Joels profetier om utgytelse av
Guds Ånd over hele verden:
Misforstått på grunn av
feilaktig bibeloversettelse!

You may also like...