HVOR HAR DU DIN LOJALITET,
TIL ‘SEKTA’ ELLER GUDS ORD?

image_pdfimage_print

HVOR HAR DU DIN LOJALITET:

TIL ‘SEKTA’ ELLER TIL GUDS ORD?

JAN LILLEBY

 

 ​​​​ Jeg tror jeg kan si med stor sikkerhet, at når en ‘vanlig troende​​ kristen’ stilles overfor valget med å stå på ‘sektas’ side, eller å følge Guds Ord og Bibelen rett inndelt – så faller han​​ for det meste​​ rett i grøfta: ​​ Han velger å holde seg til ‘sekta’ framfor å​​ la Guds Ord veilede ham til sannheter i Bibelen han har vært uvitende om, eller i beste fall uoppmerksom til. Bare svært få troende har karakter nok og ydmykhet nok til å ta til seg eventuelle korrektiv fra Bibelen…for eksempel når slike som jeg påpeker grove lærefeil, ved bibelsk bevis og referanser.

Ikke bare tenker jeg på de​​ spesielle sektene, slike som Jehovas Vitner, Adventistene, Mormonerne (Jesu Kristi Kirke av De siste dagers Hellige),​​ og andre,​​ men ikke minst de man oppfatter som tradisjonelle kristne – Pinsevennene, De Frie Venner (jeg kommer opprinnelig fra disse to,​​ Pinsevennene da jeg var en junior, og De Frie Venner da jeg var kommet i voksen alder) – Baptistene, Metodistene ​​ osv. ​​ Og så har man endelig de siste variantene opp gjennom tiden fra sent 50-tall og til vår tid nå, Latter-Rain bevegelsen i USA, som bl.a. Aage Samuelsen var påvirket av sammen med helbredelses-bevegelsen med Oral Roberts, Jack Coe, William Branham m. fl., - Trosbevegelsen (Word of Faith, etter Kenneth Hagin Sr. sin lære, som han hadde plagiert fra E.W. Kenyon) som hadde Ulf Ekman i Uppsala som plogspiss i Skandinavia, godt støttet av Åge Åleskjær med OKS menigheten. Og for all del, ikke å forglemme Aril Edvardsen og hans virksomhet med Sarons Dal i Kvinesdal, nå etterfulgt av sønnen Rune Edvardsen. Sarons Dal dynastiet kan vel plasseres imellom​​ Aage Samuelsens Maran-Ata virksomhet og Trosbevegelsen.​​ Både Åleskjær, og Jan Hanvold m. fl. (leder for TV-Visjon-Norge) var elever ved bibelskolen i Sarons Dal i sin tid.

LOJALE TIL BIBELEN, GUDS ORD?

 

Bibelen lærer at Mose Lov med dens​​ forskrifter og bud​​ opphørte​​ omkring år 63 e. Kr. stadfestet ved Paulus’ ord i Efeserne 2, 14-15 og Kol. 2, 14.

​​ Av Apg.​​ 21,​​ 20-26​​ ser vi at Jerusalem menigheten, ledet av Jesu bror​​ Jakob, alle overholdt Mose Lov. Paulus, på grunn av et ondt rykte som de asiatiske jødene satte ut da han kom til byen for Pinsefeiring i år 58, lot seg underlegge det nasireiske renselses-ritualet i Mose Lov ved å rake håret samt bære frem due-offer i templet.​​ Ritualet varte i syv dager, slik Loven påbød (4. Mos. 6, 2ff).​​ Ryktet gikk ut på at han bød folk å overse Mose Lov, og at han hadde tatt med en uren (hedningen, grekeren​​ Trofimus) inn på tempel området.

Deretter må vi hoppe fram til år 63 – da Paulus satt fengslet i Roma, og skrev sine to menighets-brev, Efeserne og Kolosserne.

I år 58 i Jerusalem var Mose Lov ennå ved makt, og alle troende overholdt den, mens de også trodde Jesus og var i Den nye Pakt i troen på ham.​​ Det var samspill mellom Loven og Den nye Pakt, se Rom. 3, 31.​​ 

Men altså, FEM ÅR SENERE – som Bibelen lærer, så forkynner Paulus at MOSE LOV ER NÅ OPPHØRT OG KASTET.

Ef. 2, 14-15: ​​ (Norsk Bibels nettbibel)

«For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød

15 avskaffet den loven som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred,»

Kol. 2, 14-17:

«Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.

15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset.

16 La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat!

17 Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til.»

Med adresse her nå​​ til Adventistene – som følger deres​​ ‘profetinne’ ​​​​ Ellen G. White, så tar Paulus med disse bibelordene livet av hele adventist-læren.​​ 

Den er i fullt opprør mot Paulus’ sunne troslære til menighetens tidshusholdning! Hører disse adventistene på formaninger/korreksjoner fra slike som eksempelvis undertegnede? ​​ Nei, ikke det jeg kan notere meg!​​ Var det bare slik at det er​​ meg​​ de har satt seg opp imot – og ikke vil ta inn over seg korreksjoner, - ja da var det kanskje ikke så alvorlig. For jeg er ikke verken profet eller apostel. Men de har tatt seg den frihet i å​​ overse og ignorere Paulus​​ tydelige lære om at Mose Lov og forskrifter er helt tatt bort, den er kastet, den er faktisk (Kol. 2, 14)​​ utslettet, da Jesus lot Loven bli korsfestet med seg selv. Men Gud lot denne handling fra Kristus holdes​​ hemmelig gjennom hele apostelgjernings-tiden,​​ men lot ‘bomben gå av’ da han åpenbarte denne hemmeligheten for Paulus i år 62-63 i Roma.​​ For jødedommen så var det alle tiders religiøse​​ bombe og sensasjon, at Mose Lov med dens bud og forskrifter var blitt kastet, utslettet, avskaffet, kjørt igjennom søppelkverna! Den kommer ikke tilbake igjen, men Kristus skal etter sin gjenkomst, opprette en ny lov (Jes. 2ff).

Adventistene har tviholdt på sabbats-budet, visse matforskrifter fra Mose Lov og slikt som de forøvrig har tatt med av læremessige detaljer.

Er deres lojalitet festet til Guds Ord Bibelen?​​ Ikke slik at det er nevneverdig.

Jeg bruker adventistene som​​ eksempel, ikke som en enestående sekt som står Guds Ord imot.

Det samme som adventistene gjør overfor Bibelen i forhold til manglende lojalitet til sannheten, - det gjør også Pinsebevegelsen.​​ 

De fant jo opp en ‘Ny pinse’ ved å henge seg på dette som skjedde i Azusa Street i Los Angeles i 1906-1913. De hevder fortsatt at Gud sendte en ‘Ny pinse’ á la Apg. 2 og gjenopplivet åndsdåpen med tungetale og mirakuløse helbredelser. De hjemlige pinsevenner støtter seg for det meste på Thomas Ball Barratt og hans ‘erfaring’ av å ha fått tungetalen da han var i New York i 1906 for å samle penger til å bygge Haakonsborgen i Christiania. Det er gjennom årtiene i kristenheten, ved​​ mange bibel-teologer og språkkyndige​​ blitt ettertrykkelig bevist at den påståtte tungetalen slettes ikke er det. Det er usammenhengende ‘bokstav-ord’ rablet sammen i en​​ suggererende​​ sinnsstemning, og er ikke et virkelig språk, slik det var i Apg. 2. Helbredelser ved håndspålegging og bønn er like uekte som tungetalen, og ingen virkelige mirakler har noen gang skjedd (Guds ekte mirakler og helbredelser) siden vi leser i Apg. 28 om Paulus på Malta i år 60 da han helbredet syke der.

Grunnen til dette bibelfaktum?

Jo, det er fordi aposteltiden ble avbrutt av Gud og Kristus da Paulus konfronterte Sanhedrin i Roma år 60-62 slik vi​​ ser av Apg. 28, 25-31. Guds endelige doms-ord ble tatt til følge (se vers 27) –​​ Israel ville IKKE omvende seg slik at Herren kunne lege landet.​​ Dette ble endestasjonen for Israel som nasjon, og i år 70 ble de helt utradert. Jerusalem brent og tempelet brent og jevnet med jorden​​ – det ble ikke levnet det sten på sten, slik Jesus profeterte i Matt. 24, 2:

​​ «Men han svarte og sa til dem: Ser dere ikke alt dette? Sannelig sier jeg dere: Her skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal brytes ned.»

Det er i ettertid av Israels åndelige fall fra Gud​​ som hans nasjon på jord, at Paulus presenterer en helt ny evangelielære,​​ det frie nådeevangeliet​​ etter åpenbaring av ‘hemmeligheten’ – som i Ef. 3, 1-9:

«Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus, som er blitt Jesu Kristi fange for deres skyld, dere hedninger -

2 så sant dere har hørt om husholderoppdraget med Guds nåde, det som er gitt meg for dere.

3 Ved åpenbaring har han kunngjort for meg mysteriet*, slik jeg ovenfor har skrevet med få ord.

4 Når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt i Kristus-mysteriet.

5 Det var ikke i tidligere tidsaldre gjort kjent for menneskenes barn slik som den nå er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved Ånden:

6 At hedningene er medarvinger, de hører med til legemet, og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet.

7 For dette evangelium er jeg blitt tjener i kraft av den Guds nådes gave som er gitt meg ved virksomheten av hans kraft.

8 Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom,

9 og å opplyse alle om hvordan husholdningen er med dette mysteriet*​​ som har vært skjult fra evige tider i Gud, han som skapte alt ved Jesus Kristus.»

En del av denne hemmeligheten, var nettopp dette som jeg nevnte tidlig ovenfor, at Jesus tok med seg Mose Lov i sin korsfestelse og UTSLETTET LOVEN (skyldbrevet, Kol. 2, 14). Uten denne kastingen av Mose Lov så ville han ikke kunne hatt dannet menigheten, ‘Ett nytt Menneske’ – Kristi legeme, slik Paulus​​ skrev i Ef. 2, 14-15.​​ Menigheten består av jøde og hedning sammenføyd til ett​​ i troen, uten å ha Lovens skillevegg imellom seg, slik det hadde vært i tidene før.

Pinsedags-feiringen i Apg. 2 som pinsevennene så ivrige støtter seg til, ble UMULIGGJORT fra det øyeblikk at Mose Lov var utslettet/kastet/avskaffet – men allikevel ikke mens Apostelgjerningenes historie fant sted. Det ble holdt​​ hemmelig. Men Paulus kunne henvise til det som skjedde med Loven på korset, da han over tretti år senere skrev fengsels-epistlene.

Det finnes ikke noen Pinsedag i Guds agenda for menigheten. Den var én av åtte helligdager i Loven, men er søplet/kastet av Herren, og dermed kan ingen lovlig overholde noen pinsefeiring. Det var en løgn den gang da de påstod i 1906 i Azusa-vekkelsen at det var blitt ‘Pinse på ny’ (Pentecost Has Come).

Men hører noen pinsevenn på slike korreksjoner som undertegnede gir? ​​ Neppe. I så fall er de svært få i antall. Man har sin lojalitet til ‘sekta’ og ikke til Guds Ord Bibelen.​​ Det er trist, men det er sant.

Man kan si det samme om baptistene, metodistene og alle andre kristne sekter. De holder på med sine​​ feilaktige lærer​​ og tar ikke nok hensyn til hva Bibelen viser oss.​​ 

Det er i særdeleshet Paulus som er vår lærer og apostel. Ef. 3, 1-2:

«Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus, som er blitt Jesu Kristi fange for deres skyld, dere hedninger -

2 så sant dere har hørt om husholderoppdraget med Guds nåde, det som er gitt meg for dere.»

VEKKELSES-BEGREPET ER FARGET AV ‘SEKTA’

 

Fordi at største delen av kristenheten, med sine forskjellige bibel-tolkinger og lærebegreper, ikke har fått med seg at vårt evangelium ikke er å finne overhodet i noen andre NT skriv enn Efeserne og Kolosserne, så er frelsesbegrepet og dermed også vekkelsesbegrepet farget av dette.

Hvis det oppstår ‘vekkelse’ (at folk strømmer til møtene og vil bli kristne ​​ osv.) i adventist-rekkene, så resulterer dette i at de ny-omvendte blir lært opp til å holde​​ sabbat og matforskrifter og annet. ​​ Er dette bibelsk?

Det samme skjer når noen kommer til ‘vekkelsesmøter’ i lutherske kretser​​ – man læres opp til et bibelsyn der Mose Lov for en stor del har en plass. Det er ikke​​ mange årtier siden at de ti bud skulle slås opp på vegger og tavler i både skolerom og andre institusjoner. Man må da holde loven!

Vekkelses-møter i pinse-karismatikken går samme veien, rett i grøfta. Der er det tungetale, tegn, under, helbredelser som står øverst på plakaten. Alt det som Gud​​ avskaffet og avsluttet​​ i år 63 da Israel var oppgitt av Gud og var frafalt som hans nasjon på jord.​​ Lojaliteten står til ‘sekta’ også der i gården, dessverre.

De har, slik amatøraktige ferske studenter ofte er preget av, oversett en helt vesentlig​​ skifting av tid og lære, som endrer hele evangelie-budskapet: At Paulus på Guds vegne kom med en ny evangelielære i år 63 da han skrev Efeserne og Kolosserne. Bare fem år tidligere (58 e. Kr.) mens han var i Jerusalem slik nevnt ovenfor, holdt både han og alle troende jødekristne og proselytter Mose Lov i akt og ære, samt at de trodde på Den nye Pakt i Jesu blod.​​ 

Men i løpet av de neste fem årene etter 58, falt Israel ifra som Guds nasjon, og alt endret seg. Paulus kom da i ettertid av dette fallet med den nye nåde-frelsen i tro på Kristus, og jøde og hedning satt likt i troen i ett legeme, menigheten.

I tiden med de fire evangelier og Apostelgjerningene var det bare gitt dem å tilby Israel det lovte tusenårige Kongeriket i Israel ved Jesu gjenkomst. Gud krevde av jødene​​ og hele nasjonen at alle måtte ta ved troen på Jesus som deres Messias, før han kunne sende Jesus ned igjen. Apg. 3,​​ 19-21:

«Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet

20 og det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn, og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus,

21 ham som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av.»

Ikke i hele den tid som Apostelgjerningene forteller om fantes det noen gang et fritt nådeevangelium, slik som Paulus fikk åpenbart da han satt fengslet i Roma år 63. Det evangelium de forkynte til jødene i den tiden var basert på​​ løftene gitt deres fedre​​ om Messias som konge i et gjenreist Israel, slik som også Paulus den gang forkynte i diasporaen i keiserriket, Apg. 13, 32-33:

«Og vi forkynner dere evangeliet om det løftet som ble gitt til fedrene.

33 Dette har Gud oppfylt for oss, deres barn, da han reiste Jesus opp. Slik står det jo skrevet i den andre salme: Du er min Sønn, jeg har født deg i dag

I Efeserne/Kolosserne finnes ikke referansen til ‘løftet gitt til fedrene’ – men bare til ‘hemmeligheten’ – dette at Gud hadde dannet ved troen på Jesus et legeme, en frelses-forsamling kalt ‘Ett nytt Menneske’ der nå både jøde og hedning var gjort like i troen. Bare Paulus fikk dette åpenbart.

Disse bibelsannheter korrigerer egentlig alle kristne trossamfunn opp gjennom tiden.

Man har ikke forstått at det bare er Paulus som er vår lærer i troen, og bare hans skriv til Efeserne og Kolosserne uttrykker og lærer om det frie nådeevangeliet.

Kristenheten har alltid blandet sammen de fire evangelier og jødedommens hendelser med det som over tretti år senere​​ ble åpenbart for Paulus.

Vil du være lojal mot Guds Ord, da må du være lojal mot Paulus’​​ lære i Efeserne og Kolosserne – og kaste fra deg all vranglære som støter imot dette Paulus har skrevet til oss!

Hvordan du viser utad din lojalitet til Guds Ord etter Paulus’ åpenbaring av nåden, ja, det må jeg nok overlate til den enkelte. Jeg kan ikke gi noen bestemte føringer til noen. Men lykke til i livet – og sett nå Guds Ord foran alle dine erfaringer. La Ordet korrigere dine erfaringer​​ og ideer, og ikke omvendt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...