Mirakel virksomheten med «Healere»:
De sykes uvitenhet gir penger i kassa!

image_pdfimage_print

Mirakel virksomheten med «Healere»:

De sykes uvitenhet gir penger i kassa!

 

JAN LILLEBY

 

 ​​ ​​​​ I​​ mange år nå, har jeg med jevne mellomrom gått ut og advart samt opplyst om dette med falske mirakler og undere som visse typer predikanter har holdt på med.

De holder fremdeles på med dette – og​​ det ser ut som at​​ intet formaningsord når frem. Det preller av som vann på gåsa.

MEKANISMEN I DETTE LURERIET ER TOSIDIG

 

Lar folk seg frivillig dras inn i lureri og godtroende ‘forbønn for syke’ sånn uten videre?

Ja…og nei!

Det har seg slik at det ligger en​​ tosidig mekanisme​​ bak denne forbønns-virksomheten som flere predikanter livnærer seg ved:

Det ene er at​​ predikanten selv​​ ikke helt har fått med seg hva Bibelen lærer omkring dette med mirakler og undere og helbredelse av syke troende og gjøre.

Det andre er at den gjeldende syke troende, i fortvilelse over ens sykdom og vanskeligheter –​​ lider av samme manko på bibelkunnskap. Den syke har allerede​​ søkt legehjelp, uten unntak. Og har allerede gått på eventuell medisin og/eller kommet i gang med diverse tiltak for å imøtekomme sykdommen og prøve å komme til hektene igjen.

Dette er grunn-mekanismen som ligger bakenfor så godt som hundre prosent av tilfellene der en syk troende søker forbønn for om mulig​​ å​​ oppleve Guds inngripen og mirakel. Bare​​ noen få promille​​ av syke troende går rett til forbønns-situasjon uten å ha prøvd medisin osv.

ET FERSKT EKSEMPEL PÅ DETTE SKJEDDE NYLIG

 

Bare noen dager siden fikk jeg gjennom samtale med en troende oppleve på nært hold hvordan det kan arte seg i situasjoner med forbønn:

Vedkommende fortalte meg at han hadde fått en byll på innsiden av ett av øyelokkene, og det var veldig vondt. Han oppsøkte legen og fikk da resept på en spesiell salve som skulle motvirke denne betennelsen i øyelokket. Den ble smurt på, og han håpet at det skulle fjerne byllen.

Men han hadde ikke tålmodighet​​ til å avvente et resultat​​ (panikk har lett for å gripe folk…og man glemmer, og​​ kan​​ ikke forstå helt at​​ salver ikke har øyeblikkelig effekt. Salve vil kunne hjelpe, men det må ta litt tid!)​​ – og han ringte da en kjent ‘healer’ som har forbønns-tilbud over telefon. Han blir da bedt for over telefon, og går så til sengs og sovner. Om morgenen etter så våkner han opp, og byllen på øyelokket har opphørt! Og han gir da æren til Gud, at han gjorde et​​ mirakel​​ og fjernet byllen som svar på forbønn.

Slik virker denne ‘mekanismen’ – og både predikanten som ba til Gud for ham, og den plagete selv,​​ tror at Gud​​ gjorde et mirakel.

Men det som skjedde var ikke noe mirakel.​​ 

Salven virket mens han sov, selvsagt, men på grunn av manglende kunnskap i Bibelen så tror vedkommende at Gud helbredet ham.​​ 

Men troen sitter ikke veldig dypt: Jeg vedder skjorta på at han igjen går til legen dersom noe annet inntreffer, og får medisin, for så​​ deretter​​ å gjenta sin vanetenking at Gud vil helbrede ham via forbønn gjennom en ‘healer’.

Jeg har prøvd å opplyse vedkommende litt om Bibelens virkelighet og dette med mirakler, men intet hjelper. Han lever i sin egen boble og ingen kan klare å bryte inn i bobla.​​ Det er hundrevis om ikke tusenvis av liknende tilfeller og menneske-skjebner i kristenheten, dessverre.

I BIBELEN BLIR ALLE BESKREVNE MIRAKLER NEVNT

SOM NOE SOM SKJER MOMENTANT I SAMME ØYEBLIKK

 

Bibelen er vår rettesnor – og alle mirakler beskrevet der, særlig de under aposteltiden slik vi ser i Apostelgjerningene – finner sted i et øyeblikk og helt momentant uten noen ventetid eller​​ «sakte-men-sikker»​​ forbedring.

Det sies intet om at de som der ble helbredet mirakuløst først gikk til leger og dermed var under medisinering/behandling. Så Bibelens norm den er at de syke blir spontant og øyeblikkelig helbredet og henvises ikke til andre instanser som for eksempel leger.

Kople gjerne denne lille artikkelen her med min forrige, ved tittel «Per du lyg».

Det er en gjennomgående kjensgjerning at mirakel-virksomhet og healere innen kristenheten holder på med reinspikka bløff. Noen kanskje med fullt overlegg (men jeg håper at det har skjedd i god tro) – men i allfall har det sin grobunn i ren skjær mangel på bibelkunnskap.

I Bibelens nytestamente​​ finnes ingen lære om at de troende skal BE FOR SYKE!

I Bibelens nytestamente​​ finnes ingen lære om at man skal BE MED FOLK TIL FRELSE!

I menighetens tid med nådeevangeliet etter Paulus, hedningenes apostel (altså, VÅR apostel!) er det frelse å finne ved at vi TROR Jesus Kristus. Ved tro er vi frelst, ikke ved at vi ber. Be gjerne en takkebønn til Gud i Jesu navn, og takk ham for nådefrelsen – men ingen kan be noen som helst inn i frelse. Den kommer ved tro alene.​​ 

Ingen av apostlene ba for syke. Nei, de bare la hendene på dem i Jesu navn, og et​​ øyeblikkelig mirakel​​ fant sted uten noe ‘om-og-men’.

Enten man er en kristen som søker​​ å bli helbredet for sykdom ved​​ en forbønns-tjeneste over telefon​​ (eksempelvis ved Svein Mange Pedersen, Vennesla​​ – se bildet)​​ eller en som går på et vekkelsesmøte og vil bli bedt for av predikanten eller hans medhjelpere, - så har man den​​ samme mekanismen bak den sykes hverdag: Så godt som alle sammen er allerede under medisinsk behandling eller annen form for hjelp.​​ 

Kanskje virker medisinen allerede…men den syke er​​ desperat​​ og går uansett til forbønn og håper på et Guds mirakel, slik flere predikanter ofte holder frem i sine prekener.​​ Og når endelig medisinen gir resultat, så innbiller den troende syke seg at Gud har gjort et mirakel for ham. Ikke kom og fortell meg at disse ‘healerne’ ikke er​​ fullstendig klar over​​ disse bakenfor liggende mekanismene!

Og den eventuelle ‘healer’ lever bra (pengene havner i kassa) på at godtroende og uvitende syke bruker​​ deres overflødige tjenester.​​ For i henhold til Bibelens lære så utfører ikke Gud ett eneste mirakel i vår tid. Dette var bare gitt de troende jøder og proselytter i aposteltiden, det er garantert.

Joda, jeg har lest eksempelvis Svein M. Pedersens bortforklaringer i media, om hvorfor han må ta betalt for hver syk som ringer ham opp. Telefon-kostnader må dekkes inn, osv. – men allikevel så blir dette tvilsomt, for det er bare et faktum at Gud aldri har utført ett eneste mirakel med syke troende på jorden, siden Paulus utførte mirakler på Malta i år 59-60 e. Kr. da han led skipbrudd, Apg. 27-28.​​ 

Jeg vet ikke hva tlf-satsene er i dag – altså​​ margin påslaget​​ som Pedersen tjener inn for hver oppringing. Men når hundrevis og fler, ringer inn dit uke for uke, blir det nok en brukbar avkastning. Uten at ‘produktet’ blir levert til kunden.

Det at Pedersen fremsetter seg i media som en som «Får bønnesvar fra Gud» - er en indirekte måte å si til publikum: Jeg har den samme kraft og gave som det apostlene hadde – og syke blir helbredet når JEG ber for dem. Da spør jeg: Hva da om den syke​​ allerede selv​​ har bedt til Gud om helbredelse, på egenhånd?​​ Vil eksempelvis Pedersen da hevde at den syke ikke har hatt​​ nådegaven til å helbrede,​​ men at han selv har denne gaven? Og sannheten er jo at verken Pedersen eller de som ringer ham har noen helbredelsens nådegave (1. Kor. 12,9). Det kommer jeg straks til i avsnittet nedenfor.

Deres helbredelser avhenger helt av at den medisin og behandling de mottar virker etter sin hensikt.

Det finnes rett og slett ikke​​ ett eneste attestert mirakel​​ å spore i hele kristenheten etter at apostlene takket for seg.

PAULUS ER VÅR LÆRER SENDT AV GUD

 

Paulus lærte at disse mirakelgavene – tunger, helbredelser, demonutdrivelser, kraftige gjerninger, profeti og visse tale-gaver​​ kun var tegn gitt overfor Israel​​ slik at de skulle forstå at apostlene var sendt av Gud. Ref. 1. Kor. 12-14.

I Markus 16,17-18 sier Jesus rett ut til sine tolv disipler, senere apostler:

«Og disse TEGN SKAL FØLGE dem som tror…»  ​​​​ - i vers 18 nevnes helbredelse ved håndspåleggelse.​​ 

Så det er klart at ALLE mirakelgaver var gitt for å være TEGN overfor Israel, og aldri overfor hedning verden. Dette er kalde tørre og udiskutable bibelfakta…men som blir fullstendig oversett (med vilje?) av alle healere i denne verden.

Jeg har ennå ikke hørt noen predikant, pastor eller evangelist her til lands som rett ut har forklart Jesu ord i Matt. 15, 24 – men jeg skal forklare det for deg!

«..jeg er ikke utsendt til andre​​ enn de fortapte får av Israels hus!»

Dette sa han til sine disipler i situasjonen med at den fønikiske hedning kvinnen ropte etter dem​​ – for hennes datter var besatt av en ond ånd. Disse ordene var ikke noe som bare var i forhold til​​ denne ene hedning kvinnen –nei, Jesus sier jo rett ut at han VAR BARE SENDT TIL ISRAELS FORTAPTE​​ FÅR (FOLK).

Forklaringen er enkel, selv om ingen predikant forklarer deg dette fra talerstolen:

Gud hadde lovt å tilby Israel en NY PAKT, slik han sa ved profeten Jeremias, se Jer. 34, 31-34 og se også Hebr. 9, 15 der Paulus forklarer at den nye pakten med Jesus, den kom til for at de som før var under den gamle (Mose lov) skulle bli løst fra lovens krav som var umulig å overholde. Altså, den NYE PAKT ble bare tilbudt Israel og ingen andre.

Dette visste Jesus, selvsagt, og fordi profeten og dermed Gud, hadde tilbudt Israel denne pakten så avviste Jesus at hedninger bare fritt kunne marsjere inn og ta til seg av Israels goder. Kvinnen fikk NEI av Jesus, og Jesus mente det. Men for å vise henne nåde i den situasjonen (og for å bruke dette til å slå fariseerne i fjeset!) så helbredet han hennes besatte datter.

I hele NT – unntatt Efeserne og Kolosserne – finner vi at Israel var prioritert som et folk for Gud, og skilleveggen var ved makt hele tiden med apostlene. Så derfor var det slik at bare Israel/de troende jøder, fikk løfte om og de åndelige goder som kommer til uttrykk i Mark. 16 om mirakler og helbredelser ​​ etc. og aldri ble dette gitt noen utenfor den messianske jødedommen.

Men ved Israels fall som vi leser om i Apg. 28, 25-28 da Paulus konfronterte Israels lederskap (Sanhedrin i Roma år 59-60) så regnet Gud sitt folk som frafalne da de avviste Paulus. Deretter i år 63 skrev han Efeserne og Kolosserne, idet menighetens tid med det frie nådeevangeliet ble etablert. Mose lov annullert, og skilleveggen revet mellom jøde og hedning (Ef. 2, 14-15).​​ Før dette var det bare Israel som var i Guds fokus.

Paulus sier og rett ut i Rom. 15, 8:

«Kristus er blitt en TJENER FOR DE OMSKÅRNE for Guds sannferdighets skyld, for å stadfeste løftene til fedrene.»

Legg merke til adressen: IKKE OSS HEDNINGER, men Israels fedre!

I de eneste skriv apostelen Paulus skrev for menigheten, slik den er dannet i vår forstand med​​ fri nådefrelse ved tro på Jesus​​ (Ef. 2, 8-9), så nevnes ingen mirakelgaver, ingen bekjennelsesplikt, ingen «forbønn for frelse» eller forbønn for å bli frisk fra sykdom. Ingen nådegaver beskrives av Paulus fra og med Efeserne og Kolosserne som ble skrevet i år 63 e. Kr.​​ 

Vår tids kristne ‘healere’ og vekkelses-predikanter lever i en helt feilaktig oppfatning av hva Bibelen sier om disse ting. Det er velkjent at​​ særlig​​ pinse-karismatiske miljøer/menigheter innen kristenheten hardnakket tror at vi har arvet og overtatt alle disse mirakuløse tingene etter apostlene. Men dette er en ren gjetning basert på en frodig fantasi hos mange kristne.

Disse hardnakkete, og ofte skrytende​​ mirakel-predikantene​​ bruker selv leger når de opplever alvorlig sykdom. De kjøper diverse piller på apoteket for å imøtekomme mindre alvorlige sykdommer/plager, med eller uten resept. De tar sovepiller, smertestillende piller, beroligende piller, piller mot høyt blodtrykk, piller mot alt man kan få av plager.​​ 

Det er vel og bra dette. Men det er IKKE vel og bra at man driver ren skjær virkelighets-fornektelse og ikke korrigerer seg selv når de ser at MIRAKLER​​ IKKE SKJER i deres liv…ikke et​​ eneste ett! ​​ Den syke predikant ber for en syk troende i forbønnsituasjon…og vipps…den syke troende som blir bedt​​ for, han blir «mirakuløst helbredet» - mens den syke predikanten​​ (som har en Pace Maker inn operert i hjertet) aldri opplever noe helbredelses mirakel.​​ Eier disse ikke ett gram av selverkjennelse over egne mangler og sykdom de ikke får bukt med? Kan​​ de da ikke forstå at deres egen​​ uteblitte mirakel-helbredelse​​ er fordi slike ting ikke lenger blir utført av Gud?

Svaret er veldig enkelt: Det finnes ingen gitte mirakel-løfter om helbredelse fra Gud som er gyldig i menighetens tid. Det glimrer med sitt fravær i Paulus’ menighetslære, Efeserne/Kolosserne.​​ De ni opplistede nådegavene i 1. Kor. 12 opphørte da Israel falt ifra Gud som nasjon, som vist i Apg. 28, 25-28.

Men jeg kan ikke stoppe noen fra å holde på å lure seg selv. De får bare holde på de som orker. Men bedre ville det bli om man innfant seg med​​ Bibelens klare fakta, at mirakler​​ ikke​​ er vår virkelighet i dag. Det var en virkelighet under aposteltiden, men deretter var det slutt!

 

 

 

 

 

 

You may also like...