KOLOSSERBREVET:
Et evangelium basert på åpenbaring
av en hemmelighet gitt til Paulus

You may also like...