TEGN, UNDER OG MIRAKLER:
TV-Visjon Norge fortsetter sin runddans
ved å importere karismatiske predikanter.

image_pdfimage_print

TEGN, UNDER OG MIRAKLER:

TV-Visjon Norge fortsetter​​ sin​​ kjente runddans

ved å importere​​ karismatiske predikanter.

 

AV​​ JAN LILLEBY

 

I en omtale av​​ Stephen George, pastor​​ fra Texas, USA, finner en

på Facebook siden hans at han omtales som en som reiser

verden rundt i kampanjer, og at​​ ‘Tegn, under og mirakler

følger hans tjeneste’.

Altså – den vanlige erkeløgnen om at menigheten,​​ i ettertid

av apostlene,​​ skal ha arvet deres evner og kraft.

 

 ​​​​ Dette emnet har jeg omtalt på forskjellige måter her på nettsiden…i alle de år jeg har skrevet lære-artikler og bøker, siden 2004, da jeg meldte meg ut av Elihu-Menigheten i Tønsberg, som da var betraktet som en del av trosbevegelsen. ​​​​ (BILDE: Stephen George og kone)

I cirka fem år – fra 1996 ​​ til 2001 jobbet jeg i Jan Hanvolds virksomhet som da lå i Drammen, og var kalt Visjon Bibel Senter. Jeg drev mest med dette som gjaldt innsamling av matvarer ​​ etc. som da ble sendt til kristne i den gamle østblokken. Jeg holdt etter hvert også en lang rekke faste radio-programmer i bibel-temaer.

Men jeg husker så tydelig at Jan Hanvold var veldig betatt av, og opptatt med å etterape de amerikanske kjendis-predikantene….hvem de nå enn var. Og til tider hentet han inn slike til å tale i Norge.

Dette har preget hele hans tid som predikant, ikke minst i tiden da TV Visjon Norge ble etablert for en rekke år siden.

Man husker flere av disse ‘mirakel-predikantene’ ​​ (som alltid stilte opp UTEN mirakler!) – for eksempel denne svindleren fra Miami, pastor Guillermo​​ Maldonado, leder av menigheten, som i spansk kalles ‘El Rey Jesus’ – eller i engelsk ​​ ‘King Jesus Ministry’.

Maldonado ble også fremsatt av TV Visjon Norge som en latino-amerikansk TV evangelist som ble fulgt av ‘Tegn, under og mirakler’. Erketypisk for Hanvolds bibelsyn og praksis. Maldonado er en av mange pinse-karismatiske evangelister som har gått i lære på Oral Roberts University i Tulsa, Oklahoma.​​ 

De lyver og påstår at Gud gjennom deres virksomhet utfører tegn, under og helbredelses-mirakler.

Men jeg kan garantere overfor leserne at INGEN SLIKE UNDERE har noensinne blitt utført av Gud eller Kristus, i ettertid av apostlene i det første århundret!

Det var Paulus som sist finnes å ha utført mirakler i Det nye Testamente. Dette skjedde i år 60 e. Kr. på Malta, da han ved Guds kraft helbredet de syke der…etter å ha lidd skipbrudd, Apg. 28, 7-9:

«I nærheten av dette stedet lå det en gård, som tilhørte en mann som hette Publius og var den fremste mannen på øya. Han tok imot oss og viste oss vennlighet og gjestfrihet i tre dager.

8 Nettopp da lå far til Publius meget syk av feber og dysenteri. Paulus gikk da inn til ham og ba og la hendene på ham og helbredet ham.

9 Da dette var skjedd, kom også andre der på øya som var syke, og ble helbredet.»

Sjekk artikler her på nettsiden der jeg lærer om hva Bibelen sier om dette temaet. Se artikkelen om Azusa Street vekkelsen i 1906-1913….en falsk vekkelse som påstod at apostel-kraften (pinsedag i Apg. 2) var kommet tilbake. Og andre lignende artikler som du kan finne her.

Gud har ikke gjort ett eneste helbredelses-under i tiden etter apostlene. Ikke ett eneste!

Tegn og under var bare gitt til de messianske troende jøder og deres proselytter – for at de skulle ha bevis på at Gud var med apostlene.

Markus 16, 20:  ​​​​ (Norsk Bibels nettversjon) –

«Men de gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet Ordet ved​​ de tegnene​​ som fulgte med.»

Legg merke til flertalls-bøyningen, ​​ tegnene.

Paulus brukte bare ett av disse tegnene som eksempel, da han tydelig skrev at tegn bare var gitt det troende Israel, - men dermed ser vi jo nå at ALLE TEGN var tegn som var gitt til Israel eksklusivt. Hedningene var ikke gitt å følges av tegn. ​​ 1. Kor. 14, 21-22:

«I loven er det skrevet: Ved folk med andre tunger og fremmedes lepper vil jeg tale til dette folket, men ikke engang da skal de høre på meg, sier Herren.

22 Så er da​​ tungene til et tegn, ikke for de troende, men for de vantro - profetien derimot er ikke for de vantro, men for de troende.»

Uttrykket​​ ‘De troende’​​ i vers 22: Dette var de troende JØDER og deres proselytter i tiden da apostlene forkynte Guds Kongerike på jord, altså Tusenårsriket. Menighetens tid var ennå ikke startet opp da Paulus skrev dette. Den tiden finner vi ikke i Bibelen, før vi kommer til Efeserbrevet og Kolosserbrevet skrevet i år 63 – altså​​ etter​​ at Israel var frafalt Gud og gitt opp, slik vi ser i Apg. 28, 25-28.

Evangeliet var fra da av sendt ut til oss hedninger, skrev Lukas, Apg. 28, 28:

« Så skal dere da vite at denne Guds frelse er blitt sendt til hedningene, og de skal høre».

Vi hedninger skulle ta imot evangeliet om frelsen, i motsetning til Israel og jødene som stod Kristus imot i vantro!

I de to eneste menighets-brevene vi finner i NT, - og som er troslære for oss i dag, - så er det​​ totalt fravær​​ av alt dette som så ivrig forfektes av TV Visjon Norge, og alle de besøkende ‘stor-predikanter’ som Jan Hanvold inviterer inn, og hele den øvrige pinse-karismatiske kristenhet i Norge og i verden.

Vi finner ingen tegn, ingen undere, ingen helbredelses-mirakler, ingen tungetale, ingen profeti, ingen utdrivelse av onde ånder, ingen​​ bibelsk sann​​ håndspålegging, ingen Åndsdåp, ingen vanndåp, intet krav om syndsbekjennelse, ingen nattverds-seremoni…kort sagt: Ingenting!

Og vi ser jo at dette stemmer perfekt med alle de såkalte kjendis-predikantenes liv og tjeneste: Ingen mirakler skjer i deres møter og virksomheter. ​​​​ En annen sak er det at det finnes visse pastorer/TV-evangelister og healere i USA særlig, som rett og slett bruker​​ triks og svindel metoder​​ i sine møter. Se artikkel om W. V. Grant (se engelsk del) – en kynisk løgner som utnytter troskyldige kristne i USA. Han er bare én av svært mange evangelist-svindlere.

Ofte ses disse svindlerne som regelrette hyklere, - de preker om og de lover tegn, under og mirakler, - mens de selv er syke og har tatt alvorlige kirurgiske inngrep på sykehus for å redde livet.

Mange av leserne vil nok også huske at Jan Hanvold selv ved gjentatte ganger har måttet hengi seg til legevitenskapen for sin helses skyld. Sist husker vi fra sensommeren 2023 at han ble haste-innlagt ved et sykehus i Minneapolis og hjerte-operert.​​ 

Og dette til tross: ​​ Ingen (så vidt jeg kjenner til) av alle disse pinse-karismatiske predikantene, inkludert Jan Hanvold, opplever at Gud mirakuløst helbreder​​ dem fra sykdom. Det være seg hjerteproblemer, kreft, revmatisme, lamhet, døvhet, blindhet, ja – alt en kan nevne i denne sammenheng. Deres stortalende munnhell til tross: Ingen av dem har blitt mirakuløst helbredet av Gud.

MERK: At en pasient blir helbredet ved hjerte operasjon eksempelvis, det er absolutt intet mirakel utført av Gud. Det er vanlig legekunst utført av mennesker etter beste evne. Et mirakel det er når en helbredelse finner sted med øyeblikkelig virkning: Pasienten blir helt frisk i et øyeblikk….slik som da Peter helbredet tiggeren ved tempelporten i Apg. 3, eller Paulus da han helbredet den lamme tigger i Lystra i Apg. 14, 6:

«I Lystra satt en mann som var lam i føttene, han var vanfør fra fødselen av og hadde aldri kunnet gå.

9 Denne mannen hørte Paulus tale. Paulus så nøye på ham, og da han så at han hadde tro til å bli helbredet,

10 ropte han: Reis deg og stå på dine føtter! Da sprang han opp og gikk.»​​ 

Alle slike overnaturlige tegn og mirakler utført av Gud opphørte innen det første århundre, idet apostlene gikk bort. Det er ren menneskelig løgn og fabrikasjon at Gud skulle ha sendt en ‘ny pinse’ da Azusa Street vekkelsen kom i 1906. Enkelt og greit.​​ Pinse-feiring var et påbud i Mose Lov for Israel kun; apostlene feiret dette slik vi ser i Apg. 2, da Herren sendte ned Den Hellige Ånd med tegn og tungetale.​​ 

Men etter Israels fall i Apg. 28, 25-28 så finner vi at Paulus lærer at Mose Lov og forordninger ER AVSKAFFET OG TATT HELT BORT…ergo er også pinsedags feiring tatt bort idet Mose Lov forsvant! Derfor kunne Gud umulig ha sendt en ny pinsedag á la Apg. 2, i 1906 og Azusa Street. Se Ef. 2, 14-15 og Kol. 2,​​ 14-16: Mose Lov ble korsfestet med Kristus og gjort til intet, annullert. Bare at Gud valgte å​​ hemmeligholde dette​​ i tiden med Apostelgjerningene, da han bare handlet med Israel. Men så i år 63 da Paulus skrev Efeserne/Kolosserne, så åpenbarte han denne​​ hemmeligheten​​ for Paulus. Jesus hadde knust og tilintetgjort Mose Lov helt og holdent. Pinsefeiring inkludert. Pinse og tegn og under er dermed UMULIGGJORT av Gud og Kristus ved dette!

Nådegaver og mirakeltjeneste for predikanter, det var bare gitt for Israel og proselyttene i tiden rapportert av Lukas i Apostelgjerningene.​​ Disse overnaturlige gavene virket bare så lenge som​​ Mose Lov var ved makt​​ i jødedommen.​​ 

Etter den tiden, så er kristenheten fast henvist til å etterkomme Paulus’ menighetslære i Efeserne og Kolosserne. Der finner vi nådeevangeliet og løftet om et evig liv i det himmelske, der oppe hos Kristus.​​ Himmelløftet kan vi regne som ‘menighetens tegn’ – dersom du er nødt til å ha med deg noe tegn.

Ef. 2, 8-10:

​​ «For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.

9 Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.

10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...