Til deg som sliter med sykdom –
og har brukt måneder og år
til å stå i forbønns kø

You may also like...