TO ‘DILLER’ I KRISTENHETEN:
Å BE FOR SYKE, OG Å BE
MED FOLK TIL FRELSE

You may also like...