De syv menigheter i Åpenbaringsboken
DEL II

image_pdfimage_print

De syv menigheter​​ i Åpenbaringsboken

DEL ​​ II

Av Jan Lilleby

 

 ​​​​ Denne Del II i artikkelserien skal behandle hvorvidt man kan ‘lese inn’ i dette med de syv sendebrevene, at det hører med til hovedtemaet i Åpenbaringsboken som jo uten tvil er Den store Trengsel i endetidens Israel.

La det være sagt med én gang: Nei, det er enkelt beviselig at disse syv brevene – ergo de syv byene Efesus, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia og Laodikea,​​ ikke​​ har noen ting med den nevnte trengselstiden å gjøre. ​​​​ BILDE: Efesus ruin museum.

Hvordan kan jeg si dette med sikkerhet?

Jo, det ligger jo helt åpenbart i tekstene selv, at de syv menighetene (les: Messianske jødiske menighetene)​​ ikke lå i det som den gang var Israel/Palestina i romertiden.​​ I​​ Del 1​​ antydet jeg jo at det merkverdige er at de syv byene​​ ikke​​ befant seg i Israel, men i Romerrikets diaspora.

Mens i Bibelens profetier, eksempelvis Jer. 30, 7 finner vi helt konkret at den geografisk-nasjonale situasjonen med en trengselstid​​ bare​​ gjelder innen Israels grenser!

«Vé,​​ stor er den dagen, det er ingen som den.​​ En trengselstid er det for Jacob.​​ Men han skal bli frelst fra den.»

Jacob ble gitt et nytt navn etter at han hadde sloss med Herrens engel ​​ i nattetimene og fått sitt hofteledd slått ut av stilling:​​ Israel.

Jamfør med Jesu profetier om den samme trengselstiden for Israel, Matt. 24, 21-22:

«For da​​ skal det bli​​ en trengsel så stor​​ som det ikke har vært fra verdens (landets, gresk:​​ Kosmos)​​ begynnelse​​ til nå, og heller ikke mer skal bli. – Og dersom ikke de dager ble forkortet​​ (les: Trengselen blir stoppet) da ville intet​​ kjød​​ bli​​ frelst!​​ Men for de utvalgtes skyld (Israels troende) skal de dagene​​ bli​​ forkortet​​ (les: Frelst, ved at trengselen blir avbrutt).»

Jesu profetiske ord var en​​ utlegning​​ av Jeremias 30, 7 – uten tvil. Vi ser tydelig at det er samme innhold – illustrert ved min røde skrift ovenfor.

At Jeremias skrev om Jacob at han skulle bli​​ frelst fra trengselstiden, har sitt klare ekko i Jesu ord – om at de dagene skulle bli avbrutt/stoppet. Hvordan? Jo, ved at Jesus kommer tilbake fra himmelen og derfra oppretter sitt tusenårige kongerike i Israel. (Ref. Dan. 2, 44; Åp. 20, 4).

Når denne dramatiske gjenkomsten skjer – og det vil bli i nær framtid – så skal Israel og jødene som overlevde denne trengselstiden hilse Jesus velkommen, med ordene fra påske-salmen,​​ 118, 26:

«Velsignet være ham som kommer i Herrens navn! Vi velsigner dere fra Herrens hus.»

Det var dette Jesus også sa til jødene før han ble korsfestet: Heretter skal dere ikke se meg,​​ før​​ dere sier: Velsignet være ham som kommer i Herrens navn.

Men altså, de syv byene der de syv menighetene var beliggende, de lå alle i det som i vår tid kalles Tyrkia, den syd-vestre delen av landet.

Mens Den store Trengsel som kommer over Israel vil ikke skje andre steder enn nettopp i Israel. Trengselen angår ikke hele det globale verdenssamfunn med sine mange nasjoner. Akkurat slik det var da Moses tok hebreerne ut av Egypt med store og skremmende plagetegn, der disse plagene​​ ikke​​ kom over andre enn Egypts landområder.

Trengselstiden vil kreve mange liv.​​ (Sak. 13, 8 taler om at to tredjedeler blir drept i trengselen og bare én tredjedel reddet).​​ Dette vil være en syvårig periode og i denne tiden skal en falsk messias-skikkelse framstå, Antikrist, som vil oppkaste seg til å være jødenes messias-konge og sette seg i det da gjenreiste (tredje) tempel i Jerusalem og forlange full underkastelse av Israel. ​​ 2 Tess. 2, 3-4:

«La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og​​ syndens menneske​​ åpenbares,​​ fortapelsens sønn​​ (Antikrist).

Han er den som står imot (Gud) og som opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel​​ og utgir seg selv for å være Gud.»

Paulus sin henvisning i vers 2…først må frafallet komme​​ -​​ har å gjøre med det som skjedde i år 62 e. Kr. da Paulus fikk avvisning fra de elleve synagoge-lederne i Rom, se Apg. 28, 25-28. Dette ble Israels endelige ‘endestasjon’ for å​​ kunne få kongeriket opprettet ved Jesu gjenkomst i apostlenes levetid. Deres ‘Nei takk!’ overfor Paulus sin forkynnelse (Guds krav var at alle skulle tro på Jesus) ble Israels store åndelige frafall fra deres Gud Jehova.

Så, kjære leser,​​ frafallet har allerede vært, og er beskrevet i Apg. 28, 25-28.

Særlig vers 27 er tydelig, idet det der brukes samme uttrykk som​​ Jesaja 6​​ om at Israel​​ ikke ville omvende seg, slik at Gud kunne lege/gjenopprette nasjonen for seg.​​ Av Gud, ved Paulus, sin tjener – ble denne manglende omvendelse gjort endegyldig for Israel. Det var herfra ingen vei tilbake. Åtte år etter dette åndelige fallet, så ble nasjonen ødelagt av Rom og spredt for all verden. Deres vei tilbake til Gud og et nasjonalt samfunn med ham, vil bli gjennom Den store Trengsel.​​ Moses forutsa dystert, at Israel på grunn av deres Kristus-fornektelse, skulle bli sendt tilbake til Egypt som slaver – altså en​​ total reversering​​ av deres nasjonale status, 5. Mos. 28, 68:

«Herren skal føre deg tilbake til Egypt på skip, den vei som jeg sa deg at du aldri mer skulle få se. Der skal dere bli budt ut til dine fiender som treller og trellkvinner, men det er ingen som kjøper.»

Flavius Josefus, historieskriveren, skrev om dette at alle krigsfanger fra 17 års alder, unntatt noen som ble tatt til Rom,​​ (og mange av deres koner) ble sendt til Aleksandria på slaveskip i årene 70-72 e. Kr. – men markedet ble helt sprengt og ingen ville kjøpe disse jødiske slavene! ​​ Israels​​ fall og ødeleggelse ble total katastrofe.​​ 

Men på grunn av at de heller ikke i århundrene etterpå, opp til vår tid, omvendte seg​​ til tro på Jesus, så venter det den​​ endelige katastrofen,​​ nemlig trengselstiden like før Jesu gjenkomst.​​ 

Esek. 36, 19-23 viser oss at den tiden er lik med en hevn-aksjon mot dem for at de i disse århundrene har spottet Jesu navn blant de hedning​​ nasjoner de har oppholdt seg. Dette er det samme som den ‘Hevnens dag fra vår Gud’ som Jesus unnlot å lese opp da han leste Jesaja 61, 2 i synagogen i Nasaret. Jesus leste bare opp første halvdel av vers 2:​​ «..til å utrope et nådens år fra Herren..».​​ Da Jesus kom første gang, ble nasjonen tilbudt nåde og mulighet til å omvende seg til Jesus, deres Messias. Men like før hans​​ annet komme, så kaster Herren en​​ stor domstid over dem – og gjennom denne trengsel er det at det skal gjenoppstå et​​ nytt​​ og Jesus-troende Israel, og disse skal oppleve å få tjene Jesus som da blir deres Messias Konge.

Ut av denne trengselen vil det bli én tredjedel overlevende troende jøder, og disse vil være dem som hilser Jesus med de nevnte ordene fra salme 118, 26…velsignet være ham som kommer i Herrens navn.

Men det ble et​​ tidsvakuum​​ mellom Israels frafall og til den tid at denne falske messias, kalt Antikrist av Johannes, og syndens menneske av Paulus,​​ skulle framstå i Israel. Og dette vakuumet er likt med den tiden som menighetens tidshusholdning har vært,​​ tiden med den frie nådefrelsen​​ til alle som tror Jesus Kristus i hht. Paulus sitt nådeevangelium som finnes innen Efeserbrevet og Kolosserbrevet.

Dette frafallet fra Gud idet​​ jødene avviste Jesus, forårsaket at Gud gav Paulus åpenbaring om den​​ hemmelighet​​ som apostelen nevner i Ef. 3, 1-9 og Kol. 1, 25-26…en tidshusholdning med Guds nåde til hele verden.​​ Mose lov ble avskaffet nettopp fordi Israel ikke lenger var Guds nasjon på jord. Likesom i Hoseas, så ble de fra den tid​​ ‘Lo Ammi’ –​​ som betyr «Ikke mitt folk». For igjen å bli gjort til Guds folk og nasjon, må de renses og tuktes gjennom Den store Trengselstiden.​​ Som Jeremias sa,​​ Jacob skal bli frelst fra den.

Før dette ble åpenbart Paulus i år 62-63,​​ hadde all forkynnelse beskrevet i de fire evangelier, Apostelgjerningene, og de lærebrev som ble skrevet i samme tidsrom, bare vært rettet til nasjonen Israel – og noen proselytter. Det var det​​ nasjonale jødiske apostoliske budskapet​​ om det lovte Guds Kongerike for Israel med Jesus som kongen ved hans gjenkomst.

Slik vet vi da at de syv sendebrev – og som Johannes sendte til dem i aposteltiden da Gud bare talte til Israel og deres proselytter,​​ ikke​​ har noen kopling til Den store Trengsel.​​ 

Trengselen vil bare ramme Israel i hovedsak. Men på grunn av at noen av plage-tegnene i Åpenbaringsboken (se kap. 8 mv.) innbefatter nedslag fra store asteroider i det indre Middelhavet, kan og sikkert vil​​ dette​​ medføre følgeskader mot kystene av Tyrkia på nordsiden og Egypt på sydsiden. Tsunamier vil komme og slå inn over disse landstriper, men i hovedsak vil det være Israel som straffes.

(Se også min artikkel om asteroiden Apophis, som NASA holder et skarpt øye med…dette kan være asteroiden som faller i Middelhavet, beskrevet i Åp. 8)

 

 

 

You may also like...