IDEEN OM EN NY PINSEDAG I AZUSA STREET I 1906:
E N U M U L I G H E T !

image_pdfimage_print

IDEEN OM EN NY​​ P I N S E D A G

I AZUSA STREET 1906:

EN UMULIGHET!

 

JAN LILLEBY

 

Bare en vanlig enkel lesing av noen nøkkel-ord i Bibelen​​ beviser at tanken om en ‘Ny Pinsedag á la Apg. 2’ ​​ med tungetale og tegn,​​ var og er en ren umulighet!

Hvordan da?

Pinsedags-feiring var nedfelt i​​ Mose lov og forskrifter​​ og bare gitt for Israel og deres eventuelle proselytter. Den var én av i alt syv høytider som skulle feires hvert år. De var påbudt – på lik linje som sabbaten var det.​​ Sabbat var hver lørdag året igjennom, mens øvrige høytider var spredt ut over kalenderen.

Da Jesus døde på korset i år 28 (justert årstall​​ pga. feil angivelse av den tidlige kirken) – var Pinsedag i Apg. 2 på en søndag, som i vår kalender var 20. juni. Jesus ble korsfestet onsdag 28. april og oppstod lørdag kveld like før solnedgang, den 1. mai. Pinse betyr (fra gresk) ‘Femti’ – det skulle telles 7 sabbats-uker tillagt 1 dag, etter påske. 49 dager + 1= 50.

Jesu apostler og deres tidlige jødiske etterfølgere/forsamling var samlet i​​ Øvre Salen, Jerusalem, da de var blitt​​ beordret av Jesus om å vente i byen inntil de ble ikledd kraft fra det høye.​​ Apg. 1,​​ 4-5:

« Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som dere, sa han, har hørt om av meg.

5 For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter.»

Dette sammenfalt med pinsefeiringen og vi leser i Apg. 2, 1-13:

1 Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted.

2 Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt.

3 Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.

4 Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale.

5 Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen.

6 Da denne lyden hørtes, samlet det seg en stor folkemengde. Og de ble forvirret fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk.

7 De ble helt ute av seg av undring og sa: Er ikke alle disse som taler, galileere?

8 Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi er født i,

9 vi partere og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia,

10 Frygia og Pamfylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyréne, og vi tilreisende fra Roma,

11 både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere - vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk!

12 Alle ble forferdet og var i villrede, og den ene sa til den andre: Hva kan vel dette være?

13 Men andre sa spottende: De er fulle av søt vin!

Ut fra disse ord ser vi at​​ disiplene og alle der talte språk (om Guds store gjerninger) som var de mest vanlige språk på den tiden. Den Hellige Ånd virket slik at de talte språk som​​ passet​​ til​​ den folkemengden som hørte det, cirka 13-14 språk.​​ 

«…vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk!» (v.11).

DET ER KOMPLETT UMULIG AT DENNE MIRAKULØSE HENDELSEN FOR SNART 2000 ÅR​​ SIDEN – BLE GJENTATT AV GUD I ET MØTE I AZUSA STREET I LOS ANGELES I 1906.

De utga en ‘vekkelses-avis’ der overskriften/slagordet var «Pentecost Has Come».

Det var rent menneskelig oppspinn, fantasi og endeløst viss-vass fra ende til annen. ​​ Det er helt vanvittig at noen i det hele tatt kunne ta en slik helsprø tanke og idé alvorlig, som om tanken var av Gud og ikke mennesker.

Total mangel på vanlig lettlest bibelkunnskap gjør at man glir ut i fantasi-land og ikke en gang gidder å sjekke etter om det som påstås fra talerstolen er sant.

Da denne falske ideen om en ny pinsedag á la den i Apg. 2 slo an i disse vekkelses-møtene i Azusa Str.​​ i 1906​​ – så var det ingen, tydeligvis, som synes å ha fått med faktiske opplysninger:

1: ​​​​ Pinse var opprinnelig befalt av Gud​​ bare​​ for jøder/Israel i hht. Mose lov.

2: ​​​​ Da Paulus skrev Efeserbrevet i år 63 fra fengselet i Roma, kunngjorde han for all verden at Mose lov var avskaffet herved, og kastet.(Denne sannhet var holdt tilbake i hele tiden med de 30 års historikk i Apostelgjerningene).​​ Den som hadde utført denne ‘søplingen’ av Mose lov og alle forskrifter, inkludert sabbat, pinse, påske og alle andre høytider, var Jesus Kristus. Dermed var PINSEDAG feiring opphørt helt, og ikke lenger noen gyldig høytid for Gud, ei heller for noe menneske – kristent eller ikke!  ​​​​ Ef. 2, 14-15 er helt klar:

14 For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød

15 avskaffet den loven som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred,

Jesus faktisk​​ UTSLETTET LOVEN, ​​ Kol. 2, 14:

14 Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.

Tenk hvor håpløst misforstående disse overivrige evangelistene i Azusa Str.​​ må ha vært, idet at de kunne tro at Gud fortsatt opprettholdt sin lov, blant annet om​​ pinsefeiring,​​ enda han ved sin Sønn Jesus Kristus, for over 1800 år siden, hadde​​ utslettet loven​​ med dens forskrifter og bud!

Vi snakker om en skandaløs uvitenhet i Guds Ord, Bibelen.​​ 

Og allikevel, mennesker begynte å tro denne fantasien og feilaktige ideen om en ny pinse á la Apg. 2. Inkludert T.B. Barratt, pinsebevegelsens hovedmann i Norge, Skandinavia, ja, Europa.

3: ​​​​ For å understreke alvoret i dette med at Gud hadde avskaffet/kastet/utslettet loven, lot han romerhærene brenne Jerusalem og tempelet, ja, de rev ned tempelet sten for sten – akkurat slik Jesus hadde profetert om – og det har ikke siden blitt gjenreist. Det gikk aldeles galt for Israel da Roma knuste nasjonen i år 70 pga. et opprør som hadde vart siden 66.​​ Se min separate artikkel om denne grelle historiske hendelsen. ​​​​ BILDE: Tempelet i brann.

For at Gud skulle kunne – i​​ en hypotetisk tanke –​​ gjenta dette​​ som vi leser i Apg. 2 om Åndens komme, tungetale og tegn, så måtte det for det første eksistert en Mose lov med forskrifter og bud slik det var den gang, og det måtte dessuten være utvalgte Jesu apostler tilstede slik det var den gangen, og endelig, det måtte eksistere et tempel der de var samlet, selve Mose lovens høyborg da Israel ennå fantes som nasjon for Gud.​​ Skulle Gud gjenta det, så måtte det faktisk være i Jerusalem, der det dessuten bare var jøder samlet. Hedninger var forbudt på området! Se Apg. 21, 27-30 og​​ kaoset som oppsto da de trodde at Paulus hadde brakt med seg​​ bare én hedning dit, Trofimus.

Uten disse kjente historiske elementene tilstede, INGEN PINSE.

Dagens pinsefeiring innen kristenheten er jo bare en pseudo-feiring…den er bare et påfunn fra mennesker og har ikke noen autoritet gitt av Gud. Samme kan sies om påsken, julen og andre feiringer.

Kjære pinsevenner: Tenk nå over disse fakta. Det er en umulighet sett med Guds øyne, at han skulle ha sendt en ‘ny pinse’ til jord, slik som den vi ser i Apg. 2.

 

Gracepano.com

You may also like...