Mangelfull oversettelse av Bibelen
gjør at man misforstår dette
med Antikrist og verdensmakt!
DEL 3

You may also like...