PAULUS SKREV:
«Ingen forskrifter i menigheten!»

You may also like...