Jesus gav Peter og de elleve «Misjonsbefalingen»-
men siden sendte Jesus ut Paulus
med en ny evangelie-åpenbaring!

You may also like...