Mangelfull oversettelse av Bibelen
gjør at man misforstår dette med
Antikrist og verdensmakt!

You may also like...