I K K E Jesu gjenkomst
men menighetens hjemkomst!

You may also like...