DU ER ALLEREDE VELSIGNET AV GUD
SOM EN TROENDE
K R I S T E N!

You may also like...