Av Jan Lilleby

Med denne Del 3 så avslutter jeg serien.

 ​​ ​​ ​​​​ De to vitnene i Åp. 11 og historien som fortelles beviser at det alt sammen skjer i Israel og Jerusalem – det er intet av disse ting som skjer ute i verden, for eksempel New York, London, Paris, Brussel, Berlin, Oslo etc.

Den store trengselstiden i Israel, finner sted ….i Israel selvsagt.

Vi skal se litt på de to vitnene i Åp. 11, men før det,​​ så la meg sitere Jesus.

I Matt. 24,​​ 15-22​​ profeterer han at det vil komme en uhørt trengselstid i Israel,​​ det er ikke til å misforstå i og med hans​​ geografiske angivelser​​ i denne profetien:

«Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted (dette er i det tredje tempel i endetiden da Antikrist setter opp sin bildestøtte der, min bemerkn.)​​ –Forstå det, enhver som leser! – 16: Da må​​ de​​ som er i Judea, flykte opp i fjellene.​​ 17: Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset. 18: Den som er ute på marken, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. 19: Stakkars dem som er med barn og dem som gir die i de dager. 20: Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. 21:​​ For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli!​​ 22:Og dersom ikke de dager ble forkortet, da ville intet kjød bli frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet.»

Israels kanskje mest kjente distrikt utenom Jerusalem by, må vel være Judea.​​ Selve uttrykket ‘Jøde’ kommer fra dette. Opprinnelig ‘Judeere’ – men​​ som over tid​​ formet seg, og ble til​​ jøde, jødene ​​​​ osv.​​ 

Jesus sier i sin advarsel om den kommende trengselen, at de som er i Judea må flykte opp i fjellene, det vil si i Judeas ødemark.​​ Ikke opp i Rocky Mountains i USA, ikke opp i Jotunheimen i Norge og heller ikke opp i Himalaya massivet i Nepal. Dette skjer i Israel, og dermed basta.

Faktisk finner vi jo at Jesus, på sin vei opp til Golgata og korsfestelsen, stopper opp og taler til de gråtende tilskuerne, Luk. 23, 28-31, og dermed igjen stedfester han eksakt​​ hvor trengselstiden vil komme:

«..Jerusalems døtre! Gråt ikke over meg. Men gråt over dere selv og deres barn. 29: For se, dager kommer da​​ de skal si: Salige er de ufruktbare, de morsliv som ikke har født, og de bryst som ikke har gitt die. 30: Da skal de begynne å si (jødene og deres barn/etterkommere) til fjellene: Fall over oss! – og til haugene:​​ Skjul oss! ​​ 31: For gjør de slik (korsfester) med det grønne tre, hva skal så skje med det tørre (Israel).» ​​​​ 

Det synlige signalet som disse flyktningene skal speide etter, før de flykter, er om denne falske messias-skikkelsen kalt i Bibelen for Antikrist – har fått reist opp en​​ bildestøtte av seg selv​​ og satt den inne i tempel hallen!

Jesus henviste her til hva Daniel hadde profetert om dette.

Åp. 13, 14-15 taler om en falsk profet som støtter opp om Antikrist:

«Det (den falske profet) forfører dem som bor på jorden, på grunn av de tegn som ble gitt det å gjøre for dyrets (Antikrists) øyne. Og det sier til dem som bor på jorden, at de​​ skal gjøre et bilde av det dyr som fikk sverdhogget og ble levende igjen.​​ 15: Og det fikk makt til å gi dyrets bilde (dette er en bildestøtte) livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så​​ at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes.» ​​ ​​​​ 

Støtten gis talens bruk ved​​ Satan-magi​​ – det er absolutt helt overnaturlig, og har intet å gjøre med TV-media og annen høyteknologi. Verden har nok ikke sett maken til dette noen gang.​​ 

Dan. 12, 11 taler om at det i forbindelse med reising av denne Antikrist-bildestøtten sammenfaller med at offer-ritualene i det​​ tredje tempel i Jerusalem​​ blir avbrutt – ja, avskaffet.

Dan. 9, 27 peker på at denne avbrytelse av offer-ritualene i det tredje tempel, skjer i midten av den 70. åruken – altså midt i den 7-årige trengselstiden – og da er det ennå tre og et halvt år igjen av trengselstiden. Da er det at de som Jesus talte om i Matt. 24 som måtte flykte opp i fjellene i Judea, blir forfulgt av Antikrist. Han skal da innføre​​ sitt tvangssystem med å merke Israels innbyggere med sitt logo (som er heksagrammet i Israels flagg, magisk verdi er 666). Da er trengselstiden på sitt verste.​​ Men altså, for ‘nte gang: Det er i Israel og ikke i New York, Los Angeles, Paris eller London.

Både Daniels bok og Åpenbaringsboken taler tydelig​​ om​​ at denne trengselstiden IKKE er noen andre steder enn i Israel.​​ Jeg bare gjentar igjen: Det greske ordet brukt til å oversette til «Verden»​​ kosmos, skulle vært oversatt til «Landet» der det tales om hendelsene og Antikrist i Åp. 13. Ja, de fleste andre bibelvers vi finner i Åpenbaringsboken.

Dette er ikke en trengsel som skjer i verdens nasjoner.​​ Det er snakk om​​ Israels prøvelser og​​ plager​​ fordi Gud hevner den onde spotten som jødedommen i all tid har drevet i dens tid ute i nasjonene de har bodd blant, - se Esek. 36, 19-23 som taler om dette. Kristus skal​​ hevne bespottelsen av sitt navn​​ og straffe de​​ ugudelige Talmud-jødene for sine onde gjerninger. Dette vil skje i og med den store trengselstiden.​​ 

Det er en ren løgn​​ – bevisst eller ubevisst -​​ den som ofte kommer fra amerikanske predikanter (men også norske) om at trengselstiden kommer over hele verden pga.​​ at​​ verden er ugudelig og syndefull.

Nei, sier Bibelen – trengselstiden vil komme over Israel for det var de som var Herrens betrodde tjenere i tidene før – men de havnet i avgudsdyrkelse og nektet også å høre på Jesu apostler, men drepte dem i stedet.

De liksom nekter å tro at straffen som inngår i den store trengselstiden, og beskrevet i Åpenbaringsboken, skulle være mot Israel, de som har lidd så mye ondt fra 2. verdenskrig og det såkalte ‘Holocaust’.​​ 

De har derfor i sin forvirring adressert denne trengselstiden til å gjelde verden,​​ noe som er helt feil.

Moses visste om jødedommens fall og ugudelighet i endetiden, og sa i 5. Mos. 28, 62:

«Bare en liten flokk skal bli igjen av dere – dere som var så tallrike som himmelens stjerner​​ – fordi du ikke hørte på Herren (Kristus) din Guds røst.»

Det blir bare en liten flokk igjen idet Jesus kommer ned fra himmelen og avbryter trengselstiden.​​ Disse ting nevnte jeg i de foregående artiklene i serien.

Sak. 13, 8 tallfester​​ dette til en​​ tredjedel overlevende. Hvis de er 9 mill. innbyggere slik det er i skrivende stund​​ 2021, så blir det altså bare 3 mill. overlevende, og to tredjedeler omkommer i denne straffetiden i Israel som er en straff som Gud Herren står bak, fullt og helt.​​ Det er et hårreisende tall. Men det var to tredjedeler av Israel som omkom den gang i år 66-70 da Rom knuste nasjonen. Det er altså ikke noe nytt. Det skal skje igjen på grunn av Israels vedholdte bespottelse av Kristus.

Sakarja 13 er helt og holdent om Guds handling overfor Israel.​​ Den store trengselstiden som kommer, vil være det virkelige ‘Holocaust’ mot den vantro jødedommen – og det er Gud Herren selv som sender disse prøvelsene over Israel. Og det har i Bibelens profetier blitt tydelig oppgitt hvorfor.​​ 

Alt sammen​​ kan tilbakespores til den store grunnfeilen/synden​​ i jødedommen: De avviste Jesus da han kom til dem den​​ første gangen, men​​ de tar imot en annen ‘messias’​​ – Antikrist – og må derfor lide straffen og følgene av dette feilgrepet, se Joh. 5,​​ 43 og Joh. 10,10.​​ Gjorde de slik mot det grønne tre (Jesus) hvordan skal det da gå med det tørre? (Jesu ord​​ på vei opp til Golgata –​​ jeg nevnte dette ovenfor.)

Så, Jesus, Moses,​​ Daniel,​​ Sakarja – pluss en rekke andre bibelpersonligheter og profeter, stedfester disse​​ straffehandlingene i endetiden til Israels land​​ og intet annet.​​ 

Jer. 30, 7 taler om at Israel er de som skal få denne straffen:

«Ve! Stor er den dagen, det er ingen som den. En trengselstid er det for Jacob (Israel). Men han skal bli frelst fra den.»

Her profeterte Jeremia det​​ samme som Jesus i Matt. 24, 21-22.

 

DE TO VITNENE I ÅP. 11 – MOSES OG ELIAS

Også disse og måten de omtales på i Åpenbaringsboken 11. kapittel, viser oss at dette skjer ikke ute i all verden – men det skjer i Israel, i selveste Jerusalem.

Hvordan amerikanske endetids-forkynnere​​ kan vri dette til å være noe​​ som er en del av en verdens-omfattende​​ trengselstid, det er meg ubegripelig.​​ De kan sitere «fra gresk tekst» så mye de ønsker, men det hjelper lite når de ikke har forstand til å oversette​​ kosmos​​ med «Landet» eller «Nasjonen» Israel - som er det opplagte valget en oversetter av gresk må ta. ​​​​ BILDE: Moses og Elias viser seg med Jesus på Tabor fjellet.​​ Matt. 17ff.

Åp. 11, 3 introduserer de to​​ vitnene​​ slik:

«Og jeg vil gi mine to vitner å profetere i ett tusen to hundre og seksti dager, kledd i sekk.»

I verset før har Johannes fått se templets forgård – et tempel som er i Jerusalem. Dermed så har vi fått en​​ steds-angivelse​​ der vi vil finne vitnene i deres ærend, med å profetere straffedommer og plager imot Israel samt å formane folket til å tro på Jesus som deres rette Messias.​​ 

De begynner å kalle​​ i sine prekener​​ Jesus for​​ Lammet​​ – og dette må nok skyldes at Moses særlig visste at​​ påskelammet​​ da Israel skulle befris fra Egypt, var et​​ forbilde på Messias, som var Jesus Kristus. Moses minner dem om at Jesus er selveste Guds Lam. De får befestet dette navnet på Jesus så sterk at folket, når plagene begynner å herje med nasjonen, roper til fjellene om å skjule dem for​​ Lammets vrede​​ (Åp. 6, 16). Vi finner at det er​​ Lammet​​ som bryter de syv segl, basuner og skåler i Åp.​​ kap.​​ 6-14.​​ Vi kan eksempelvis ikke finne at Peter brukte​​ uttrykket ‘Lammet’ i sine prekener, når han talte om Jesus. Heller ikke Paulus. Det​​ er​​ først i Åpenbaringsboken vi får dette kallenavnet opp som en konstant faktor for Jesus Kristus.

Jeg er sikker på at det er Moses og Elias som benytter seg av dette kallenavnet for Kristus i deres forkynnelse og profetier, Lammet. Han døde som et lyteløst lam på korset for all verdens synd.

Åp. 11, 7-8​​ viser oss de to vitnenes død, og deres lik ligger da på en av gatene i Jerusalem i tre dager:​​ (dette skjer etter at de har profetert i 3 og et halvt år, som er første halvdel av trengselstiden) -

«Og når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret​​ (Antikrist)​​ som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem og seire over dem og drepe dem. 8: Og likene deres skal ligge på gaten i den store byen (Jerusalem), den som i åndelig mening kalles Sodoma og Egypt,​​ der hvor deres Herre ble korsfestet.»

Da de var i live tjente de innen Israels land, og IKKE ute i verden. De hadde ikke store ‘Vekkelses-kampanjer’ i New York, Los Angeles, Paris, London eller andre metropoler – nei, hele deres fokus var på Israel.​​ Og rammen er at den store trengselstiden i Israel er i gang.

De talte med​​ refsende ord​​ og antakelig toppet dette​​ av​​ med å stemple Jerusalem som et moderne​​ syndens​​ ‘Sodoma’ og et avgudsdyrkende ‘Egypt’ – og som fikk raseriet hos​​ Antikrist til å fosse over, og han dreper dem. Gud tillater dette, slik at han også i neste sekvens kan​​ bevise for all verden​​ at disse vitnene var sendt av Gud, for han oppvekker dem fra de døde og rykker dem opp til himmelen mens jødene ser på, forskrekket:

Åp. 11, 9-12:

«I tre dager og en halv ser mennesker fra alle folk, stammer og tungemål på likene deres,​​ og de tillater ikke at likene blir lagt i grav.​​ (Her bryter jødene imot budet om at døde skal begraves samme dag ihht. lov om dette, min bemerkn.)- 10: Og de som bor på jorden, skal glede seg over dem og fryde seg, og de skal sende gaver til hverandre, fordi disse to profetene var til plage for dem som bor på jorden (jorden: Israels land). 11: Og etter tre dager og en halv, kom det livsånde fra Gud i dem, og de reiste seg opp på sine føtter.​​ Og​​ stor frykt falt på dem som så dem.​​ 12:​​ Og de hørte en høy røst fra himmelen som sa til dem: Stig opp hit! Og de steg opp til himmelen i skyen, mens deres fiender så dem.»

Vi kan bare bruke fantasien om hvorvidt disse scenarier blir sendt over TV-media. Vi vet ikke sikkert, men det er ikke utenkelig. Det er tydelig at folket gir de to vitnene skylden for at det har kommet så svære katastrofer over Israel, asteroide nedslag, vann gjort om til blod, haglstener fra himmelen, ja alt det vi kan lese i Åp. om de syv segl, syv basuner og syv vredeskåler – det ene verre enn​​ det andre. De to vitnene profeterte om slike kommende plager før de skjedde. Ikke noe rart i at folk i Israel feirer deres død og sender hverandre gaver!

Hvis vi sammenlikner hendelsen med Jesus og hans disipler da han ble tatt opp til himmelen like før pinsedagen i Apg. 1, 9 – så var dette IKKE i en full offentlig ramme. Det var bare sammen med en begrenset flokk troende på Oljeberget – det var ikke nede i Jerusalems gater. Det var omkring 500 troende som var vitne til Jesu himmelfart.​​ Det kan også være at disse 500 var samlet​​ før​​ himmelfarten da han jo var hos dem i hele 40 dager (1. Kor. 15, 6).

Dette​​ begrenset seg​​ etter hvert​​ nedad til omkring 120 troende som var samlet på Øvre Salen i Jerusalem da pinsedagen kom – som var søndag 20. juni i år 28 e. Kr. (korrigert sammenliknet med DKK som forskjøv Jesu fødselsdag 4-6 år). Pinsedag skulle være 7 uker etter 14. Nisan, påsken, i hht. Mose lov.​​ Påsken i år 28 var vår onsdag 28. april. Jesu oppstandelse var lørdag 1. mai (like før solnedgang som var kl. 19.19 den kvelden – han lå i graven fra onsdag kveld til lørdag kveld, altså tre dager og tre netter slik skriften sier.

Det skjedde i Israel i år 28, og når den store trengselstiden kommer snart, så skjer også den i Israels land og intet annet sted.

Hvordan amerikanske og norske og andre lands diverse evangelister og predikanter kan havne så langt ute i grøften med sitt bibelsyn, at de tenker om disse endetids-hendelsene at de skulle skje over ‘hele verden’ – katastrofer og elendighet som skal plage hele verden i syv år, er meg en gåte.

Bibelen forteller oss at alt sammen kun finner sted i Israel, og grunngis i Bibelen med at de straffes på grunn av en lang vedvarende bespottelse av Jesu navn (Esek. 36, 19-23) og at de ikke bare valgte bort Jesus som deres Messias, men de valgte seg en falsk ‘messias’, Antikrist, og må bøte for slike synder.​​ Jeg kan ikke annet enn å gjenta disse fakta, sorry!

I Åpenbaringsboken finner vi, i tiden etter de to vitnenes død, at Israels befolkning​​ allikevel​​ spotter Gud​​ for de plagene som blir kastet på dem idet de to vitnene profeterte​​ slike ting mot dem.​​ Ref.​​ Åp. 16, 9.

Men da de to dør, og deretter rykkes opp til himmelen som i Åp. 11, 12 så finner vi for første gang at befolkningen begynner å få​​ ærefrykt for Gud​​ og kommer på andre tankebaner. Kan det virkelig være at Jesus er vår Messias?

Åp. 11, 13:

«I samme stund (mens de to vitnene tas opp til himmelen) kom det et stort jordskjelv. Tiendedelen av byen falt i grus, og sju tusen mennesker ble drept i jordskjelvet.​​ Resten av folket ble forferdet og gav himmelens Gud ære.»

Med disse hendelsene så er altså halve trengselstiden overstått, og siste halvdel blir påbegynt.

Resten av Åpenbaringsboken handler også om Israel – trengselstiden blir ikke utvidet til å gjelde hele verden.

De mange​​ amerikanske og nordiske endetids-forkynnerne får nok bare holde på som de vil, men Bibelen lar seg ikke rokke: Trengselstiden kommer bare til Israel, for bare Israel er det blitt profetert at​​ de​​ skal bli plaget og​​ tuktet med slik trengsel., Mose ord,​​ Jesu ord, og​​ apostlenes ord – står fast.