TEGN, UNDER OG MIRAKLER:

DETTE HØRTE BARE ISRAEL TIL!

JAN LILLEBY

 

 ​​​​ Jeg har poengtert dette i veldig mange artikler – at tegn, under, mirakler og Den Hellige Ånds nådegaver i det hele​​ tatt, IKKE noen gang har vært gitt til​​ alle verdens folk, i alle verdens land. Det var bare gitt Israel for at dette folket skulle ha beviser og slik kunne tro apostlenes budskap om Jesus. De var TEGN og ikke veldedighet egentlig. Helbredelsene ble brukt​​ av Gud som TEGN.

Peters helbredelse av den lamme tigger ved tempelporten var et TEGN. Apg. 3, 1-9. Hele kapittelet er myntet eksklusivt på Israel og Guds løfter til denne nasjonen. Les det selv i din Bibel. TEGN…utført av apostlene for Israel til å kunne ta til troen på Jesus. Vers 12:​​ «Israelittiske menn! Hvorfor er dere forundret over dette?...».

Likeså da mengder av syke og lidende ble øyeblikkelig helbredet bare Peters skygge traff dem idet han gikk forbi, på vei til tempelet ​​ - Apg. 5, 12-15. TEGN overfor Israel!

Bibelen beviser at den​​ erkeløgnen​​ som ble lansert i hendelsene i Azusa Street i 1906-1913, Los Angeles, - med såkalt tungetale, profeti og helbredelser…var nå noe som var​​ kommet tilbake​​ etter over 1800 års stillhet, var ren bløff. Drømmerier fremsatt av løgnaktige predikanter.

Denne​​ tidlige ‘Pinsebevegelsen’ brukte et slagord i sin trykksak den gang,​​ ‘Pentecost Has Come’. ​​ Se bildet.

Man kan ikke bruke uttrykket ‘Tilbake’ hvis det viser seg at det aldri noen sinne har vært å finne iblant kristne menigheter i verden etter at apostlene forsvant i det første århundre. Nådegavene (se 1. Kor. 12-14) var altså BARE for at Israel skulle ha bevis for at apostlene talte fra Gud. Pinsefestens dag i Apg. 2 var BARE for jødene, altså Israel. Det var en årlig hellig fest, på norsk kalt ‘Ukenes Fest’, og ble feiret på den 50. dag etter påsken (7 sabbatsuker, pluss én dag= 50).

Den som er litt kjent i Bibelen vil vite at Pinse var befalt av Gud gjennom Mose Lov og forskrifter. Det er en ren jødisk høytid, -​​ men den ble AVSKAFFET idet at Kristus lot hele Mose Lov og bud bli korsfestet med ham. Det var bare det at dette var hemmeligholdt i hele tiden med Apostelgjerningene. Men åpenbart gjennom Paulus’ lære til menigheten i Efeserne og Kolosserne.

Den nå 118 år​​ gamle ‘pinseløgnen’ fra Azusa Street vekkelsen blir jo avslørt som bløff direkte! ​​ Gud ‘søplet’ hele Loven og dermed også ALLE HØYTIDENE i Bibelen inkludert pinsen.

Ef. 2, 14-15: ​​ (Norsk Bibels web versjon)

«14 For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød

15 avskaffet den loven som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred,»

Kol. 2, 14:

«14 Han​​ utslettet skyldbrevet​​ mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.»

Loven ble altså kastet, søplet, utslettet, i år 63 e. Kr. da ​​ Paulus fikk åpenbart at den var allerede tatt med da Jesus ble korsfestet. Loven døde for alltid da Jesus døde.

Vi finner intet ord om at Loven oppstod med Jesus. Den er for alltid død og forsvunnet helt! Jesus oppstod helt alene, uten at loven ble tatt med i oppstandelsen.

Og så kom altså uvitende og lite bibelkyndige troende i Los​​ Angles i 1906 og løgnaktig påstod at Pinsedag var kommet. Det er helt skandale at noen kristen overhodet har akseptert slikt sludder, slik løgn. Denne løgnen ble Pinsebevegelsen basert på, og​​ Thomas Ball Barratt​​ tok denne med seg fra USA da han kom hjem igjen til Norge i 1906, idet han påstod å ha fått tungetale gaven blant annet. De tror på løgnen den dag i dag, ja – hva mere er – de rent ut forsvarer løgnen som om den er en gullforgylt sannhet. Eller skal vi si ‘Gullkalv’? Vi mennesker har en tendens til​​ å opphøye oss selv og prøver å dekke over feil og mangler, bak en form for mental forgylling. Man gjør noe som i utgangspunktet var ren menneskelig gjetning og fabrikasjon, om til en bibelsannhet.

Det er helt komplett umulig at Gud noen gang skulle ha sendt en gjentakelse av den Pinsedag vi ser i Apg. 2. For han hadde allerede avskaffet pinsen, påsken, og alle andre festdager i tiden da apostlene levde i det første århundret.

Kol. 2, 16:

« La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med​​ hensyn til høytider​​ eller nymånedager eller sabbat!»

I bare dette ene verset fra Paulus, så ryker hele Pinsebevegelsens falske ide om pinse og tungetale rett i grøfta! Høytidene er AVSKAFFET. ​​ Likeså ryker blant andre, Adventistene rett i grøfta med sin falske sabbats overholdelse og en rekke matbud og annet. Det er en skandale at man ikke engang makter å lese hva Paulus sier rett fram! Loven er utslettet, - men allikevel skal troende komme med en lære som sier rett imot apostelen Paulus, slik han gav for menigheten.

Med Ef. 4, 5 vedrørende dåp i vann, slik baptist-bevegelsen ble kjent for, så ryker også de rett i grøfta læremessig. Den ene dåp i Ef. 4, 5 er en dåp som utføres av Gud i Ånden…den blir gjort uten menneskelig inngripen, idet den troende første gang kommer til tro på Jesus. Gud døper ham til Kristi kors-død.

Kol. 2, 11-12:

« I ham er dere også blitt omskåret med en​​ omskjærelse som ikke er gjort med hender,​​ ved at kjødets legeme ble avlagt, ved Kristi omskjærelse,

12 idet dere ble begravet​​ med ham i dåpen,​​ og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft - han som reiste Kristus opp fra de døde.»

Paulus setter likhetstegn ved Guds inngrep idet han døper oss i Kristi død: Det er som en omskjærelse som IKKE ER GJORT MED (Menneskers) HENDER, men av Gud.

NÅDEGAVENE VAR​​ TEGN​​ GITT FOR ISRAEL KUN

 

Men jeg skal gi dem alle den trøst at selve​​ frelsen ved tro på Jesus, den er i god behold. Gud støter ingen bort, selv om man kan ta grovt feil i bibellesningen. Men det er en​​ skandale allikevel, dette at man går Paulus’ sunne lære i Efeserne og Kolosserne rett imot, og danner et sektvesen basert på slik en skakkjørt læreform.

I hele tiden med Apostelgjerningene finner vi ikke menigheten overhodet. Den ble ikke til før Apostelgjerningene ble lukket den gang Paulus var fengslet i Roma. Det skal ikke legges skjul på at det var E. W. Bullinger, prest i Den anglikanske kirken i​​ London området, og ekspert i bibelsk gresk språk (Kings​​ College), som var den første som stod fram mot slutten av det 19. århundre med å bevise at menigheten ikke kom til før Apostelgjerningene var lukket. Han ble en kristen portåpner til en korrekt bibelforståelse og ditto bibelsystematikk (rett inndeling av Bibelen). Han mottok​​ Erkebiskopen av Canterburys​​ æres diplom for sin innsats​​ i tjenesten, kalt «Doctor of Divinity». Bullinger døde i 1913, og ble etterfulgt av Charles Welch, og likeså av Stuart Allen og andre etter ham. Du finner mye av deres arbeider på nettet. De troende i Los Angeles og ellers, skulle hørt på disse skarpskodde​​ bibel-lærde den gang, og heller avvist all falsk ‘pinselære’ som kom fra Azusa Street i 1906. Men folk (i deres dårskap og uvitenhet), lik T.B. Barratt, gikk på limpinnen og omfavnet pinseløgnen og ville heller ha ‘tegn, under, mirakler og tungetale’.

Det​​ er bevist i de tre sitatene her i min plakett, at​​ A:​​ Tegnene var gitt for Israel. Merk at Paulus viser til hva​​ Mose Loven​​ sa, - og vi vet at denne aldri var gitt for andre enn Israel. ​​ B:​​ Samtidig bevises også at​​ alle miraklene​​ var TEGN, og ikke bare tungetalen, Mark. 16, 20 og Apg. 14, 3.​​ C:​​ Kanskje det mest sviende faktum ligger i dette at TEGNENE var utført ved apostlenes tjeneste eksklusivt? Og vi vet at de alle forsvant innen det første århundret. Dette er helt udiskutabelt. For at ideen om tegn, under, mirakler, tungetale, skal holde stikk – så avhenger det helt av at det finnes ekte Bibel-apostler som har blitt utvalgt og innsatt særskilt av Kristus slik det var med de tretten vi leser om i Apostelgjerningene. Slike finnes ikke i tiden etter at Paulus døde, og Johannes som den siste.

DET ER MISTENKELIG TYST FRA KRISTENHETEN

 

Til dags dato har jeg ennå ikke møtt noen eller hørt noe fra de respektive trossamfunns ledere og predikanter (inkludert Den norske Kirke) der de motsier min undervisning og korrigering av disse feilaktige læresetningene deres. Det er helt tyst. Har de ikke noe å komme med? Det ser for meg ut som om de er stumme fordi de vet at min undervisning er helt bibelsk og følger Paulus sin norm og bibelsystematikk! Så vidt jeg kjenner til,​​ så er min nettside og undervisning i disse ting den eneste i hele Skandinavia (!) – og jeg begynte dette i 2004.

Jeg stiller opp i hvilket som helst kristent forum som vil debattere/diskutere med meg. Eneste betingelse for min eventuelle deltakelse er at det skal være Bibelen som grunnlag, og ikke de forskjellige sekt-lærer som finnes. Jeg vil ikke sitte og høre på hva en debattant​​ syns​​ om ting. Menneskelig synsing er det nok av. Bibelen som grunnlag er et must. Er min utfordring alt for uoverstigelig for det gode selskap?

TROENDE I APOSTELGJERNINGENES TID HOLDT LOVEN

 

Alle troende levde og overholdt Mose Lov og forskrifter slik vi tydelig ser gjennom hele Apostelgjerningene og i brever skrevet i samme tidsrom 28 – 62 e. Kr. ​​ Jamføring med Apg. 21, 20 beviser dette: Brødrene i Jerusalem hilste Paulus da han kom til pinsen i år 58, med følgende gode ord:

«..du ser, bror, at mange tusen blant jødene er kommet til troen (på Jesus),​​ og alle er de nidkjære for loven.»

Likeså ser vi i Rom. 3, 31 at Mose Loven var gyldig i tiden med de messianske menighetene i Romerriket:

«Opphever vi så loven ved troen? Langt derifra! Vi stadfester loven.»

I Amplified Bible står det mer intenst formulert:​​ 

“Do we then nullify the Law by this faith [making the Law of no effect,​​ overthrowing it]? Certainly not! On the contrary, we confirm​​ and​​ establish​​ and​​ uphold the Law​​ [since it convicts us all of sin, pointing to the need for salvation)”

Ikke bare bekreftet de Mose Lov, men de aktivt drev og opprettholdt og etablere den! ​​ Kan dette sies tydeligere?

Lovens avskaffelse og utslettelse ble ikke åpenbart før Jesus viste det til Paulus i tiden like etter Israels fall fra Gud i Apg. 28, 25-28. Dette ble endestasjon for nasjonen Israel. Og i år 70 ble den utslettet av romerhærene.

Ef.​​ 3, 1-9 viser oss at Paulus fikk nådeevangeliet som en​​ særskilt åpenbaring:

« Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus, som er blitt Jesu Kristi fange for deres skyld, dere hedninger -

2 så sant dere har hørt om​​ husholderoppdraget med Guds nåde, det som er gitt meg for dere.

3 Ved åpenbaring har han kunngjort for meg mysteriet*, slik jeg ovenfor har skrevet med få ord.

4 Når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt i Kristus-mysteriet.

5 Det var ikke i tidligere tidsaldre gjort kjent for menneskenes barn slik som den nå er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved Ånden:

6 At hedningene er medarvinger, de hører med til legemet, og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet.

7 For dette evangelium er jeg blitt tjener i kraft av den Guds nådes gave som er gitt meg ved virksomheten av hans kraft.

8 Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom,

9 og å opplyse alle om hvordan husholdningen er med dette mysteriet*​​ som har vært skjult fra evige tider i Gud, han som skapte alt ved Jesus Kristus.»

TOTAL MANGEL PÅ SELVKRITIKK OG YDMYKHET

I STORE DELER AV KRISTENHETEN

 

Jeg har alt brukt det ladete ordet ‘Skandale’ om disse feilgrep i troen. De finnes i en særlig grad innen​​ all pinse-karismatisk virksomhet. Men dessverre også i klassiske samfunn som Baptistene, Adventistene og flere andre. Man har gjort den kjempetabben å åpne munnen og kommet med høylytte stolte tros-erklæringer om…det være seg…tungetale, mirakler, vanndåp,​​ sabbat-overholdelse, og mye annet, men UTEN Å HA VIRKELIG STUDERT BIBELEN GODT NOK. Det er bare ren menneskelig fri fabrikasjon av et lære vær.

Hvordan kan Pinsebevegelsen bare late som om pinsefeiring er gyldig, når Bibelen klart viser at denne høytid ble avskaffet i år 63 da Paulus åpenbarte dette i Efeserbrevet og Kolosserbrevet? ​​ Mose Lov ble avskaffet, og dermed alt som var befalt av høytider nevnt i denne!

Lov-overholdelsen som vi ser av Apostelgjerningene, var bare fordi Gud lot dette være en​​ hemmelighet…inntil han åpenbarte det for Paulus i år 63 da han fikk oppgaven med å gå ut med nådeevangeliet til verden. Det var en del av hemmeligheten han viser til i Ef. 3, 1-9 sitert ovenfor.

Fordi Israel falt fra Gud (åndelig) i år 60 under konfrontasjon med​​ Paulus i Apg. 28, 25-28, lot Gud dermed oppdraget ved å la apostlene tilby nasjonen Guds Kongerike på jord, opphøre helt. Likeså alle disse tegnene og underne og helbredelsene. Gud lot dette avsluttes helt! Det er aldri gitt videre til oss, menigheten. Vårt kall er himmelen der oppe hos Kristus, og dette er vårt tegn og under! Vi finner ingen TEGN á la det vi ser i Apostelgjerningene, lært fram av Paulus i verken Efeserne eller Kolosserne. Israel var falt, og deres tegn falt bort med dem.

I ETTERTIDEN INN​​ I VÅR TID, FINNER MAN INGEN MIRAKLER

 

Det er bare et faktum: I ettertid av apostlene og helt inn i vår tid, kan man ikke finne ett eneste virkelig sant og bibelsk mirakel eller undergjerning.

Det finnes derimot en hel hær av svindlere der ute, særlig i USA, som driver og svindler med ‘mirakler’ – se mine øvrige artikler om disse triste ting. All ‘mirakel-tro’ og såkalt ‘Bønn for syke’ er total svindel og bedrag uten unntak. Gud gjør rett og slett ikke mirakler for oss troende i ettertid av apostlenes i det​​ første århundret. Også i Norge finnes det en del mirakel-svindlere…jeg har skrevet kilometervis med artikler om dette. De har disse amerikanske TV-evangelistene og healerne som idoler og forbilder, og serverer deres ferdigtygde løgner til oss norske kristne over deres TV-kanaler her. Og i møter rundt om. Sjekk min nettside.

Vi trenger ikke mirakler, tegn og under for å kunne tro Jesus Kristus.

Det var bare noe som Gud lot følge apostlene på grunn av Israels notoriske hardhet og vantro opp gjennom tidene. Vi​​ ser dette tydelig i de gammeltestamentlige skriftene.

Jes. 6, 9-10 er betegnende for denne uheldige trend i jødedommen, og både Jesus og Paulus i tur og orden, siterte fra Jesaja 6 da de tok for seg Israels vantro.

Dette var de siste doms ordene som ble​​ talt av en Guds profet og apostel, Paulus, overfor Israel i Roma år 60:

«Og han sa: Gå av sted og si til dette folket: Hør og hør, men forstå ikke! Se og se, men skjønn ikke!

10 Gjør hjertet sløvt i dette folket, gjør ørene tunghørte og klin øynene til,​​ for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, og slik at hjertet ikke skal forstå og omvende seg, så det kan bli leget».

Men i Apg. 28, 28 sier Paulus noe merkelig:

«Så skal dere da vite at denne Guds frelse er blitt sendt til hedningene, og de​​ skal​​ høre

Ser du at det er forskjell på hva profetene talte til Israel og hva Paulus sa om oss hedninger?

Til jødene sa Gud, ved Jesaja, at Israel ikke ville se og ikke ville høre. Vers 9. Men om oss hedninger sa Paulus i Apg. 28, 28 – at vi skulle HØRE. Vi​​ hedninger skulle ikke gis mirakuløse tegn for at vi skulle kunne tro Jesus!

Denne tydelige forskjellen mellom Israel og oss hedninger kan ikke bety annet enn at vi var slike som IKKE BLE GITT Å SE…det vil si, se mirakler og tegn. Men Israel skulle​​ både se​​ tegn og høre forkynnelse​​ om Kristus. Og allikevel ville de stå imot, inntil ulykken rammet nasjonen i år 70. Med romerhærens ødeleggelse av Israel, ble Jes. 6, 11-12 oppfylt:​​ 

 «Da spurte jeg: Hvor lenge, Herre? Og han sa: Til byene er ødelagt og folketomme, og husene uten mennesker, og landet er ødelagt og blitt til en ørken.

12 Herren skal drive menneskene langt bort, og tomheten blir stor i landet.»

 

Gracepano.com