Mangelfull oversettelse av Bibelen
gjør at man misforstår dette
med Antikrist og verdensmakt – DEL 2

image_pdfimage_print

 

Av Jan Lilleby

 

I​​ den første artikkelen (Del 1) så hadde jeg en ganske omfattende gjennomgang av dette temaet vedrørende vage eller feilaktige oversettelser av visse ord og uttrykk i Bibelen.

Vi så spesielt grundig på Åpenbaringsbokens kapittel 13 og profetiene om dyret, han som er Bibelens Antikrist.

Når jeg igjen velger å ta opp emnet, ved denne Del 2 artikkel, så vil jeg vise leseren at Bibelen selv – og i samme kapittel – viser at denne Antikrist ikke skal herske over hele jorden, ei heller skjer de beskrevne hendelsene i kap. 13 over ‘hele jorden’.​​ Til tross for uriktig og mangelfull oversettelse kan en allikevel finne riktig forståelse – men, et stort men: Det er slitsomt å måtte finne den ‘røde tråden’ og nøste dette riktig opp. ​​ Med min hjelp her, så har jeg i allfall prøvd å peke leseren inn på rett vei, håper jeg.

Jeg gjentar​​ noe​​ for ordens skyld, ved​​ det jeg påpekte i første artikkel del, nemlig at Åpenbaringsboken beskriver en stor trengselstid som finner sted i Israels land i endens tid. I kapittel 11 så finner vi det tredje tempel, som Johannes blir bedt av Herren i synet på Patmos, om å måle opp. Dette tempel vil stå der templet alltid står, i Jerusalem.​​ Denne trengselstiden var det Jesus talte om i Matt. 24, 21:

«For da skal det bli​​ en trengsel så stor​​ som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli!»

Det første og det annet tempel stod der. Det første ble​​ ødelagt av Babylon-riket og det andre ble ødelagt av Romer-riket i år 70 e. Kr.

Det tredje tempel skal bygges om ikke så lang tid slik jeg forstår Bibelen. Og det er dette tempel som vil bli ødelagt i den store trengselstiden som kommer i Israel.

Det fjerde templet som kommer er​​ det vi ser i Esek. 47 – og dette vil bli det som Jesus skal sitte​​ i​​ som regent og yppersteprest sammen med sine tjenere utvalgt til dette (se Åp. 20, 4).​​ Bibellesere kaller dette for ‘Tusenårsriket’.

 

ÅPENBARINGSBOKEN 13 OG DEN FORTLØPENDE HANDLING

Åp. 13: 1 –

«Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og sju hoder. På sine horn hadde det ti kroner. Og på sine hoder hadde det spottenavn.»

Åp. 13, 2 –

«Dyret jeg så lignet en leopard, og det hadde føtter som en bjørn, og munnen var som munnen på en løve. Og dragen (Satan) gav det sin kraft og sin trone og stor makt.»

Åp. 13, 3 –

«Og jeg så et av dyrets hoder likesom såret til døden, men det dødelige sår ble legt.​​ Og all jorden undret seg og fulgte etter dyret.»

Åp. 13, 4 –

«De tilbad dragen (Satan), fordi den hadde gitt dyret (Antikrist) makt. Og de tilbad dyret og​​ sa: Hvem er lik dyret og hvem kan stride mot det?»

Åp. 13, 5 –

«Det ble gitt det en munn som talte store og bespottelige ord. Og det ble gitt det makt til å holde på i førtito måneder.»

Disse fem versene viser følgende viktige hendelser:

1 – Gud bruker et bilde på en leopard som har elementer av bjørn og løve i seg…i Daniels bok er leoparden bilde på det greske riket i historien, bjørn på det Medio-Persiske og løve​​ ​​ det Babyloniske riket. ​​ Av disse stor-rikene var det​​ det Babylonske (løve)​​ og det greske (leopard) som​​ negativt​​ angikk​​ Israel.​​ Mens det Medio-Persiske var en positiv faktor siden dets​​ konge Kyros jo gav jødene rett til hjemreise i 458 f. Kr.​​ 

Men selve dette ‘totale dyr’ med sine spesielle ting, er bilde på den kommende Antikrists ondskap og kraft. Han er et menneske, ja, men har på grunn av koplingen til dragen (Satan) en særdeles ondskap og ødeleggende makt ved seg. I en slik grad at vers 2 sier at Antikrist ikke bare får kraft fra Satan, men han får selve Satans trone! Han vil ha samme hersker-kraft til onde gjerninger som Satan har vært alene om.

2 - ​​ I vers 3 ser vi at​​ ‘all jorden undret seg og fulgte etter dyret,​​ fordi de hadde bevitnet et helbredelses-under, da ett av dyrets hoder først ble dødelig såret men så plutselig helbredet fra dette.

Legg merke til selve rapporteringen her: Johannes beskriver først dødssåret og helbredelsen, og​​ deretter​​ at folk fulgte etter dyret – altså Antikrist.​​ 

Dette forteller oss tydelig at det er mennesker til​​ stede, -​​ et sted​​ der Antikrist er tilstede, og ser disse ting på nært hold. De er​​ LOKALE​​ vitner til det som skjer. Og det er IKKE alle mennesker på jord som er til stede og ser dette, men tydeligvis en forsamling av mennesker i Israel, antakelig i Jerusalem.​​ Kan det være på tempelplassen? Eller like utenfor Knesset?

Derfor når vers 3 sier at ALL JORDEN fulgte etter dyret, så er dette helt feil.​​ Bare de som bevitnet dette og var til​​ stede​​ DER DET SKJEDDE, nemlig i Israel, de fulgte etter dyret, Antikrist.​​ 

Og de kom med tilrop og lovprisning i hans nærvær. De bokstavelig talt gikk Antikrist i fotsporene og fulgte etter mannen der han beveget seg blant folket i Jerusalem…mye likt det vi finner i evangeliene at folket​​ fot-fulgte​​ Jesus på grunn av hans mirakler og undere. Dermed avviser Bibelens​​ egen fortelling den skakkjørte idéen om at Antikrist skal tilbes og beundres av hele verdens befolkning og bli deres hersker.​​ 

Johannes beskriver altså en LOKAL bevegelse, en tilhengerskare som følger tett etter denne mannen kalt Antikrist. De håper​​ jo – i deres uvitenhet -​​ at han skal være Guds virkelige ‘Messias’ – for de jødiske folkene som følger etter ham er jo beviselig folk som aldri har trodd at Jesus er rette person.

Hele det 13. kapittel i Åpenbaringsboken kunne med fordel ha vært mye bedre oversatt. Men​​ selv om vi lar den dårlige og misvisende oversettelsen bli stående,​​ så skjønner vi ved nærmere gransking at meningen med ordene der ikke er så flatt likefrem som en først kunne tro. All jorden, all verden, alle mennesker osv. er slettes ikke i vår forstand slik vi i moderne tid legger det an.​​ Det er en lokal beskrivelse som sier at alle menneskene tilstede i hendelsen i Israel, de fulgte etter dyret – de dyrket og nærmest tilbad denne nye imponerende leder og politiker.

Åp. 13, 5 – Antikrist ble gitt 42 måneder til å holde på med sin maktmisbruk i Israel i den store trengselstiden. Nettopp dette verset peker rett tilbake til Åp. 11, 2-3 – der først Johannes får høre at byen (forgården utenfor templet) skal tråkkes ned av hedninger i 42 måneder. Dette er de samme 42 måneder som Åp. 13, 5 viser​​ ved​​ at Antikrist skal herje i Israel, særlig i Jerusalem. Dette utgjør 3 og ett halvt år.​​ Vi lærer at denne Antikrist vil tale store og​​ bespottelige ord –​​ ergo forstår vi at denne spottende holdningen nok må være rettet mot Kristus, men det framgår i Bibelen at Antikrist også skal spotte og opphøye seg overfor alt som kalles guddom, slik som i 2 Tess. 2, 4:

«Han er den som står imot (Gud) og som opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud.»

Og igjen så får vi som en bonus på kjøpet, at dette finner sted ikke der ute i verden et sted….nei, dette foregår i Israel og da i Jerusalem hvor det tredje tempel vil være reist.

I samme åndedrett​​ i Åp. 11 så​​ får Johannes vite at de to profetene (de er​​ Moses og Elias) skal virke og profetere (plager og tegn) i​​ 1260 dager, som også utgjør 3 og ett halvt år. Til sammen blir de​​ 1260 dagene​​ og de​​ 42 månedene​​ den samlede​​ syvårige​​ trengselstiden i Israel, før Jesus skal komme fra himmelen og avbryte ødeleggelsene.​​ Det er de nevnte 1260 dagene som er den første halvdel av de syv trengselsårene, og de 42 måneder er den siste.

At Åp. 13 har​​ Israel og særlig Jerusalem​​ som det sted der de beskrevne hendelsene finner sted, er hevet over tvil.​​ Disse ting i Åp. 13​​ hender slettes ikke over hele jorden – det er helt sikkert!

At all jorden (les: landets innbyggere) følger etter denne Antikrist, som ved Satans makt utfører store mirakler (sammen med Den falske profet) er i betydningen, selvfølgelig, av at​​ hans beundrere og tilhengere i tusenvis følger etter ham​​ der han til enhver tid befinner seg.​​ 

Mye likt dette vi ofte ser ved store rocke-stjerner/rocke-band​​ når de viser seg offentlig. Og hele stedet/byen/området kommer i bevegelse og skaper kaotiske forhold…mennesker som fekter og gestikulerer og skriker høyt for å få oppmerksomhet fra sitt idol! Som det står i vers 4: Og de tilbad dyret (Antikrist) og sa,​​ hvem er lik dyret, og hvem kan stride mot det? ​​​​ Disse ordene er å regne som hilsningsord og opp skryting av ham de dyrker.​​ Det står også at disse hysteriske tilhengerne tilbad – ikke bare dyret, Antikrist,​​ men selve Satan!​​ ​​ Tenk igjennom dette.​​ Vers 6 sier like frem:​​ «Det åpnet sin munn til spott mot Gud – til å spotte hans navn og bolig og dem som bor i himmelen.»

Avslutningsvis vil jeg ta med Åp. 13, 7-8 som jeg også var innom i artikkel DEL 1:

«Og det ble gitt det å føre krig mot de hellige (de Jesus-troende jødene) og seire over dem. Det ble gitt det makt over hver stamme (de 12 stammene) og hvert folk og hvert tungemål (jøder fra alle de land de var spredt til – men som befant seg i Israel i disse hendelsene)​​ og hvert folkeslag. – 8: Alle som bor på jorden (i Israel) skal tilbe det, hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet som er slaktet, fra verdens grunnvoll ble lagt.»

Her ser vi at Antikrists makt IKKE var gitt over hele verden, men over Israels stammefolk. Men makten er innskrenket til å gjelde innenfor Israels grenser,​​ selvsagt. Jeg nevnte jo i første artikkel Del 1 at det allerede er i​​ ferd med å fullføres en 7 meter høy betongmur rundt Israel – og denne skal Antikrist bruke for å ta kontroll over alle landets innbyggere.

Men selv i en slik framstilling – «Alle som bor på jorden (landet) skal tilbe det» -så er ikke dette ment bokstavelig ALLE. Hvorfor kan jeg si dette?

Jo, i vers 4 i Åp. 20, finner vi en gruppe messianske troende som beskrives som slike som ble henrettet, men oppvakt igjen fra de døde ved Jesu gjenkomst. Og om disse står det:

«…og jeg så deres sjeler som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, og de som IKKE HADDE TILBEDT dyret eller dets bilde, og som IKKE HADDE TATT MERKET på sin panne eller hånd…»

Derfor, Johannes’ ord om at ‘Alle skal tilbe det’ – det går vel så mye på at det i denne fasen av trengselstiden er blitt offentlig befalt av Antikrist AT ALLE skal tilbe ham og lyde ham ved å ta hans merke på sin kropp. Men altså, IKKE ALLE vil underlegge seg Antikrist, så dermed ser vi at det ikke er slik at bokstavelig ALLE skal følge ham og tilbe ham. Det vil finnes de som ALDRI vil følge ham!

Kjære predikanter både her i Norge og i utlandet – om dere leser dette: Vis nå litt interesse og god bibelsk tro og forstand på Guds Ord, ved at ingen av dere heretter taler usant om disse ting. Hold deg til Bibelens ord, og ikke bare far lettvint over kapitler og vers i en forutinntatt mening. Tenk igjennom hva du taler om, og husk at andre troende og kanskje​​ intetanende kristne kan bli revet med av usannheter​​ som måtte komme fra deg! ​​ Takk for oppmerksomhet!

 

 

 

 

You may also like...