Tungetale, mirakler, helbredelser
ble bare gitt til Israels troende, og
bare mens nasjonen var underlagt
Mose lov og bud
DEL II

You may also like...