TANKER OM HIMMELEN
OG HVILKEN FORSKJELL DETTE VIL VÆRE
FRA VÅRT NÅVÆRENDE JORDISKE LIV

image_pdfimage_print

TANKER OM HIMMELEN

OG HVILKEN FORSKJELL​​ 

DETTE VIL VÆRE FRA VÅRT

NÅVÆRENDE JORDISKE LIV

JAN LILLEBY

 

 ​​​​ Det er komplett umulig og i det hele tatt å prøve en form for sammenlikning!

Våre tanker og evner vil ikke strekke til hva gjelder å forstå den himmelske framtid som er gitt til alle kristne troende.

Dette visste Paulus, og derfor skrev han følgende i Ef. 4, 30:

«Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som dere har fått som segl til forløsningens dag.»

Det hele er så stort og uforståelig menneskelig sett, at Paulus sier at Gud har gitt den troende en garanti: Den Hellige Ånd, som er i oss inntil dagen er der at vi tas inn i himmelen! Det kommer en dag der framme, ‘Forløsningens dag’. Da legges alt det jordiske bak oss, og vi entrer himmelen i all dens herlighet.

Men la meg remse opp litt…for da vil vi kanskje få et glimt av himmelens enorme dimensjoner og form for liv i den evighet som vi skal gå inn i…..det er aldeles gigantisk og uforklarlig, og helt uforståelig!

Uttrykket ‘himmelen’ slik Paulus skrev dette i gresk, er ‘Epiuranus’, og som betyr ‘Den overhøye himmelen over himlene’. En himmel som er høyere enn himlene, og hvor nå Kristus sitter ved sin Fars høyre hånd i makt og herlighet.

Hvor er da himmelen?

Den er UTENFOR/OVENFOR det synlige fysiske univers.​​ Og er dermed i en ny og for oss​​ uforståelig dimensjon. Man kan ikke komme dit ved å reise med​​ raketter og romskip. Bare Gud allmektig kan hente oss inn dit, ved sin overhøye makt.

Kol. 3, 1-4 er Paulus’ ord om at vi troende en dag skal ‘Åpenbares med Kristus i herlighet’ – altså i den himmelske herlighet….der oppe hvor han nå er, i en overhøy dimensjon utenfor/ovenfor universet.

Ingen vitenskap på jord makter å definere hva og hvordan dette er.

Tar vi en kort jamføring med tilstandene der oppe hos Gud og Kristus, får vi et innblikk om et evig liv som vi med våre begrensede hjerner ikke er i​​ stand til å forstå. Men Bibelen ber oss ikke om å forstå, - nei, vi bes om å TRO Jesus Kristus.

Ef. 2, 8-9:  ​​​​ (Norsk Bibels​​ nett versj.) –

«​​ 8 For av nåde er dere frelst,​​ ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.9 Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.»

DE HIMMELSKE VELSIGNELSER I ET HIMMELSK LIV

 

# Vi skal leve i all evighet – det tar aldri slutt. Det er irrelevant å ha klokke.

#​​ Det finnes ikke sykdom og smerter og plager i noen form, vi får et evig legeme

# Ingen vil mangle noe og ingen vil ha lidelser, savn, uforutsette problemer ​​ osv

# Man er heller ikke ‘arbeidsløs’ – det vil være visse aktiviteter og virksomheter

# Vi må ikke opp om morgenen og ‘gå på jobb’ – for alt er fullkomment i Gud

# Jordiske følelser og oppfatninger finnes ikke: Vi kjeder oss ikke, vi blir ikke sinte og legger andre for hat. Vi har ingen psykologiske prøvelser, redsel, angst, paranoia, depresjon, og lignende negative sjelelige/åndelige lidelser

# Alle er søkk-rike og vi har alt som en kan ha i relasjon til at vi er hos Gud

# Antakelig er vi ikke i behov av hvile og søvn, ingen blir slitne, trette, leie, eller sitter og kjeder seg. Alt i himmelen er ubeskrivelig flott, lyst, behagelig, oppmuntrende, positivt, gledelig, hyggelig, man ‘druknes’ i Guds nærhets kraft og liv…helt ubeskrivelig og helt hinsides all jordisk begrensning

# Vi sitter ikke i noe venteværelse i et digert rom og stirrer inn i en hvit vegg og bare tar imot beskjeder og ordrer fra Gud Herren. Nei, det er et virkelig liv og det er virkelige normale omgivelser osv som vil være gjeldende. Himmelen er​​ ikke et evig rom med sterile hvit-gråe sykehus vegger. Jeg tror det er vakre landskaper og overdådige fargespill. Hvis musikk finnes så vil denne være av en over-vakker harmoni.​​ 

Da Jesus ble født så sier evangliet at hyrdene så engler og hørte deres sang, ergo de har musikalske gaver i himmelen (Luk. 2, 12-15 - «​​ Og​​ dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.​​ 13 Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa:​​ 14 Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.​​ 15 Og det skjedde, da englene var fart opp fra dem til himmelen, da sa gjeterne til hverandre: La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort oss.»)

# Og slik kan en holde på å trekke inn hva himmelen innebærer sett i forhold til de jordiske prøvelser, lidelser, og mange behov som vi må dekke inn her nede. Listen er gigantisk….

Alt jordisk som har negativt fortegn, er blåst helt bort. Alt er over-herlig. Ingen død, sykdom, lidelser, fattigdom, ​​ etcetera….alt er bokstavelig talt himmelsk.

Denne himmel fås altså IKKE ved kunnskap eller vitenskap. Den gis bare til de som tror Jesus Kristus.

Nådeevangeliet om det himmelske kallet, det finner vi bare belært oss ved Paulus sine to skriv til menigheten, Efeserbrevet og Kolosserbrevet.​​ Frelsen framstår der som en ren gave gitt oss av Gud ved troen på hans Sønn Jesus Kristus.

 

Gracepano.com

 

 

 

 

 

You may also like...