ER DET BIBELSK Å HA
VISJONER OG DRØMMER?

image_pdfimage_print

ER DET BIBELSK Å HA

VISJONER OG DRØMMER?

JAN LILLEBY

 

 ​​​​ Jeg tenker da på dette med at en del kristne tror at Gud gir dem ‘drømmer’ og ‘visjoner’ – syner, åpenbaringer ​​ osv.

Svar kommer med én gang: ​​ NEI!

Dette er helt ubibelsk i denne tidshusholdning med menigheten og det frie nådeevangeliet.

Hvorfor det?

I vår tid har vi, i motsetning til da apostlene virket i det første århundre, å holde oss til​​ Guds fullførte Ord. Dette var det Paulus som fikk i oppgave å fullføre, slik han påpeker i Kol. 1, 25-26:

«For den (menigheten) er jeg blitt en tjener i kraft av det forvalteroppdrag Gud har gitt meg for dere:​​ Å​​ fullføre Guds Ord.​​ 26Denne hemmelighet har vært skjult fra evighet av ​​ og gjennom alle slekter, nå er den blitt åpenbaret for hans hellige.»

Efeserbrevet og Kolosserne, er erke-brev som er gyldige som Guds hellige lære-normal i tiden der menighetens husholdning ennå er pågående. Dette opphører den dagen da Gud avslutter den inneværende husholdningen med nådeevangeliet. Personlig tror jeg at det blir i nær framtid – da skal Ef. 4, 30 komme til en fullbyrdelse:

«Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som dere har fått som segl​​ til forløsningens dag.»

Da Paulus således (år 63 e. Kr. i Roma) hadde fullført Guds Ord til oss, Kristi legeme, også kalt ‘Ett nytt Menneske’, altså menigheten, så har også Gud i​​ samme vending fullført sin tale, sin visjon, sin åpenbaring​​ til oss på jorden, og holder ikke lenger på med å gjøre dette.​​ Han gir ingen i vår tid noen form for syner eller åpenbaringer. Dette er helt sikkert. Troende som holder på med å briske seg på kjødelig vis med å skryte av at ‘Gud har talt til meg…om dette..eller hint’ – de kan bare tie stille! De lyver så det gyver etter.

Internett er proppfullt av slike tullebøtter, som holder på med å utmale om sine ‘opplevelser med Gud’ – de har vært på besøk i himmelen, de har vært innom helvete, de har hatt englebesøk, de har det ene og de har det andre…det er ikke ende på all elendigheten!​​ De lyver seg blå i ansiktet…for å prøve å tjene noen kroner/dollars på salg av videoer og bøker. Enfoldige kristne sluker en del av dette. Det er å betrakte som underholdning for disse.

Vi henvises bestemt til Paulus’ lære til menigheten, nemlig de to nevnte brevene.​​ Om Gud skulle ha talt til noen, så er dette bare akseptabelt når det er i​​ form av det fullførte Guds Ord​​ i de to fengsels-epistlene. Der finner vi Guds tale, Guds visjoner, Guds åpenbaring.

Begge er skrevet i år 63 e. Kr. fra fengsels-cellen​​ i​​ Carcere Mamertino, Roma, i ettertid av Israels åndelige frafall fra Gud som hans nasjon. Dette bevitnes av Lukas i Apg. 28, 25-28. Evangeliet var nå blitt sendt til HEDNINGENE, og de skal høre…skrev Paulus. For de jødiske lederne ville ikke høre. Og i år 70 lot Gud romerhæren ødelegge Israel, inkludert tempelet og Jerusalem.

«De gikk så fra hverandre i uenighet, etter at Paulus hadde sagt dette ene ordet: Rett talte Den Hellige Ånd ved profeten Jesaja til deres fedre

26 da han sa: Gå til dette folket og si: Dere skal høre og høre og ikke forstå, dere skal se og se og ikke skjønne!

27 For dette folks hjerte er blitt sløvt, deres ører er blitt tunghørte og sine øyne har de lukket igjen så de ikke skal se med øynene, ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet, og ikke omvende seg, så jeg kan få lege dem.

28 Så skal dere da vite at denne Guds frelse er blitt sendt til hedningene, og de skal høre.»

De siterte versene ovenfor fra Apg. 28 er dermed de​​ aller siste ord i hele verdenshistorien,​​ som Gud har talt til Israel som sin nasjon! ​​ Etter dette har det vært helt tyst fra himmelen.

Verken taler Gud til Israel, eller til menigheten, på noen​​ direkte​​ måte personlig. Vi har kun det skrevne Guds Ord, som Paulus fullførte på Herrens vegne for oss – og dette får dermed holde.

Gud har ikke nødig å gi oss noen annen form for tale eller påpekinger eller åpenbaringer. Hans Ord er​​ endegyldig.​​ Enten følger vi dette Ordet fra Gud, eller vi gjør det ikke.

Jeg noterte meg for kort tid siden,​​ at det ligger YouTube innslag på nettet, der en norsk pastor ‘forklarer’ dette med drømme-tydninger.​​ 

Det er helt sprøtt. Vi kan ikke, slik som vi ser i Daniels bok,​​ der hans syner og drømmer og åpenbaringer ble forklart, uten videre tenke at dette er noe som hører hjemme i menighetens husholdning. Nei, det hørte hjemme i GT og NT der saken gjelder​​ Israel som Guds nasjon. I Bibelen ser vi at det hovedsakelig var Guds pakts folk som fikk visjoner og åpenbaringer fra Gud, samt englebesøk. Det begynte med Abraham og holdt seg uavbrutt helt fram til Apg. 28, 25-28 der vi ser Israels frafall fra deres Gud. Det var Israel som hadde de åndelige gavene og åpenbaringene og englehjelp. Guds pakts folk, og ikke oss ulærte hedninger (Ef. 2, 12).

Som kristne kan vi ikke drive på med tankeløse ideer om at ‘Gud har talt til meg…slik..og slik…’ ​​ - for dette​​ har han slettes ikke. Det er​​ fantasifulle troende som holder på slik fordi de ikke er kjent i Guds Ord på en god måte. Fanget av diverse avsporete sekt-lærer og fantasifulle ‘mirakel-predikanter’ holder​​ disse på, antakelig helt fram til at de en dag tar farvel med denne verden og dør av sykdom eller alderdom eller begge deler. Det er lite oppmuntrende, for å si det forsiktig.

Vi må komme oss bort fra dette visjons-maset og tomme drømmerier, og heller prøve å lære oss Guds Ord!

Hva sa Paulus om slikt?

Kol. 2, 18-19 er klar:

 La ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det ved​​ ydmykhet og engledyrkelse, idet han gir seg av med syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn,

19 og ikke holder fast ved ham som er hodet. Fra ham er det jo legemet vokser Guds vekst, hjulpet og holdt sammen av alle bånd og ledd.

 

Gracepano.com

 

 

You may also like...