BOK: Gud helbreder ikke syke
i menighetens tidshusholdning

You may also like...