1

Apostelen Peters posisjon

i den messianske menigheten

JAN LILLEBY

 

Jeg synes oppslagsverket​​ Encyclopedia Britannica

har gjort et godt arbeid med flere av sine

bibelske historikker, og Peter er omtalt med gode

angivelser – og jeg baserer min artikkel derfor

på hva dette oppslagsverket forteller.

 

 ​​ ​​​​ Britannica bruker uttrykket «The apostolic church» der jeg i overskriften har oversatt til «Den messianske menigheten» - for å markere at denne jødiske forsamlingen i Jerusalem og i Judea​​ – omtalt i første halvdel av Apostelgjerningene –​​ ikke var samme type forsamling og tro​​ som den kristne menighet i vår tid har. De var ennå​​ segregerte​​ i dette at de var en del av Israels nasjon, som på den tid ennå var en nasjon for Gud.​​ Hedninger hadde forbud​​ mot å entre tempel-området, og dette holdt seg i hevd i hele den tid som Apostelgjerningene omhandler, år 28 til 62 e. Kr. Som Paulus bemerker i Rom. 1, 16 så var det i hele denne perioden​​ «Jøde først, så greker»,​​ og hedninger​​ (rå uomvendte)​​ kom ikke inn i bildet før Paulus var fengslet i Roma for annen gang, omkring 62-63, da han skrev​​ efeserbrevet og kolosserbrevet. Den type menighet som vi i dag har, kom til ved at Gud åpenbarte​​ for​​ Paulus sin ‘hemmelighet’ – nemlig at hedningene (etter at Israel var falt ifra som Guds nasjon i Apg. 28, 25-28) ble gjort til​​ medarvinger​​ hos Kristus ved tro alene​​ og uten overholdelse av Mose lov.​​ Ef. 2, 14-15; 3, 1-9.​​ 

Så dermed vet leseren at jeg her legger ut om​​ Peters tjeneste og hans stilling i den messianske jødiske forsamling i Jerusalem og Judea, i den egenskap at han ALDRI var sendt av Gud som apostel til hele verdens folk. Han skulle – som også​​ Paulus poengterer i Gal. 2,​​ 7-8​​ – kun tale til «De omskårne», altså jødene​​ kun. Mens han selv, skulle​​ også​​ tale til hedningene (proselyttene),​​ -​​ til konger og​​ lik Peter, tale til Israels barn​​ - ihht. Apg. 9, 15.

ENC. BRITANNICA MED SKRITT FOR SKRITT GJENNOMGANG

 ​​ ​​ ​​​​ 

 ​​ ​​​​ Ved evangelienes historier, ser vi at det ikke er uventet at Peter skulle bli den som stod opp i første rekke og ble leder for de troende jødene​​ i den tidlige perioden. I​​ omtrentlig​​ tidsforløp,​​ sammenhengende​​ 15 år,​​ etter Jesu oppstandelse, så finner vi Peter som den dominante lederen av apostlene og samfunnet deres. Han ledet an i valget av en erstatter for Judas, da de ved lodd trakk ut Mattias som den nye Jesu apostel blant dem (Apg. 1, 23-26).

Det var Peter som først oppløftet sin røst på Pinsedag feiringen (Apg. 1, 14-39). Det var Peter som opptrådte som en forsvars-advokat innfor anklagene fra Sanhedrin​​ rådet​​ i Jerusalem (Apg. 4, 5-22). Og det var Peter som ble tildelt rollen (ved Den Hellige Ånd) i det at han opptrådte som Guds dommer i tilfellet med Ananias’​​ og Saffiras tyveri, løgn og død (Apg. 5, 1-10).

Peter ledet an også ved at de tolv​​ medvirket til en forøkning av de troende jødene i antall (Apg. 9, 32). Han gikk først til samaritanene (Apg. 8, 4-17) for å følge opp Filips gjennombrudd der «..som mottok Den Hellige Ånd»; og i Samaria så konfronterte Peter trollmannen Simon. Deretter dro han til Lydda, på Saron sletten (Apg. 9, 32-35), der han helbredet den lamme mannen Æneas. Deretter, nær kystbyen Joppe​​ (Jaffa i vår tid)​​ ved Middelhavet (Apg. 9, 36-43), så oppvakte han den nylig avdøde troende kvinnen Tabita (kalt​​ Dorkas, en hind) og skapte furore i samfunnet der ved dette store mirakelet.​​ Ingen «hvilken-som-helst-troende» kunne bare spasere inn og drive oppvekkelse av døde troende! ​​ Men Peter var ledet av Guds Ånd i egenskap av sin tjeneste for de «De omskårne» -​​ altså jødene, og Gud bakket opp Peter ett hundre prosent. La oss lese:

«Apg. 9,36-42​​ ​​ ​​ (legg merke til det​​ typisk jødisk messianske​​ her, der gjerninger, almisser og disippelskap nevnes i Tabitas CV! De troende i Apostelgjerningenes tid var forpliktet til å vise deres TRO VED GJERNINGER)​​ – «I Joppe var det en kvinne som var disippel, hun hette Tabita, på gresk Dorkas. Hun var rik på gode gjerninger, og hun gav mange almisser. 37: Men det skjedde nettopp i disse dagene (det er 8-9 år etter Pinsedag i Apg. 2) at hun ble syk og døde. De vasket henne og la henne på en sal ovenpå. 38: Da Lydda ligger i nærheten av Joppe, og disiplene hadde hørt at Peter var der, sendte de to menn til ham og bad: Kom hit til oss uten å nøle! 39: Peter stod da opp og gikk med dem. Da han kom fram, førte de ham opp på salen, der alle enkene stod gråtende​​ rundt ham. De viste ham kjortler og kapper som Dorkas hadde laget mens hun var blant dem. 40: Men Peter sendte dem alle ut, bøyde kne og bad. Så vendte han seg mot den døde og sa: Tabita, stå opp!​​ Hun slo opp sine øyne, og da hun så Peter, satte hun seg opp. 41: Så rakte han henne hånden og reiste henne opp. Og han kalte inn de hellige og enkene, og stilte henne levende fram for dem. 42: Dette ble kjent over hele Joppe,​​ og mange kom til tro på Herren.»

Så, Peter var ikke noen «Hvem-som-helst», og ikke var han en brå-kjekk oppkomling av en gate-evangelist og healer á la slikt vi ser innen kristenheten i vår tid…nei, han var én av de i alt tre personer i hele ny-testamentet​​ som oppvakte noen fra de døde. Bare Jesus, Peter og Paulus utførte slike kraftige undergjerninger!​​ BILDE: Peter og Tabita.

Hva gjelder Peter og de elleve, så har vi en tendens til å uteglemme det sterke faktum, at ikke bare hadde de Den Hellige Ånd i kraft og mirakel virkninger, men de hadde noe som var​​ enda viktigere: De hadde fått deres forstand/sinn totalt åpnet for Skriftenes Ord – se Lukas 24, 45.​​ Dette viktige faktum har gått hele den pinse-karismatiske fløyen i kristenheten hus forbi. De innbiller seg at det er nok å få Den Hellige Ånd (med tunger, profeti og mirakel kraft) og vips så er de super-predikanter som kan etter ape apostlene. Nei, de hadde OGSÅ full forstand i Bibelens Ord, og uten en slik​​ særåpenbaring​​ er det helt umulig at Gud noensinne kunne betro noen å utføre​​ undergjerninger.​​ 

Her har pinsekarismatikken bommet helt, og de har gjort seg totalt bort i sitt eget villnis og​​ bringer således vanære inn over Kristi hellige navn, og kaster tvil over den troende menighet – en tvil og en skygge som aldri skulle finnes over vår virksomhet.​​ I Paulus’ nådeevangelium er det ikke gitt oss å virke med tegn og under, slik Peter og de elleve gjorde.​​ 

Vårt «tegn» det er det spesielle faktum at vi er Kristi legeme for hvilket Jesus er Hode, og vi er gitt en​​ frelse i det over-himmelske der Jesus er ved Faderens høyre hånd​​ – det Paulus på gresk kalte​​ epiuranos himmelen – himmelen over himlene.​​ Vi skal ikke inn i noe tusenårsrike på jord, men til himmelen der oppe!  ​​​​ - - - -

Peter​​ dro derfra (på Guds og englers befaling) til den romerske kystbyen Cæsarea (Apg. 10, 1 – 11, 18), og gjennom hendelsen med høvedsmannen Kornelius’ omvendelse, «en centurion som tilhørte den italienske hærstyrke» (Apg. 10, 1), så fikk han åpnet opp for å ta med​​ proselytter​​ inn i den messianske jødiske forsamlingen.​​ (MIN ANMERKN.: Det framgår av Apg. 10 at Peter måtte overtales til å gå inn til en hedning, for det var forbudt av Mose lov! Herren talte til Peter i et syn da Peter var i bønn, - noe som samtidig bekrefter at Peter aldri var sendt ut i verden som misjonær til hedninger, men bare skulle tale til omskårne, altså jødene).

Da Peter ble kastet i fengsel (cirka år 44 e. Kr.) ble han reddet overnaturlig av en Guds engel, og lenkene falt av ham og han ble ledet ut av Antonia borgen, og kom til Marias hus, mor til Johannes Markus​​ (Apg. 12, 2-12).

Vi får intet opplyst omkring Jacobs henrettelse i forhold til at Peter ble reddet fra samme skjebne. I aposteltiden var det​​ Gud som overstyrte alt som hendte​​ – og noen fikk da den ære å gi sitt liv for Kristi sak, mens andre ble reddet. Men deres redning finner vi bare som et​​ midlertidig inngrep fra Gud, for alle sammen møtte døden på en lite hyggelig måte. De ble henrettet altså.​​ Unntaket er vel apostelen Johannes – det finnes intet bibelskriv som gir rom for å tro at han ble drept. Det sies at han jo tok seg av Jesu mor, Maria, som bodde hos ham i Efesus.​​ 

Sett med disse fakta som ‘øyne’, så kan vi jo egentlig si at Jacob ble​​ spart for lidelser og fikk en tidlig avgang fra livet, mens Peter måtte ta inn over seg årevis med forfølgelser og harde prøvelser! (MIN ​​ ANMERKN.).

I Apg. 12, 17 finner vi at Peter forteller de troende i Marias hus hvordan engelen reddet ham ut fra fengselet, og han legger til:​​ «Fortell dette til Jacob (Jesu bror) og brødrene.»​​ Og Lukas forteller da om Peter, videre:​​ «Så gikk han bort og drog til et annet sted.»

Ved dette tidspunktet i Apostelgjerningene, ser det ut til at Peters udiskutable posisjon som leder for Jerusalem forsamlingen kom til en slutt. Det finnes ikke noe skrift som beviser til hvilket «sted» det var at Peter reiste. Det er tydelig at han anså seg selv å være på flukt fra Sanhedrin rådet og Herodes. Peter visste at hvis ikke Gud hadde reddet ham ut av fengselet, så ville det bety døden.

Peters tjeneste i senere tid blir ikke dekket i Apostelgjerningene – kanskje var dette fordi forfatteren hadde planlagt en tredje bok (?) om dette, men den ble aldri skrevet.​​ Klements’ 1. Brev 4-6​​ anmerker at det fantes et internt ‘sjalusi drama’ i menigheten der, som kan ha vært årsak til at Lukas aldri ville skrive noen historie der Peter var involvert slik. Men dette kan bare betraktes som ren spekulasjon, intet annet. Lukas nølte ikke med å beskrive krangelen mellom Johannes-Markus og Paulus, da førstnevnte hoppet av Paulus’ første misjonsreise i keiserriket. Så – altså, alt blir derfor spekulasjon.

(Min lille tese om hvorfor Peter forsvant ut av Apostelgjerningene, er ganske enkelt dette at han kunne ikke​​ være to steder på samme tid! Lukas​​ fant at det var riktig å bli med i Paulus’ reisefølge, og dette er jeg glad for han gjorde.)

Peter var den mest prominente person i Jerusalem forsamlingen inntil dette med arrestasjonen og siden flukten fra byen etter at engelen tok ham ut av Herodes’ klør – som notert i Apg. 12, 1-17.​​ Dette var den onde Herodes Agrippa I, han som ble drept av en Guds engel for å ha til stjålet seg den ære som bare Gud tilkom (Apg. 12, 21-23).

Eksempelvis har vi dette med at Paulus, tilbake fra​​ tre års fravær​​ etter sin omvendelse (Apg. 9ff), dro til byen for å rådføre seg med Peter, og han var hos ham i to hele uker (Gal. 1, 18-19).

Noen bibel lærde mener at Peter kan ha tatt på seg et misjonær-oppdrag, og​​ derfor​​ ikke ledet menigheten i Jerusalem, men var gitt over til Jacob, Herrens bror. Det henvises da til bl.a. Peters kortvarige hykleri…da han trakk seg fra å ha samfunn med grekere (hedning proselytter i Antiokia) da det kom noen utsendinger fra Jacob til ham (Gal. 2, 11-14).​​ Peters opptreden i samrådet de hadde i Jerusalem om proselyttenes stilling innfor Mose lov og bud, nevnes som kun en enkelt-stående affære, og ikke fordi Lukas igjen hadde begynt å reise med Peter og følge med hans liv og tjeneste (Apg. 15ff). Rådet ble holdt i år 49-50 iflg. de fleste bibel-historikere.

Så langt mitt utdrag/bruk​​ av​​ Encyclopedia Britannica.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -------------------------------------------------------------

 ​​​​ Men det er ingen tvil om at Peter – hans markante leder rolle til tross –​​ ikke​​ på noen måte var utsendt fra Kristi side som en apostel til hedningene! Gal. 2, 7-8​​ vitner om at han bare skulle tale til OMSKÅRNE – ergo utelukkes hedninger derav.

Mens hva gjelder hedning-misjon, så ble det Paulus som fikk dette kallet av Kristus. Paulus selv bekrefter denne sannhet flere ganger i sine brev. Ikke at han var «én av apostlene til hedningene» - men at han var «Den​​ eneste​​ apostel til hedningene»!

Med dette ville jeg bare påpeke at vår apostel, Paulus, som ble særskilt sendt til oss hedninger med det frie nådeevangeliet (i ettertid av Israels fall fra Gud) ikke dermed gjør Peters tjeneste til jødene til en bagatell. Nei,​​ Peter var stor i sin tjeneste for Jesus Kristus.​​ Men han ble sendt bare til disse. Faktisk var det slik også med Jesus selv, Matt. 15, 24:

«Jeg er IKKE utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.»

Paulus bekrefter denne viktige sannheten for oss i Rom. 15, 8:

«For Kristus er blitt en tjener for DE OMSKÅRNE for Guds sannferdighets skyld.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​ 
Tradisjonen ved norsk ‘pinsekarismatikk’

er at de har etterfulgt notoriske løgnere,

som​​ selv først hadde etterfulgt​​ løgnere!

 

JAN LILLEBY

 

Som et lite forord, så mener jeg dette slik:

E.W. Kenyon var inspirator til Kenneth Hagin Sr.,

på den måten at sistnevnte plagierte (!) hans

bok​​ om dette med og​​ ‘bekjenne seg til rikdom’ og

velstand, helbredelse,​​ etcetera; deretter,​​ idet Hagin hadde

med tiden etablert seg i Tulsa, Oklahoma, så

lærte Hagin fram dette tøvet i sin menighet​​ ‘Rhema

Bible Church’ og det munnet ut i det vi kaller

‘Trosbevegelsen’ (Word of Faith).

For å kunne gi en god forklaring på dette med den norske

deltakelsen i denne falske bevegelsen, er jeg nødt til å ta

med Aril Edvardsen og Sarons Dal virksomheten.​​ For han

hadde selv ‘plagiert’​​ og etter​​ apet sine forbilder i USA, som

jo alle vet var T.L. Osborn, William Branham, Oral Roberts

og flere. Da han startet opp snylte-virksomheten med og

tilrane seg et eget publikum fra innsiden av den etablerte

kristenheten i Norge, så kastet han av seg cøntri-identiteten

som kristen bygde-norsk cøntri gospel sanger – og kledde seg i

typisk etter​​ apet slesk amerikansk TV-evangelist ‘uniform’:

Fin dress med vest og like​​ fint slips, oppgradert hårsveis,​​ ja,

et lite​​ Copy-Cat​​ speilbilde av de nevnte kjendis predikantene

fra USA. Jeg tror Osborn og Roberts hadde​​ favoritt stempelet hos

Edvardsen. Men også – dessverre – så rante han til seg de mest

kjente prekenene​​ deres, og etter apet deres gestikulasjoner og

taleteknikker. Men den naive og dårlig skolerte kristenheten i

Norge svelget ned dette, og begynte å fylle opp benkeradene i

stevnehallen der i Sarons Dal. Resten vet de fleste om.

Men dermed ble​​ neste ledd i Trosbevegelses-spillet​​ satt i

sving: Åge Åleskjær poppet opp som troll-av​​ eske, og da særlig​​ etter først å ha gått på Sarons Dals bibelskole!

Og ikke lang tid etter dette la Åleskjær kursen mot Amerika for​​ å​​ bli storpredikant og pastor.​​ Han endte opp i røverhulen i Tulsa:

Rhema Bible Church og deres bibelskole.​​ Der alle​​ tiders​​ løgnhals var sjefen, Kenneth Hagin Sr.

Til historien hører det med at beryktede Ulf Ekman (som nå

for ikke mange år siden ble katolikk og Maria-tilbeder)​​ også

var elev, sammen med en hel rekke andre som ville bli

storpredikanter og kjendiser og komme på TV!

Helt til sist i mitt forord: Trenger jeg å nevne Jan Hanvold

og TV Visjon Norge, som er av samme Copy-Cat slaget?

KENNETH HAGIN SR. EN ALLE TIDERS LØGNHALS

 

Les selv den engelske versjonen om Hagins løgnaktige liv og lære, i​​ Sandy Simpsons​​ artikkel på engelsk her på nettsiden, «The Real Heretical Teachings of Kenneth Hagin» - med en nokså komplett liste over alt det han var kjent for i Word of Faith bevegelsen, som han jo ble opphavet til.​​ Artikkelen er på 19 sider…

Her skal jeg bare ta en kort gjennomgang for dere som heller vil lese på norsk. Jeg vil bare ta for meg ‘toppene’ av isfjellet og ikke alt sammen.

Det siste som undertegnede har hørt hva gjelder​​ Åge Åleskjærs forhold til sin tidligere læremester,​​ er at han forsvarer dette med nebb og klør. På den ene siden, så har OKS (Oslo Kristne Senter) tatt avstand fra Trosbevegelsen i et visst monn, men på den annen side så forsvarer han altså Hagin. Jeg blir ikke klok på et slikt dobbelt-sinn!

Hagin var født med deformert hjerte og var dermed sykelig på alle måter. Han nevner dette i sitt hefte​​ «I Went to Hell» -​​ og sa blant annet, ​​ .. ​​ «jeg ble trukket mot helvete akkurat slik en magnet trekker metall til seg selv.» ​​​​ Han var altså 15 år da dette hendte. Han påstår at han døde!

Selv fortalte han (det var i 1933) at dette skjedde idet han hadde en omvendelses-erfaring, der han døde tre ganger i løpet av 10 minutter. Han følte at han kom ‘ut av kroppen’ og falt ned i et forferdelig mørke, der han så helvetes​​ plager og skrekk (horrors of hell) og deretter kom tilbake til livet igjen.

I 1934 deklarerte Hagin at han var helbredet av Gud helt og holdent, inkludert både hjertefeil samt hans erfarte paralyserte kropp i ungdommen (hans hefte​​ «How To Write Your Own Ticket With God»).

Men i 1939, mens han deltok i en evangelisk konferanse, var han igjen syk av samme hjertefeil, boken​​ «Right and Wrong Thinking».​​ Og han skrev:​​ «Mens jeg satt i møtet, begynte jeg å kjenne skarpe smerter​​ rundt hjerte regionen. Det skalv og så sluttet det å slå – det føltes som om​​ pusten min ble slått av».

I et hefte fra 1992 gjentar dette seg igjen («God’s Best»).

Han lå i​​ notorisk løgn og selvbedrag​​ om sin skrantende helse og hjerteproblemer.

Han drev også (bøker han skrev vitner om dette) en gjentatt virksomhet med løgner om å ha hatt​​ personlig besøk av Jesus, vært i himmelen, vært i helvete, og alle slags varianter av dette.

Bare ved å lese selve titlene på de mange heftene og bøkene Hagin skrev – før​​ han døde av hjertesvikt 19. september 2003​​ – er nok til å kunne forstå at man har for seg en riktig slubbert og ‘fikser’ – en som hele tiden kokte opp historier og helt vanvittige bibel-tolkinger. Er du i tvil om dette, så prøv å lese hans galskaper i boken hans​​ «How to Make the Dream God Gave you Come True» ​​ - ​​​​ forlag: Faith Library Publications, 1981.

E.W. Kenyon var Hagins lærefar (i plagiert form) – og han skrev i sin bok «The Father and His Family» : ​​ «Enhver som har erfart å bli født påny er en inkarnasjon og kristenheten er et mirakel. Den troende er like mye en inkarnasjon som det Jesus fra Nasaret var».

Helt i tråd med denne vranglære skrev da Hagin i sin bok «The Incarnation» side 12,​​ akkurat den samme tekst​​ jeg nettopp viste til ovenfor! ​​ Et plagiat (Hagin oppgav aldri kilde​​ innehaver, men lot som om det var ham selv som fant på dette!).

Det står deg fritt å finne fram den engelske versjonen av Sandy Simpsons artikkel her på min nettside, dersom du vil ta for deg alt det gale Hagin har spydd ut i bokform og ellers. Det er en grundig gjennomgang av læregalskapen i Word of Faith/Trosbevegelsen.​​ Joda, jeg vet at jeg har allerede skrevet en hel del om Hagin og de andre noksagtene i forskjellige artikler –​​ men jeg kommer til å fortsette å skyte imot dette​​ så lenge jeg lever, såframt de ikke holder opp med svindelen.

Det du har lest her, det er bare å regne som en liten forsmak på vanviddet og løgnene som har blitt importert til lille Norge av​​ disiplene til Hagin…en predikant som kom med utspekulert, opp-drømt/fantasert og rent djevelsk vrøvl i Herrens navn.

Hovedimportør i Norge er Åge Åleskjær, noe de fleste er klar over. En Copy-Cat i likhet med både Hagin, men også mye i likhet med sitt norske ‘forbilde’ Aril Edvardsen.

Skulle han noen gang ydmyke seg og erkjenne sine grove lærefeil bør han ikke bare komme med en rettelse og selvkritikk, han burde be hele det oppegående kristen-Norge om unnskyldning for å ha vært så naiv og ryggesløs at han tok til torvs gale løgner fra en like gal Hagin Sr.

 

Gracepano.com

 

 

 

 

 

 
 

 

Noen mennesker elsker å lese og granske i

Bibelens skrifter, og har sans for skriftlig materiale.

 

Mens andre har kanskje litt mer sans for visuelt

grafisk materiale. Vi er forskjellige.

 

Studér denne plakaten her, som jeg har designet

for å imøtegå alle dere som vil ha bibelske

sannheter framstilt mere i grafikk enn i ord…

..vel, fifty-fifty slik som her.

JAN LILLEBY
JAN LILLEBY

 

 ​​​​ Det holdes for sant at Romerbrevet ble skrevet av Paulus omkring 57-58 e. Kr. da han var i ferd med å avslutte sitt opphold der, som varte i tre år. Han ønsket å komme seg til Jerusalem og rekke «Ukenes Fest» - pinsefeiringen i jødedommen (Apg. 20, 16).

ROMERBREVET I 57 E. KR. – DER FINNES MOSE LOV INTAKT

 

Rom. 3, 31 er klar, for dette sier:

«Opphever vi så loven ved troen? Langt derifra! Vi stadfester loven.»

I verset før (v. 30) påpekes at Gud rettferdiggjør den omskårne (jøden) av troen, og de uomskårne (hedning-proselytten)​​ ved​​ troen.

De hedninger som ble tillagt den messianske troende menigheten i aposteltiden, slapp å ta omskjærelse, for han var å regne som «omskåret» på​​ grunn av troen på Kristus.​​ Han var rettferdiggjort​​ ved​​ troen. Men dette til tross: proselytter måtte i den messianske apostel tiden ta vanndåpen.​​ Se Apg. 15,​​ 19-20…som i utgangspunktet gjaldt proselytter og om de skulle avkreves omskjærelse og å holde Mose lov.

Se Apg. 10,47 – der Peter påpeker at proselyttene i Kornelius’ hus (de hadde blitt fylt med Den Hellige Ånd) skulle få lov å ta vanndåpen.​​ Det var altså ikke nødvendig for Peter å​​ befale​​ at de ny omvendte hedningene der skulle måtte ta vanndåpen. Nei, de ønsket selv å ta den, derav uttrykket «få lov»​​ å​​ ta dåpen. Peter fant ut at siden de var blitt fylt med Hellig Ånden, - ja – hvem skulle kunne nekte dem å ta vanndåpen?

I aposteltiden var det altså slik at hedning-proselytten (de kaltes grekere) var,​​ 1)​​ tilregnet å ha blitt omskåret,​​ ikke med hender, men av Gud​​ ved​​ troen! ​​ 2)​​ Fikk tillatelse til i likhet med jødene å ta vanndåpen. De hadde altså TO TYPER DÅP.

Akkurat slik det var også​​ etter​​ den regulære messianske aposteltiden, slik Paulus lærer i Kol. 2, 11: ​​​​ (Dette er skrevet etter at Apostelgjerningene er lukket) -

«I ham (Kristus) er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med (menneskers) hender, ved at kjødets legeme ble avlagt, ved Kristi omskjærelse.»

Kristi omskjærelse, det er det samme som​​ hans død​​ på korset for oss. Og denne omskjærelse gjort av Gud, kalles også av Paulus for «Dåpen til døden» - v. 12:

«For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere oppreist med ham,​​ ved troen​​ på Guds kraft – han som oppreiste Kristus fra de døde.»

Men i efeserne og kolosserne, finner vi ikke vanndåpen. Den er ikke lenger ved kraft.

Men den «dåp» som ennå var i kraft, og er det den dag i dag, det er «Den ene dåp» i Ef. 4, 5 – som er en henvisning til det Paulus skriver i Kol. 2, 11. Vi er gitt en​​ tilregnet dåp, en omskjærelse gjort av Gud, i det vi er tatt inn i Kristi korsdød og deretter oppreist med ham​​ ved troen.

Menighetens tid, som er​​ oss troende i dag, har kun den éne dåps form: Vi tilregnes dette i troen på Kristus, og dåpen er rett og slett Kristi død for oss. Og den kan bare bli gitt den troende som en tilregnet dåp. Gud krever ikke noen vanndåp slik han​​ gjorde i den messianske tiden da Kongeriket for Israel ble forkynt.

Da Paulus skrev romerbrevet​​ i år 57, så fant vi at​​ Mose lov​​ var ennå ved makt, ja, de messianske troende faktisk stadfestet denne loven.​​ Stadfeste er samme som å bekrefte, samtykke i, og være enig med loven.

På engelsk så er det oversatt (Amplified Bible) :

«Do we then by (this) faith​​ make the Law of no effect, overthrow it or make it a dead letter? Certainly not! On the contrary,​​ we confirm and establish and uphold the Law.”

I Strongs leksikon for gresk, leser vi samme verset:

oun katargoumen nomon dia pisteos me alla​​ istanomen​​ nomon​​ 

Uttrykket «istanomen nomon»​​ betyr på norsk «vi opprettholder loven» - på engelsk blir dette: «We establish and uphold the Law». De to uttrykkene har Strongs ref. nr. 2476 og 3551. Derfor er​​ Amplified Bible oversettelsen​​ helt korrekt, og kanskje litt bedre og​​ mer​​ utvetydig enn den norske. Mose Lov var altså ved makt i hele aposteltiden slik det rapporteres i Apostelgjerningene.

 

DEN NYE HUSHOLDNINGEN MED NÅDEN ER UTEN MOSE LOV

 

Fra den tid (år 57 i Efesus) da Paulus skrev romerbrevet, og til da han satt i fengsel i Roma i år 62-63 (den annen fengsling), og skrev efeserbrevet, så hadde det skjedd noe dramatisk: Israel hadde falt ifra Gud som hans hellige nasjon på jord!​​ 

(Dette finner vi historikken om i Apg. 28, 25-28. Fallet – som var et​​ åndelig​​ fall – fant sted i det første møte apostelen hadde med jødenes Sanhedrin råd i Roma i år 60. Gud brøt med sin nasjon,​​ og siden dette bruddet har det vært tyst fra himmelen. Den er forseglet med 7 segl. Men ser vi i Åp. 6, så begynner Den store Trengsel for Israel ved at Gud lar sine engler bryte disse 7 seglene. Himmelen lar høre fra seg igjen, men da ved at det kommer en utrenskende dom.​​ Israel skal ved tvang bringes tilbake til å bli en nasjon for Gud.​​ Så brytes de syv basuners klang, og endelig så brytes/tømmes de syv vredeskålene).

 

Og ti år senere ble nasjonen ødelagt av romerhæren som straff for forfølgelsene mot den messianske forsamlingen i Jerusalem og ellers. Opprøret begynte i år 66,​​ og i 70 (10. september) ble Israel/Jerusalem inntatt og knust,​​ og​​ de ble​​ spredt i den siviliserte verden. Les Jesu lignelse om «Kongens utsendinger» i Matt. 22, 7.

Men enn så lenge så er det fremdeles tyst fra himmelen.

Er det slik i vår tid,​​ den frie nådefrelsens tid med Paulus sitt nådeevangelium, at vi skal «Opprettholde​​ og​​ bekrefte, Mose Lov» slik vi leser i Rom. 3, 31?

Nei, heldigvis ikke.

For i år 62-63 da Paulus skrev efeserne og kolosserne, så ble Mose lov AVSKAFFET/FJERNET/KASTET VEKK.

Ef. 2, 14-15:

«For han (Kristus) er vår fred, han som gjorde de to (jøder og hedninger) til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet. 15: da han ved sitt kjød​​ avskaffet den lov som kom ved bud og forskrifter.​​ Dette gjorde han for i seg selv​​ å skape de to til ETT NYTT MENNESKE og slik stifte fred.»

I Amplified Bible leser vi v.15​​ slik:​​ «By abolishing in His (own crucified) flesh the enmity (caused by)​​ the Law​​ with its decrees and ordinances (which He annulled); that He from the two might create in Himself one new man (one new quality of humanity out of the two), so making peace.”

I Strongs leksikon for gresk, leser vi vers 15 slik:

katargesas sarki echthran nomon entolon dogmasin​​ ina autou ktise duo ena kainon anthropon poion eirenen​​ 

Det leses slik på norsk:​​ ​​ «Å ugyldiggjøre, avskaffe, i sitt kjød fiendskapet, som er (Mose) loven med bud og forskrifter,​​ så han i seg selv kunne gjøre de to til ett nytt menneske og skape fred». ​​​​ I den skrevne rekkefølgen i rødt og blått ovenfor, har ordene Strongs ref. nr. 2673, 4561, 2189b, 3551, 1785, 1378, 2443, 876, 2936, 1417, 1520, 2537, 444, 4160, og 1515.

Det er ingen tvil i forhold til Paulus sin lære skrevet på gammelt gresk, at det faktisk er en​​ annullering av Mose lov​​ det er snakk om! ​​ Skal vi følge Bibelen – sågar Paulus – så er det ingen vei utenom for noen ‘fri tolking’. Adventistene har helt feil i sine tolkinger av deler av Bibelen. Mose lov forsvant idet Paulus etablerte den​​ helt nye tidshusholdningen​​ med den frie Guds nåde til alle som tror Kristus.

I romerbrevet​​ opprettholdt man loven, men fem år senere​​ (62-63), etter at Israel først var falt ifra Gud​​ åndelig, så ble den samme Mose lov avskaffet!​​ Den ble helt​​ annullert,​​ slik vi ser i Amplified Bible, samt i gresk originaltekst via Strongs​​ sitert. Kan det sies klarere?

Det er jo ganske logisk, samt at det er historisk bekreftet som riktig: Israels frafall betød at dermed var​​ de​​ ikke lenger Guds «klient»,​​ Israel,​​ i eksistens som nasjon​​ for ham, og dermed var det ingen å kreve for å holde Mose lov og bud. Denne loven var jo i historien ALDRI GITT TIL OSS HEDNINGER. (Rom. 2, 14).

Ef. 3, 1-9 viser,​​ som nevnt,​​ at Paulus dermed hadde fått i oppdrag av Kristus å etablere en helt ny tidshusholdning, den med Guds nåde for oss. Dermed ser vi også at Mose lov ikke kan kombineres – eventuelt løpe parallelt​​ -​​ med dette frie nådeevangelium ved tro alene. Slik vi eksempelvis finner hos adventistene, som både fremmer overholdelse av sabbat og av visse andre forskrifter i Mose lov.

Det er veldig trist at den grupperingen​​ innen kristenheten, adventistene, ikke har tatt til seg Paulus’ lære om lovens opphør. Ei heller det faktum at hedninger aldri var avkrevd av Gud for å holde Mose lov. De vil ikke ta inn over seg at​​ loven var bare for Israel​​ og deres eventuelle proselytter.​​ Men fordi de har kollektivt misforstått Paulus’ nådelære, så driver de faktisk i deres uvitenhet og fremmer dette​​ gamle​​ «Gjerdets skillevegg» - fiendskapet – som av Paulus er erklært å ha blitt nedrevet ved Kristus!

Men i menighetens tid, der er jøde og hedning ved troen gjort til ett, det er ikke lenger noe «Jøde først, så greker» (Rom. 1, 16).

I stedet er det – Kol. 3, 11 –​​ «Her er IKKE greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri –​​ Kristus er alt og i alle.»

Så rett på sak og enkelt, og allikevel så innfløkt og vanskelig for visse grupperinger innen kristenhetens trossamfunn.

Det er viktig at vi som troende kristne har fått grep omkring det vår apostel – hedningenes apostel – Paulus, har lært fram i sine to eneste skriv til vår tidshusholdning. Efeserbrevet og kolosserbrevet.

gracepano.com

​​ 

 

 

 

​​