APOSTELEN PAULUS’
LÆRE OM JESU KRISTI
GUDDOMMELIGHET

image_pdfimage_print

APOSTELEN​​ PAULUS’

LÆRE OM​​ JESU KRISTI

​​ GUDDOMMELIGHET

JAN LILLEBY

 

 ​​​​ Dersom du ønsker virkelig å få vite​​ eksakt​​ hvilken stilling eller posisjon Jesus har innen Guddommen, så kommer vi aldri utenom Paulus sine to skriv – Efeserne og Kolosserne.

I Kolosserne finner vi at det var inn​​ sneket en del​​ jødiske filosofiske ideer, som prøvde å dra de troendes oppmerksomhet hen til denne falske filosofiske retningen.​​ (Se min fulle utlegning av hele kolosser-brevet her på nettsiden!).

I den forbindelse er det at Paulus gir sin​​ utlegning av Kristi status, og vi får faktisk lære mer om Kristus enn det som kan leses ut av de historiske skrivene som de fire evangeliene er. Paulus hadde en​​ direkte-åpenbaring av Kristus​​ gjentatte ganger. Hans lære om Kristus kommer direkte fra Kristus selv!

Paulus bruker dermed Jesu enorme Guddommelige egenskaper og maktposisjon til å formane de troende​​ vekk fra den falske jødiske filosofiske bevegelsen​​ som forstyrret kolosser-menigheten​​ i troen.​​ Denne sektens lære​​ ble kalt for​​ «Våre Fedres Filosofi» - og den var også kalt «Den jødiske Filosofi» (Philo, 10 f. Kr. – 50 e. Kr. var opphavsmann til dette).​​ Det er særlig i Kol. 2, 8 mv. at hans formaninger mot sekten kommer fram. Det er fra dette kapittel at vi finner de velkjente ordene ‘I ham’ og ‘I Kristus’ i en repetitiv form. Han påminner de troende om alt det vi allerede har i Kristus, og dermed er annen tanke og filosofi helt overflødig og nytteløst.​​ Han avviser det som noe menneskelig barnslig sludder, og som ikke har sannheten i seg på noen måte. Kol. 2, 8 er tone-angivende:

«8 Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus.»

Ved dette så beviste Paulus for dem at det var​​ helt unødvendig​​ å ta inn slik filosofi, når de allerede hadde med Jesus Kristus å gjøre, og dermed hadde alt en kan vente og ha fra Gud i troen!

KOLOSSERBREVET​​ 1, EN KRISTUSPARADE

 

Hva gjelder Jesu maktposisjon hos Gud, så er disse kapitlene​​ 1 og 2​​ selve parade manifestet om Kristus.​​ Jeg tar bare for meg fra kapittel 1 her.

Jehovas Vitner​​ med deres falske bibel ‘New World Translation’ – har fjernet/endret​​ med vilje de typiske vers som peker direkte på Kristus som en med evig status hos Gud. De har med sin falske bibeloversettelse prøvd å forminske Jesus…og så drar de da fram Gud Jehova som den vi skal ha og gjøre med.

Tittelen i deres norske menighets-navn, ‘Jehovas Vitner’ er helt misvisende: I Det nye Testamente finner vi bare at disiplene var kalt som JESU VITNER!

Jehovas Vitner, som begrep, finnes ikke i Bibelen i det hele tatt. (Se min gratis bok om JV bevegelsen her på nettstedet. Der viser jeg hvilke vers osv. som de har forandret/fjernet fra Bibelen).​​ Troende har forlatt JV menigheter pga. min bok! Takk Gud.

(Jehovas Vitner er en av de verste vranglære sekter en finner i verden. De har intens konkurranse i dette ‘faget’ fra både Adventistene og Mormonerne og andre.)

Men Paulus går den andre veien – du vet, han som​​ Gud utvalgte​​ til å være vår (hedningenes) apostel – og gjør​​ da​​ Kristus stor og mektig.

Paulus sier tydelig i brevene: Be til Gud og takk ham i Jesu Kristi navn.​​ 

Det nytter ikke å bare be og si: Å Gud, kan du hjelpe meg? Nei, du må framlegge din bønn i JESU NAVN! Hele Guds fylde bor i ham.

Kol. 1,15-20 er en eksplosjon av kunnskap om Kristus, og som ikke finnes å lese i verken Matteus, Markus, Lukas eller Johannes’​​ historiske​​ evangelier:​​  

«15Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor enhver skapning.

16 For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham.

17 Han er før alle ting, og alt består ved ham.

18 Og han er hodet for legemet, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alt skal være den fremste.

19 For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham,

20 og ved ham forlike alle ting med seg selv da han gjorde fred ved blodet på hans kors, - ved ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himlene.»

Vi må merke oss vers 17 spesielt:

Jesus er FØR ALLE TING, og alt BESTÅR VED HAM.

Wow! Dette er ikke småtterier. Hvis Jesus er før alle ting, da er han faktisk fra evighet av – og til evighet.

Alt er skapt ved Jesus, og skapt til ham!

Disse åpenbarings-ordene kom direkte til Paulus fra Kristus selv. Det var ikke noe som Paulus tolket inn i sin lære fra Mose-bøkene eller andre skrifter. Det ble gitt ham person-til-person- i nærvær av Jesus Kristus.

Unntaksvis så er det bare vers 15 her som kan gjenkjennes fra de fire evangelier, fordi Jesus selv sa at den som har sett ham,​​ har sett Faderen, - samt at han uttalte til fariseerne i en disputt at han​​ var før Abraham.

Utover dette så er Paulus sine parade-ord om Kristus helt ferskvare da han skrev brevet i år 63 e. Kr. i fengselet i Roma.

Etter å ha lest og lært seg hva Paulus legger ut om Jesus, så bør alle opponenter og vranglærere​​ lukke sin munn, når de så mye som bare ymter på at Jesus ikke er selve sjefen!

Alt er skapt ved Jesus.

Han er fra evighet av, dermed var han før Abraham.

Alle ting – alt det skapte – består ved ham. Universet ville kollapset​​ om ikke Kristus opprettholdt dette.

Hele Guds fylde (skapermakt og all type​​ makt) er gitt Kristus. Det framgår ikke helt tydelig av evangeliene​​ hva​​ dette innebærer, men han sa etter sin oppstandelse: Meg er gitt ALL MAKT I HIMMEL OG PÅ JORD (Matt. 28,​​ 18). Paulus utlegger dette for​​ oss​​ på en helt korrekt måte.

Dette er ikke ord som skal forstås som om denne makten ble gitt ham idet han oppstod. Den var gitt ham helt fra evigheten av. Han hadde denne makten før han ble korsfestet, men han fornedret seg selv og tok en tjeners skikkelse på seg,​​ og han ble Guds offerlam. Men det ble ikke åpenbart i verden før Jesus kom til oss synlig, selvsagt.

Det er denne Kristus, i all sin makt og velde, som er HODE FOR MENIGHETEN.

Venner i troen: Det er litt av en sjef/Hode/leder vi har. Det er den samme person som holder hele universet oppe og innehar alt som Gud har i seg av kraft og evner.

Menigheten som Jesus er selve sjefen for, eller som Paulus sa, Hodet, har et helt spesielt kall: Vi er kalt til å komme opp til himmelen der Kristus nå sitter ved Faderens høyre hånd.

Kol. 3, 1-4 sier avsluttende om dette:

«1 Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd.

2 La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.

3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.

4 Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet.»

Vi skal hentes opp/inn til himmelen, der vi skal åpenbares med ham i herlighet og kraft. Dette himmelhåpet finnes ikke i noen deler av Det nye Testamente, UNNTATT Efeserbrevet og Kolosserbrevet. Paulus’ evangelium om nådefrelsen ble gitt ham i åpenbaringsform, og må aldri forveksles med de fire historie​​ skrivene - ​​ Matteus, Markus, Lukas og Johannes’ evangelier. I disse skriv finnes bare håpet gitt Israel i aposteltiden (se Apostelgjerningene) om Guds Kongerike i Israel ved Jesu gjenkomst. Jesus skulle være konge i det riket.​​ Dette håpet er lagt på is, for på grunn av deres vantro mot Jesus, så ble Israel ødelagt av Romerriket i år 70 e. Kr. Det er etter deres fall (som åndelig talt skjedde da de kranglet med Paulus i Apg. 28, 25-28 i år 60) at Gud fant å ville åpenbare for Paulus dette nådeevangeliet om himmelfrelsen gitt oss. Det var en hemmelighet skjult i Gud i tidene før dette (Ef. 3, 1-9).

(Peter og de elleve forkynte bare evangeliet om Guds Kongerike på jord, mens bare Paulus fikk oppgaven med å forkynne det​​ avløsende​​ evangeliet: Nådeevangeliet om himmelfrelsen. Dette er helt forskjellige evangelier som ikke må forveksles. Men dessverre er det i kristenheten grovt forvekslet og blandet​​ sammen i en åndelig mølje. Jeg er én av flere bibellærere som prøver å rette opp dette ved å forklare forskjellen på de to evangelie-typene.)

Paulus var ute i ‘markedet’ med sitt nådeevangelium om det himmelske håpet cirka​​ 20 år FØR de fire historie skrivene​​ (evangeliene) var gitt ut som trykte bøker (trykte: De var håndskrevet og ditto kopierte, og gitt ut anonymt. Navn på dem kom ikke før cirka år 200 e. Kr.).

Dermed kan vi aldri lese inn de fire evangelier i Paulus’ lære i Efeserne/Kolosserne, på en overordnet måte. Nei, de er​​ underordnet og overkjørt​​ av Paulus hva gjelder troslære. Se mine andre artikler her på nettsiden om dette. Du kan velge og vrake blant opplysende artikler i saken!

Det gamle Testamente har intet med menigheten å​​ gjøre. Bland ikke dette inn i skrivene til Paulus for menighetens tidshusholdning. I vår tid er Mose lov og bud ugyldig i enhver form. Dette ble kastet i søpla og utslettet av Kristus selv, Kol. 2, 14; Ef. 2, 14-15. Mose lov er i dag bare et museums-dokument og som en finner i bibler i verden. Loven har for øvrig aldri vært forholdt til oss hedninger, men bare til Israel.

 

Gracepano.com

 

 

 

You may also like...