Ikke Jesu gjenkomst,
men menighetens hjemkomst!

You may also like...