Tungetale, mirakler, helbredelser,
ble bare gitt til Israels troende, og
og bare mens nasjonen var underlagt
Mose lov og bud!
DEL III

You may also like...