt førlighet i sine kampanjer?​​ ​​ Er det troverdig når vi ser problemstillingen fra denne synsvinkelen – som også er virkelighetens brutale men sanne synsvinkel?

Det finnes enorme mengder med undersøkelser og avsløringer om disse ting på internett, og jeg har bare skrapt litt i overflaten…men vil presentere en del stoff fra forskjellige kristne predikanter som har funnet svære uoverensstemmelser i visse kjendispredikanters liv, lære og praksis.​​ De falske ‘Kampanje-keiserne’ fortjener å få på pukkelen!

 

BENNY HINN, alle kampanje-evangelisters forbilde.

Yves Brault var en pastor som for en tid ble engasjert i Benny Hinns tjeneste i USA. Han fant ut at det meste var ren ‘faking’ – og på toppen av det hele, Benny Hinn var en urede sviker og svindler også rent menneskelig. Jeg kommer straks til dette. Jeg har oversatt Braults egne artikler. Han sluttet hos Hinn etter cirka to år, i følge ham selv. Som følger:

“Fra tid til annen blir vi anklaget for å rakke ned på populære ‘Guds menn’. Noen blir lett fornærmet når du kritiserer en som de beundrer. Men oftest møter vi mennesker som er glade for at vi har tatt et standpunkt for sannheten i denne tiden der ‘politisk korrekthet’ teller så mye.

Tillat meg å gi en oppsummering av min åndelige bakgrunn:

I juni 1988, ble min familie og jeg kristne etter å ha sett TV-programmer, og vi har tatt imot Jesus Kristus som frelser, og utmeldte oss av Den Romerske Katolske Kirke. Kort tid etter vår frigjøring gikk vi sammen med en liten pinsemenighet og ble meget aktive i menigheten. To år etter ledet Herren oss til en uavhengig karismatisk menighet.

Nå i ettertid, innser vi at dette var en tid der vi ble modnet og satt i stand, for vi var i ferd med å skulle stifte bekjentskap med den største ‘stjernen’ i den religiøse verden: Benny Hinn.

Sent mai 1992, gjennom usedvanlige omstendigheter – flyttet vi til Orlando, Florida for å delta i Benny Hinns menighet. Helt uventet, den 1. juli 1992, bare​​ en måned etter vår ankomst, ble vi alle kalt opp​​ av Hinn​​ på plattformen i et kveldsmøte.

Han spurte meg: ‘Hva er yrket ditt?’ ​​ Jeg sa: ‘Jeg er en tolk og oversetter, pastor’. ‘Vel’, sa Benny, innfor hele forsamlingen, ‘hvorfor ikke oversette min bok “Good Morning Holy Spirit”, og også min bok “The Anointing”?’

Etter møtet snakket vi med Benny på hans kontor, han lovte oss å skaffe arbeidspapirer og å bruke oss i tjenesten. Denne overraskende innbydelsen bekreftet for oss at Gud hadde en plan med våre liv. Men tingene ble ikke slik vi forventet, vi oversatte boken og gav den til Susanne Hinn, Bennys kone.​​ 

Vi ble aldri betalt for oversettelses-arbeidet; vi fikk aldri våre arbeidspapirer, og arbeidet aldri i tjenesten.

Under denne to år lange prøvelsen, ble vi involvert i evangelist Morris Cerullos tjeneste, gjennom hans asiatiske korstogs-direktør, en ved navn Raymond Mooi. Denne mannen ble forlovet med vår datter; han brakte henne og vår sønn med seg på en to måneders rundtur i Asia, og så plutselig stakk han bare av fra dem, og lot dem tilbake i Singapore uten penger og med en hotellregning på over 1500 dollar (Kr. 8.250,-). Mooi hadde aldri fortalt oss at han var fremdeles gift med sin kone.

Etter denne sørgelige hendelsen, følte vi oss knust, overgitt og motløse. De første seks månedene av 1994, overnattet vi i gettoer, fattig-hospitser, og endelig så tvang den Kanadiske Ambassaden Hinns virksomhet til å betale for vår hjemreise til Kanada.

Men det var en del av Guds plan, han gav oss som en guide Esek. 2.

Tilbake i British Columbia, Kanada, begynte vi etterforsking​​ i ‘faith healing’ – healingvirksomheter, og oppdaget at mesmerisme (hypnose) ble brukt, en okkult praksis benyttet av Benny Hinn og mange andre, det er også kjent som masse-suggesjon og ‘Kollektivt hysteri’. Da ble vi helt overbeviste om at vi måtte advare våre kristne brødre og søstre om farene ved å høre på disse falske profetene.

Gud Allmektig reddet oss bokstavelig talt fra deres skitne hender. Det er ufattelig at predikanter kan være så hjerteløse og hyklerske i sine liv. Det du ser på TV-ruten eller på plattformen er fjernt fra deres virkelige og sanne natur. Jeg kan slå fast at det bare er ved Guds nåde at vi har forblitt i en stadig tjeneste i kristentroen.

Vi tror på guddommelig helbredelse, men jeg går sterkt imot konseptet om at visse predikanter har en permanent gave til å helbrede, de har ikke vært i stand til å bevise ekte bibelsk helbredelse som lemmer som vokser tilbake, blinde som​​ får synet, eller døve som får hørselen. Men å markedsføre mirakler virker, det selger og det tiltrekker seg store folkemengder, og store folkemasser gir igjen store offergaver i kollektkurven.

Folk trenger å innse at Gud kan og vil helbrede, men da i overenstemmelse med hans guddommelige vilje.  ​​​​ (NB:​​ Jeg er ikke helt enig med Brault i hans lære her, men velger hans artikkel fordi det er førstehåndserfaring med Hinns falske virksomhet.​​ Oversett. anmerkn.)

Nå, mange år etter når jeg ser meg tilbake, kan jeg ikke la være å takke Gud for hans kjærlighet hans miskunn og hans nåde. Vår datter og vår sønn, som ble så såret av disse falske profetene, lever nå sine egne liv, Gud holder sin hånd over dem, og han tar seg av dem.

Min kone og jeg er ennå i fyr og flamme for Herren, og hver gang han åpner en dør, går vi inn og deler med oss frelsens evangelium. Når vi forkynner i menigheter så viser vi dem vår video-film; et verktøy vi har for å avsløre hvordan Benny Hinn bruker mesmerisme/hypnose og i hvilken vi også avslører mange av Benny Hinns løgner.”

Yves Brault har mer å fortelle i sammenhengen:

“Over en rekke år nå har Benny Hinn forsøkt å etablere troverdighet rundt sin healing virksomhet i Japan. Japan er ennå et velstående land,​​ og hvem som enn ser etter materiell gevinst,​​ så er Osaka en av byene som amerikanske healere har sett seg ut som mål.

Benny hevder, selvsagt, at han gjør alt sitt arbeide for ‘sjelers frelse’; men dette er tvilsomt, for vi vet at​​ han​​ er​​ ute etter pengene.

Hans seneste forsøk på å erobre innbyggerne i landet med den oppadgående sol, var uten suksess og en total katastrofe.

La meg forklare hva som skjedde.

I februar 2002 under et helbredelseskorstog i Jacksonville, Florida, ble Benny Hinn slått ut av egen mesmerisme/hypnose.

Mens han ledet lovsangstilbedelsen og giret seg opp til møtet, så helt ut av det blå plutselig, falt Benny om kull på plattformen og lå der i meget lange minutter.

Hans mor, kone, og hans to brødre Henry og Sammy. Alle ba de over Benny og etter hvert kom han til sans og samling, og falt inn i armene til Steve Brock; han som hadde tatt plassen etter Kent Mattox i Bennys hjerte!

Så forklarte Benny hva det var som hadde skjedd overfor folkemengden.

Han sa: “GUD HAR AKKURAT HELBREDET MEG HELT​​ FRA ALVORLIGE HJERTEPROBLEMER, MITT HJERTE HADDE HOPPET OVER PULSSLAG.”

Tilhørermassen ble helt ville og jublet.

Den påfølgende uken så viste Hinn klipp fra tilfellet – og la til at hangikk til den beste hjertespesialisten i California, han ønsket å få bekreftet sin helbredelse. Etter en rekke med tester så fortalte spesialisten at hans hjerte var i orden, Benny diskuterte med sykepleiersken og ba henne sjekke enda en gang, men resultatet var det samme: Benny var helt helbredet fra sine hjerteproblemer.

Benny Hinn hadde satt opp en serie med møter i Osaka, Japan i april – 28-29, 2002, han var støttet av Yamato Calvary Chapel, den største menigheten i Japan og som har tett forbindelse med David Yongi Cho, Korea.

Yamato Calvary Chapel har også en utrolig politisk innflytelse i den japanske kristenhet. Noen av deres ledere har utøvd politisk press for å få stoppet den japanske versjon av John MacArthurs ‘Charismatic Chaos’.

Yamato Calvary Chapel har ingen forbindelse til American Calvary Chapel bevegelsen, og de har tjuvlånt sistnevntes navn, og til stor forargelse for amerikanske misjonærer fra Stateside Calvary Chapel bevegelsen og som ikke ønsker å assosieres med trowbevegelsen (Word-Faith) og dens lære.

Hva som er veldig trist er at det kommer klart fram av vår undersøkelse i japansk kirkepolitikk, at lederne i Yamato Calvary Chapel vet nøyaktig hvor korrupt Hinn er, men de skjuler fakta og fortsetter å støtte ham bare for å redde deres eget rykte. Penger taler høyere enn ord!

Den manipulative måten de har behandlet kritikken på, likner mer på kultmessig​​ hjernevask enn på ansvarlig kristen menighetsledelse.

Men tross dette, så er det alltid en ‘silver lining’ i en sky, og Hisoka Murakami, leder for pinsebevegelsen i Japan, er bestemt imot Benny Hinn og han har tatt med hele bevegelsen inn til ikke å anerkjenne ham.

Mange pastorer fra forskjellige trossamfunn tar også et sterkt standpunkt imot Hinn.

Men Benny Hinn seilet i havbleike, og så kom stormen.

To dager før de oppsatte datoene, avlyste Benny Hinn sin tur til Japan, og grunnen var oppgitt å være​​ Hinns hjerteproblemer.

Benny Hinn sendte en kortfattet video av seg selv angående Osaka-møtet den 29. april. I videoen så man Hinn sitte meget syk, med store ringer under øynene og så videre. Hinn fortalte det japanske folk hvor lei han var for at møtene måtte avlyses denne gang.

Mange japanske kristne ble mistenksomme og sa at Hinn hadde lagt på make-up for at Hinn skulle se så syk ut at japanerne ville synes synd på ham. Hinn ødela sitt rykte ved å avlyse sin kampanje i Japan.

Hinn mistet også respekt fra mange pastorer da han for noen år siden stod på at han kun ville transporteres rundt i en limousin (les: Luksus bil)​​ i sine kampanjer i Japan.

Sannheten er at møtene ble avlyst ikke på grunn av Hinns hjerte, men fordi det var mange som tok videobilder bak scenen og så Hinn fra nært hold, osv.

Det var allikevel ikke første gang Hinn avlyste Japan. I 2001, i siste minutt, lot Hinn være å reise, og årsaken påstod han å være en tyfon som var ventet. Men tyfonen var bare en liten, og ingen regulære flights var kansellerte; David Yongi Cho tok sitt fly til kampanjen, og ble hovedtaler i stedet for Hinn.

SÅ HER ER MITT SPØRSMÅL:

Ble Benny Hinn virkelig helbredet fra hjerteproblemer i Jacksonville, Florida i februar 2002?

HVIS HAN BLE DET, HVA VAR DET DA SOM SKJEDDE I OSAKA?

HVIS HINN IKKE BLE HELBREDET, KAN VI BARE KONKLUDERE PÅ EN MÅTE:

Benny Hinn har hypnotisert seg selv inn i en midlertidig helbredelse!”

 

Men Yves Brault har enda mer å fortelle, om du henger med:

“Er Benny Hinn en homofil eller en mannsgris (kvinnebedårer)? Denne artikkel vil forklare mange fakta.

En kan undre seg over hvorfor Benedictus Hinn liker å reise til Roma, Italia. Han har i sin bok “Good Morning Holy Spirit” fortalt at han som barn, ble oppdratt i den romersk- katolske tro.

I samme boken nevner han et besøk han var på ved et romersk-katolsk konvent i Kanada. Han var stolt over å være avbildet​​ sammen med pave Johannes Paul​​ II. Bildet henger på hans kontor.​​ ​​ Og i det senere reiste Benedictus igjen til Roma, men denne gang fulgt av Paula White – en velkjent skilt ‘prosperity’ forkynner.​​ (Se vår artikkel​​ “The Downfall of Prosperity teaching”​​ –nettsiden til Yves Brault).

Paula​​ White har blitt skilt to ganger og holder seg nå sammen med, og koser seg med Benedictus. Bilder fra deres seneste reise til Roma er over hele internett og viser dem hånd-i-hånd utenfor et fem stjerners hotell, der de tilbrakte 3 netter.​​ 

Hans romerske romanse på et fem stjernes hotell i juli 2010,​​ omtalt i skandalepressen som​​ “Caught in Torrid Affair!”​​ -​​ betalt for av hans kampanjepartnere, har ikke hindret Benedictus fra å be om to millioner dollar over sitt nettsted, som han trengte omgående for sin virksomhet.​​ (Skandale-ordet ‘Torrid’ betyr ​​ glovarmt, hett​​ i omtale av parforhold -​​ bildet er innsatt av oversetter, NB)

Benedictus’ egen uttalelse om Roma-besøket var:

“Jeg var invitert av Vatikanets folk for å diskutere mulighetene for en framtidig kampanje der. Paula var invitert på samme vis, til å ha møter i regionen.”

Det synes ganske utrolig at​​ Vatikanet ville tilby muligheter til møter for en evangelist som taler et annet budskap enn dem, med mindre evangelisten gjør en del modifikasjoner og kompromitterer og tror på en del katolske læresetninger. Hvorfor ville Benedictus, som er lovlig gift med Susanne opptre på en slik merkelig måte? Men la oss ikke bli overrasket over Benedictus og hans form for livsførsel.

Susanne blir representert av adv. Sorrell Trope fra advokatfirmaet Trope & Trope, de samme som representerte golfstjernen Tiger Woods’ kone.

I følge skilsmissedokumentene etablert av Susanne Hinn, så sodomiserte​​ Benny Hinn en pastor fra Kampala ved navn Robert Kayanja i dennes hjem i en forstad til Kampala da han var på reise i Uganda.

Susanne Hinn erklærte at Benny Hinn har hatt en mannlig partner siden Uganda turen. Hun reiste skilsmissesak på grunn av ‘uopprettelige uenigheter’, idet hun påpekte Hinns trang til å holde seg seksuelt med unge gutter. Rettsdokumentene framfører at Benedictus Hinn har hatt opphold i Dana Point i Orange fylke i California, der han har drevet​​ seksuell rising og samkvem​​ med unge gutter. ​​ (NB: Det er tydelig at Hinn, i likhet med flere andre amerikanske falne pastorer, har glidd over i biseksuell praksis, og er således​​ fordømt til fortapelse​​ av Bibelen, Ef. 5, 5ff, oversett. bemerkn.)

Jeg tror bestemt at Benedictus reiste til Roma​​ for å treffe en høytstående representant i Vatikanet og be dem om godkjenning til å gifte seg med Paula White. ​​ Denne union, hvis den blir gjennomført, vil være et glimrende skalkeskjul for Benedictus’ trang til unge gutter og til menn.

La oss nå være helt krystallklare i denne saken:

Bibelen uttaler klart at homoseksuelle (praktiserende, oversett. bemerkn.) ikke skal arve Guds rike, 1. Kor. 6, 9. Og at homofil praksis er en vederstyggelighet for Gud, 3. Mos. 18, 22, 5. Mos. 23, 17. ​​ Det har Guds fordømmelse, Kol. 3, 4-6. Det er urenhet og ærekrenkende, Rom. 1, 24. Det er ondt og syndefullt, 1. Mos. 13, 13. En synd man kan bli fridd fra, 1. Kor. 6, 11.

Jeg er overbevist om at Bibelen gir oss nok informasjon til å stå fast på overbevisningen om at en kristen som tar skilsmisse ikke kan gifte seg påny. ​​ - ​​ - ​​ - ​​ - ​​ -  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -  ​​​​ -  ​​​​ -  ​​​​ -  ​​​​ -

I følge info fra Wikipedia, tok Paula White imot Kristus som sin frelser, og skilte seg fra sin første mann. Så giftet hun seg med Randy White, som hun senere skilte seg fra. ​​ I følge Bibelen, er Paula White en ekteskapsbryterske.  ​​​​ - - - - - - -  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ - - - - - - -

Benedictus Hinns åndelige og moralske liv er en vederstyggelighet for Gud.

Benny Hinn skulle ha kalt sin bok for “So Long Holy Spirit” (Farvel, Hellige Ånd).”

Så langt Yves Braults uttalelser.

Yves Braults web er: ​​ www.fakefaithhealers.000space.com ​​​​ for de som vil lese hans stoff.

 

REINHARD BONNKE, en kampanjeevangelist som bare

​​ har Hinn foran seg i rang.

Falske mirakler i kampanjer er etter hvert blitt Bonnkes varemerke. Faktisk rapporteres det om noe så alvorlig at i hans kampanjer har folk omkommet! Flere ganger. Så det er litt av en underskrift​​ å få,​​ dersom man mener at Bonnke er sendt av Gud og Kristus. Ingen ble drept i Jesu tjeneste…det vil si i møtesammenheng. Tvert om, de ble helbredet, ja – reist opp fra de døde!

Men Bonnke har drevet mye snusk i sine kampanjer, og således lært seg triksene fra sine amerikanske healer-åndsfrender i businessen. Penger og oppmerksomhet først, deretter sjeler.

En del omfattende undersøkelser er foretatt fra mange forskjellige predikanter og menigheter om Bonnkes virksomhet, og summen av det hele er at man må vende tommelen ned. Det er ikke fra Gud, men fra den onde. Bonnke er en svindler og falskprofet, i likhet med Benny Hinn, men framtrer litt annerledes i virksomheten.

I likhet med enkelte norske kampanjeevangelister, har deres store forbilde framsatt seg selv som en som VEKKER OPP DØDE.

Helt nylig mottok jeg et blad fra en evangelist som sier det samme som Bonnke.​​ ​​ Helbredelser i stor stil blir brukt som ‘front’ for å sikre at tilhengere understøtter virksomhetene. Men lik Bonnke, så er det heller ingen andre som oppreiser døde. For Bonnkes påstand er ren bløff, og ennå har ingen produsert noen offentlig legeattest for slike hendelser. Man har stort sett​​ bare evangelistenes ord​​ på at ‘døde blir oppvakt, blinde ser, og døve hører’ – attestasjon glimrer ennå med sitt fravær, enten man er storkjendiser som Hinn og Bonnke, eller mer smålåtne norske kopi-evangelister som vil bli Bonnke når de blir store. Det er som å se det kjente fleipeskiltet i bakruta på en folkevogn: “Jeg vil bli Cadillac når jeg blir stor”.

Samme var tilfelle da TV-Visjon Norge tidlig sommeren 2011 hadde besøk av Mel Bond fra USA, en amerikansk indianer som påstår at han har oppvakt døde. Det er rent hjernespinn det hele.​​ Det er utrolig at kristne kan være så naive og tro slik bløff.

Fra nettstedet fakefaithhealers.000space har jeg funnet følgende undersøkelse som jeg mener gir et innblikk i svindelen som pågår. Artikkelen har tittel “Can Reinhard Bonnke be trusted?” – oversatt: Kan man stole på Reinhard Bonnke? ​​​​ Jeg gjengir artikkelen som følger:

 

Den 28. februar 2002, hadde Benny Hinn sin gode venn og medskyldige Reinhard Bonnke på besøk​​ i​​ sitt faste TV-program “This is Your Day”. Dagens emne var en mann som var blitt oppvakt fra de døde i Nigeria, etter først å ha vært på ‘besøk’ i himmelen og helvete.

Hendelsen skjedde i den nigerianske byen Onithsa, den 2. desember 2001. I henhold til Bonnkes vitnesbyrd og videoen som ble vist, med tittel “Raised from the Dead” – her er hva som skjedde:

Den gjenoppståtte døde mannen var​​ Daniel​​ Ekechuk, en pastor som døde den 30. november 2001 i en bilulykke. Før han døde, og mens han gav sin kone de siste farvelord, kom det to engler og hentet ham bort, og viste ham paradiset og​​ Guds by. Og så førte de ham ned i helvete, der Daniel så et banner som hadde slagordet “Welcome to Hell”.

Hvorfor et banner og hvorfor det stod “Welcome to Hell”

Mens han besøkte helvete, sa Daniel at han så folk i angst og plager, og en spesiell person som var der som kunne se ham men ikke se englene som var med ham, og mannen sa: “Jeg stjal penger fra min menighet, vær så snill å la meg komme tilbake og gi tilbake de stjålne pengene.”

Selv en pastor som fiflet med menighetens midler, ville ikke resultere i at han hadde blitt sendt til helvete, ville det vel? Dette impliserer jo da at hvis vi befant oss i en situasjon med en uoppgjort synd og døde, ville vi bli sendt ‘nedenunder’, billedlig talt.

Så ble Daniel fortalt at han ville fullføre den rike manns ønske i Matt., men​​ Daniel sa han ikke helt forstod hva dette betydde før han fikk komme tilbake til livet og lese Luk. 16 om denne hendelse.

Ville ikke en pastor fra et hvilket som helst trossamfunn, hatt en viss kunnskap og bibelopplæring for dermed å huske hvilken bibeldel liknelsen om ‘Den Rike Mann og Lasarus’ stod å lese?

Daniel ble også fortalt at han ble brakt tilbake til jorden​​ på grunn av den ‘salvelse’ som hvilte over Reinhard Bonnkes tjeneste. I følge Nnga, Daniels kone, sa Gud til henne at salvelsen over Bonnke var sterk nok til å reise opp hennes mann fra de døde.

Så på søndag den 2. desember 2001, tok Nnga kisten med til “The Kingdom Life World Evangelism Church” der Bonnke talte.​​ Men da de ikke ønsket å skremme opp barna, tok de den avdøde liggende i den åpnete kisten ned i kjellerlokalet. De tok liket ut av kisten og la det på et bord.

Og da Bonnke i lokalet etasjen ovenfor ropte høy “I Jesu navn”, begynte Daniel å gispe etter luft, men han klarte ikke å bevege seg, så de begynte å massere ham fordi hans ben og armer var stivnet. De bar ham endelig opp og la ham under en av takviftene!​​ Og snipp snapp snute,​​ så er​​ eventyret ute!

De hevder at Daniel ble reist opp fra de døde tre dager etter han gikk bort, men hvordan kan dette ha seg – han døde jo på fredag og var gjenoppstått på søndag, det blir to dager.​​ Da Jesus kalte fram den døde Lasarus fra graven, trengte han ingen menneskelig inngripen, hvorfor ville Jesu trenge hjelp nå?

Jeg foretok en undersøkelse og kunne ikke finne ett eneste lite spor på sykehuset og doktor-senteret​​ som ble vist på Bonnkes videofilm. Bonnke erklærte stolt at den lokale avisen “The Post Express” hadde skrevet en artikkel om hendelsen.​​ Jeg søkte i avisens arkiver og fant ikke ett eneste spor. Denne avisen er tilknyttet The New York Times, og hvis historien var sann, ville man ikke tro at den ville bli kunngjort i USA og i verden rundt for øvrig?

Videoen viste et lik som lå i en kiste, men med så vanskelige kameravinkler at ingen ville kunne gjenkjenne og identifisere vedkommende basert på videoen, den viste ingen bilder av bilen eller de andre som ble skadet i ulykken, intet ord om mannen som var sammen med Daniel i bilen. Bilulykken som forårsaket pastorens død var omtalt med at rattet slo opp i Daniels forkropp​​ og deretter ble han slått inn i frontvinduet.

Da filmen viste pastoren på bordet etter han var løftet opp av kisten, kunne man ikke se at det var noen skade på kroppen, dette var før den påståtte oppstandelsen. Hvorfor?

Daniels onkel hvis navn er Emmanuel Ojkonknwu er sannsynligvis i slekt med Mike Ojkonknwu, lederen for pinsebevegelsen i Nigeria (Pentecostal Fellowship).

Bonnkes organisasjon selger svindel-videoen, selvsagt, mot en ‘gave’ på trettifem dollar (Kr. 193,-).

Da jeg så innholdet i programmet, særlig den delen der de nevnte at deler av Daniels kropp var stivnet, tenkte jeg umiddelbart på​​ katalepsi.​​ Jeg slo opp i Websters ordbok og fant følgende:

Katalepsi: En tilstand der bevissthet og følelser i lemmer synes å være midlertidig borte og musklene stivner til.

Jeg kontaktet​​ ‘Potential Technology’, et nettsted som spesialiserer seg på katalepsi og spurte dem om det var mulig for en mann å sette seg selv i en slik tilstand.​​ De svarte meg da først med å beskrive katalepsi som en tilstand koplet til ens​​ egen vilje,​​ som er typisk for dype transe tilstander. Og så la de til følgende:

“Svar på ditt spøsrmål er ja, du kan bli kataleptisk. Det er vanligvis oppnåelig gjennom avvisning, dype transer, meditasjon, etc…. Du kan være slik så lenge som du velger selv,​​ og​​ du kan​​ komme ut av det igjen ved å tilføre en viss selvsuggesjon om at normalitet kommer gradvis tilbake. Og når et individ kommer tilbake til normal tilstand, trenger hans muskler å bli massert for å få tilbake den opprinnelige fleksibiliteten.” - - - - -  ​​ ​​​​ - - - - - -​​ 

Reinhard Bonnke har et​​ visst​​ rykte for sine massive store korstog i afrikanske land. I følge Bonnke, er det opp mot 250 000 til 1 mill. mennesker som deltar i disse møtene, og hundre​​ tusener blir frelst og fyller så ut et ferdigtrykket kort.​​ Du vil få en skikkelig bakoversveis ved å lese det følgende budskap jeg mottok i august 2002:

“Hei, jeg leste med stor interesse tallet for hvor mange som blir frelst. Etter hva jeg har hørt fra min bror Eho som er et medlem i menigheten som organiserte korstoget, så er det riktig at 250 000 kort ble trykket opp, men​​ bare 2500 var blitt fylt ut.​​ Ta med i beregningen at jeg var tilstede selv og vil være enig i et slikt tall (2500). Jeg ble forferdet da jeg hørte det proklamert på TV at antallet var mye større. Jeg trodde det bare var​​ en feil, men det var også å lese fra webstedet, noen har ikke gjort hjemmeleksene sine.​​ Underskrevet Gituma Nturbi fra Nairobi, Kenya.

Intet er så​​ symptomatisk med den nærværende mangel i Nigeria og andre afrikanske staters sosiale liv,​​ som nettopp ansamlingen av hundretusener av menn og kvinner i religiøse vekkelseskampanjer, for å motta guddommelige helbredelser, profetiske åpenbaringer og mer viktig, å få en finansiell velsignelse.

Det oppstår scener med massehysteri, hundre tusener av menn og kvinner fanget opp i en mesmerisk/hypnotisk atmosfære, nynnende, hoppende, trampende, fallende, dansende, ristende, veivende med armene i pakt med de hypnotiske suggesjonene som en ser hos en åndelig hypnotisør – pastoren. Kledd i en smart business dress så strutter han seg over plattformen, med mikrofonen i hånd,​​ og​​ preker om de materielle godene fra et godt kristenliv.

Deres budskap er enkelt: Suksess karriere, velstand, sosial status, god helse, men hvorfor har det seg at den lovte velstanden aldri kommer til andre enn de få som er en del av leder-teamet?

Hvis deres budskap om velstand var bibelsk og fra Gud, da hvordan kan man forklare Enron tragedien? Hvor mange bibeltroende kristne arbeidet for Enron og tapte alle sine penger?

Jeg sier ikke at Gud er en løgner, jeg sier at denne ‘Name-it-and-claim-it’ velstandslæren​​ (engelsk:​​ prosperity)​​ er intet annet enn svindel, og at menn som Hinn og Bonnke ikke har noen gudsfrykt, og dermed trenger å bli avkledd for hvem de virkelig er: Svindlere som vil gjøre hva som helst for et pengestykke, Hinns og Bonnkes tjenester tjener til intet annet enn å lokke uskyldige men godtroende individer.”  ​​​​ (Skrevet av Yves Brault, Kanada).

 

MORRIS CERULLO, samme ulla som Hinn og Bonnke

– penger først, så sjeler.

Opplysningene er hentet fra en stor nettside ​​ www.cephas-library.com​​ for de som ønsker å sjekke flere opplysninger, kilder osv.​​ Se også​​ www.apostasywatch.com​​ – et stort nettsted.

Jeg​​ tar ikke med alt det som står om​​ Cerullo​​ i​​ falsklære-listen, men gjør et lite utvalg for å gi leseren innblikk. La oss begynne med penger. Det synes som om alt står og faller med pengers makt og tilgang, jordisk gods og gull og prakt!​​ 

Og Cerullo, som bor i San Diego i California, står ikke mye tilbake for Benny Hinn: Han lever i et mega-hus, en amerikansk ‘Herregård’ av klasse, verdig en hvilken som helst konge eller diktator.​​ Området huset tilhører er klassifisert som det rikeste naboskapet i hele USA! Du må vel antakelig være mangemillionær i dollars, for i det hele tatt ha lov til å gå på gaten i de naboskapene.​​ Hans to-etasjer store prakthus er på 12000 sq feet: 3.900 kvadratmeter gulvplass! ​​ Cerullo og hans kone er de eneste som bor i huset, og har fortalt at de er ute på misjonsmarken 70% av året. Hvilket sløseri med Guds penger!​​ Det er anslått å ha en verdi på over 12 mill US-dollar, som er Kr. 66 000 000.​​ Betalt av kristne troskyldige mennesker som har gitt penger til ‘sjelers frelse’.

Han har også et Gulfstream G4 privat jetfly verdt 50 mill US-dollar, som er Kr. 275 000 000. To fast ansatte piloter, og en flyvertinne…som i forbindelse med en politietterforskning omkring Cerullos pengefiffel, opplyste at flyet innvendig hadde diverse ekte gullbelegg som en del av dekoren.​​ Hva sa Peter til den lamme ved tempelporten?​​ “Sølv og​​ GULL eier jeg ikke,​​ men det jeg har gir jeg deg, i Jesu Kristi nasareerens navn, stå opp og gå!”​​ (Apg. 3, 6).

Morris Cerullo hevder å være en mirakelgjører, men han er under etterforsking for å ha forsynt seg ulovlig med penger.​​ Han er rake motsatsen til apostlene i Bibelen, og en skam for kristenheten.​​ John Paul Warren, en tidligere ledende administrator i Cerullos organisasjon (MCWE – Morris Cerullo World Evangelism), gikk til sak mot Cerullo på grunn av dennes​​ oppsigelse av ham fordi han påpekte​​ ”…uetisk og bedragersk penge​​ innsamlings metoder.” ​​​​ 

Dette er det andre søksmålet​​ mot Cerullo. Warren, som er en høyt respektert, tredje generasjons ordinert pastor i den amerikanske pinsebevegelsen (Assemblies of God), reiste sitt søksmål i mai, 2000 i San Diego County Superior Court. Han blir representert av advokatene Dean Broyles og Tim Rutherford fra San Diego, og Hunter Lundy fra Lake Charles i Louisiana. Lundy representerte Marvin Gorman da han gikk til sak mot TV-evangelist Jimmy Swaggart i 1991, og som resulterte i en stor fellende dom mot Swaggart.

Cerullo er forfengelig, og falskelig utgir han seg med tittel “Doctor Cerullo” – han har ingen doktorgrad som gir ham retten til å titulere seg slik. Er Cerullo en fariseer-primadonna, lik dem Jesus refset offentlig, slike som vil ha hilsninger av folk på markedsplassen? Det ser slik ut!

Det var Cerullo som kjøpte ut konkursboet etter Jim Bakker, TV-evangelist som ble dømt i en stor skandalesak for å ha stjålet millioner…og sendt i føderalt fengsel for svindel.

Cerullo og hans pengefiffel, ville være som om problematikken​​ Judas’ tyveri fra pengepungen og forræderi av Jesus, ville vært​​ Jesus svindler med penger og forræder Judas! Cerullo må være totalt blind for Guds ords lære om slikt:​​ For dette vet og skjønner dere at ingen som driver hor eller lever i urenhet (homo),​​ heller ikke noen​​ som er pengegrisk –​​ han er jo en avgudsdyrker​​ – har arv i Kristi og Guds rike.”​​ Ef. 5, 5.

Både Cerullo og Hinn går under denne karakteristikken fra Guds apostel, Paulus, pengegriske og dermed avgudsdyrkere…og som dermed også har brennemerket seg selv og vil gå fortapt for frelsen. Beundrer du slike kampanje-evangelister?

Cerullos løgner om seg selv er helt utrolige. Han forteller at han møtte Gud da han var 8 år. Han ble ledet ut fra et jødisk barnehjem av to engler fra Gud; tatt opp til himmelen for å møte Gud ansikt til ansikt; og at han har evnen til å forutse framtiden, kan helbrede syke (på guddommelig vis), og har sagt til forsamlinger at “Når dere ser på meg, da ser dere Gud”. Han pleier også å si til forsamlinger: “Gi meg lommebøkene deres!”

I henhold til adv. Broyles, så er Cerullos primære fokus på å framskaffe pengegaver i millionklassen (dollars) i Guds navn for å understøtte sin egen private overdådige livsstil både i utlandet og i Amerika. Broyles sier:​​ “Ofrene på grunn av Cerullos metoder og​​ kilden til ​​ pengegavene er eldre mennesker, enker og fattige både i USA og i land i den tredje verden”.

Warren, som har førstehånds kjennskap til Cerullos organisasjon MCWE og virkemåter, sier:​​ “Cerullo har gitt talløse løfter til sine givere som han aldri hadde tanke om å overholde. Han samlet inn penger til populære prosjekter som ville generere ekstraordinær giverstøtte, men aldri gjennomføre prosjektene, og deretter beholde pengene.”​​ Warren sier – like etter han flyttet til San Diego for å begynne i sin nye stilling som administrator av MCWE – at Cerullo brukte organisasjonens høye status som hjelp til mennesker, til å berike seg selv privat.​​ “Cerullo har gjort evangeliet til en handelsvare for å gjøre seg rik”,​​ sier Warren. Og han har bedt Cerullo å omvende seg fra sine bedragerske pengeinnsamlinger​​ og å tilbakebetale pengene til giverne, men Cerullo nekter å gjøre dette.

Cerullo har blitt totalt utestengt fra TV-programmer i Storbritannia, med mindre han kan dokumentere de miraklene han påstår har skjedd i hans tjeneste! ​​ Britene er ikke så dumme.

Å skulle studere alle de gråsone- og svartsone affærene som man generelt finner hos disse kampanje-keiserne i kristenheten…er som å kaste seg opp i en kokende sur heksegryte. På godt norsk, det er​​ helt gørra​​ for å si det mildt!

Både deres private liv, deres pengehåndtering (les: pengegriskhet) og deres ubendige trang til luksus og ære, er grenseløs – de har lært dette fra deres far, djevelen. De havner i samme klasse som de onde fariseerne Jesus refset i Matt. 23. Sataniske okkulte ‘mirakler’ i kampanjer der troskyldige blir bedratt, og en uslukkelig tørst etter ære, penger og luksus. Hvordan kan noen med vettet i behold tenke at slike skamflekker kan være tjenere for Kristus?

 

Den totalt manglende bibellogikken

Det er hoderystende naivt og ubetenksomt at evangelister i vår tid overhodet tror og innbiller seg at de makter å reise opp døde mennesker! ​​ Hvordan kan et friskt tenkende menneske tro at det er utrustet med samme kraft som Herren? Eller lik​​ de​​ to eneste apostlene​​ i Bibelen som vakte opp døde, én gang hver seg, Peter og Paulus. Hele nytestamentet vitner totalt kun om fire oppstandelser fra de døde ved menneskers hånd og tjeneste: Jesus vakte opp Lasarus​​ og Jairus’ datter, Peter vakte opp Tabita og Paulus vakte opp Evtykus – som hadde falt fra tredje etasje og slo seg i hjel mot den romerske brosteinen.​​ Disse fire framstår som​​ meget få unntak, og aldri som noen regel eller fast mandat i kristen virksomhet.

Og så leser vi selvskrytende og fordummende innlegg og påstander fra såkalte kampanje-evangelister som vil ha oss til å tro at​​ dødes oppvekkelse er nærmest dagligdags. Dette er det rene sprøyt, det er faktisk ren​​ kalkulert løgn og svindel, ofte for pengers skyld.

I tillegg til dette, så finner vi at​​ disse notoriske mirakel-svindlerne er totalt ukjente i Bibelen!​​ De har ingen peiling, for de forsøker alle å forkynne et evangelium som ble avsluttet i år 62 – ved Israels fall. Kongerikets evangelium, om jødenes tusenårsrike og med Jesus som konge i Jerusalem dersom nasjonen bare ville hørt på apostlenes budskap.​​ 

Og slike​​ moderne​​ løgnprofeter er til vanære for kristenheten og Kristi navn.​​ Det merkelige er at ingen​​ offentlige​​ attester, vitnesbyrd fra slektninger, venner, for ikke å snakke om garantert troverdige personer kan bakke dette opp. Vi har bare evangelistens ord for dette. Det lukter penger her​​ (antakelig pengepanikk: Frykt for ikke å klare neste måneds utgifter, eller å få inn nok til å reise på enda en​​ kampanje), og ikke ærlighet!​​ Likeså, så etterlyser jeg andre pastorer og predikanter her i landet som våger å ta til motmæle mot​​ dette religiøse sirkuset år ut og år inn.​​ Paulus ber oss å​​ irettesette og å tilrettevise troende, for at de skal kunne holde seg til sindig og bibeltro atferd.

I løpet av en periode​​ fra år 31 da Jesus oppvakte Lasarus og fram til år 62 da Apostelgjerningenes historie slutter, altså 31​​ år, er det​​ bare fire døde oppvakt, og det i en tid da faktisk Herren og hans​​ ekte og kraftutrustede apostler​​ virket.​​ 

Men nå, snart 2000 år etter, så hevdes det flere døde oppvakt enn det samlete antall mens Guds apostler virket. Hvilken utrolig selvmotsigelse regnet mot sunn​​ bibelsk​​ logikk.​​ 

Ingen døde mennesker er blitt reist opp av Gud siden Paulus reiste opp Evtykus omkring år 55 e. Kr. Da han var på reise i Troas,​​ Apg. 20, 9-12. Men plutselig, etter Azusa-Street villfarelsen da pinsekarismatikken ble født, fikk man tilbake alle nådegavene som apostlene var i besittelse av, og vips så kunne man – etter 1800-års stillhet – drive slik apostlene gjorde, vekke opp døde, gi blinde synet, døve hørselen og lamme deres førlighet. I et antall som overgår Bibelen ganger 1000!​​ Vi skjønner selvsagt at det hele er en satanisk villfarelse og okkult bløff.​​ Paulus​​ advarsler​​ om evertyrfortellere i endetiden​​ er oppfylt ved slike!

Fra og med at Jesus og apostlene stod fram, var det gått over 600 år siden Bibelen hadde et vitnesbyrd om noen oppvakt fra de døde.​​ Jeg tenker vel på enkens sønn på Elias’ tid omkring​​ 640 f. Kr. pluss-minus (Kongebøkene om Elias, antas å ha blitt til cirka 560-590, enkelte tror at de ble skrevet i utlendigheten i Babylon).​​ Samme metode som Paulus og Evtykus, Elias la seg over guttens døde kropp, og livet vendte tilbake. Paulus kastet seg over den døde Evtykus, sier Bibelen, og han ble tatt tilbake fra de døde.

Et ukjent antall døde ble oppvakt på langfredag da jordskjelvet i Jerusalem kom mens Jesus hang på korset.​​ Det var mange, står det.​​ Men Gud la​​ et slør over disse personene. De viste seg for folk i byen.​​ Matt. 27, 52-53.

I tillegg får vi dette faktum å betrakte​​ som alt påpekt ovenfor, at disse som hevder​​ at​​ blinde får synet, døve får hørsel og døde oppstår, er slike som i stort​​ er​​ befengt med​​ alle tiders falsklære​​ og som er forvendte og vrenger og vrir på Guds ord til det ugjenkjennelige.​​ De tror på alt mulig innen alle de okkulte manifestasjoner som vises innen pinsekarismatikken.​​ Deres appetitt på ære fra mennesker og uforholdsmessig beundring fra kristenheten, er umettelig i deres​​ mange triks og svindelmetoder.​​ Man kan ikke forholde dem Norsk Grunnlov og kriminallovgivningen, men vi er overlatt til å se disse ting gjennom en enda større lov, Bibelens sannhets ord.​​ Hvordan kan slike falskprofeter og vranglærere og mirakel-svindlere tro at de har Gud på sin side, og at Gud skulle stille opp i møtene deres med ekte mirakler, når de er fylt av falsklære og ikke​​ egentlig kjenner Bibelens (Paulus’) sanne nådeevangelium? De lever hele sitt liv i en falsk okkult drømmetilstand – og så forventer dem at Gud skal skrive under på dårskapen!

Hvordan kan det ha seg at Bibelen selv vitner at nådegavene, inkludert gaven til å gjøre kraftige gjerninger (reise opp døde, gi døve hørselen og blinde synet, etc.)​​ bare var gitt Israel i Den nye Pakt​​ mens apostlene tilbød det vantro Israel Kongeriket og Jesu snare komme – og allikevel, så mener kampanjeevangelistene at Gud bare har fortsatt ufortrødent med samme effekter​​ som om​​ ​​ nådegaver ennå er intakte? ​​ Her er det totalsvikt i bibellogikken.

Gavene og miraklene, som bare var gitt for Israel slik at de skulle ta imot Jesu gjenkomst og Kongeriket i Israel, har​​ beviselig vært helt borte i tiden etter apostlene…men ved Azusa-vekkelsen er de plutselig​​ tilbake igjen​​ uten noen forklaring – annet enn at man antar at kristenheten har vært nede i vantro og mislighold av gavene. Den store reformator Martin Luther, som brøt pavekirkens dominans over kristenheten i middelalderen, hadde intet å bringe i forhold til ‘nådegaver og mirakler’. Ville det ikke være logisk, så sant Gud​​ mente at det var på tide å gjenvekke nådegavene, også ville vist Luther dette? ​​ Jeg ville anta det. Det er ingen ting som skulle forsvare at ‘Gud holdt igjen’ gavene ennå​​ i​​ 3-400 år, slik at de først ble gjenvekket ​​ omkring 1900-tallet. ​​ Det er totalfravær av ren logikk, både hos oss mennesker og antatt hos Gud i dette bildet.​​ Men bildet er falsk og har ikke virkeligheten i seg.

Men jeg kan forsikre: Nådegavene, miraklene og oppvekkelse av døde og utdrivelse av onde ånder, bare var gitt det troende Israel i Den nye Pakt i Jesu blod.​​ 

Disse ting var bare inkludert for Israels skyld – og derfor sa også Herren:​​ Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.​​ Jesus oppfylte således Jer. 31, 31 slik Paulus påpeker i Hebr.​​ 8, 8,​​ ​​ – ‘Se dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en NY Pakt med Israels hus og Judas hus’. Og så minner jeg igjen, for n’te gang, at vi hedninger var utestengte fra PAKTENE, og LØFTET (om Kongeriket) og hadde intet med Israels borgerrett. Ef. 2, 12. Dette betyr at mirakler og tegn og under aldri var betrodd oss hedninger, men bare jødedommen.

Og så mener altså kampanjeevangelister samt alle deres trosfeller i pinsekarismatikken, at Gud plutselig og uten foranledning gir blaffen i Jesu egne ord og ordninger med at han opprinnelig bare hadde disse ting for Israel eksklusivt? ​​ Nei, dette henger ikke på greip!

Hvis evangelister snakker sant, og at det virkelig

finner sted store helbredelser, hva står da bakom?

Men hva er det da som opererer i masse-kampanjene til evangelister i Afrika og Asia, når Gud ALDRI gav mirakler og under til andre enn sitt paktsfolk, Israel i troen på Jesus?

Når den ene evangelisten etter den andre, enten det er Rune Edvardsen, Bjørnar Heimstad (bekjent av undertegnede), Reinhard Bonnke, og den beryktete bi-seksuelle Benny Hinn og alle som driver denne slags virksomheter, - sier at ‘Gud gjorde undere i kampanjen, blinde fikk syn, døve hørselen, lamme førligheten og til og med døde har blitt oppvakte’. For Bibelen viser at Gud ikke lenger gir ut nådegaver.​​ Bare hans paktsfolk Israel hadde denne kontrakt og avtale med Herren.​​ Menigheten har ingen pakter med Gud, bare fri nåde.​​ Det er da jeg må påpeke at dette slettes ikke er Gud eller Guds Ånd. Det er et okkult sirkus igangsatt av djevelen for å få kristenheten til å se ut som klovner og fantaster i verdens øyne, og således vaksinere verden imot kristendommen. Falsk lære gir grobunn for falsk ånd, og dermed falske okkulte mirakler.

Bibelen gir rom for at​​ andre krefter​​ enn Herrens, kan virke mirakler:

Matt. 24, 24:​​ “For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og​​ gjøre store tegn og under,​​ for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.”

Matt. 7, 22-23:​​ “Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre!​​ Har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?​​ Men da skal jeg offentlig (åpent) si til dem:​​ Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!”

2. Tess. 2,​​ 9:​​ “Den lovløse kommer etter​​ Satans virksomhet, med all løgnens makt (falsk evangelielære) og​​ tegn og under.”

Bibelen viser at djevelen kan virke falske ​​ 1.​​ Kraftige gjerninger (dødes oppstandelse, blinde får syn, onde ånder utdrives), ​​ 2.​​ Profetier (j.fr. all forvirringen rundt særlig Bonnke og Hinn, og mange andre ‘profeter’, for ikke å snakke om det som kommer i ytterste endetid!).

Det holder ikke​​ bare stå og messe og si til forsamlingene ‘Å, jeg elsker Jesus’ osv. –​​ for dette blir dessverre bare en fasade som dermed bestyrker forførelsen, i det folk tror da automatisk at en som sier ‘Jeg elsker Jesus’ selvsagt forkynner rett lære og som gir ekte mirakler etter massebønn osv.

Dessverre, det er slike okkulte krefter som virker i disse skrytende kampanjeevangelistenes massemøter i Afrika og Asia.​​ Det er den ondes okkulte åndelige krefter​​ – og som allerede har varmet opp folkemassene gjennom mange års hedenskap og avgudstro, og et kristent massemøte blir​​ derfor​​ bare én av mange​​ okkulte erfaringer​​ som disse massene gjør.​​ De likner mye på avgudsdyrkerne som kastet seg ned for Paulus og Barnabas og ropte at​​ gudene (Zevs og Hermes) hadde blitt mennesker lik, og var kommet ned til dem. De fikk se Paulus gjøre et ekte apostolisk under fra Gud. (Apg. 14, 9-18)

Men undere – selv når det virkelig var Gud som utførte dem – gjorde ikke disse hedningene øyeblikkelig til troende kristne. Det ser vi jo i Bibelen. Det er ingen grunn til å tro at det er annerledes i vår tid.​​ Da Paulus og Barnabas hadde revet opp sine klær for å vise avgudsdyrkerne at de bare var mennesker, så sier Bibelen at​​ det var med​​ nød og neppe​​ at de fikk stoppet ofringen som var i ferd med å skje!​​ Dette sier sitt.

Handler kampanjeevangelistene i god tro, og​​ tror faktisk​​ at det er Gud som gjør de påståtte miraklene i deres kampanjer? Vel, det kan være – det er vanskelig å si. Jeg håper det. Men vi kan ikke strekke strikken for langt, før det går over i kynisme, der man lukker øynene for bibelsk formaning som undertegnedes, og fortsetter ufortrødent å trosse formaninger og korreksjoner av feilaktig bibeltro og praksis. Da vil man ende opp som disse jeg siterte fra Jesu advarsel – Herren vil si ‘Vik bort fra meg, dere som gjorde urett! Jeg kjenner dere ikke!’

Ingen evangelist er automatisk godtatt av Gud​​ bare​​ ved at​​ han taler til folkemasser, eller takker Gud i bønn for disse. Bibelen spør etter RETT lære, rett evangelium og forkynnelse i tråd med Paulus, vår apostel.​​ Gud spør etter HVA vedkommende taler, ikke AT han taler. Det er ikke nok å hevde at man tjener Jesus Kristus og holder kampanjer osv., når det viser seg at selve evangelieforkynnelsen er falsk, og likeså praksisen.

Johannes vitnet og sa: Den som ikke har LÆREN, har IKKE Gud. Den som har læren, har både Faderen og Sønnen. ​​ Det er ikke våre erfaringer og liv som skal forme læren, men læren skal forme og styre både våre liv og erfaringene.

Det er ikke tvil om at alle de såkalte tegn og under som til stadighet skrives om i evangelistenes rapporter, er​​ hovedsakelig​​ okkulte krefters virksomhet.​​ 

For aldri har Gud gitt mirakelkraft til andre enn de som først hadde​​ en pakt, en avtale, med Herren på forhånd.

Dette folket finner vi bare som Israel i den tiden vi leser i Apostelgjerningene. Men ved Israels fall i Apg. 28, 27 –​​ de ville altså ikke omvende seg, - så opphørte nådegaver og mirakler kontant, Israel ble støtt bort fra Gud og det har vært helt tyst fra himmelen siden den gang.​​ Det vantro Israel aborterte således Den nye Pakt, der mirakler og tegn var lovt dem.

I kjølvannet av fallet, fikk så Paulus åpenbart ‘hemmeligheten’ – en menighet, Kristi legeme, som var utvalgt fra FØR Gud skapte verden.​​ (Ef. 3, 1-9; Kol. 1, 25-26).​​ Disse frelsesåpenbaringer og​​ løfter finner vi i Efeserbrevet og​​ Kolosserne. Filemon ble også skrevet i lys av denne nye nådefrelsen, men har ikke troslære.​​ Paulus viser​​ i Efeserne og Kolosserne særlig,​​ at det ikke lenger er​​ tale om Kongeriket på jord, men​​ himmelen der oppe​​ hos Kristus. Dette er vårt håp.​​ Israel hadde kun Kongeriket på jord som håp. Samt det påfølgende nye Jerusalem som skal komme ned fra himmelen etter kongerikets tid.

I disse åpenbaringsbrevene er tegn, under og mirakler​​ helt utelatt. Og det er bevisst. Bare Israel da de ble tilbudt Guds Nye Pakt i Jesu blod, hadde​​ løfte om slike ting.​​ 

Ja, vil noen si, men evangelistene gir jo Gud æren i Jesu navn, for det de tror er mirakler i kampanjene! ​​ Dessverre, det man da får er: Troende som mener de har forkynt evangeliet og bedt for de syke folkemassene om frelse, om helbredelse og eventuelle andre velsignelser, de gir Gud skylda for å ha utført falske okkulte mirakler, som egentlig Satan er opphavsmann til!

Det blir altså en​​ fortvilet forførelse og drømmeaktig uvirkelig virksomhet, uten ende og uten at noen vil forstå hva som virkelig skjer.

Her hjemme på berget har vi ‘Snåsamannen’ – som etter hvert har pensjonert seg helt​​ (I et ukeblad nylig blir han sitert​​ «Kraften har nå forlatt meg..»). Vi har evangelist Svein Magne Pedersen oppe i Vennesla, og vi har et utall av healere over hele landet,​​ kristne og ikke-kristne, og alle påstår at det er positive krefter som står bak helbredelsene, sågar eventuelt ‘Gud’. Men jeg kan allikevel opplyse alle og enhver om at Gud ikke lar seg kjøpe, eller overtale, til å være med på et helbredelses kalas som han selv ikke har tatt initiativet til, eller stiller seg bak!

Gud er ikke slik at han lar seg nådigst overtale til å utføre store mirakler i slutten av evangelistenes møter, bare fordi disse er så godmodige og​​ nevner Jesu navn eller sier en bønn,​​ når det i evangelistens liv og lære er helt ubibelske begreper som holder tak i vedkommende.​​ 

Forkynnelse full av vranglære og en total forvirring om hva evangeliet er, gjør også at Gud ikke vil sette sine bein i slike forsamlinger. Han lar seg ikke ta som gissel, bare fordi noen ber en og annen bønn til Gud, når det er en​​ konstant falsklære i forkynnelsen, ja ren løgn om Gud som framsettes på talerstolene. Dette må vi skjønne.

 

 

DEL 2:

En repetitiv​​ gjennomgang av dette med undere,

markert ved eksempler jeg vil nevne.

 

Har man havnet inn i en form for kristen minimalisme, ved å hevde at verken tegn, under, mirakler og de ni nådegaver, ei heller apostel- og profettjenestene mer gjelder; og heller ikke åndsdåp á la pinsedag i Apg. 2, med tilhørende vanndåp, og nattverdens minnestund, og ikke minst statskirkenes lære om offentlig syndsbekjennelse? ​​ Nei, jeg tror ikke det. Det er heller realisme.​​ For ikke å snakke om at det er helt Bibelsk.

Kort sagt:​​ Intet av de læreelementer, troslære, mirakel-mandat, plikter og velsignelser vi ser i tiden med Kongerikets forkynnelse i evangeliene og i Apostelgjerningene, har noe å gjøre med menigheten, Kristi kropp for hvilken Kristus er Hode.

Menigheten har aldri arvet Israels løfter i troen!​​ Og det er heller ikke mulig å stjele dem, eller å låne dem. De tilhørte bare Israel, punktum.​​ Gud gjorde pakter med hebreerne​​ før han ville vise mer av sin mirakuløse kraft og herlighet.​​ Men vi har ingen pakt.

Israel hadde en kontraktfestet rett til å bli ‘mirakelbehandlet’ av Gud Allmektig – dette var inkludert i den to-sidige pakten fra Sinai (5. Mos. 28, 1-14), samt også i Den nye Pakt under apostlene (Mark. 16ff).​​ 

For å få Gud til å dele ut mirakelkraft til deg, må du først tegne en ‘kontrakt’ med ham. Og bare etter at Gud først har tatt kontakt med deg! ​​ Og noen slik kontakt tar han ikke, garantert.

Men ser vi i Bibelen, finner vi aldri noen profet eller apostel som var av hedningene. ​​ For Gud gjorde pakter bare med Israel, regnet fra og med Abrahams løftet.​​ I paktene var det straff dersom det ble mislighold, og lønn dersom man var trofast. Det er derfor vi kaller vår frelsestype for​​ den frie nåden –​​ den er altså ikke tuftet på et to-sidig formelt paktsforhold. Vi har dermed ikke noe krav på tegn, under og mirakler. Dette er veldig enkelt å forstå, når du bare leser det!

Vi er som nevnt, ikke under Den nye Pakt, der alle disse ting utgjør innholdet.​​ Vi er under den frie nådefrelsens betingelser, trukket opp av vår apostel Paulus, og vi leser om disse​​ ting i Efeserne, Kolosserne, og Filemon. Bare disse skriftene​​ (Efeserne/Kolosserne)​​ inneholder​​ troslære for menighetens tid,​​ eller har rettledning og formaning i lys av menighetens frelseslære, og vi finner intet om det lovte Kongeriket for Israel, ingen lære om åndsdåp, vanndåp, nattverd, syndsbekjennelsesplikt, ingen form for mirakeltegn eller mirakel mandat, ingen apostler eller profeter – bortsett fra de Paulus nevner i Ef. 4​​ i fortid.​​ Alt er forandret sammenliknet med troslæren fra Den nye Pakt til Israel.

Dersom vi blander sammen de to sfærene, med Den nye Pakt til Israel på den ene siden, og den frie nådefrelsen på den andre siden, er det nødt til å oppstå problemer. Disse to troslærer er motstridende på flere måter.​​ I​​ tiden da Den nye Pakt ble forkynt, stod det et GJERDE mellom Israel og verden, av Paulus kalt ‘fiendskapet’ (Matt. 21, 33). Men i det menighetens tid har begynt, i og med Israels fall, er det samme GJERDE revet ned igjen!​​ (Ef. 2, 15)

Den nye Pakt forestiller den troendes frelseshåp som et håp som oppfylles på jorden, og i landet Israel i tusen år. Men den frie nådes frelseshåp er himmelen over alle himler, der Kristus sitter hos Faderen i sin opphøyde maktposisjon over alle ting (Ef. 1 og 2ff).

Den nye Pakts trosbetingelser var at troen skulle vises i lydighet til Herrens bud, og man hadde plikt til å bekjenne synd for hverandre. Men hos menigheten er det intet bekjennelseskrav, og intet krav om å vise fram ens tro i form av gjerninger (troens lydighet). Tvert imot sier Ef. 2, 8 - ​​ “For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.” ​​​​ Men i Den nye Pakts lære til Israel var det​​ bekjennelsesplikt,​​ Rom. 10, 9-10:

“For dersom​​ du med din munn bekjenner​​ at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. V.10: Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.” ​​ ​​​​ (Husk: Rettferdigheten i Romerbrevet er jo​​ ‘Rettferdighet fra Loven’​​ – en lov som vi hedninger aldri var inne under, vi var utestengte!).

Den nye Pakts vanndåp var et krav, for Israels forsamling i Kongeriket som skulle komme, var regnet som et kongelig presteskap, og​​ den aronittiske renselsesdåpen​​ fra Tabernakelets tid i ørkenen, var tatt fram for å rense dette nye presteskapet til å stå tjeneste for Gud i Kongeriket. Men den frie nådetroens dåpsform, er den at vi​​ regnes av Gud å ha blitt døpt til Kristi død i det vi kommer til tro,​​ også kalt for​​ ‘Kristi omskjærelse, ​​ som ikke gjøres med hender’.

Disse ting og mye annet, skiller seg mellom disse to forskjellige trossfærene. De går ikke sammen på noen måte. I statskirkens liturgi finner vi jo, dessverre, at både bekjennelse positivt, og bekjennelse negativt (vi er syndere, osv.) er tatt inn – og presten leder forsamlingen an i denne såkalte trosbekjennelsen. Men man har dermed ikke lært å​​ skille mellom Den nye Pakt til Israel og den frie nådefrelse til menigheten,​​ etter at Israel falt. Nivået i Statskirkens læreanstalt er ikke en gang på ABC-nivå. Man gir seg selv doktor- og professortitler i teologi, helt uverdig. Man har tatt inn store​​ mengder​​ kunnskap,​​ men glemt å ta inn​​ rett​​ kunnskap.​​ ​​ Kvantitet framfor kvalitet. Vi vet vel hva Bibelen sier om slikt?

Det får være opp til hver enkelt troende hva han vil gjøre med denne kunnskapen. Noen tar veldig dramatiske skritt for å distansere seg fra feilaktig lære og praksis. Andre har et mer avslappet forhold til dette med å skulle​​ eventuelt forandre på åndelige vaner og tradisjoner i troen. Det kommer nok veldig an på hvilket trossamfunn man tilhører, mener jeg personlig.​​ 

Forandring til det bedre, har etter min vurdering gunstigere vilkår utenfor Statskirken enn innenfor. Kirken er jo kjent for sin avhengighet til​​ opparbeidete tradisjoner, tradisjoner (noen av dem) som er slike som overhodet ikke har grunnlag i Bibelen.

Man kan vel ikke karakterisere det som synd å døpe noen i vann, men det er iallfall​​ ikke noen befaling fra Gud​​ om at den troende i nådetiden skal ta vanndåpen. Den var som sagt bare for de troende jøder i Den nye Pakt, det var en aronittisk presterenselse i hht. Mose lov. Det kan kanskje sies at statskirkens dåpssyn ligger og​​ vipper på kanten til å være en falsklæresynd:​​ Man forutsetter jo at det lille barnet som skal døpes, i og med de tre stenkinger med vann på dets hode (i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn) virker at barnet dermed blir et Guds barn. Det likner mye på den romersk katolske dåp. ​​ Men dette til tross, så vil jeg bare si at​​ all dåp er feil, og den er ikke gitt for menighetens tid. Det var bare for Israel.

Man synder vel heller ikke ved å forrette nattverd, ved å minnes Herrens død. Men like fullt er det​​ intet bibelsk krav i denne tid om å holde nattverd. Det ble bare gitt for disse som forventet Jesu immanente komme for å gi Israel Kongeriket på jord, et rike som menigheten ikke har noen del i.

Bare vær​​ sikker i din tro og din handling, og ikke vakling hele tiden mellom forskjellige læreformer. Prøv å roe det ned til etter hvert å føye seg inn med Paulus’ lære i menighets-brevene, så vil din tro og frelse være langt inne på tørre land og du vil stå på sikker grunn.

Det heter noe så fint som -​​ ‘Bli grunnfestet i troen’.​​ Kol. 2, 7.

Det jeg mest​​ ville formant imot, det er dette med å hengi seg til åndelig innbilning og tenke at man skulle ha​​ mirakelgaver​​ og kan helbrede syke ved håndspålegging, osv. – for ikke å snakke om å prøve å kopiere tungetale og profeti i den tro at slike ting er operative i menighetens tid. Da kan man komme i skade for å bringe andre troende inn i en falsk forventning og åndsatmosfære, som ikke utretter noe annet enn å stresse opp intetanende troende, til det verre. Jeg har lite til overs for den såkalte​​ pinsekarismatikken,​​ for slike ting er jo nettopp det som denne delen av kristenheten har vært opptatt med, helt siden Azusa Street i Los Angeles, USA fra 1906 og til dags dato. Det er meget sannsynlig at​​ okkulte makter og krefter​​ blander seg inn i den troendes liv og tanker i slik en feilaktig bibeldisposisjon. Ikke bra!

Etter det jeg kan se i kristenheten, farer verken Statskirken, metodistene, baptistene, misjonsforbundet og misjons-sambandet, Frelsesarmeen og flere andre klassiske trossamfunn med noe slikt.​​ 

Pinsekarismatikken​​ er dermed i en særklasse for seg selv, og det er en ikke liten avstand mellom de klassiske trossamfunnene og karismatikken. ​​ Jeg kommer fra forskjellige deler av sistnevnte, og jeg har vendt den ryggen. ​​ Jeg anbefaler alle å ta avstand til en slik trosform, da den ikke er bibelsk. Vi må ta Paulus’ lære helt alvorlig! Alle nådegaver (ni i tallet) ble trukket tilbake ved Israels fall, og apostler/profeter finner vi ingen av i ettertid av Paulus. Dette må vi alle legge oss på hjertet, og ikke begynne med farlig eksperimentell kristendom.

Det synes å ha gått med​​ pinsekarismatikkens disipler​​ slik det gikk med darwinistene: Darwin innrømmet at det måtte stå en Gud bak skaperverket, da han nærmet seg sin dødsdag. Men hans disipler tviholder på deres evolusjonistiske teologi på en ytterst fanatisk og uvitenskapelig måte. ​​ Pinsekarismatikkens far, Charles Parham, gikk selv imot dette som fant sted i Azusa Street vekkelsen i Los Angeles, og karakteriserte dette som et trekk fra djevelen. Han sa:​​ “Gud må føle seg helt kvalm av dette!”​​ (God must have gotten sick to His stomach over these happenings!”).​​ Men Azusa-vekkelsens fanatiske tilhengere i vår tid tar intet hensyn til at deres opprinnelige lærefar ropte et varsku’her! I Norge ble det jo T.B. Barratt og Erik Andersen Nordkvelle som innførte denne tungetale bevegelsen, men jeg finner ikke plass i denne boken til å gå opp disse ting i en mer fyldig gjennomgang. Jeg nevner disse ting først og fremst fordi jeg selv har vært blant denne delen av kristenheten. Jeg kommer til eksempler litt ut i kapittelet.

For oss i​​ menighetens tidshusholdning, er Guds nådefrelse nok, vi skal ikke hige etter å etterlikne apostlene. For det lar seg ikke gjøre.

Og skulle det allikevel ha vært slik at vi troende i dag skulle etterlikne apostlene, da kan vi på det meste i så fall bare etterlikne Paulus, for​​ bare han​​ ble tatt ut til å forkynne og lære oss hedninger om den sanne Gud. Men da finner vi fort ut at Paulus i sin fengselssituasjon​​ ikke lenger utførte verken tungetale, helbredelser, demonutdrivelser eller noen form for tegn og under!

Derimot finner vi at apostelen, etter Israels fall, måtte gi opp sine syke medarbeidere, til​​ alminnelig forbønn​​ der de ble overlatt til Gud i sin alminnelighet, til hans nåde. Mens tidligere utførte Paulus store tegn og undere. Mandatet til disse ting forsvant i og med Israels fall.

Fra og med åpenbaringen av​​ hemmeligheten​​ i Ef. 3, 1-9, blir det helt tyst i forhold til disse ting. Dette viser bare atter en gang at dette var kun gitt det troende Israel i Den nye Pakt da apostlene tilbød nasjonen å få Kongeriket på jord. Med Israels fall i år 62, falt også nådegavene med deres tegn, under og mirakler bort. Bare Israel hadde kontrakt med Gud.

Det er dette som er i praksis å inndele/oppdele/fordele Guds sannhets ord på rett måte, slik vi formanes gjennom 2. Tim. 2, 15.

Det er så enkelt som dette, og dog, for noen så vanskelig.

Kampanje-evangelistene enda en gang.

Hva så med kampanje-evangelistene og deres massemøter med​​ ‘Tegn, under og mirakler’?​​ Vi har jo allerede sett inngående på noen av verstingene ovenfor, Hinn og Bonnke.

Jeg har vært av den formening en tid nå, at dersom disse kampanjeevangelistene i sine møter holder seg til​​ alminnelig forbønn for eventuelle syke mennesker i kampanjene,​​ og ikke prøver med​​ befalinger, exorsisme eller​​ andre former for okkult type påvirkning,​​ og syke dermed (om ikke alle) blir bønnhørt og får en overnaturlig helbredelse som bønnesvar fra Gud i Jesu navn – så vil jeg allikevel ta et​​ kraftig forbehold​​ om selve det totale misforståtte bildet i det hele. La meg forklare.

For hva ser man? Jo,​​ evangelistene selv vitner​​ – når de returnerer fra sine respektive oppdrag i tredje verden – om at de ikke finner noe særlig innslag av mirakler og under her hjemme i Norge og i menighetene man besøker. Tvert imot, det synes som om intet virker…evangelistenes egne folk og familie får diverse sykdommer og plager, og flere dør på grunn av dette. Virker da ikke den samme kraften her i Norge som den gjør i et av de afrikanske landene? ​​ Må man være​​ fattig, uvitende og alvorlig syk og noe i nærheten av en avgudsdyrkende innfødt stamme-afrikaner for å bli bønnhørt av Gud?​​ ​​ Er ikke Gud den samme i Norge som i Afrika?

Mitt tips er da:​​ Grunnen til at den såkalte ‘mirakelkraften’ fra kampanjer i utlandet ikke virker her hjemme, er at vi nordmenn har lenge vært i en kultur der vi har fått inn kristen forkynnelse, og er på en måte bedre skikket til å stå imot slike okkulte krefter som kampanjeevangelistene operer i. Selv Statskirken – om nå systemet og læren nok ikke helt følger Bibelen – har intet okkult involvert i liturgien så vidt jeg kjenner til. Tvert om, ofte finner vi at kirkefolk samt de fra klassiske frikirker (lutherdommen) står imot slik overfokusering på tegn, under og mirakler! Og er en motkraft til djevelens okkulte ‘mirakel-krefter’!​​ Det er altså takket være kristenhetens​​ generelle kulturelle​​ grunnfesting i Guds ord og Bibelen, at hedonistisk mirakelkraft ikke makter å vinne fram slik det har gjort i Asia og Afrika med deres avgudskulturer og overtro.

Jeg har faktisk overhørt direkte, i møter der kampanje-evangelister har kommet ferske tilbake fra misjonsfeltet, og klaget over hvor liten mottakelighet det er i Norge over mirakler/helbredelser sammenliknet med Afrika; og så har evangelisten/misjonæren kommet med en uttalelse som mere likner gammel hedonistisk overtro: De har invitert fram til forbønn for sykdom under dekke av at​​ den salvelse som de mener å ha hatt i Afrika under siste kampanje ‘Der​​ hundrevis ble helbredet’ kanskje fremdeles virker her i møtet. Det har jo bare vært en snau uke siden jeg var i Afrika’!

Det er da jeg får lyst til å skrike varsku’ her! Man begynner altså å referere til​​ subjektive​​ følelsesmessige holdepunkt​​ utenfor Bibelen,​​ for å belære om mirakler og under.​​ Djevelen lar seg nok ikke be to ganger ved slike anledninger.

Min personlige​​ overbevisning om hva som virkelig skjer i hele dette bildet med at en misjonær/evangelist drar på kampanjer i Afrika og andre steder, er som følger:

Kampanjeevangelisten er ofte mye uviss i Bibelen​​ og forfekter mirakellære som strider mot det bibelske faktum at mirakler og nådegaver bare hørte Israel til, under tiden (sist) da apostlene forkynte Israel Kongerikets frelse med Jesu gjenkomst og håp. ​​ Nådegaver finnes ikke i menighetens tid, etter at Israel falt!

Og dermed kopler evangelisten i sin mangelfullhet og uvitenhet i Bibelen, inn mot de​​ okkulte avgudskrefter​​ som har preget og fremdeles preger folk i den tredje verden, der man har sin dyrking av ‘Den store ånd’ osv. slik eksempelvis indianerkulturen har hatt i alle århundrer. I India og Afrika finner vi at dyr opphøyes til guder! Man har avgudsstøtter og bilder (slik vår egen avgudsdyrkelse var med Odin og Tor i oldtiden) – og Bibelen beskriver slike ting som å ha kopling mot ONDE ÅNDER. En kristustroende skal ikke ha samfunn og fellesskap med sfærer der onde ånder (okkultisme) dominerer.

Selv om man kommer med “evangeliet”, så blir det feil fordi det faktisk​​ ikke er det virkelige nådeevangeliet​​ de fleste av kampanjeevangelistene kommer med, men de forfekter falsk lære idet at de holder fram det som apostlene en gang lærte til Israel i Den nye Pakt.​​ Dette er ikke vårt evangelium folkens!​​ Når vi driver med slikt som Gud har sluttet med, da inviterer man i uvitenhet til samfunn med onde ånder…særlig når man drar til avgudskulturene i India og Afrika. ​​ Hvorfor?

For når massene der samles foran plattformene, ofte i ti tusentalls,​​ og som i Bonnkes tilfelle ofte i hundretusener,​​ de fleste med daglig kontakt med den​​ onde åndeverden​​ og ikke Gud Herren, så vil den​​ uvitenhetens sfære​​ som den gitte evangelist lever i, ved sin overtro om at han er utrustet med overnaturlige nådegaver, kople seg til den tilsvarende uvitende avgudsdyrker-atmosfæren hos kampanjepublikumet; og resultatet er at djevelen får en ypperlig anledning til å utføre sine falske okkulte “helbredelses-mirakler”.

De fleste kristne leser dermed slike kampanjerapporter​​ og magasiner​​ i deres enfoldighet, og tror​​ likesom evangelisten, at det var Gud alt som skjedde. ​​ Troens Bevis – magasinet til Rune Edvardsen, er fulle av slike falske​​ mirakelvitnesbyrd, og også andre magasiner her hjemme på berget. Falsk lære, gir falske manifestasjoner…særlig når falsklæren er så fylt av ‘mirakel’ fokusering som tilfellet er.

Det erketypiske med slike okkulte helbredelser, er at man opplever at “helbredelsen” svinner. Det blir tilbakefall, og helbredelsen blir dermed bare et minne…som da begynner å stresse opp pasienten i en slik grad at tilslutt risikerer vedkommende å dø rett og slett på grunn av dette stresset. En evig jakt oppstår for å få tilbake helbredelsen. ​​ 

 

Den merkelige forskjellen på da og nå

Legg merke til følgende fakta, som Bibelen framsetter…og som vi lett ser når vi tar en gjennomgang:​​ 

I apostlenes dager slik vi ser i Apostelgjerningene, så blir ALLE pasienter helbredet når det nevnes at noen eller fler blir helbredet. Samme gjelder utdrivelse av onde ånder, samme gjelder oppvekking av navngitte døde personer. Det er en eneste lang felles ‘Rød tråd’ gjennom hele apostelhistorien til og med Paulus på Malta i Apg. 28: De ble alle tildelt mirakuløs kraft og hjelp fra Gud ved Den Hellige Ånd!

Men etter at Paulus helbredet de syke på Malta i år 60, finner vi ikke mirakler nevnt, eller nådegaver som virket. Bibelen er helt tyst. Og da Paulus konfronterte jødedommen i Rom i årene 60-62 – nevnes ikke noe om at Gud gjorde mirakler. Men det som nevnes, er Israels endelige fall fra Gud og hans pakt med Israel, som framgår av Apg. 28, 27: De ville ikke omvende seg. Dette er det siste ord i Bibelen der vi finner at Gud taler til Israel, sitt gamle eiendomsfolk i de 1500 årene som var gått siden utgangen av Egypt. Både den gamle Sinai-pakten med Mose lov samt Den nye Pakt i Jesu blod, inkluderte tegn, under og mirakler til dette paktsfolket: Mat kom fra himmelen med manna og vaktler, klærne ble ikke slitte eller skitne, de holdt i 40 år. Og etter at pakten ble gjort effektiv i 2. Mos. 19, 5-6, som også inkluderte LØFTET: Det kommer et kongerike der Israel skal være et kongelig presteskap for Gud og et folk for Herren satt OVER alle andre nasjoner. Og i 2. Mos. 23, 25:​​ “…jeg vil holde sykdom borte fra deg…”.​​ Dette helbredelsesløftet gitt til Israel ble aldri gitt til oss utenfor Israel, hedningene. Vi var utestengt fra Israels pakter og løfter, og selve Løftet: Kongeriket i Israel som skulle styres av en kommende Messias, Jesus. (Ef. 2, 12).​​ 

Da Jesus så kom og opprettet Den nye Pakt til Israel (Luk. 22, 20, Jer. 31,31; Hebr. 8, 6-10) så var helbredelse inkludert også i Den nye Pakt:​​ “Disse tegn skal følge dem (av Israel) som tror: …….---- på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.”​​ Mark. 16, 18.

Og Gud hadde lovt å holde sykdom borte fra hele det​​ Israel som trodde og lød Herrens, deres Guds røst – som nå var Kristus,​​ derfor står det i Apg. 5,15-16:​​ “Folk bar til og med de syke ut på gatene, og la dem på senger og bårer, for at iallfall skyggen av Peter kunne falle på dem når han gikk forbi. ​​ Også fra byene rundt Jerusalem kom det​​ mengder av folk​​ som førte med seg syke og slike som var plaget av​​ urene ånder.​​ Og ALLE BLE HELBREDET.”

Her er det en tydelighet som vi må få med oss: Sammenlign dette med de okkulte fortvilte ‘miraklene’ vi ser at særlig pinsekarismatikken i årtier har prøvd seg med, der man opplever at bare​​ deler av det store antall syke opplever helbredelse.​​ Hva er det som er galt? I Bibelen leser vi om ALLE, i vår tid med alle sekter og trossamfunn opplever vi heller HALVE, kanskje atskillig færre skal vi tro enkelte rapporter. Det er nødt til å være noe galt med vår bibellære. Og her er mitt hete tips: Når det ikke er slik en ser i Bibelens kanon, Guds fullkomne Ord, så står ikke Gud bak hendelsen – samme hva vi kaller dette! Du kan kalle det ‘Guddommelig helbredelse’ eller annet, mirakel eller under eller tegn, men DET ER IKKE FRA GUD. For Gud helbreder ALLE, når det er han som står bak. Hvis Gud stod bak eventuelle løfter gitt til Kristi legeme, menigheten, slike som helbredelser ved guddommelig inngripen, så ville vi ALLE bli helbredet. Når noe avviker fra Bibelens lære-eksempler, så ER DET IKKE GUD. Da er det andre krefter, som prøver å plagiere Gud, og jeg har pekt på at det er okkulte sataniske overnaturlige krefter som prøver å føre den kristnes sinn på avveier.

I Bibelen, som jeg også har påpekt gjentagende ganger, er mirakler ALLTID knyttet opp til at Gud først har inngått en pakt med den gruppe troende som miraklene skjer hos. Vi finner disse bare navngitt som nasjonen Israel, dersom (et stort dersom!) de lød Gud og ville tro på den Messias han skulle sende dem, j.fr. 5. Mos. 18,​​ 18-19 – som er profetien om Jesus. Bare Israels hus hadde en pakt med Gud. Både den pakt som kom ved Mose tjeneste i Sinai, og siden tillagt Den nye Pakt som kom ved Jesus. Jer. 31, 31 – som gjentas i Hebr. 8, sier ufravikelig at Den nye Pakt var til​​ “Israels hus og Judas hus”,​​ og i tråd med denne profetien var det også at Jesus sa til folket:​​ “Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus”,​​ Matt. 15, 24. ​​ Hvis du er av de hardnakkete pinsepredikanter, eller andre samfunns predikanter, som hevder at menigheten har Den nye Pakt, så avviker du kraftig fra Bibelen, og fører fram løgn fra talerstolen. Ut fra en slik løgn kan det komme store konsekvenser: En av disse er at man har vrangtolket totalt dette med tegn og mirakler og guddommelig helbredelse, og tror at slike ting er gitt for andre enn Israel. ​​ Dette har igjen ført til, når folk tror slik læreløgn, at onde okkulte krefter kupper kampanjene og møtene der helbredelse ved tro blir hevdet, og man får uekte okkulte mirakler som Gud ikke står bak. Tenk over alvoret i dette, og ikke vær en stabeis som lukker øynene for Bibelens realiteter!​​ 

Vil da Gud ikke overhodet gi noen kristen troende hjelp med f.eks. sykdom, og gripe inn med sin guddommelige kraft og helbrede vedkommende? Da kan jeg egentlig bare svare med Bibelen som grunnlag: Bare slike troende som hadde en forhåndsavtale (Pakt) med Gud, kunne ha forhåpninger om å bli gitt mirakler i troen. Gud gikk ikke inn i noen form for pakt eller avtale med oss hedninger, etter at han hadde kalt Abraham.​​ Men, be allikevel til Gud! Bønn er tidløst, og Gud har behag i at vi ber til ham og takker ham. Gud er god, men Gud er også en ordens Gud. Det ville vært tøv å sette opp pakter/avtaler, dersom nå alle folk fikk disse særløftene oppfylt allikevel, selv uten noen avtale. Ikke sant? ​​ Det er rent nonsens å love en liten utvalgt gruppe som hebreerne i Sinai, at Gud skulle holde sykdom borte fra dem, hvis han også gav alle andre folk det samme! ​​ Ser du logikken her? Vi må holde oss til Bibelen, ikke kirkens tradisjoner, heller ikke pinsekarismatikkens over hundre år lange tradisjon med helbredelse ved bønn, tungetale og exorsisme. Bare Israel hadde pakter, men vi har den frie nåden. Den frie nåde er ingen pakt, men framstilles av Paulus som en gave, Ef. 2, 8.

Konklusjonen under dette lille avsnittet er da: Når vi ikke ser i vår tid at ALLE blir helbredet, så er det ganske sikkert at Gud ikke står bak – og de eventuelle mirakler som noen rapporterer om, må rett og slett være av okkult art. Mange kristne som har vært i New Age og Yoga meditasjon før de ble kristne, vitner og sier så slående:​​ “Dette vi ser i pinsekarismatikken med tungetale og helbredelser, er jo akkurat det samme som vi hadde da vi drev med meditasjon og New Age! ​​​​ Da bør vi kristne i dag høre alarmklokkene og ta dette til følge. Også, når vi ikke hører tungetale – som jo hevdes så sterkt av pinsekarismatikken – som er virkelige verdensspråk, da vet vi av Bibelen at det ikke er fra Gud, men enten fra menneskets egen oppfinnsomhet eller fra okkulte krefter, eller begge! Det er altså Bibelen som er vår mal. Ikke våre tradisjoner, barnelærdom eller erfaringer og følelser.

 

Tegn og under kan bli brukt til forførelser

Satan opptrer på en listig måte. Kan Satan virke helbredelser i ærend av forførelse av troende? ​​ JA! Absolutt.​​ Dette har jeg allerede sagt fra om ovenfor, men jeg​​ repeterer:

“Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! Har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort​​ mange kraftige gjerninger​​ i ditt navn? Men da skal jeg åpent (offentlig!) si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!”​​ Matt. 7, 22-23.​​ 

I Den store Trengsel i endetidens Israel, finner vi at Satan virker store undere – javel, dette er ikke ennå, men vi må ikke glemme at det er den samme Satan som opererer i vår tid, og som vil operere når endetidens trengsel treffer Israel:

“Den lovløse (Antikrist) kommer etter Satans virksomhet med all løgnens (falsklære) makt og tegn og under (falske nådegaver, okkultisme) – det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt….”​​ 2. Tess. 2, 9-10.​​ 

Jesus og likeså Paulus, sier dette om​​ falske mirakel-predikanter​​ som bruker Herrens navn urettmessig, og han tar oppgjør med dem ved sitt komme for Kongeriket. Men dette kan også overføres gyldig på​​ alle former for falsklære, falsk mirakelpraksis, og vi må merke oss Herrens advarsel selv om vi lever i en annen husholdning. Det er en​​ synd å drive slik disse har gjort, og det medfører fortapelse.​​ 

Hvor går grensen for gjort i god tro?

Noen av vår tids “mirakelpredikanter” kommer under kategorien for “Gjort og sagt i god tro, i uvitenhet, og dermed ikke totalt skyldig” –​​ altså Gud tar hensyn til at vedkommende ikke gjør dette for å oppnå personlige fordeler eller å svindle noen ved å få penger for ‘miraklene’. Dermed går det ennå an å​​ omvende seg fra slik falsk mirakelvirksomhet. Men dette med​​ god tro​​ prinsippet, kan ikke strekkes ut i det uendelige. Det har sine grenser!

Men dersom en slik person leser mine og andres likefremme advarsler og forklaring om disse ting, men stormer uanfektet videre i falsklæren, da faller det skjebnesvangert ansvar på ham, og​​ man risikerer å​​ gå fortapt​​ fordi man avviser Guds ord rett fordelt.​​ Dette er alvorlig.​​ 

Falsklære og syndig livsførsel har samme dom og behandling fra Herrens side, helt uavhengig av hvilken tidshusholdning vi er inne i, derfor ville jeg peke på Jesu sterke advarsel i Matt. 7. Altså, under og tegn i tjenesten er ingen attest på at alt står bra til.​​ Man må føre rett evangelielære, og ikke drive forkynnelse som Gud har avsluttet i denne tid med menigheten.​​ I vår tid følger vi hedningenes apostel, Paulus! Det er hans Kristus vi tror på, og ikke en forvrengt “Kristus” slik vi har fått servert ved pinsekarismatikkens vranglære. Jesus er ikke vårt forbilde, han er vår frelser. Vi klarer aldri å gjøre Jesu mirakler.

Vi kan rope, be og trygle Gud i dager, måneder og år, men vil ikke få tildelt så mye som en liten millimeter med “nådegave” – ikke overhodet! ​​ Det var bare hos Israel at dette var betrodd fra Herren. ​​ Han krevde en​​ tosidig pakt​​ med dem først – han delte altså ikke ut per blankofullmakt mirakler og under i øst og vest. Det var “Kontraktfestet” for å si det på moderne norsk. Slik jeg alt har nevnt ovenfor. Man må ha en​​ forhåndsavtale​​ med Gud, før han kunne utdele mirakelkraft, slik han gjorde med apostlene.​​ Vi må bare prøve å forstå det!

 

Vi hedninger takler faktisk ikke tegn og under.

Jeg har nevnt litt om følgende i forskjellige artikler, men tar det allikevel med her:

I følge Bibelen, så viser det seg at vi hedninger rent generelt ikke er disponert for ‘Tegn, under og mirakler’!

Vi takler det rett og slett ikke. Dette har vist seg å være slik i hele ettertiden av apostlene. Det ser ut som om​​ avgudskulturen i hedendommen​​ har spist seg så langt inn i folkesjelen, at det virker nesten umulig å bli kvitt denne skavanken. Vi har en hang til å​​ tilbe budbringeren​​ i tilfeller der mirakler har funnet sted i Herrens navn.​​ 

Det er nok bare å henvise til den tankeløse tilbedelsen vi har sett vedrørende amerikanske healere, som selvfølgelig utnytter denne tilbedelsen til å suge siste dollar ut av lommen på de troende.​​ Skrekkeksempelet nevnt ovenfor, med Benny Hinn og hans snuskete liv og tydelige bi-seksualitet, viser at i allfall den amerikanske kristenhetens godtroenhet og gudedyrking av Hinn synes å være uten hemninger eller grenser! ​​ Kristne gir blaffen i hvorvidt predikanten deres, idolet deres, er en grov synder som lever i åpenlys forakt for Guds ords formaninger mot synd generelt, men særlig homoseksualitet. De som bifaller Hinn og støtter ham og viser at de aksepterer hans falne livsførsel, de blir da medskyldige i hans onde gjerninger, og går fortapt. (2. Joh. 9-11)

Store deler av kristenheten​​ har​​ i godtroenhet akseptert de falske kampanjetjenestene, slike som både Benny Hinn og Reinhard Bonnke. På samme måte som dagens blåøyde lettlurte pastorer og evangelister har latt seg svindle av disse to, på samme vis var det at nå avdøde Aril Edvardsen i sin tid (fra tidl. 60-tallet) falt nesegrus for tilsvarende fake-healere som eksempelvis T. L. Osborn og Oral Roberts. Og nå nedarvet til Rune Edvardsen, hans sønn. Han har vært så uheldig og arvet ‘Sin fars synder’. En ‘mirakelvirksomhet’ som heller må kalles for ny-gnostisk kristnet okkultisme og sannsigeri, og med tilhørende shamanisme! ​​ Når har våre predikanter og evangelister tenkt å lære seg Bibelen riktig? Når har de tenkt å lære å skille på lys og mørke?

Paulus og Barnabas i Lystra, er et glimrende eksempel på hvordan vi hedninger blir helt fra oss selv når vi ser mirakler – jeg tar også dette på en repetisjon:

“Men da folket så det som Paulus hadde gjort, begynte de å rope på lykaonisk: Gudene er blitt mennesker lik og er kommet ned til oss! De kalte Barnabas for Zevs, og Paulus for Hermes (tilsvarer Merkur og Jupiter i astrologiens magi), fordi det var han som førte ordet. Og presten ved Zevs-tempelet som lå utenfor​​ byen (Jupiter-kulten var dominerende i Romerriket), kom med okser og kranser til porten, og ville ofre sammen med folkemengden.”​​ Apg. 13,11-14.

Paulus og Barnabas måtte flenge opp klærne sine og opptre vanvittige, for å få dem til å innse at de ikke var guder – og det var med nød og neppe at folkemengden ville høre.

Selv om Paulus tydelig hadde forkynt Kongerikets evangelium og Jesus som Messias, så hjalp ikke dette. De fikk se et stort uimotsigelig ekte mirakel utført av Gud ved Paulus,​​ men de omvendte seg ikke dermed til Jesus – ikke slik vi ser her i deres umiddelbare reaksjon på mirakelet.​​ 

Er det noen grunn til å tro at afrikaneren og inderen i vår tid, med deres avguderi, skulle reagere annerledes? Nei, dessverre.​​ Den store massen av såkalte ‘innfødte hedninger’ vandrer videre ofte i en​​ blanding av kristendom og hedendom, i en slags voodoo form. Mirakler virker ikke på dem i forhold til ordentlig tro på Gud. Den kristne Gud blir bare én av mange guder i deres portefølje av forskjellige guder og krefter.

Det er bare et fåtall som i en stor massekampanje virkelig tar til tro på Jesus som sådan. Noen evangelister bruker såkalt “Nyfrelst kurs” i ettertid, for i det hele tatt å være sikre på at de vil gi seg til Kristus og evangeliet. Et klokt trekk, tross i at alle odds står imot.

Mange tilregner de såkalte mirakler å ha vært utført​​ av de guder de allerede tror på – stokk og stein og ånder. Det er ikke forandret siden aposteltiden.​​ Og Paulus måtte gå tilbake til Det generelle Evangelium, nemlig det evangelium som ligger i å beskue skaperverket:

“Og vi forkynner dere evangeliet, at dere skal vende dere bort fra disse falske guder til den levende Gud,​​ han som gjorde himmelen og jorden og havet og alt som er i dem.​​ I tidligere slekters tid har han latt alle hedningefolkene vandre sine egne veier. Men han lot seg ikke uten vitnesbyrd. Han gjorde godt (mot dem). Fra himmelen sendte han dere regn og fruktbare årstider, og han mettet deres hjerter med føde og glede.”​​ Samme skaper-evangelium som i Aten, Apg. 17! Og hva gav hedningene frelsen i denne tiden med uvitenheten? Jo, sier Paulus, de hadde​​ samvittighetens lov som enten forsvarte dem eller fordømte dem.​​ Rom. 2, 13-16.

Men vi trenger ikke gå til hedningene med ‘Tegn og under’ og dermed risikere å måtte gi​​ tilpassete ekstraforklaringer​​ til dem, slik det var med Paulus. For vi er utsendt med nåden uten krav til mirakler og egne gjerninger. Hedningene i dag skal​​ bare tro det budskap​​ vi bringer videre fra Paulus, og de er slettes ikke målgruppe for å se store tegn og under, slik det en gang var med den ulydige vantro nasjon Israel som apostlene ble konfrontert med. Forstår vi disse fakta nå?

Ikke bare i Lystra så Paulus denne uforstående​​ hedonistiske reaksjonen​​ på Guds mirakelkraft, men også på Malta skjedde det samme. Først trodde de at “Rettferdigheten” (en ukjent gud) straffet ham på grunn av slangebittet, men så bråsnur dem, og tror han er en gud, fordi slangebittet ikke skadet Paulus! Apg. 28, 3-6.

Vi må alle, inkludert undertegnede, underordne oss det evangelium vi har fått fra Jesus gjennom hans apostel for oss, Paulus. Vi må ikke innbille oss at vi har arvet det budskap om Kongeriket for Israel som apostlene gikk med, og heller ikke de sterke nådegavene som hørte med til den oppgaven.

Vi har en annen misjonsbefaling enn apostlene, vi skal…

“…opplyse alle mennesker om hvordan husholdningen er med denne hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud, han som skapte alt ved Jesus Kristus.”​​ Ef. 3, 9.

Dette med nådegavers og tegns opphør, hører med til forklaringen av denne​​ hemmeligheten​​ som Gud åpenbarte for Paulus. Vi har en frelse med himmelen som mål, og i den læresfæren er det ikke gitt noen tegn, under og mirakler som mandat. Bare nådefrelse ved tro, uten gjerninger. Ef. 2, 8.

 

Uvitenhet i Guds ord​​ er en brutal herre og slavedriver.

Nå skal vi se på hvordan visse detaljer skal forstås i Guds Ord, siden jeg ovenfor har gjennomgått så mange læremessige poenger og bevist disses riktighet med Bibelen i hånd.

Jeg kan ikke love noen behagelig opplevelse, for dette med å bli​​ tilrettevist og korrigert, er ikke det som et vanlig menneske ønsker. Vi ønsker å kunne drive uforstyrret med vårt, og vi blir forarget dersom utenforstående​​ “blander seg inn”​​ i våre interesser.

Men siden leseren allikevel nå er kommet i gang med å se på en rekke bibelrelaterte problemstillinger, vil en sikkert tåle denne analyserende sesjonen om Bibelen.

Jeg vil mest relatere til det som verserer innen​​ pinsekarismatikken,​​ fordi jeg anser denne trosgruppen som den antatt mest uvitende i Guds Ord – når vi da unntar de typiske kultene (Mormonerne, Adventistene, Jehovas Vitner, Scientologene, etc.), og som jeg ikke vil behandle her.​​ 

Blant flere ting vi skal se på, har jeg tatt som et utmerket utgangspunkt​​ noen nylig sendte TV-programmer​​ som gikk over en såkalt kristen stasjon her i​​ Norge. Dette vil vise hvordan store deler av kristenheten oppfatter evangeliet, og får dette servert​​ “baklengs”.

Navn og personer er ikke interessante – men programmene kan trygt sies å være representative for det meste som er godkjent tro og praksis innen​​ pinsekarismatiske menigheter og læreoppfatning.​​ Og muligens mest opprettholdt innen det som er kalt​​ trosbevegelsen og senere karismatiske​​ “bølger”.

Under disse programmenes sendinger over noen få dager nå nylig, tidlig sommeren 2011, la jeg merke til flere​​ totalt ubibelske trosoppfatninger​​ og lærestandpunkter, og det vil gi oss en anledning til å forklare her hva Bibelen egentlig sier i saken.

Vil man bli kvitt uvitenhetens onde slavedriver over ens liv, må vi alle få tak på Bibelens ord, rett inndelt og fordelt…vi er nødt til å finne ut hva som er sagt til hvem!

EKSEMPEL 1:

Løgnen om at​​ Djevelen (tyven) er bare kommet for å myrde stjele og ødelegge (den troende) – mens underforstått, Jesus er kommet for å gi liv og liv i overflod. ​​​​ Joh. 10, 10.

Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt disse ordene komme fra karismatiske predikanter og menighets-medlemmer, men det er mange. Det er blitt et munnhell, og det er en ren løgn – fordi man sitter fast i ens egen uvitenhet i Guds Ord. Møtelederen i nevnte TV-kampanje brukte dette.

I Joh. 10 er tre fjerdedeler av kapittelet​​ om Jesus som Israels rette hyrde, og Herren sier om seg selv:​​ “Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.”​​ (v.11)

I vers 10 har Jesus advart –​​ ikke​​ om at “djevelen har kommet for å stjele..osv.”, men han har advart om en​​ tyv som skal komme, i framtiden! Denne tyv og morder og ødelegger er beskrevet flere steder i Skriften: Antikrist! Og han er ennå ikke kommet.

Det Jesus sier er:​​ Tar dere imot meg, så vil jeg ta meg av Israel, og være deres Messias (hyrde, konge), men tar dere ikke imot meg, ja, da skal tyven komme og stjele, myrde og ødelegge – denne tyven som vil stjele min plass som konge hos dere, og som kommer til å begynne med massemyrderier og ødeleggelser. ​​​​ Når Antikrist kommer, og det trenger ikke være så langt inn i framtiden, så vil han gjøre disse onde gjerningene nettopp fordi Israel på apostlenes tid, ikke tok imot deres tilbud om Kongeriket og Jesu gjenkomst. De vil få merke at Jesu ord i Joh. 10 er ekte vare!

I Joh. 5, 43 lettet Jesus litt på lokket vedrørende denne kommende tyven, Antikrist, og sa like fram:​​ ”Jeg er kommet i min Fars navn, og dere tar ikke imot meg. Kommer en annen i sitt eget navn, ham vil dere ta imot!”

Og så har predikanter i flere ti-år nå fått dette til å være Satan​​ som er kommet for å stjele den kristnes fred og ødelegge den kristnes liv og tjeneste, og som kaster sykdommer og alt ondt mot den troende menighet.​​ 

Dette er så fortvilt avsporet at det er nesten ufattelig at predikanter kan stå på en prekestol med dette tøvet.​​ 

Om denne tyven, Antikrist, lærer Paulus: For først må frafallet (Israels fall fra Gud, det som skjedde i år 62 Apg. 28, 25-28) komme,​​ og syndens menneske (Antikrist) åpenbares, fortapelsens sønn.”​​ 2. Tess. 2, 2.

Dette frafallet (Israel ville ikke tro Jesus) har leseren allerede lært om i forgående kapitler, der vi har sett på at Israels totale frafall gav Gud den rette anledningen til å åpenbare hemmeligheten, menigheten, slik vi ser i Ef. 1-3 kap.​​ 

Det er en skam å være så uvitende i Bibelen og så helt amatøraktig og ugjennomtenkt at en til stadighet slenger fram denne helt totale misforståelsen om​​ tyven.​​ Som viser seg å være, ikke Satan, men én av hans tjenere, Antikrist. Og han er ikke kommet ennå. Ergo kan ikke denne​​ tyven​​ gjøre noe som helst mot den kristne menighet. Og når han står fram, er det Israel som blir hans ofre, og et stort holocaust vil komme i Israel. Sak. 13, 8 forutsier bare 1/3 overlevende. Se også 5. Mos. 28, 62 om en liten rest overlevende.

EKSEMPEL 2:

En besøkende predikant fra USA stod fram i de nevnte TV-programmene, og uttalte blant annet følgende – i sin uvitenhet:

“Som Jesus gjorde, slik skal også vi gjøre det, han gjorde under og tegn og han vakte opp døde”.

Dette er gammelt pinsekarismatisk stoff og vranglære, så det er ikke noe enestående med vedkommende fra USA. Dette er noe som fantes allerede fra før Azusa Street vekkelsen i Los Angeles i 1906-1913, og som har holdt seg opp gjennom de over hundre årene siden den gang. Men det er et yndet munnhell og en​​ kjepphest innen pinsekarismatikken, at vi, den kristne av vår tid, kan gå rundt og gjøre Jesu mektige gjerninger, som jo bestod av tegn, undere og mirakler.

Jeg noterte meg at flere av de alvorlig syke som ble tatt under predikantens forbønn og åndelige påvirkning (han påstod å kunne se inn i de syke der, hva de led av mer spesifikt)​​ ikke ble helbredet der TV sendte på direkten.​​ 

En dame i rullestol, lam og ufør, ble løftet opp av to sterke menn og holdt oppe mens predikanten talte til henne og ba – men det endte med at de måtte sette henne ned i en av stolene i salen. Hun var like ufør. ​​ 

Noe av det samme skjedde i neste møte dagen etter, men da med en dame som var avhengig av kraftig gå-stol. Hun led av mangel på balanse og var stiv i kroppen og kunne ikke gå ordentlig. Heller ikke hun ble helbredet. En mann fra det sørligste Norge sa i intervju i en kristen avis, at han opplevde å bli kvitt smerter i arm og skulder, etter forbønn.​​ 

I forbindelse med å lære fra Bibelen, før predikanten startet sin betjening av syke i forbønn, pekte han blant annet på at Det nye Testamente i Bibelen, ikke var befestet ved at vi, de kristne arvinger, skulle dø, men det var han som hadde opprettet Testamentet (tenk,​​ arvesak) som ved sin død gjorde at vi arvinger fikk Testamentet gjort gyldig for oss, og kunne ta i eie det Testamentet innebar av verdier – underforstått: Jesus testamenterte som arvegods til oss, den kristne menighet,​​ alle sine undere, tegn, mirakler og åndelige kraft til å utføre de samme ting som ham selv!

De fleste kristne vet at uttrykket​​ “Det nye Testamente”​​ er hentet ut fra Jesu ord i Luk. 22, 20:

“Dette er​​ den nye pakt​​ i mitt blod….”

Da må jo konsekvensen av denne predikantens resonnement omkring Jesu undere og at vi har arvet disse, i og med at han døde og gjorde oss til arvinger av alt det han selv hadde, være dette at​​ da skulle det i fullt monn bli utført de samme undere, tegn og mirakler, på full høyde med Jesu mirakler!

Men var det dette som skjedde i de TV-sendingene jeg så?​​ 

Nei, dessverre. Det jeg var vitne til, var en amerikansk predikant som fortvilet ba til Gud og prøvde å få mirakler og under til å hjelpe disse syke som søkte forbønn for deres plager og handikapp.​​ 

Predikanten er dessverre under den nevnte onde slavedriveren som jeg kaller​​ Uvitenhet i Guds Ord. Og hvilken brutal og hensynsløs slavedriver!​​ Han lar den kristne håpefulle troende bli stående naken og bar, åndelig talt, og blottet for virkelig kraft. De syke forblir syke og den lamme forblir lam. Gud i sin nåde, kommer dog inniblant til hjelp og enkelte får et bønnesvar. Slik som sørlendingen som ble kvitt skulder-smerter.​​ (Jeg tar kraftig forbehold allikevel, for det kan være okkultisme siden predikanten driver ren falsklære).

Vi vet kanskje ikke helt​​ om det virkelig er Gud​​ som utfører slikt, for hvorfor skulle Gud opptre i en samling der man driver ren løgn og ditto praksis i Herrens navn? Der man ikke har den minste lille peiling på hva som er hva i forhold til​​ Bibelen? Mon tro om ikke det kan være andre​​ krefter​​ som blander seg inn i et slikt selskap? Tenk over det.

Men slik var det ikke i Apostelgjerningene. Der ble​​ alle helbredet, og aldri finner vi tilbakeslag og slikt. Slik virket nådegavene; de var helt fullkomne og alltid uimotsigelige!

Hvorfor?

Jo, den største tabben til predikanten har vært at han ikke har lest nøye nok i Det nye Testamente (nye pakt) –​​ til hvem dette Testamente er utstedt. ​​ Hva sier teksten øverst på Testament-arket?

Paulus har svaret:

“Se dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en NY PAKT (TESTAMENTE!) med​​ ISRAELS HUS OG JUDAS HUS”.​​ Hebr. 8ff.

Paulus siterer fra Jer. 31, 31 i Hebreerbrevet 8. Predikanten i TV-møtene ville ha det til at Testamentet fra Jesus var utstedt til​​ oss hedninger i troen. Men det er feil. På testament-arket (Bibelen) står det navnet til​​ Guds nasjon og eiendom, Israel og Juda.​​ Det vil si, slik de var oppfattet idet de jo ble splittet i kongeperiodene, til et Nordrike og et Sydrike.

Faktisk var det slik med Jesus, at det var nettopp derfor at han sa til folket i Matt. 15, 24:

“Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får AV ISRAELS HUS!”

Matt. 10, 5-6 sier det samme:

“Gå ikke på veien (ut) til hedningene, og gå ikke inn i noen av samaritanenes byer (de var hedningeslekter) –men gå heller til de tapte får av ISRAELS HUS!”

Hvorfor ikke til oss hedninger, og bare til Israel? Jo, for​​ Testamentet var adressert BARE til Israel, vi hedninger var aldri tatt med.​​ 

Derfor finner vi at Paulus lærte:

“Kom i hu at dere (hedninger) på den tid var​​ UTEN KRISTUS, UTESTENGT FRA ISRAELS BORGERRETT OG FREMMEDE FOR PAKTENE (TESTAMENTER) MED DERES LØFTE.​​ Dere var uten håp og uten Gud i verden.”​​ Ef. 2, 12.

Vi var overlatt til samvittighetens lov, som hedninger, mens Israel hadde alle disse ting som var gitt dem i de to pakter (Sinaipakten med Abrahamsløftet​​ inkludert, og Den nye Pakt til Israel i Jesu blod, som avløste Sinai pakten). ​​ Rom. 2, 14-15.

Bare Israel hadde fått lovt Den nye Pakt i Jesu blod, og derfor sa han det han sa i Matt. 10, 5-6 og i Matt. 15, 24; likeså finner vi tydelig at Kristus ikke noen gang var hedningenes lærer:

“For Kristus er blitt en tjener for​​ de omskårne (jødene, Israel)​​ for Guds sannferdighets skyld, for å stadfeste løftene til fedrene.”​​ Rom. 15, 8.

Vi finner også at Peter og de elleve, BARE var gitt å tale til​​ de omskårne, altså – jødene, Israel.​​ Gal. 2, 7.​​ 

Og i Apostelgjerningene får vi lese om at de som var arvinger i dette Testamentet, de troende JØDER, fikk nettopp disse ting som Jesus utførte før han dro tilbake til himmelen: Tegn, under, mirakler, utdrivelse av onde ånder, dødes oppvekkelse, etc. Mark. 16, 20 er helt klar:​​ “Men de gikk ut og forkynte over alt (hele landet). Og Herren virket med og stadfestet Ordet ved de tegn som fulgte med.”​​ Apostelgjerningenes ord viser disse tegnene.

Men vi, sier Paulus, vi hedninger…vi var UTESTENGTE FRA DETTE.

Vi kom ikke inn i bildet annet enn som tilfeldige proselytter i aposteltiden, og måtte podes inn i Israels gode oljetre (de messianske troende menigheter) og leve på​​ Israels velsignelser, men med Israel bak rattet og oss selv i baksetet. Rom. 11, 11.

Men så falt Israel (Apg. 28, 25-28 mv.) og dermed rullet Gud hele Testamentet sammen, og la det på sin hylle helt uvirksomt. Israel aborterte hele testamentet i deres vantro. Alle mirakler og nådegaver som sådan, forsvant med fallet til Israel. Og dermed åpenbarte Gud for Paulus tiden med menigheten, Ef. 3, 1-9. Vi har en annen troslære enn Israels messianske troende i aposteltiden.

Det er​​ derfor​​ at denne predikanten ikke kunne reise opp de lamme personene og de øvrige syke i TV-møtene i stil med det apostlene gjorde i sin tid.​​ 

Han manglet ikke tro, han manglet ikke åndelig mot, han var ikke dum eller ko-ko, han var bare i klørne på​​ uvitenhetens brutale slavedriver.​​ Jeg synes virkelig synd på denne mannen – han virket oppriktig, uansett om han kunne synes å gå vel langt i sine bestrebelser og trosoppfatning i Bibelen og overfor de syke i møtene.

Å, vi mennesker, som vi strever og sliter og lar oss torturere og piske og jage opp under den nådeløse​​ Uvitenhetens Slavedriver, uvitenheten i Guds Ord. Det er derfor at Paulus skrev til oss:

“Legg vinn på å kunne framstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke har noe å skamme seg over,​​ en som på rett måte utdeler sannhetens ord.”​​ 2. Tim. 2, 15. ​​ 

På gresk grunntekst står det,​​ som kutter opp, deler opp Logos​​ (Guds Ord) rett, slik at det blir forstått! Nå har jeg gjort det for leseren: Jeg har påpekt at den rette adressaten på det nevnte Testamente, er Israel. Ikke menigheten, der vi nå jo er alle nasjonaliteter. Jøde og hedning er satt likt i troen.

Disse saker var jeg en del inne på i det første kapittel i boken du leser. Vi trenger å høre det om og om igjen.

Vi er ikke med i Det nye Testamentet overhodet. Menigheten har intet med Israel å gjøre. Vi er en ny skapning,​​ ett nytt menneske, og Mose lov er avskaffet for den tid som menigheten opererer. Men Testamentet gitt Israel, innbefattet at de skulle få Den Hellige Ånd til å skrive Guds lov (Moseloven) i deres hjerte og sinn, slik at de skulle holde den. Og de skulle ha Israels mirakelkraft inkludert. De fikk altså den velsignelse vi ser i 5. Mos. 28, i og med Kristus.

Så det er utelukket at Den nye Pakt er til menigheten, for i vår tid er Mose lov helt ute av kraft! Ef. 2, 15.

Her er ikke jøde, ikke greker, skyter, barbar,….osv. Kol. 3, 11.

Bare Efeserbrevet, Kolosserne,​​ og Filemon​​ er skriv rettet til menighetens tid, og hvor man ikke finner Israel som en Guds nasjon. Men tegn og mirakler var bare gitt for Israel i aposteltiden.​​ 

Ikke finn deg i lenger å være under​​ uvitenhetens brutale slavedriver​​ – la sannheten i Bibelen sette deg helt fri!

EKSEMPEL 3:

Fra møteleders side i disse TV-møtene, kom det mye rart. Det vil si, totalt ubibelske ting som ikke har Guds underskrift overhodet.

En av disse merkverdigheter var som følger:

Møteleder sa at han fikk beskjed fra Gud om å – jeg siterer:​​ “Så inn en bil”​​ – altså å gi bort bilen sin til en annen person. Han nevnte en av de ansatte i TV-selskapet hvis jeg husker riktig. Bilen var en BMW. I sin videre forklaring kom det da fram at han gjorde dette,​​ for da ville Gud måtte velsigne ham tilbake i en eller annen form.​​ Behovet for en bil ble påtrengende etter at den var gitt bort, og han gikk og leaset en Mercedes 4x4 type. For kort tid siden ble han påkjørt av en mann med en stor pickup, og Mercedesen kraftig skadet.​​ 

Så forteller han: “Hadde jeg fremdeles hatt BMW’n hadde jeg ikke stått her i dag, da hadde jeg vært død! Så Gud reddet meg ved å gi meg denne innskytelsen å gi bort BMW’n og heller få meg en annen bil.”

Underforstått, nå bør vi troende gå i gang og​​ “…så inn eiendeler…” – antakelig og aller helst inn i TV-selskapets kasse?!​​ Ja, ikke vet jeg. Men møteleder må jo i fullt alvor mene at skal vi bli velsignet, så må vi hele tiden gi bort, osv.

Men har da leseren (og tilhørerne til TV-programmet) glemt sannsynligheten av at flere hundre mennesker nok må ha overlevet – med bravur – bilkollisjoner i en tilsvarende BMW? Det er​​ ikke gitt​​ at enhver som kjører slik BMW er mere utsatt for å krasje enn med andre merker.

Og på den andre siden, hvor mange kan ha blitt skadet eller drept (om noen) i kollisjoner med tilsvarende Mercedes 4x4 som møtelederen satt i? Og hvorfor forekommer det at andre troende enn møtelederen, har måttet finne seg i å omkomme i bilkollisjoner? Hvorfor skulle Gud gi møteleder en stor fordel ved å prioritere ham, som har​​ sådd inn en bil,​​ framfor andre troende? Bibelen sier at​​ vi alle​​ er velsignet i Kristus.​​ 

Bil eller ikke bil. Slik​​ såing​​ er intet annet enn​​ lovisk trelldom​​ og en type hvitemagi, der man er havnet ut i havesyke mere enn gleden ved å gi. Og en annen ting: Denne møteleder, stod fram for et visst publikum både i salen der og overfor seerne, og framstilte seg selv og skrøt av sin egen givergenerøsitet, -“tenk, jeg har gitt bort min bil som en veldedighet, er jeg ikke prektig?”​​ Han vet å bruke TV-mediet til å fremsette seg selv som prektig, men hva sier han om folk når de ikke kan høre ham? Jesus sparket til fariseerne og fordømte dem sterkt for å være slike som gav sine almisser så alle måtte legge merke til det, og å få ære av folket og hilsninger på torvene. Så Bibelen viser oss at slike som denne møtelederen, blir fordømt av Herren for å framstille seg selv som en som er​​ prektigere enn andre.​​ Har han glemt hva Jesus sa om disse bibelske prinsippene?

“Ta dere i vare så dere ikke gjør deres gode gjerninger for øynene på folk, ​​ for å bli sett av dem. Da har dere ingen lønn hos deres Far i himmelen. ​​​​ Når du gir almisse, skal du ikke gjøre det kjent med basun (møtelederen brukte TV-mediet, og det er nesten verre enn en basun),​​ slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker.​​ Sannelig sier jeg dere: De har alt fått sin lønn! Men når du gir almisse, da la ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør,​​ slik at din gave kan være i det skjulte.​​ Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare.”​​ Matt. 6, 1-4.

Prinsipper som er gyldige i alle tidshusholdninger, dette å ikke drive hykleri og stjele til seg personlig ære for å meske seg framfor andre. De sier at de tror på​​ Jesus disse karismatikerne….men når har de tenkt å følge hans prinsipper for rettferdighet og integritet?

Dette er intet annet enn god gammel støvete trosbevegelses- bekjennelsesmagi og “Name-It-And-Claim-It”, sammen med​​ “Seed Faith”​​ okkultismen som Oral Roberts en gang stod for.​​ 

Hvor finner vi slik åndelig overtro og okkultisme/trylleri hos apostlene? ​​ Hos Paulus? ​​ Drev apostlene og gav bort sine hester og kjerrer, for at de skulle​​ “Bli velsignet”? Hvorfor har ikke Bibelen noe om denne praksisen? Faktum er at Bibelen har intet om bort imot 90 prosent av den praksis og læreforståelse som en finner i pinsekarismatikken! Det er fri diktning og​​ menneskets egen oppfinnsomhet og villfarelse​​ som produserer slike utskeielser. Gud velsigner ingen ut fra slik hvitemagi! Dersom denne programlederen vil unnskylde seg med at han tross alt gav den bort, - så var det ikke dette Jesus ba apostlene å gjøre. Han sa, selg alt det dere eier og gi til de fattige, kom så og følg meg…..osv.​​ 

Menigheten i Jerusalem​​ lot apostlene etablere en felleskasse, og dermed dele ut penger, mat og ting ut fra en rettferdig ånd. Mens programleder gav bort en BMW direkte til en av de som jobbet i TV, antakelig uten å vurdere dette opp mot andre ansatte. Hva vil de andre i selskapet tenke om en slik handling? ​​ Blir det noen go’tone blant ansatte når én bestemt skal gjøres stas på slik, og ikke alle bli tilgodesett i en eller annen form? Ja, slike spørsmål er helt på sin plass.

I Apg. 2, 42-45 og omtalen av det jødiske brorskapet i Jerusalem i den tidlige aposteltiden under Peters ledelse, finner vi at de hadde en​​ felleskasse med penger og gods, og det ble distribuert ut til de trengende gjennom det system de hadde for dette. Vi leser ikke om noen som fikk tilbake en eventuell hest eller esel eller vogn mv. – eller at de på privat basis drev med slikt utenom Peters og de øvriges vitende. Ananias og Saffira gav bort nesten alt, unntatt en viss sum penger. De ønsket å bli beæret for å være bibelske givere og etterfølgere av Herren; men i virkeligheten svindlet de Den Hellige Ånd. Gud brukte Peter til å dømme disse svindlerne til døden, men ikke før de fikk en sjans til å bekjenne deres synd. Apg. 5ff.

I menighetens tid er vi ikke henvist til noen lov om “Såing og høsting”,​​ men vi er alle gitt å være​​ “…velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus”.​​ Jordisk gods nevnes ikke i noen løfteform. Ef. 1, 3.

Det aller verste med slik​​ “Såing og høsting”​​ i den tro at dette er bibelsk og etter Guds vilje i menighetens tid, er at det griper fatt i noen mennesker akkurat slik Ananias og Saffira ble grepet av grådighet. Gi bort – men forvent at Gud som svar vil​​ gi deg noe bedre enn det du selv gav bort!​​ Dette er en snedig satanløgn, som uvitende predikanter forfører troskyldige kristne inn i.

Jeg tror nok at resultatet av slik misforstått​​ såing,​​ kan ende opp med​​ forbannelse​​ mere enn velsignelse.

Hva lærte apostlene om vårt forhold til jordisk gods, penger og hverdagslig håndtering av slike forhold?

Fil. 4, 11-13:​​ “Jeg sier ikke dette fordi jeg har manglet noe.​​ For jeg har lært å være fornøyd med det jeg har.​​ Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår, jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og alle ting er jeg innviet – både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.”​​ 

1Tim. 6, 8-11, den beste formaning jeg vet om i disse ting:

“Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det. Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster,​​ som senker menneskene ned i undergang og fortapelse.​​ For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen faret vill i troen, og har​​ gjennomboret seg selv med mange piner.​​ Men du, Guds menneske,​​ FLY BORT FRA ALT DETTE!​​ Og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet.”

Ef. 5, 5 samstemmer på flere punkt:​​ “For dette vet og skjønner dere at ingen som driver hor eller lever i urenhet (homofili), heller ikke noen som er​​ pengegrisk​​ – han er jo en avgudsdyrker – har arv i Kristi og Guds rike.”

Bokstav-ryttere er slike som tror at f.eks. 1 Tim. 6, 8 om at vi skal nøyes med mat og klær, dermed ekskluderer alt annet! Selvsagt kan vi eie og bruke alle nødvendige ting og tang i vår hverdag – slikt som å ha biler, hus, gressklipper, vaskemaskin og tørketrommel, støvsuger, you name it. Paulus’ formaninger har intet med slikt å gjøre. Han formaner imot en stadig misnøye og​​ gnagende havesyke…inkludert pengegriskhet.

Denne hvitemagien som Oral Roberts innførte i sin tid, med å så-og-høste har koplinger mere mot pengegriskhet enn pietistisk giverglede! ​​ La oss ta oss i vare for slikt. Ikke tro på alt det tøv som pratesyke predikanter slenger ut av seg enten det er på TV eller over talerstolene. Les heller Bibelen.

Hvis man er fornøyd med det man har (Paulus i Fil. 4) – skal dette medføre at dermed gir man bort det man er så fornøyd med? Skal vi på en måte “Ofre til Herren”​​ ved å gi en bil eller klokke eller en dress, etc.? Da er vi jo kommet inn i katolsk overtro. I visse land forekommer det at katolske prester ofrer haner og høner til Gud,​​ for å blidgjøre Herren i hans vrede!

Hvem er så enfoldig og tror at å gi bort ting, kunne gi giveren en særlig gunst hos Herren framfor andre troende?

Det er Kristi offer på Golgata som er det velbehagelige engangsoffer Gud har mottatt, og gjennom dette er vi alle velsignet i troen​​ uten gjerninger.​​ Ef. 2, 8.

La oss ikke falle i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster – la oss høre på vår apostel Paulus!

Apropos, jeg nevnte møteleders snakk i TV-kampanjen – der han skrøt av å ha​​ sådd inn sin bil​​ underforstått slik at han skulle bli velsignet tilbake av Gud – så la meg ikke uteglemme selve hovedpunktet i dette: ​​ TV-seerne ble straks oppfordret til å – jeg siterer,​​ “Så inn ditt mirakel”​​ og sende pengegaver til TV-stasjonens konto, slik at du kunne få deg et mirakel! Var det noen som snakket om Luthers harde kamp mot avlatspredikantene til pave Leo X på 1500-tallet? Nå er avlatshandelen flyttet over til å bli en​​ “Bless-me-Lord”​​ der du kan kjøpe mirakler på nett. Hvilken total idioti! Og dette finnes det kristne som faktisk tror på…det er ganske utrolig.

Dette er akkurat samme pengeinnkrevingssystem som “Seed-Faith” Oral Roberts drev da han levde. Og som de fleste amerikanske healing predikanter har kopiert. På den ene siden mirakler dersom du pøser inn penger, og på den andre siden, dersom du ikke gir inn eller sår inn penger, så kan du forvente ikke bare at mirakler uteblir, men du kanskje kan forvente å høste forbannelser. God gammeldags avlats-virksomhet. Men naive kristne givere kan bare takke seg selv når de tror slike dumheter. Jeg tror faktisk, dersom nå Gud hadde drevet individuell dømming nå i nådetiden (og det gjør han ikke!) – så ville giverne i dette spinnville scenariet nok oppleve å høste forbannelser dersom de gav inn til en virksomhet som lyver om Herren og hans ord i Bibelen. ​​ Naive givere, som dermed støtter falsklære og okkultisme i Herrens navn, kan prise seg selv lykkelige for at ikke Gud driver domshandlinger slik vi ser i Apostelgjerningene. Det er tiden med nådeevangeliet nå, og ikke dommer fra Gud.

EKSEMPEL 4:

Vi oppholder oss fremdeles ved disse merkelige TV-møtene, og igjen med denne amerikanske predikanten som frontfigur.

Grepet av​​ Uvitenhetens Slavedriver​​ – presterte han å uttale at den kristne​​ kan miste sin helbredelse,​​ og brukte en god del av prekenen til å prøve å vise i Bibelen hvordan man skal​​ beholde sin helbredelse.

Jeg tror vel ikke at vedkommende var der for​​ bevisst​​ å svindle med Bibel i hånd. Jeg må bare prøve å tenke det i god tro. Men jeg kan ikke garantere dette, for å være ærlig.​​ Gud vet, om ingen annen.

Men her lukter det nok den gode gamle garderings-teknikken fra trosbevegelsen:

Når ikke mirakel-forbønn virker – og den syke får tilbakefall,​​ da legg skylda på den sykes manglende tro eller trosteknikk. Han har ikke gjort de​​ riktige bekjennelses-triksene, og må da forvente å få tilbake de sykdommer han mente seg helbredet fra.​​ 

For hva lærte predikanten? Jo, sykdommer er egentlig demoner som kaster seg over en og frambringer sykdommer. Og han sa at Jesus lærte at når en demon var faret ut, og huset (kroppen) den hadde bodd i ble rent og feiet og ryddig, men forble tomt, så flyttet sykdomsånden inn igjen i kroppen og tok med seg andre onde ånder verre enn den selv!​​ 

Men Jesu tale om disse ting var en tale om​​ hva som ville skje med Israel,​​ hvis de ikke tok imot Jesus som Messias, nasjonalt! Det hadde intet å gjøre med enkeltmenneskets forhold til eventuell demonbesettelse eller sykdommer.

Matt. 12, 45 viser oss at Jesus ikke talte om sykdomsånder eller demoner i alminnelighet, men om den vantro ulydige nasjonen Israel:

“Da går den bort (demonen) og tar med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og bor der. Og for det mennesket blir det siste verre enn det første.​​ SLIK SKAL DET GÅ MED DENNE ONDE SLEKT.”

Kan det være noen tvil?

Så denne amerikanske predikanten var inne i en flerfoldig misforståelse i forhold til demoner, sykdom og slikt. For det første, så talte ikke Jesus om noen​​ sykdomsånd,​​ og for det andre, så var det ikke tale om vanlig åndsbesettelse, men en konstruert situasjon laget for​​ å fortelle fariseerne at Israel ville gå under dersom ikke de tok imot Jesus som Messias.​​ Og deres gamle ulydighet i historien, som hadde ført til flere deportasjoner – sist med Nebukadnesar i år 586 f. Kr., ville være lite i forhold til den ødeleggelse som nå stod for døren. Det ville bli syv ganger verre!

Og slik ble det! Romerkrigen i årene 66-70 medførte en katastrofe som Israel aldri har opplevd maken til. Det har holdt seg til denne dag. Spredningen av jøder i verden ble enorm.

Intet av denne demon-belæringen i Matt. 12 kan brukes i forhold til syke menneskers ønske om å få helbredelse fra Gud ved forbønn, eller at dersom man har fått forbønn og blitt frisk, så skulle en bli angrepet av samme sykdom dersom man ikke har fylt seg med riktig​​ “tro”​​ slik at man klarer å holde demonen fra livet.

Dette er, slik som med ovennevnte “Seed Faith”, god gammel hvitemagi og trostriks som likner på vantro mere enn tro. Tro heller på Kol. 2, 15:​​ “Han​​ avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset.”​​ Herren har gitt menigheten overtaket!

Ikke noe tilfelle i Bibelen vitner om at sykdom vender tilbake til noen som ble helbredet i aposteltiden. Ikke ett eneste tilfelle. Og dette må vi legge oss på hjertet når predikanter som tjener den brutale​​ Uvitenhetens Slavedriver, uvitenhet i Ordet, når de kommer på TV-ruten eller på talerstoler her til lands.

EKSEMPEL 5:

Nå vil jeg ta opp noe som en ofte hører fra misjonsmarken der ute i den tredje verden. Det har på forskjellige måter opp gjennom tidene, særlig gjennom misjonsvirksomheter som har koplinger til pinsekarismatikere, både de norske, men i særlig grad de amerikanske, vært​​ visjoner av Jesus direkte overfor ufrelste mennesker.​​ Jeg er sikker på at de fleste av leserne har lest eller hørt om slike ting. Nemlig at folk sier at​​ Jesus viste seg for meg og sa…..osv. ​​ osv. –​​ og ofte får man da høre om eksempelvis muslimer som begynte å tro på den kristne Gud fordi Jesus viste seg for dem, etc. Også andre liknende tilfeller har blitt servert, enkelte ganger i bokform. Jesus viste seg for dem og dermed ble de frelst, og overbevist om at man måtte bli kristen. En av de mest kjente karismatiske personligheter, Kenneth Hagin Sr. som døde av sykdom i 2003, utgav blant annet en bok kalt​​ “Seven Visions by Jesus”,​​ på norsk Syv syner av Jesus. Jeg har selv lest den – og den er et reelt falsum og helt usann.

Folk både i øst og vest har vitnet om at de har vært i himmelen og at de også har vært i helvete,​​ (slik jeg alt nevnte vedrørende Daniel Eketchuk, som påstås å ha blitt oppvakt fra de døde av Bonnke)​​ med detaljerte beskrivelser av disse stedene….men tro meg: Det er falske ånder fra djevelen, falne englekrefter,​​ som står bak slike syner og åpenbaringer. Ikke finner vi slike foreteelser i Bibelen, og det må derfor avvises totalt.​​ 

Helvetesvisjoner er okkult og demonisk på én gang. Det finnes faktisk ikke noe evig helvete for syndere, det er en​​ hedonistisk vranglære som er inn sneket i kristenheten via babylonismen​​ i gammel tid. Ingen av apostlene kommer med beskrivelser av detaljer vedrørende himmelen – så hvorfor skulle vel Gud finne på å vise fram himmelen for mindre viktige personer enn sine egne personlig utvalgte apostler? Vi skjønner fort at slikt er bare tøv og et falsum. Bøker om himmel og helvete selger som varmt hvetebrød, og utgiverne blir ganske velbeslåtte med penger av disse løgnene.

Bibelens norm for at mennesker skal komme til tro på evangeliet for frelse er gitt oss i Guds ord:

“Det du har hørt av meg (Paulus) i mange vitners nærvær, overgi det til trofaste mennesker, som også er i stand til å lære andre”.​​ 2. Tim. 2, 2.

Dette er et erke ord for oss i menighetens tid, folk skal komme til tro ved å høre OSS, vi troende, tale og vitne om​​ det vi har hørt (lest i Bibelen fra Paulus’ menighetslære) –​​ underforstått,​​ ikke ha noen inntrykk eller læreinitiativer ved syner og visjoner, eventuelt om noen ånd påstår å være Jesus e.l.​​ 

Bibelen advarer tvert imot å la seg lede og påvirke av åndskrefter, for disse er sannsynligvis fra Satan, og vil føre mennesker vill fra sannhetens ord slik vi har fått ved Paulus.

Paulus advarte mot det faktum at Satan kunne kle seg om, eller skape seg om i sitt ytre, slik at han ble oppfattet som en​​ lysets engel, altså en som kunne vinne tillit overfor de han viste seg fram for. William Marrion Branham var en slik amerikansk pinsepredikant, som fikk ‘englebesøk’ – og av historien omkring denne hendelse, kunne jeg forstå at det var​​ Satan i skikkelse av en lysets engel​​ som forførte Branham inn i en kristen type okkultisme. Det var ikke Herren!

Vi mennesker er ofte så utrolig naive og godtroende, og har lett for å la oss dåre når noen sier: Jeg har sett Jesus, han viste seg for meg og talte med meg.​​ 

I Bibelen finner vi at Jesus bare viste seg for tre personer etter at han var faret opp igjen til himmelen: Stefanus, martyren, Paulus og Johannes. Der stopper det.

Men tar vi opp alle de påstandene som er kommet fra alle verdens kanter om at Jesus har vist seg for dem, talt med dem og bedt dem tre inn i tjeneste for ham, så krasjer dette helt mot Bibelens etablerte norm.​​ 

Aldri finner vi at Herren åpenbarte seg for noen andre enn personer fra sitt eget folk, jødene. Han ble en tjener for de​​ omskårne, sier Rom. 15, 8. Altså, bare for jødene.​​ 

Og så skulle altså Jesus drive regulær direkte-evangelisering i vår tid der han blir påstått å ha vist seg og talt direkte med en masse mennesker…nesten som om det var en regulær foreteelse!​​ 

Vi må bare forstå at hvis det er sant at alle disse menneskene har hatt besøk av overnaturlig karakter, av engleliknende vesener, eller ‘Herren selv’ – så er dette fra de falne englekreftene, Guds fiender i åndeverdenen i himmelrommet (Ef. 6ff). Disse kreftene er det vi holder opp troens skjold imot og slukker dermed alle den ondes brennende piler.

Satan i sitt listige bedrag har maktet å få troende til å lese Bibelen opp-ned, og til å forsvare denne visjons-manien med Peters ord om Joelsprofetien:​​ “Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyte av min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal​​ tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner,​​ og de gamle blant dere skal ha drømmer.”​​ (Apg. 2, 17).  ​​​​ Dette var bare talt til Israel og ikke til oss hedninger!

Det er ubibelsk å ‘komme til tro’ ved at en påstått ‘Jesus-åpenbaring’ har funnet sted. Det bibelske og rette er å komme til tro ved at en allerede frelst troende person taler til en med evangeliet og dermed, ved hørelsen av dette skapes det tro og vedkommende mottar Guds nådefrelse.

Denne norm vil jeg formane alle leserne om å holde seg strengt til, og avvise alle former for tøv om ‘Jesus syner’ og ‘englebesøk’ – det er rett og slett en satanisk virksomhet i tråd med de kreftene som Ef. 6 advarer imot!

 

EKSEMPEL 6:

Dette eksempel vil dreie seg om en av de mest brutale kjepphester som har herjet kristenheten i hele pinsekarismatikkens historie, både her hjemme og ute:

Falsklæren om at den kristne har​​ helbredelse i Jesu sår.

Har man først blitt innviklet i denne læreforvirringen, langt borte fra Bibelens sannhet, så blir det som å ha gått seg helt vill – ikke på Finnskogen, selv om den er stor, men som å ha havnet i Amazonas, og med fare for ville livsfarlige dyr i hælene. Et område, som åndelig talt, får Finnskogen til å virke som en liten koselig park.

Læren er så ubarmhjertig at den ruinerer enhver til skinnet. Man opplever at læren er en​​ syvende far i huset –​​ det er som å sloss med et endeløst byråkrati som har som eneste oppgave å se til at​​ du ikke får tak i​​ det som du mener å ha krav på etter læren!

Ved første tanke, virker det jo helt utrolig at den kristne har​​ automatisk helbredelse​​ på grunn av Jesu sårmerker, slik Jes. 53, 4-5 proklamerer:

“Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.”

Men likesom Den nye Pakt bare var gitt Israel, ikke oss hedninger og proselytter (Ef. 2, 12; Hebr. 9, 15) – så var ikke disse ordene i Jes. 53 talt til andre enn​​ til Israels hus og Judas hus.

Jesus var bare utsendt til sine egne: De fortapte får av Israels hus. De som står nevnt i Herrens Testamente (Luk. 22, 20; Jer. 31, 31-34).

Vi hedninger var utestengt fra alt dette, men ble gitt fri nåde UTENOM NOEN PAKT, i det at Israel var falt fra Gud i Apg. 28, 25-28 – slik Ef. 1-3 kap. vitner om. Paulus fikk åpenbart​​ hemmeligheten med en ny tidshusholdning, der ikke Mose lov, eller Israels pakter og løfter var med, og slik at jøde og hedning ble satt likt i tro.

Så det som Jes. 53 taler om eventuell legedom, var bare gitt Herrens eget folk, Israel.

Også her, er det dobbel misforståelse ute og går: 1. Dette var lovt bare til Israel. 2. Det tales ikke om individuell legemlig helbredelse, men at Gud ved Jesus ville lege LANDET fra dets frafall, og sette seg som Konge i Jerusalem dersom de omvendte seg alle.

Se Apg. 28, 27: Israels fall blir erklært av Paulus ….

“For dette folks hjerte er blitt sløvt, deres ører er blitt tunghørte og sine øyne har de lukket igjen, så de ikke skal se med øynene, ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet,​​ og ikke omvende seg så jeg kan få lege dem.”

Guds egen sluttkonklusjon om Israel da Paulus konfronterte dem i Rom år 61-62 var at de IKKE i denne omgang, under apostlene, ville omvende seg så Herren​​ kunne lege landet!​​ Og dermed var Israels fall et faktum. De ble ødelagt i år 70.

Det var denne type legedom Jesaja talte om bl.a. i Jes. 53. Men vi finner dette hos de fleste av de større profetene: Gud ville​​ lege landet, det vil si – gi Israel en gjenreisning av Davids kongerikes storhet, dersom de omvendte seg og trodde Jesus som Messias. Se også Apg. 1, 6.

Legedom i Jesu sår er en falsklære hvordan man enn snur på det.

I apostlenes uttalelser slik vi ser i Apostelgjerningene, finner vi​​ aldri referanser til noe slikt løfte​​ for den troende. Peter reiste opp den lamme ved tempelporten: Det jeg har, det gir jeg deg, stå opp å gå i Jesu navn! ​​ Og den lamme sprang opp.

Paulus i Galatia år 43, sammen med Barnabas: Da han så at (den lamme) hadde tro til å bli helbredet, ropte han: Reis deg og stå på dine føtter! Da sprang han opp og gikk omkring.

Og i ingen av de andre tilfeller av mirakler og helbredelser finner vi noen lære om​​ legedom i Jesu sår.​​ Heller ikke i lærebrevene finnes noe slikt. Men dette er blitt en av de verste negative kjepphester innen karismatikken, og trellbinder mange troende syke i et falskt stressende håp om en dag å klare å gripe fatt i et mirakel fra Gud.

TV-predikanten jeg nevnte ovenfor, sa også feilaktig:​​ “Helbredelse fra Gud, det er en prosess som skjer over tid, mens mirakler er noe Gud gjør med en gang.”

Her ser vi at dette er feil: Lukas skrev at mannen i Lystra hadde tro​​ til helbredelse.​​ Og mirakuløst ble han øyeblikkelig helbredet da Paulus befalte ham å reise seg opp. Helbredelse er ikke en prosess, det er et mirakel. Men når vi tar forkjølelsesmedisin og antibiotika mm., da kan vi bli friske over et tidsrom. Det er ikke et mirakel. Naturen får litt hjelp gjennom medisiner og legeinngrep.

I TV-selskapets egen reklameomtale av møteserien, opplyste de at denne predikanten fra USA oppfordrer kristne til daglig å proklamere at vi har helbredelse gjennom Jesu sår. Han oppfordrer dermed troende til å​​ proklamere en ren løgn​​ og en falsklære. Det er riktig vakkert gjort, hva?

Riv deg løs fra​​ Uvitenhetens Slavedriver, væpne deg med rett inndeling av Bibelen, og unngå alle snarene og fellene som den karismatiske delen av kristenheten har falt i. Denne praksisen som karismatikerne viser både på TV-ruten og ellers, gjør at verden der ute ser på oss kristne som klovner.

Og i slike tilfelle har de faktisk rett.

 

EKSEMPEL 7:

Dette blir siste eksempel i denne rekken på syv, og kanskje blir det dette eksempel som blir ‘spikeren- i- kista’ i forhold til å bli forledet til å ta alle Jesu løfter til disiplene inn i menighetens tid, og prøve å avtvinge Gud mirakler og undere som vi måtte mene vi trenger.

Igjen vil jeg da ta fram de ord som Jesus klart sa fra om seg selv og sin tjeneste her på jord, nemlig at han​​ bare​​ var kommet for å tale til sitt eget folk, Israel.

Matt. 15, 24:​​ “..jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus!”

Matt. 23, 10:​​ “La heller ikke noen kalle dere lærere, for én er deres lærer, Messias.”

Rom. 15, 8:​​ “…Kristus er blitt en tjener for de omskårne (jødene) for Guds sannferdighets skyld, for å stadfeste løftene til fedrene.”

Alle kristne bekjenner og påstår at de “tror på Jesus” – men det viser seg i praksis at de fleste tror ham bare i den forstand at de selv har valgt seg privat HVA de vil tro på av alt det han lærte.

De tre markante skriftstedene ovenfor, er typiske for det sistnevnte. Kristne vil ikke tro Jesu lære om seg selv!

Derfor er det på tide å vende om fra denne uting, og begynne og​​ virkelig tro på Jesus.​​ Å tro på Jesus er ikke å tro på hans eksistens først og fremst, men det er å​​ tro på hans ord både om seg selv, om Faderen, og om Den Hellige Ånd, og da finner vi som en overordnet sannhet: JESUS TALTE BARE TIL ISRAEL.

Hvorfor?

Det har jeg alt påpekt flere ganger – det var fordi Den nye Pakt i Jesu blod, bare var lovt​​ “Israels hus og Judas hus”,​​ Jer. 31, 31; Hebr. 8, 6-13.

I tillegg til disse sterke ord har vi Ef. 2, 12 som viser oss at vi hedninger hele tiden siden Abrahams kall og helt ut Apostelgjerningene, var totalt utestengte fra ​​ 1. Israels borgerrett ​​ 2. Paktene ​​ 3. Løftet om Kongeriket i Israel. ​​ Og var således uten Israels håp om Riket, og uten Israels Gud i verden. (Vi var overgitt til​​ samvittighetens lov,​​ Rom. 2ff.)

Her er​​ et utvalg av de mirakelløfter som Jesus​​ bare lovte det troende Israel​​ som mottok Den nye Pakt i tro på ham, og først og fremst gjaldt disse løftene hans egne apostler. Ingen av disse løftene, befalingene eller uttalelsene har noen forbindelse til menighetens tid, den vi lever i nå:

Mark. 16, 17-18:​​ “Disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med tunger. De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.”

Joh. 16, 23-24:​​ “Alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede skal bli fullkommen.”

Joh. 17, 20-21:​​ “..jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg, at de alle skal være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg – at også de må være ett i oss, for at verden (kosmos: Israel) skal tro at du har utsendt meg.”​​ (Husk: Jesus var bare utsendt til Israel, derfor ble de tolv også bare utsendt til Israel).

Dette skriftstedet er kraftig misforstått, og er brukt til å fremme den tanke at alle trossamfunn må ‘holde sammen’ og være ett i troen, til tross for store læreforskjeller og uenighet. Nå ser vi at disse ord fra Jesus​​ bare var for Israels troende i Den nye Pakt.

Mark. 9, 23:​​ “Jesus sa til ham: Om du kan tro, alt er mulig for den som tror.”

Mark. 11, 24:​​ “Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnen, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere.”

Jeg stopper med disse ord fra Markusevangeliet. Mye annet kunne vært trukket fram, men disse få teskje-ladningene får holde. Men mange kristne må faktisk ha det inn med teskje, for i det hele tatt å kunne forstå selv de enkleste bibelord.

Vi må bare forstå Jesu egen lære om seg selv, at han mente det han sa:​​ Han var bare utsendt til Israels hus​​ – helt i overenstemmelse med Jer. 31, 31 om at Den nye Pakt bare var lovt Israel. Det er derfor man ikke får bønnesvar​​ i stil med Mark. 9, 23 og 11, 24​​ når man fortvilet ber Gud om et gitt mirakel. Bare den troende JØDE i aposteltiden kunne be ihht. Mark. 11, 24. Menigheten har ingen slike løfter om mirakler og under, det er helt avgjort. ​​ Og Den nye Pakt er sjaltet ut i vår tid.​​ Den ble abortert av det vantro Israel ved deres fall, da Paulus konfronterte dem i Rom omkring år 62, Apg. 28, 25-27.

Ikke la deg lure lenger, av fake-healere og skrytepaver av noen kampanjeevangelister, verken fra utlandet eller våre hjemlige korstogsfarere. Miraklene er 95-99% befengt med okkultisme og koplinger som hører mørket til.​​ Hvis ikke det faktisk er 100%......?

Vi er lysets barn, og vi må lære å vandre verdige for Gud!

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ En oppsummering

  • Bibelen viser oss at ingen utenom Israel ble gitt Den nye Pakt, der

Miraklene og underne var en del av innholdet.

 

  • Bibelen viser at vi hedninger var holdt bevisst utestengte fra Israels pakter, løftet

om Kongeriket i Israel, og hadde ingen borgerrett med dem.

 

  • Dermed blir det falsklære når eksempelvis T.L. Osborn hevdet

2. Mos.​​ 23, 25-26 og 15, 26 som om slike ord om helbredelse skulle

være for oss hedninger. De var bare gitt Israel i segregert betydning.

 

  • Både åndsdåp, vanndåp, tegn, under, mirakler, dødes oppvekking​​ og

utdriving av onde ånder var inkludert i Den nye Pakt – som altså vi

hedninger var utestengte fra i hele den tid som pakten ble tilbudt Israel.

Og denne tidsperioden er det vi kan lese om i Apostelgjerningene.

 

  • Dermed ser vi av Bibelen at Gud aldri har lovt noen andre enn Israel å

kunne inneha mandat til å få mirakler og undere i troen på Kristus, noe som

bestemt utelukker oss i menighetens tid. Vi har ikke arvet Israels paktsrett!

 

  • Av dette får vi også den sidekonklusjon, nødvendigvis, at masse-mirakler og

tegn og undere slik det framgår av kampanjer og massemøter ikke er et verk av

Gud og Den Hellige Ånd. Da gjenstår bare én mulighet: Det er okkultisme, og det

er som kjent Satan som er okkultismens opphavsmann, en fallen engel.

 

  • En tilhørende konklusjon til dette faktum er at Bibelen klart viser oss at

Satan, djevelen, Guds motstander, klarer å utføre falske mirakler med det

For øye å kunne forføre mennesker inn i åndelige blindgater og avveier.

 

  • Alle som har hatt noe som helst positivt forhold til slike falske undere,

enten det er massemøter eller vanlige pinsemøter, må snarest vende disse

ting ryggen, og forlate helt all slik virksomhet, for ens egen frelses skyld.

 

Jeg anbefaler også at du leser min forrige bok​​ “Pinsekarismatikken – total avsporing fra Kristus”​​ – som ligger gratis til nedlasting på nettstedet, se venstre marg. Saklig og sann.

 

 

 

 

 

 

You may also like...