Tungetale, mirakler, helbredelser,
ble bare gitt til Israels troende, og
og bare mens nasjonen var underlagt
Mose lov og bud!
DEL III

image_pdfimage_print

Tungetale, mirakler, helbredelser,

ble bare gitt til Israels troende, og

bare mens​​ nasjonen var underlagt

MOSE LOV OG BUD!

DEL III

 

JAN LILLEBY

 

Nå er det på tide å ha litt moro!

‘Nei – men Jan Lilleby da !!!​​ ​​ du kan da vel ikke for alvor mene at man skal ha moro som kristen???

Jo – moro er allikevel i alvor!

Vi har sett i mine to første artikler i denne serien med tre artikler, at​​ nesten alt​​ som den klassiske kristenheten driver med i lære og i praksis, er influert i stor grad av Mose Loven med dens bud og forskrifter.

Med utgangspunkt i Paulus’ deklarasjon om hvordan menigheten ble dannet – altså Ef. 2, 14-15 – der han forklarer at menigheten (Kristi legeme) også kalt ‘Ett nytt Menneske’ –​​ ​​ ble til ved at Mose Loven ble kastet og fjernet for all framtid.

Det er denne kastingen/fjerningen/søplingen av Mose lov og bud som ligger​​ i​​ bunn for den​​ enorme forskjellen​​ på den tid vi finner med apostlene (Apostelgjerningene) og den tid som kom i ettertid av dette: Menighetens tid, dette som Paulus kalte ‘Hemmeligheten’ som hadde vært skjult i Gud fra før skapelsen​​ (Ef. 3, 1-9). At frelsen heretter ville gjelde alle mennesker på jorden, internasjonalt. I aposteltiden var dette evangelium kun talt til, og tilbudt til jødene – Israel. Det var ‘Jøde først, så greker’ Rom. 1, 16.​​ De talte ikke om​​ himmelen der oppe, men om opprettelsen av et tusenårsrike med Jesus som konge i Jerusalem, dersom Israel ville omvende seg først! Se Apg. 2 og 3 med Peters taler.

For at evangeliet om Jesus og frelsen han skaffet til veie ved sin kors-død og oppstandelse skulle bli for​​ hele verden​​ og ikke bare for Israel, måtte Herren​​ kaste vekk/avskaffe/søple Mose lov og bud i dens helhet.​​ Denne kastingen av loven falt sammen med​​ Israels frafall fra deres Gud​​ slik vi ser i Apg. 28, 25-28. Nasjonen ville ikke omvende seg da Gud gav dem et ultimatum med Paulus i Roma, år 60-62 og konfrontasjonen med Sanhedrin rådet der.

I aposteltiden levde de troende​​ både​​ under Mose lov samt at de også hadde fått tillagt seg Den nye Pakt slik vi ser i Heb. 8-9, særlig 9, 15. Den ble gitt som​​ ekstra nåde​​ til det troende messianske Israel og trådte i kraft i de tilfeller der de troende ikke maktet å overholde Mose lov helt – ref. Paulus i Apg. 13, 38-39:

«Derfor skal dere vite, brødre, at ved ham (Jesus) forkynnes syndenes forlatelse for dere. – Og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Mose lov,​​ rettferdiggjøres i ham enhver som tror.»

At de hadde Mose lov som rettesnor er hevet over enhver tvil, Rom. 3, 31:

«Opphever vi så loven ved troen? Langt derifra! Vi stadfester loven.»

Ved å bruke et moderne ord-bilde så ser vi kanskje lettere dette:

Mose lov i aposteltiden (28-62 e. Kr.) var som E-18 eller E-6 motorvei i vår tid. Men for at denne veien/veiene ikke skal føre oss helt i ulykken, så har Statens Veivesen aller’nådigst satt opp kraftige forsterkete stål gelendre mot grøftekantene slik at man ikke skal krasje bilen i grøfta uten videre. Dette stål-gelendret er bilistenes ‘nåde tilbud’ – slik som Den nye Pakt til jødene i aposteltiden var nåde tilbudet til disse. ​​ Vi bilister følger ikke ‘stål gelenderet’ selv om det står der, nei – vi følger selvsagt veien/veiene….det være seg E-18, E-6 og andre hovedveier ​​ etc. De troende i aposteltiden hadde derfor ikke Den nye Pakt som​​ eneste​​ frelses-middel, de hadde to pakter, Mose lov og Den nye Pakt i Jesu blod!

I jødedommen var det presedens for å ha flere enn bare én pakt med Gud. De hadde minst fire pakter – Abrahams-pakten, Davids-pakten, Mose lov kalt Den gamle Pakt, og til sist Den nye Pakt i Jesu blod. Da Mose lov ble gitt i Sinai for​​ snart 3500 år siden, sier Paulus i sin lære at​​ Abrahams-pakten ble innlemmet​​ og tatt med i den førstnevnte…de fusjonerte for å bruke et moderne uttrykk.

Bare Israel hadde pakter med Gud. I menighetens tid finnes ingen slike pakter – i Bibelen glimrer disse med sitt totale fravær.

Vi har noe høyere og bedre enn diverse pakter (TO-VEIS AVTALER) – vi har en Gudgitt​​ fri nådefrelse​​ som trår i kraft i samme øyeblikket som en person kommer til tro på Jesus Kristus.​​ Ef. 2, 8-9.

KONTRASTEN MELLOM MOSE LOV OG MENIGHETEN

 

Jeg vil avslutningsvis bare demonstrere denne kontrasten ved bruk av en fiktiv ‘Møte annonse’ – der den ene er under forutsetning at møtet er arrangert ut ifra måten en finner mye av innen pinse-karismatikken – der man altså har dratt med seg mange ting som bare fantes i tiden med apostlene, da de troende levde under Mose lov og under Den nye Pakt, - og der de gammel-testamentlige, samt også de ny-testamentlige​​ tegn og undere var i virksomhet.

Den andre annonsen er satt opp slik at den er nødt til å dementere de feil og vranglærer som framgår av pinse-karismatikernes virksomhet.

La meg også si at du er ikke nødt til og ‘følge Jan Lilleby’ i ett og alt. Han er bare et vanlig menneske. Men som svenskene sier,​​ ni ligger risigt till om ni inte føljer Paulus!​​ Det var Paulus som annonserte kastingen av Mose Lov og bud, ikke Jan Lilleby. Jeg bare peker på Paulus, han som er den apostel Gud utsendte til oss hedninger.

PINSE KARISMATIKERNES​​ ANNONSE:

 

DE BIBELSKE ‘FRI NÅDE’ TROENDE ETTER PAULUS, UTEN NOEN MOSE LOV, REPRESENTERT I NORGE VED UNDERTEGNEDE:

 

God påske og pinse til alle kristne der ute! ​​ Keep up your faith in Christ….

Be happy…SMILE!!

 

www.gracepano.com

 

 

 

 

You may also like...